одобрен

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на община Елхово за учебната 2020/2021 година

Уникален идентификатор:  4bff4ad6-03ac-4e64-8698-8b9581a4b6f4

Описание:

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на община Елхово за учебната 2020/2021 година

образование план-прием Ямбол 2020/2021

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-04-09 15:04:07
  • Създаден от: donka_ivanova
  • Последна промяна: 2020-04-09 16:45:34
  • Последно променил: donka_ivanova

Община

Населено място

Наименование на училището

Наименование на профила

Код на професията

Наименование на професията

Код на специалността от професия

Наименование на специалността от професия

Форма на обучение

Срок на обучение

Степен на професионална квалификация

Брой паралелки

Брой ученици

Интензивно изучаван чужд език

Разширено изучаван чужд език

Без интензивно и без разширено изучаван чужд език

Начин на балообразуване

Първи профили ращ предмет

Втори профилиращ предмет

Трети профилиращ предмет

Четвърти профили ращ предмет

Елхово с. Бояново Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Ернесто Че Гевара" 621080 Монтьор на селскостопанска техника 6210801 Механизация на селското стопанство дневна 5 втора 1 26 ФЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * ФА+ 1 * ИТ)
Елхово гр. Елхово Профилирана гимназия "Св. Климент Охридски" Математически дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * МАТ) М И ИТ АЕ
Елхово гр. Елхово Профилирана гимназия "Св. Климент Охридски" Предприемачески дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * МАТ) Предприемачество ИТ ГИ М
Елхово гр. Елхово Професионална гимназия "Стефан Караджа" 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес дневна 5 втора 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * МАТ + 1 * ГИ)
Елхово гр. Елхово Професионална гимназия "Стефан Караджа" 521030 Машинен оператор 5210303 Машини и съоръжения за заваряване дневна 5 втора 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * МАТ + 1 * ФА)
Елхово гр. Елхово Професионална гимназия "Стефан Караджа" 522020 Електромонтьор 5220201 Електрически машини и апарати дневна 5 втора 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * МАТ + 1 * ФА)
Елхово гр. Елхово Професионална гимназия "Стефан Караджа" 542050 Оператор в производството на облекло 5420501 Производство на облекло от текстил дневна 5 втора 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)