одобрен

Регистър на договорите за язовири, предоставени под наем на оператори на язовирни стени

Уникален идентификатор:  4c53dfe3-2f40-41dd-af2c-a96e6afa23da

Описание:

актуален към 07.08.2017 г.

общинска собственост

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-07 11:18:08
  • Създаден от: elka_karagyozova
  • Последна промяна: 2018-10-15 18:58:36
  • Последно променил: migrate_data

РЕГИСТЪР - ДОГОВОРИ НА ЯЗОВИРИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ НА ОПЕРАТОРИ НА ЯЗОВИРНИ СТЕНИ

справка към 07.08.2017 10:48:50 ч., за ДОГОВОРИ НА ЯЗОВИРИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ, статус:Действащи
Док.N: От дата До дата Лице Обект
1328 42717 46368 Гюнай Исмаил 2016, ЕИК 204314121 КИ №49309.7.81, с. Мулдава, местност "Прута", Вид обект: ЯЗОВИР, Обща площ: 28454.00 кв.м.
1326 42716 46367 УРОЖАЙ 64 - ПЕТЪР ЖЕЛЯЗКОВ, ЕИК 115802060 КИ №69273.12.19, с. Стоево, М. ДОРУКА, Вид обект: ЯЗОВИР, Обща площ: 26907.00 кв.м.
1327 42716 46367 УРОЖАЙ 64 - ПЕТЪР ЖЕЛЯЗКОВ, ЕИК 115802060 КИ №69273.18.17, с. Стоево, М. ДОРУКА, Вид обект: ЯЗОВИР, Обща площ: 40359.00 кв.м.
1325 42711 46362 САМАРОВИ ГРУП, ЕИК 204261494 КИ №51830.64.171, с. Новаково, м. ЛОКВАТА, Вид обект: ЯЗОВИР, Обща площ: 42366.00 кв.м.
1320 42661 46312 ВАНЯ-БОГИ, ЕИК 203588984 КИ №69273.12.18, с. Стоево, м. Корията, Вид обект: ЯЗОВИР, Обща площ: 40022.00 кв.м.
1304 42283 45935 Ани Филева Ангелова КИ №55590.51.200, с. Патриарх Евтимово, с. Патриарх Евтимово, Вид обект: ЯЗОВИР, Обща площ: 139415.00 кв.м.
1299 42199 45851 ЧОЧО - НЕЛИ МИХОВА, ЕИК 160117112 КИ №37633.61.242 / КИ №49309.5.208, с. Мулдава, в землището на с. Козаново и с. Мулдава, Вид обект: ЯЗОВИР, Обща площ: 61052.00 кв.м.
1272 41962 45614 ДМТ, ЕИК 160106920 КИ №51830.999.535, с. Новаково, с. Новаково, местност "Аргуница", Вид обект: ЯЗОВИР, Обща площ: 42653.00 кв.м.
1096 40851 44503 АГРО ПАРТНЕРС, ЕИК 160120215 КИ №49309.15.101, с. Мулдава, с. Мулдава, м."Кавачетата", Вид обект: ЯЗОВИР, Обща площ: 113326.00 кв.м.