одобрен

Регистър на специализираните институции и социални услуги в общността в община Златарица към 28.02.2019 г.

Уникален идентификатор:  4d5a4f6c-5f3c-4b07-8f4c-9237c63c39e9

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-16 09:02:40
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-09-16 09:02:40

Регистър на специализираните институции и социални услуги в общността в община Златарица към 28.02.2019 г.

№ по ред име на услугата Адрес, телефон, Капацитет на услугата обслужвани лица към момента Източник на финансиране
2 ДСХ "Донка Паприкова" гр. Златарица ул. "0615 3 55 58 26 27 ДДД
1 ЦНСТ "Вяра, Надежда и Любов" гр. Златарица ул. "0615 3 50 00 15 18 ДДД
3 Домашен социален патронаж гр. Златарица ул. "Ст. Попстоянов" №1 - 0615 3 54 48 58 8 местна дейност
4 Личен асистент гр. Златарица ул. "Ст. Попстоянов" №22, 0615 3 54 20 според свободни часове 69 АСП
5 "Топъл обяд" гр. Златарица ул. "Ст. Попстоянов" №22, 0615 3 54 20 според свободни места 100 АСП
Изготвил: Н. Чолакова - гл. сп. "ОЗ и СД"