Набор от данни:  Регистър на концесиите

одобрен

Регистър на концесиите

Уникален идентификатор:  4d65d9fc-cc9e-40b6-a3f3-05cefdb9c90e

концесии общинска собственост

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 15:00:22
  • Създаден от: todor_marinov_tonkov
  • Последна промяна: 2019-06-12 15:00:22

№ по ред

Концесионер

Обект

1 ЕТ ”РАЙ-НЕДКО НЕШКОВ” „Гробищен парк” гр. Лясковец поз. имот № 1734
2 ЕТ ”ЛЪКИ-ХРИСТО ХРИСТОВ” Язовир „Костимял - Горен” в землището на гр. Лясковец.