одобрен

Регистър на договорите за язовири, предоставени под наем на оператори на язовирни стени към 04.09.2019 г.

Уникален идентификатор:  4d70143d-eb36-4b23-b994-26ee12b10a90

общинска собственост

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-04 16:54:56
  • Създаден от: elka_karagyozova
  • Последна промяна: 2019-09-04 16:54:56

Док.N:

От дата

До дата

Наемател

Обект N:

Наименование на обект

Населено място за обекта

Обща площ на обекта

Вид

1096 04.11.2011 03.11.2021 АГРО ПАРТНЕРС ООД 2409 КИ №49309.15.101 с. Мулдава 113326 Договори за язовири
1272 19.11.2014 18.11.2024 ДМТ ЕООД 2468 КИ №51830.999.535 с. Новаково 42653 Договори за язовири
1299 14.07.2015 13.07.2025 ЧОЧО - НЕЛИ МИХОВА ЕТ 2911 КИ №37633.61.242 / КИ №49309.5.208 с. Мулдава 61052 Договори за язовири
1320 18.10.2016 17.10.2026 ВАНЯ-БОГИ ЕООД 4715 КИ №69273.12.18 с. Стоево 40022 Договори за язовири
1325 07.12.2016 06.12.2026 САМАРОВИ ГРУП ООД 3797 КИ №51830.64.171 с. Новаково 42366 Договори за язовири
1327 12.12.2016 11.12.2026 УРОЖАЙ 64 - ПЕТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ЕТ 4751 КИ №69273.18.17 с. Стоево 40359 Договори за язовири
1328 13.12.2016 12.12.2026 Гюнай Исмаил 2016 ЕТ 2825 КИ №49309.7.81 с. Мулдава 28454 Договори за язовири
1358 10.10.2017 09.10.2027 ВАНЯ-БОГИ ЕООД 2905 НЕ ЖИЛИЩЕН ИМОТ с. Стоево 28570 Договори за язовири
1384 10.09.2018 28.08.2028 Хармес ЕООД 300 КИ №51830.85.467 с. Новаково 12811 Договори за язовири
Total