одобрен

ОБУЧЕНИ ПО ПРОГРАМА "ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ"

Уникален идентификатор:  4e0b9a44-0696-497b-86f9-dcdbcda22942

администрация данни държавна курсове обучение програми професионално развитие РМС 54/2019 публична администрация ОПА ежегодни каталог 2020 групи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-03 12:29:12
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2021-02-03 12:29:12

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2020 - Ч-1 - Комуникативни умения на английски език 64 64 45 5
2020 - Ч-2 - Делови умения на английски език 50 50 42 4