одобрен

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ В ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Уникален идентификатор:  4e59fb62-8c59-4d93-8a7c-32db2937bb94

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-15 17:22:14
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-01-15 17:22:14

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В ОБЩИНА СУХИНДОЛ

№ по ред Наименование на второстепенния разпоредител с бюджет Вид на бюджетния кредит Адрес / Местонахождение
1 СУ"Св.Климент Охридски" делигиран бюджет гр.Сухиндол, ул."Росица"№78
2 ДГ"Соня" делигиран бюджет гр.Сухиндол, ул."Славяни"№4
3 ОП"Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности" общински бюджет гр.Сухиндол, ул."Лозен"№28