одобрен

Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - радиочестотен спектър за производствени нужди

Уникален идентификатор:  4e5e2640-10a9-4cce-81de-131658acacd6

Описание:

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:13222:3853865294617985::NO:::

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-08 17:41:47
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2020-02-13 10:41:59
  • Последно променил: zasenova

ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА

АД

2119

2018/01/11

2016/04/25

25.04.2020

За производствени изпитания на радиолокационна апаратура

гр. Банско, обл. Благоевград

2900 - 3100 MHz; 3050+/- 10 MHz; 9300 - 9500 MHz; 9410+/- 30 MHz

За производствени изпитания на радиолокационна апаратура