одобрен

Период: 2016г.

Уникален идентификатор:  4e7c20f7-e546-4334-ae2e-bc2aee2d3f68

общинска собственност сунгурларе

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 16:09:25
  • Създаден от: deyan_delchev
  • Последна промяна: 2020-02-11 16:09:25
записа на страница

"Община"

Населено място

Улица

Улица №

Блок/Вход

Документ №

Документ дата

Вид документ

Вид имот

Описание на имот

Кад. район

Поз. имот №

Рег. квартал

Парцел

Сунгурларе Горово 2173 7.2.2008 г. АОС - нов дървопроизводствена площ дървопроизводствена площ в местността "Герен Тарлъ" -23.783 дка /Двадесет и три цяло седемстотин осемдесет и три декара/ 0 010126
Сунгурларе Сунгурларе 1 3.12.1996 г. АОС - стар ДВОРНО МЯСТО дворно място с обща площ 315,00 кв.м. 0 1139 89 ХІ
Сунгурларе Сунгурларе 2 9.12.1996 г. АОС - стар ПАРК Парк "Ечмята" 71 000 кв.м. със застроена сграда 510 кв.м. на два етажа ,ЖБ застроена 1950 г. 0
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 11 3 11.12.1996 г. АОС - стар ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО дворно място 360 кв.м.,масивна къща -37,36 кв.м. на един етаж,МС ,застроена 1953 г.,масивно стопанска сграда 33,02 кв.м. на един етаж МС застроена 1953 г.,полумасивна сграда 49,33 кв.м.,един етаж с дървен гредоред застроени 1930 г.,подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване 0 728 45
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 11 000000 1.3.2006 г. Договор за наем ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО дворно място 360 кв.м.,масивна къща -37,36 кв.м. на един етаж,МС ,застроена 1953 г.,масивно стопанска сграда 33,02 кв.м. на един етаж МС застроена 1953 г.,полумасивна сграда 49,33 кв.м.,един етаж с дървен гредоред застроени 1930 г.,подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване 0 728 45
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 11 000000 1.3.2006 г. ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО дворно място 360 кв.м.,масивна къща -37,36 кв.м. на един етаж,МС ,застроена 1953 г.,масивно стопанска сграда 33,02 кв.м. на един етаж МС застроена 1953 г.,полумасивна сграда 49,33 кв.м.,един етаж с дървен гредоред застроени 1930 г.,подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване 0 728 45
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 11 000000 1.3.2006 г. ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО дворно място 360 кв.м.,масивна къща -37,36 кв.м. на един етаж,МС ,застроена 1953 г.,масивно стопанска сграда 33,02 кв.м. на един етаж МС застроена 1953 г.,полумасивна сграда 49,33 кв.м.,един етаж с дървен гредоред застроени 1930 г.,подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване 0 728 45
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 11 000000 1.3.2006 г. ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО дворно място 360 кв.м.,масивна къща -37,36 кв.м. на един етаж,МС ,застроена 1953 г.,масивно стопанска сграда 33,02 кв.м. на един етаж МС застроена 1953 г.,полумасивна сграда 49,33 кв.м.,един етаж с дървен гредоред застроени 1930 г.,подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване 0 728 45
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 11 106 2.2.2010 г. Договор за наем ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО дворно място 360 кв.м.,масивна къща -37,36 кв.м. на един етаж,МС ,застроена 1953 г.,масивно стопанска сграда 33,02 кв.м. на един етаж МС застроена 1953 г.,полумасивна сграда 49,33 кв.м.,един етаж с дървен гредоред застроени 1930 г.,подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване 0 728 45
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 11 106 2.2.2010 г. ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО дворно място 360 кв.м.,масивна къща -37,36 кв.м. на един етаж,МС ,застроена 1953 г.,масивно стопанска сграда 33,02 кв.м. на един етаж МС застроена 1953 г.,полумасивна сграда 49,33 кв.м.,един етаж с дървен гредоред застроени 1930 г.,подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване 0 728 45
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 11 106 2.2.2010 г. ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО дворно място 360 кв.м.,масивна къща -37,36 кв.м. на един етаж,МС ,застроена 1953 г.,масивно стопанска сграда 33,02 кв.м. на един етаж МС застроена 1953 г.,полумасивна сграда 49,33 кв.м.,един етаж с дървен гредоред застроени 1930 г.,подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване 0 728 45
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 11 106 2.2.2010 г. ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО дворно място 360 кв.м.,масивна къща -37,36 кв.м. на един етаж,МС ,застроена 1953 г.,масивно стопанска сграда 33,02 кв.м. на един етаж МС застроена 1953 г.,полумасивна сграда 49,33 кв.м.,един етаж с дървен гредоред застроени 1930 г.,подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване 0 728 45
Сунгурларе Подвис 31 4.4.2012 г. 18:58:19 Концесия/аренда ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ пасище 56959 001100
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 13 4 3.1.1997 г. АОС - стар ЖИЛИЩНА СГРАДА Дворно място 565 кв.м. ,масивна къща 142,81 кв.м. на два етажа с дървен гредоред ,застроена 1933 г., / Стопанска сграда -90,17 кв.м.,150 куб.м.-застроена 1945 г. / Полумасивна сграда - 30 кв.м.,застроена 1933 г. / Полумасивен навес - 33 кв.м.,48 куб.м.,застроена 1942 г. / Навес с две оградни стени-8,29 кв.м.,63 куб.м.,застроен 1945 г / Масивен склад -помещение,12,28 кв.м.,30 куб.м.,застроен 1945 г.Подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване. 0 729 45
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 13 236 4.9.2007 г. Договор за наем ЖИЛИЩНА СГРАДА Дворно място 565 кв.м. ,масивна къща 142,81 кв.м. на два етажа с дървен гредоред ,застроена 1933 г., / Стопанска сграда -90,17 кв.м.,150 куб.м.-застроена 1945 г. / Полумасивна сграда - 30 кв.м.,застроена 1933 г. / Полумасивен навес - 33 кв.м.,48 куб.м.,застроена 1942 г. / Навес с две оградни стени-8,29 кв.м.,63 куб.м.,застроен 1945 г / Масивен склад -помещение,12,28 кв.м.,30 куб.м.,застроен 1945 г.Подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване. 0 729 45
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 13 00 12.11.2001 г. Договор за наем ЖИЛИЩНА СГРАДА Дворно място 565 кв.м. ,масивна къща 142,81 кв.м. на два етажа с дървен гредоред ,застроена 1933 г., / Стопанска сграда -90,17 кв.м.,150 куб.м.-застроена 1945 г. / Полумасивна сграда - 30 кв.м.,застроена 1933 г. / Полумасивен навес - 33 кв.м.,48 куб.м.,застроена 1942 г. / Навес с две оградни стени-8,29 кв.м.,63 куб.м.,застроен 1945 г / Масивен склад -помещение,12,28 кв.м.,30 куб.м.,застроен 1945 г.Подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване. 0 729 45
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 13 236 4.9.2007 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА Дворно място 565 кв.м. ,масивна къща 142,81 кв.м. на два етажа с дървен гредоред ,застроена 1933 г., / Стопанска сграда -90,17 кв.м.,150 куб.м.-застроена 1945 г. / Полумасивна сграда - 30 кв.м.,застроена 1933 г. / Полумасивен навес - 33 кв.м.,48 куб.м.,застроена 1942 г. / Навес с две оградни стени-8,29 кв.м.,63 куб.м.,застроен 1945 г / Масивен склад -помещение,12,28 кв.м.,30 куб.м.,застроен 1945 г.Подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване. 0 729 45
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 13 00 12.11.2001 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА Дворно място 565 кв.м. ,масивна къща 142,81 кв.м. на два етажа с дървен гредоред ,застроена 1933 г., / Стопанска сграда -90,17 кв.м.,150 куб.м.-застроена 1945 г. / Полумасивна сграда - 30 кв.м.,застроена 1933 г. / Полумасивен навес - 33 кв.м.,48 куб.м.,застроена 1942 г. / Навес с две оградни стени-8,29 кв.м.,63 куб.м.,застроен 1945 г / Масивен склад -помещение,12,28 кв.м.,30 куб.м.,застроен 1945 г.Подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване. 0 729 45
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 13 236 4.9.2007 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА Дворно място 565 кв.м. ,масивна къща 142,81 кв.м. на два етажа с дървен гредоред ,застроена 1933 г., / Стопанска сграда -90,17 кв.м.,150 куб.м.-застроена 1945 г. / Полумасивна сграда - 30 кв.м.,застроена 1933 г. / Полумасивен навес - 33 кв.м.,48 куб.м.,застроена 1942 г. / Навес с две оградни стени-8,29 кв.м.,63 куб.м.,застроен 1945 г / Масивен склад -помещение,12,28 кв.м.,30 куб.м.,застроен 1945 г.Подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване. 0 729 45
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 13 00 12.11.2001 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА Дворно място 565 кв.м. ,масивна къща 142,81 кв.м. на два етажа с дървен гредоред ,застроена 1933 г., / Стопанска сграда -90,17 кв.м.,150 куб.м.-застроена 1945 г. / Полумасивна сграда - 30 кв.м.,застроена 1933 г. / Полумасивен навес - 33 кв.м.,48 куб.м.,застроена 1942 г. / Навес с две оградни стени-8,29 кв.м.,63 куб.м.,застроен 1945 г / Масивен склад -помещение,12,28 кв.м.,30 куб.м.,застроен 1945 г.Подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване. 0 729 45
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 13 236 4.9.2007 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА Дворно място 565 кв.м. ,масивна къща 142,81 кв.м. на два етажа с дървен гредоред ,застроена 1933 г., / Стопанска сграда -90,17 кв.м.,150 куб.м.-застроена 1945 г. / Полумасивна сграда - 30 кв.м.,застроена 1933 г. / Полумасивен навес - 33 кв.м.,48 куб.м.,застроена 1942 г. / Навес с две оградни стени-8,29 кв.м.,63 куб.м.,застроен 1945 г / Масивен склад -помещение,12,28 кв.м.,30 куб.м.,застроен 1945 г.Подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване. 0 729 45
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 13 00 12.11.2001 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА Дворно място 565 кв.м. ,масивна къща 142,81 кв.м. на два етажа с дървен гредоред ,застроена 1933 г., / Стопанска сграда -90,17 кв.м.,150 куб.м.-застроена 1945 г. / Полумасивна сграда - 30 кв.м.,застроена 1933 г. / Полумасивен навес - 33 кв.м.,48 куб.м.,застроена 1942 г. / Навес с две оградни стени-8,29 кв.м.,63 куб.м.,застроен 1945 г / Масивен склад -помещение,12,28 кв.м.,30 куб.м.,застроен 1945 г.Подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване. 0 729 45
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 13 56 24.3.2009 г. 18:58:19 ЖИЛИЩНА СГРАДА Дворно място 565 кв.м. ,масивна къща 142,81 кв.м. на два етажа с дървен гредоред ,застроена 1933 г., / Стопанска сграда -90,17 кв.м.,150 куб.м.-застроена 1945 г. / Полумасивна сграда - 30 кв.м.,застроена 1933 г. / Полумасивен навес - 33 кв.м.,48 куб.м.,застроена 1942 г. / Навес с две оградни стени-8,29 кв.м.,63 куб.м.,застроен 1945 г / Масивен склад -помещение,12,28 кв.м.,30 куб.м.,застроен 1945 г.Подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване. 0 729 45
Сунгурларе Сунгурларе "Христо Смирненски" 13 56 24.3.2009 г. 18:58:19 ЖИЛИЩНА СГРАДА Дворно място 565 кв.м. ,масивна къща 142,81 кв.м. на два етажа с дървен гредоред ,застроена 1933 г., / Стопанска сграда -90,17 кв.м.,150 куб.м.-застроена 1945 г. / Полумасивна сграда - 30 кв.м.,застроена 1933 г. / Полумасивен навес - 33 кв.м.,48 куб.м.,застроена 1942 г. / Навес с две оградни стени-8,29 кв.м.,63 куб.м.,застроен 1945 г / Масивен склад -помещение,12,28 кв.м.,30 куб.м.,застроен 1945 г.Подобрения и трайни насаждения описани в Заповедта за отчуждаване. 0 729 45