одобрен

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 30.04.2017

Уникален идентификатор:  4ea710e7-2e9b-4c52-a451-d87f02c8893e

бюджет община Добрич отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-05-12 16:36:53
  • Създаден от: dobrich_municipality
  • Последна промяна: 2018-11-26 19:21:43
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

2 1
2017 1
1
1
1
1
1
1
1
1
5803 1
1
1
0 1
1
1
1
1
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
5 01-00 230 000 0 230 000 0 0 121 406 0 121 406 1
10 01-01 0 x x x x x x 0
15 01-02 0 x x x x x x 0
20 01-03 230 000 x 230 000 x x 121 406 x 121 406 1