одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от метални опаковки

Уникален идентификатор:  4f3908c7-a9f7-4ba3-bbe1-8e7c60ef768f

Описание:

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от метални опаковки на територията на Община Бургас. Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: https://www.burgas.bg/bg/info/index/741

бургас ИУМПС картон община отпадъци пласмаса площадки предаване регистър стъкло хартия

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-23 12:23:52
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-04-02 15:22:51
  • Последно променил: ivanka_kasarova

"№"

Код на отпадъка

Фирма

Адрес на фирмата

Разрешение №

Форма за контакт

Адрес на площадка

Дейности

1 15 01 04 ЮНИВЪРС - 2010 БУЛСТАT 200259389 Разрешение № 02-ДО-00000424-06 от 25.04.2018 г. Управител Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;ПЗ М. Рудник; м. Върли бряг R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0896/778 715 Площадка № 2 - ЕКАТТЕ 07079;УПИ ІІ - 53 местност Сулу дере; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
ул. "Македония" № 68 Б Площадка № 3 - ЕКАТТЕ 07079; поземлен имот с идентификатор № 07079.8.825 Площадка № 4 -Промишлена зона север 07079.604.230 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
2 15 01 04 МЕТАЛИКА КОМЕРС БУЛСТАT 203672076 Разрешение № 02-ДО-00000499-01 от 28.11.2017 г. Управител Площадка № 1 - гр.Бургас,ул. "Крайезерна" № 121, УПИ ХХVІІ - 447 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0899144775 Площадка № 2 - Южна промишлена зона, Бургаски Корабостроителници R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
3 15 01 04 АЛСИ БУЛСТАT 102860416 Разрешение № 02-ДО-00000443-07 от 17.10.2018 г. Управител Площадка № 1 - кв."Долно Езерово", местност "Черна Яна", (бивша "Караянос") R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 056/996 791 Площадка № 2 - гр.Бургас,Южна промишлена зона, ул. "Комлушка низина", № 1 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр.Бургас, ул. ПРОБУДА № 79-81 Факс: 056/88 01 99 Площадка № 3 - гр.Бургас,УПИ VІІІ, кв. 51 по плана на ПЗ Север R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
Площадка № 4 - гр.Бургас,УПИ ІV - 3, кв. 7 по плана на ПЗ "Победа" R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
4 15 01 04 РЕСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ БУЛСТАT 102852864 Разрешение № 02-ДО-00000494-00 от 14.11.2016 г. Управител Площадка № 1 - гр.Бургас, м.т Луда Яна R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0899144775
5 15 01 04 БУРГАС МЕТАЛ БУЛСТАT 201002020 Разрешение № 02-ДО-00000446-02 от 30.05.2016 г. Управител Площадка № 1 - гр.Бургас, ул. "Индустриална", ПИ с идентификатор 07079.661.1 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 056/848538
6 15 01 04 ОКЕАН ШИПИНГ БУЛСТАT 102108762 Разрешение № 02-РД-00000487-03 от 21.11.2017 г. Управител Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ПЗС, ПИ 07079.605.276 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 056/82 62 13