одобрен

СПИСЪК на училищата в Област Габрово

Уникален идентификатор:  4f3ff10a-823a-4faf-9482-4dc510762ce5

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 15:44:23
  • Създаден от: katya_dimitrova
  • Последна промяна: 2019-07-12 15:46:27
  • Последно променил: katya_dimitrova

Област

Община

Населено място

Вид на институцията - детайлен

Код по АДМИН

Име на институцията

Финансира се от:

1 Габрово Габрово Габрово начално 700101 НУ "Васил Левски" община
2 Габрово Габрово Габрово основно 700102 ОУ "Ран Босилек" община
3 Габрово Габрово Габрово основно 700103 ОУ "Неофит Рилски" община
4 Габрово Габрово Габрово основно 700106 VІ ОУ "Иван Вазов" община
5 Габрово Габрово Габрово основно 700108 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" община
6 Габрово Габрово Габрово основно 700112 ОУ "Христо Ботев" община
7 Габрово Габрово Габрово средно 700113 СУ "Отец Паисий" община
8 Габрово Габрово Габрово средно 700114 СУ "Райчо Каролев" община
9 Габрово Габрово Габрово профилирана гимназия 700115 НАГ- Габрово МОН
10 Габрово Габрово Габрово профилирана гимназия 700116 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" община
11 Габрово Габрово Габрово професионална гимназия 700118 ПТГ "Д-р Н.Василиади" МОН
12 Габрово Габрово Габрово професионална гимназия 700120 ПГТ "Пенчо Семов" МОН
13 Габрово Дряново Дряново средно 700204 СУ "М.Райкович" община
14 Габрово Дряново Дряново професионална гимназия 700205 ПГИ "РАЧО СТОЯНОВ" община
15 Габрово Севлиево Севлиево основно 700307 ОУ "Христо Ботев" община
16 Габрово Севлиево Севлиево основно 700308 ОУ "Стефан Пешев" община
17 Габрово Севлиево Добромирка основно 700310 ОУ "Христо Ботев" община
18 Габрово Севлиево Душево основно 700311 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" община
19 Габрово Севлиево Градница основно 700312 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" община
20 Габрово Севлиево Крамолин основно 700314 ОУ "Св. Солунски братя" община
21 Габрово Севлиево Петко Славейков основно 700315 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" община
22 Габрово Севлиево Ряховците основно 700316 ОУ "Емилиян Станев" община
23 Габрово Севлиево Шумата основно 700317 ОУ "Васил Левски" община
24 Габрово Севлиево Севлиево средно 700318 СУ "Васил Левски" община
25 Габрово Севлиево Градница професионална гимназия 700320 ПГТМ МОН
26 Габрово Севлиево Севлиево професионална гимназия 700323 ПГМЕТ МОН
27 Габрово Севлиево Севлиево професионална гимназия 700330 ПГ "Марин Попов" община
28 Габрово Трявна Трявна основно 700401 ОУ "Проф. Пенчо Н. Райков" община
29 Габрово Трявна Плачковци основно 700402 ОУ "Васил Левски" община
30 Габрово Трявна Трявна средно 700403 СУ "Петко Р. Славейков" община
31 Габрово Трявна Трявна по изкуствата 2902503 НГПИ "Тревненска школа" МК