одобрен

Община Златица - Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения - 2020

Уникален идентификатор:  4f50b3d0-9f7e-4ab5-bf09-55d76e407793

Описание:

Община Златица - Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения - 2020

zlatica златица община

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-19 16:18:45
  • Създаден от: aleksandar_radev
  • Последна промяна: 2020-06-19 16:18:45

Дата на издаване

Обект

№ на имота

Възложител

Населено място

1 02.01.2020г. Преместваем обект "Билборд" ПИ 31044.502.596 "С-2" ЕООД Лилия Цекова Град Златица
2 28.01.2020г. Преместваем обект "Билборд" ПИ 31044.82.34 Община Златица Град Златица
3 28.01.2020г. Преместваем обект "Билборд" ПИ 31044.41.1 Община Златица Град Златица
4 02.06.2020г. "Контейнер-склад за инвентар" ПИ 101042 Цветелина Чивийска Гр.Златица, м."Медет"
5 02.06.2020г. "Контейнер-склад за инвентар" ПИ 31044.102.13 Татяна Иванова Гр.Златица, м."Медет"
6 02.06.2020г. "Фургон за охрана" ПИ 31044 . 102 .8 Татяна Иванова Гр.Златица, м."Медет"
7 02.06.2020г. "Фургон за дърва " и "Контейнер за инвентар" ПИ 102012 Татяна Иванова Гр.Златица, м."Медет"
8 02.06.2020г. "Вендинг и Самопродавни автомати 2бр. " и "Навес" ПИ 31044. 503.619 "ДЕНИ-2005"ЕООД Иван Негойков Град Златица