одобрен

Регистър на количества отпадъци общо по проекти

Уникален идентификатор:  4f53a53f-1e79-4a82-aef3-a4981f920260

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 15:19:16
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 15:19:16

Количества отпадъци общо по проекти Януари 2018-Декември 2018

No Проект Цвят Месец Придобит отпадък бруто (кг.) Количество отсортиран отпадък (кг.) Количество битов отпадък (кг.)
2151 Стрелча (107500) Син Януари 1100 410 690
2152 Стрелча (107500) Жълт Януари 1140 95 1045
2153 Стрелча (107500) Син Февруари 1700 635 1065
2154 Стрелча (107500) Жълт Февруари 1180 95 1085
2155 Стрелча (107500) Син Март 1660 620 1040
2156 Стрелча (107500) Жълт Март 1140 95 1045
2157 Стрелча (107500) Син Април 1100 500 600
2158 Стрелча (107500) Жълт Април 1100 110 990
2159 Стрелча (107500) Син Май 1140 620 520
2160 Стрелча (107500) Жълт Май 760 80 680
2161 Стрелча (107500) Син Юни 990 560 430
2162 Стрелча (107500) Жълт Юни 740 75 665
2163 Стрелча (107500) Син Юли 1020 570 450
2164 Стрелча (107500) Жълт Юли 760 80 680
2165 Стрелча (107500) Зелен Юли 2220 2220 0
2166 Стрелча (107500) Син Август 1400 785 615
2167 Стрелча (107500) Жълт Август 700 65 635
2168 Стрелча (107500) Син Септември 1440 800 640
2169 Стрелча (107500) Жълт Септември 1080 110 970
2170 Стрелча (107500) Син Октомври 1240 710 530
2171 Стрелча (107500) Жълт Октомври 860 90 770
2172 Стрелча (107500) Син Ноември 1200 685 515
2173 Стрелча (107500) Жълт Ноември 900 95 805
2174 Стрелча (107500) Син Декември 1420 755 665
2175 Стрелча (107500) Жълт Декември 940 95 845