одобрен

Приложение 2 на ПЛС от 02.07.2019 г.

Уникален идентификатор:  4fd3e786-8137-47e1-b9f9-3ac300461b07

Описание:

Приложение 2 на ПЛС от 02.07.2019 г.

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-08 09:48:48
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2019-07-08 09:48:48
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Актуализация към 02.07.2019
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения;
Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Наименование на лекарствения продукт Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Окончателна опаковкат Притежател на разрешението за употреба DDD/Терапевтичен курс Цена по чл. 261a, ал.1 от ЗЛПХМ Референтна стойност за DDD/ Терапевтичен курс Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност Ниво на заплащане (%) Терапевтични показания / Ограничения в начина на предписване при различни индикации МКБ Допълнителна информация Статус Идентификатор на ЛП
№/дата на решението Дата на настъпили промени в обстоятелствата Дата на настъпили промени в обстоятелствата във връзка с ПМС 196/2012 г., ДВ, бр. 68 от 04.09.2012 г.
A02BA02 Ranitidine A02BA02 Ranitidine
A02BA02 Ranitidine Histac Film coated tablet 300 mg 30 Ranbaxy UK Limited, Обединено Кралство 300 mg 3.79 0.12634 3.79 100% Съгласно РУ КЦРР-2581/14.03.2013 16.07.2013 08.09.2012 Заличен 419
A02BA02 Ranitidine Ranitidin Accord Film coated tablet 300 mg 30 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 300 mg 5.9 0.19667 5.9 100% Съгласно РУ НСР-1043/23.08.2013; НСР-5216/04.12.2014. и КП-111/06.04.2015.; НСР-14920/25.01.2018 02.03.2018 Заличен 3777
A02BA02 Ranitidine Ranitidin Accord Film coated tablet 150 mg 30 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 300 mg 3.44 0.19667 2.95 100% Съгласно РУ НСР-1043/23.08.2013; НСР-5217/04.12.2014. и КП-112/06.04.2015.; НСР-14920/25.01.2018 02.03.2018 Заличен 3776
A02BA02 Ranitidine RANITIDIN-TCHAIKAPHARMA Film coated tablet 150 mg 20 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 300 mg 2.23 0.19667 1.97 100% Съгласно РУ № 86/17.06.2010; № 255/ 04.11.2011; НСР-12307/07.04.2017 г 02.05.2017 08.09.2012 Заличен 426
A02BA02 Ranitidine A02BA02 Ranitidine
A02BA02 Ranitidine RANITIDINE SOPHARMA Solution for injection 25 mg/ml - 2 ml 10 Софарма АД, България 300 mg 15.55 9.31138 15.55 100% Съгласно РУ 02.08.2016 08.09.2012 Активен 145
A02BA02 Ranitidine Zantac Solution for injection 50 mg 5 ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България 300 mg 5.72 4.665 3.89 100% Съгласно РУ № 255/ 04.11.2011; КЦРР-1070/26.07.2012 г. НСР-1382/07.10.2013 16.11.2013 08.09.2012 Заличен 1307
A02BA03 Famotidinе A02BA03 Famotidinе
A02BA03 Famotidine Quamatel Powder and solvent for solution for injection 20 mg 5 Gedeon Richter Plc., Унгария 40 mg 7.2 2.88 7.2 100% Съгласно РУ НСР-1199/13.09.2013; НСР-7758/28.12.2015; НСР-11843/24.02.2017 02.04.2017 08.09.2012 Активен 2114
A02BA03 Famotidine A02BA03 Famotidine
A02BA03 Famotidine FAMOTIDINE ALKALOID Film coated tablet 20 mg 20 Алкалоид ЕООД, България 40 mg 1.06 0.106 1.06 100% Съгласно РУ № 86/17.06.2010; НСР-4837/17.10.2014 16.11.2014 08.09.2012 Заличен 113
A02BA03 Famotidine Famultran Film coated tablet 40 mg 30 Актавис EАД, България 40 mg 3.6 0.12 3.6 100% Съгласно РУ НСР-11456/13.01.2017 02.02.2017 08.09.2012 Заличен 89
A02BA03 Famotidine Famultran Film coated tablet 20 mg 30 Актавис EАД, България 40 mg 1.92 0.12 1.8 100% Съгласно РУ НСР-11455/13.01.2017 02.02.2017 08.09.2012 Заличен 88
A02BA03 Famotidine Quatamel Tablet 40 mg 14 Gedeon Richter Plc., Унгария 40 mg 4.39 0.12 1.68 100% Съгласно РУ Прот. № 137/01.10.2015 16.11.2014 08.09.2012 Заличен 357
A02BA04 Nizatidine A02BA04 Nizatidine
A02BA04 Nizatidine AXID Concentrate for solution for infusion 25 mg/ml-4ml 5 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 300 mg 13.08 7.848 13.08 100% Съгласно РУ НСР-11508/19.01.2017 02.03.2017 08.09.2012 Заличен 79
A02BC01 Omeprazole A02BC01 Omeprazole
A02BC01 Omeprazole Bioprazol Gastro resistant capsule, hard 20 mg 28 Инбиотех ООД, България 20 mg 9.11 0.32536 9.11 100% Съгласно РУ НСР-12449/24.04.2017 (предварително изпълнение) 02.05.2017 08.09.2012 Активен 785
Показва 1 до 25 от общо 5746 записа