одобрен

РЕГИСТЪР НА ПОСТЪПИЛИТЕ В БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗДОИ ЗА 2019 ГОДИНА

Уникален идентификатор:  502527ab-ecc2-4d0b-9ae1-8c19e14b202f

достъп до обществена информация регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-04-07 17:45:16
  • Създаден от: nikolina.stoyanova
  • Последна промяна: 2020-04-07 17:45:16
Няма информация за показване