одобрен

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината.

Уникален идентификатор:  5025a231-ad54-41d0-925e-cfd2a1da3f24

Описание:

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината.

община регистър юридически лица byala slatina Бяла Слатина registar

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-07 13:16:22
  • Създаден от: ivan_hristov_petrov
  • Последна промяна: 2020-02-07 13:16:22

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

№ по ред Наименование на юридическото лице с нестопанска цел Организационна форма на юридическото лице с нестопанска цел Седалище и адрес на юридическото лице с нестопанска цел Имена и длъжности на лицата, представляващи общината в юридическото лице с нестопанска цел Определянето за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Преобразуване, прекратяване и заличаване на юридическото лице с нестопанска цел
1 Местна инициативна група Бяла Слатина Сдружение с нестопанска цел гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68 инж. Иво Ценов Цветков - Кмет на Община Бяла Слатина В обществена полза