одобрен

Приложение към Приложение 1 на ПЛС от 02.02.2017

Уникален идентификатор:  502b19d6-5f39-49a5-bf76-d5d09674185a

здравеопазване лекарства реимбурсация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-02-03 12:38:43
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:11:17
  • Последно променил: migrate_data
