одобрен

Отчет за разходите по оперативни програми към 31.12.2017

Уникален идентификатор:  5099ba4a-b9d4-423d-8bfd-ec64b88369d9

2017 бургас бюджет европейски изпълнение касово община отчет програми разходи решение сметки средства съюз чужди ОС-Бургас годишен оперативни

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-02-28 16:29:21
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-02-28 16:29:21