одобрен

SEBRA-MF-2020-03-25

Уникален идентификатор:  51d505ba-8667-40f4-849b-a43927e4025d

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-26 12:00:41
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-03-26 12:00:41

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 25.03.2020 - 25.03.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 419 12729398.67
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 321 131154.2
10 xxxx Издръжка 86 1010266.33
Общо:  826 13870819.2
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 804831.42
Общо:  8 804831.42
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 267 5151.11
Общо:  267 5151.11
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 2028062.46
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 66 16596.24
10 xxxx Издръжка 36 54799.05
Общо:  108 2099457.75
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 31 82752.85
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 159
Общо:  33 82911.85
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 113 10607016.69
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 251 113868.96
10 xxxx Издръжка 41 149635.86
Общо:  405 10870521.51
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 6415.56
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 530
10 xxxx Издръжка 1 1000
Общо:  5 7945.56