одобрен

Списък на на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Уникален идентификатор:  51e7279d-3054-4269-8cd1-62f8c47ef74c

бюджет варна второстепенни община разпоредители

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-28 15:12:39
  • Създаден от: varna_mun
  • Последна промяна: 2019-02-21 11:22:41
  • Последно променил: migrate_data

№ по ред

Наименование на ВРБ

Идентификационен номер

Районни и кметски администрации
1 Район Одесос" 0000 93442 0042
2 Район Приморски" 0000 93442 0019
3 Район Младост" 0000 93442 0038
4 Район Владислав Варненчик" 0000 93442 0076
5 Район Аспарухово" 0000 93442 0023
6 Кметство Звездица" 0000 93442 0057
7 Кметство Коснстантиново" 0000 93442 1454
8 Кметство Каменар" 0000 93442 0080
9 Кметство Тополи" 0000 93442 0061
10 Кметство Казашко" 0000 93442 1435
Самостоятелни дирекции
11 Дирекция Образование и младежки дейности" 0000 93442 1708
12 Дирекция Спорт" 0000 93442 1714
13 Дирекция Превенции" 0000 93442 1576
14 Дирекция Култура и Духовно Развитие" 0000 93442 1523
15 Хранителен комплекс 0000 93442 0233
Общински предприятия
16 ОП Инвестиционна политика" 0000 93442 0229
17 ОП Зоопарк-спасителен център - Варна" 0000 93442 0290
18 ОП Спорт-Варна" " 0000 93442 1698
19 ОП Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение" /ТАСРУД/" 0000 93442 1416
20 ОП Управление на проекти и озеленяване" - УПО" 0000 93442 1504
21 ОП Дезинфекция Дезинсекция и Дератизация" /ДДД/"
22 ОП Комплекс за детско хранене" 0000 93442 1664
23 ОП Общински паркинги и синя зона" 0000 93442 1679
Социални и здравни заведения
24 Домашенн социален патронаж - Варна /ДСП/ 0000 93442 1469
25 Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост Св. Йоан Златоуст" /ДЦДМУИ/" 0000 93442 1473
26 Комплекс за социални услуги за деца и младежи /КСУДМ/ 0000 93442 1729
27 Приют за временно настаняване на бездомни и соц. слаби лица 0000 93442 1683
28 Социален учебно-професионален център Анастасия д-р Железкова" /СУПЦ/" 0000 93442 1492
29 Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа Княгиня Надежда" 0000 93442 1557
30 Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ 0000 93442 1607
31 Комплекс за социални услуги за възрастни хора Гергана" - ДСХ и ДПЛФУ" 0000 93442 1488
32 Детски ясли 0000 93442 1538
Културни институции на делегиран бюджет
33 Регионален исторически музей - Варна 0000 83697
34 Галерия за графично изкуство - Варна 1761 76450
35 Градска художествена галерия - Варна 1037 35216
36 Регионална библиотека П. Славейков" 0000 85463
Училища и детски градини на делегиран бюджет
37 НУ Васил Левски" 000081276
38 Първо ОУ 175539863
39 Второ ОУ Никола Вапцаров" 175779618
40 Трето ОУ А. Кънчев" 175531126
41 ОУ Антон Страшимиров" 000082022
42 ОУ Васил Априлов" 000081988
43 ОУ Васил Друмев" 000082015
44 ОУ Г.С. Раковски" 103194223
45 ОУ Д. Войников" 000081591
46 ОУ Добри Чинтулов" 000082054
47 ОУ Захари Стоянов" 000082218
48 ОУ Иван Вазов" 000086273
49 ОУ Св. Иван Рилски" 000082093
50 ОУ Йордан Йовков" 000082129
51 ОУ Капитан Петко войвода" 000082428
52 ОУ Св.Св.Кирил и Методий" 000082150
53 ОУ Св. Кл. Охридски"-с.Константиново" 000082353
54 ОУ Константин Арабаджиев" 000081995
55 ОУ Отец Паисий" 000081290
56 ОУ Панайот Волов" 000082410
57 ОУСв. Патриарх Евтимий" 000081568
58 ОУ П.Р.Славейков" 000083074
59 ОУ Стефан Караджа" 000082175
60 ОУ Стоян Михайловски" 000087674
61 ОУ Христо Ботев" 000082196
62 ОУ Христо Смирненски"-с.Тополи" 000082435
63 ОУ Цар Симеон І" 000082136
64 ОУЧерноризец Храбър" 000082079
65 СУЕО Ал. С. Пушкин" 000086939
66 СУ Гео Милев" 000086191
67 СУ Димчо Дебелянов" 175549476
68 СУ Елин Пелин" 000082061
69 СУ Св.Климент Охридски" 000082143
70 СУЛюбен Каравелов" 000082104
71 СУ Неофит Бозвели 175529335
72 СУ Пейо Кр. Яворов" 000086825
73 VІІ СУ Найден Геров" 000082033
74 НГХНИ К.Преславски" 000087699
75 III ПМГ Акад. М. Попов" 000087749
76 МГ Д-р П. Берон" 000083124
77 ГПЧЕ Йоан Екзарх" 000083099
78 Първа Езикова гимназия 000083067
79 IV ЕГ Фредерик Жолио - Кюри" 000083081
80 ЦСОП-Варна 000083156
81 ПГИ Д-р Иван Богоров" 000087877
82 ПГГСД Н.Хайтов" 000083291
83 ЦПЛР ОДК-Варна 000085577
84 ЦПЛР НАОП Н.Коперник" 000087375
85 ЦПЛР Логопедичен център 103560915
86 ЦПЛР СО Михаил Колони" 103191953
87 ДГ 1 Светулка" 000080719
88 ДГ 2 Щастливо детство" 000086210
89 ДГ 3 Звездичка" 000080797
90 ДГ 4 Теменужка" 000080740
91 ДГ 5 Слънчо" 000080758
92 ДГ 6 Палечко" 000086259
93 ДГ 7 А.С.Пушкин" 000080847
94 ДГ 8 Христо Ботев" 000080781
95 ДГ 9 Ален мак" 000086120
96 ДГ 10 Карамфилче" 000085748
97 ДГ 11 Незабравка" 000085812
98 ДГ 12 Ян Бибиян" 000086782
99 ДГ 13 Мир" 000086444
100 ДГ 14 Дружба" " 000086794
101 ДГ 15 Гълъбче" 000087172
102 ДГ 16 Слънчева дъга" 175458589
103 ДГ 17 Д-р П.Берон" " 000080936
104 ДГ 18 Чайка" " 000085851
105 ДГ 19 Славейче" " 000085869
106 ДГ 20 Бриз" 000080886
107 ДГ 21 Калина Малина" 000086800
108 ДГ 22 Мечо Пух" 000085762
109 ДГ 23 Иглика" " 000081116
110 ДГ 24 Детско градче" 000085844
111 ДГ 25 Златното зрънце" 175738694
112 ДГ 26 Изворче" 000080772
113 ДГ 27 Успех" 000080733
114 ДГ 28 Пролет" 000086138
115 ДГ 29 Звънче" 000086775
116 ДГ 30 Синчец" 000086768
117 ДГ 31 Крилатко" 000087247
118 ДГ 32 Моряче" 000085787
119 ДГ 33 Делфинче" " 175630101
120 ДГ 34 Лястовичка" " 000086202
121 ДГ 35 Детска радост" " 000087165
122 ДГ 36 Морска звездица" " 000086889
123 ДГ 37 Пламъче" 000080726
124 ДГ 38 Маргаритка" " 000080929
125 ДГ 39 Приказка" " 000080808
126 ДГ 40 Детски свят" " 000086152
127 ДГ 41 Първи юни" " 000086168
128 ДГ 42 Българче" " 000086907
129 ДГ 43 Пинокио" 000080815
130 ДГ 44 В.Терешкова" 000080854
131 ДГ 45 Морски свят" 175801664
132 ДГ 46 Горска приказка" 000087763
133 ДГ 47 Люляче" " 000081123
134 ДГ 48 Ран Росилек" - с.Тополи" 000085821
135 ДГ 49 Боров кът" - с.Каменар" 103138178
136 ДГ 50 Зорница"-с.Звездица" 000087158
137 ДГ 51 Ран Босилек" -с.Константиново" 000087343