одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 22.06.2020

Уникален идентификатор:  51fa8aa7-f29b-451f-823b-139e7ae24df4

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-23 08:09:02
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-06-23 08:09:02

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 41 171302.86
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 48 59411.89
10 xxxx Издръжка 260 137082.55
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 15 34585.95
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9 187256.17
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 273957.52
88 xxxx Средства на разпореждане 57 30673.57
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  436 894270.51
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 -2524.31
Общо:  1 -2524.31
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 37 56899.54
10 xxxx Издръжка 23 31174.35
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 273957.52
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 2524.31
Общо:  65 364555.72
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 850.34
Общо:  1 850.34
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВИДИН ( 0170050006 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 545.71
Общо:  1 545.71
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 2 20
Общо:  2 20
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 543.19
10 xxxx Издръжка 1 3
Общо:  2 546.19
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 13.5
Общо:  1 13.5
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЕРНИК ( 0170140007 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 584
Общо:  2 584
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛЕВЕН ( 0170150005 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 962.3
10 xxxx Издръжка 10 2520.65
Общо:  12 3482.95
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РАЗГРАД ( 0170170001 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4350
10 xxxx Издръжка 7 929.67
88 xxxx Средства на разпореждане 1 10.38
Общо:  9 5290.05
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СИЛИСТРА ( 0170190008 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 166.47
88 xxxx Средства на разпореждане 25 2391
Общо:  29 2557.47
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 840
Общо:  1 840
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СТАРА ЗАГОРА ( 0170240006 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1868.43
Общо:  8 1868.43
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ТЪРГОВИЩЕ ( 0170250004 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 424.99
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1860
Общо:  3 2284.99
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 17 25454.96
Общо:  17 25454.96
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1182.79
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 6915
Общо:  4 8097.79
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 641.33
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 6460
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 2875.84
Общо:  5 9977.17
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1125.75
Общо:  8 1125.75
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 2471.32
88 xxxx Средства на разпореждане 2 3108.07
Общо:  9 5579.39
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1303.68
10 xxxx Издръжка 3 1284.9
88 xxxx Средства на разпореждане 8 3289.63
Общо:  12 5878.21
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 150.35
88 xxxx Средства на разпореждане 2 93.88
Общо:  3 244.23
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 253.25
10 xxxx Издръжка 5 2761.54
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 5830
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 55521.94
88 xxxx Средства на разпореждане 1 6840
Общо:  11 71206.73
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16 50333.24
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 125
Общо:  19 50458.24
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 62.85
Общо:  2 62.85
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 3464.66
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1150
Общо:  7 4614.66
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 20983.59
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 776.56
10 xxxx Издръжка 5 2398.33
88 xxxx Средства на разпореждане 1 266.54
Общо:  12 24425.02
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 14550.57
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 330
Общо:  12 14880.57
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 800
Общо:  2 800
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 2854.97
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 2405
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 30313.21
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1327.88
Общо:  16 36901.06
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 24256.62
10 xxxx Издръжка 17 5401.55
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2555
Общо:  21 32213.17
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 45.6
10 xxxx Издръжка 1 4666.02
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 3371
Общо:  4 8082.62
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 59
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 450
Общо:  2 509
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 951.37
Общо:  4 951.37
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 1427.96
88 xxxx Средства на разпореждане 3 1226.51
Общо:  14 2654.47
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 831.26
88 xxxx Средства на разпореждане 4 1188.52
Общо:  13 2019.78
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 40477.73
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 1450.29
10 xxxx Издръжка 11 4405.84
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 73492.24
88 xxxx Средства на разпореждане 3 927.68
Общо:  22 120753.78
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 1340.88
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2990
Общо:  12 4330.88
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 986.34
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2350
88 xxxx Средства на разпореждане 1 47
Общо:  10 3383.34
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 736.08
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 229.95
Общо:  9 966.03
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА - СОФИЯ ( 0172040007 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 5322.15
Общо:  15 5322.15
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование ( 0172280008 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5272.85
10 xxxx Издръжка 4 10502.48
88 xxxx Средства на разпореждане 1 936.48
Общо:  6 16711.81
ЗВЕНО ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА МОН ( 0172290006 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 252
Общо:  2 252
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 21175.1
10 xxxx Издръжка 1 396
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 2520
Общо:  6 24091.1
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА - София ( 0172320008 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 9000
Общо:  1 9000
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 10.2
Общо:  1 10.2
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кърджали ( 0172490004 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 693.33
Общо:  2 693.33
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ловеч ( 0172510008 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 160.5
10 xxxx Издръжка 2 137.26
Общо:  3 297.76
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пловдив ( 0172560009 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 125.11
Общо:  2 125.11
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Разград ( 0172570007 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 20222.94
Общо:  2 20222.94
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 345.33
Общо:  3 345.33
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Хасково ( 0172660008 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 228.98
Общо:  2 228.98
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Шумен ( 0172670006 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 483.69
Общо:  4 483.69