одобрен

Приложение към Приложение 1 на ПЛС от 02.10.2018

Уникален идентификатор:  5240252f-b5e0-471c-be09-3233c02aab37

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2018-10-03 13:43:59
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 07:58:01
  • Последно променил: migrate_data
