одобрен

03.07.2019 г. - Данни за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Уникален идентификатор:  524f15e8-a2cf-4776-9956-d653f2f75ed7

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-10 15:53:36
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-07-12 11:32:36
  • Последно променил: rossalina

Населено място / Пункт

SO2

NO2

ФПЧ10

CO

O3

ПС за СЧН ПС за СДН ПС за СЧН ПС за СДН 8ч норма ПИН
350.0 µg/m3 125.0 µg/m3 200.0 µg/m3 50.0 µg/m3 10.0 mg/m3 180.0 µg/m3
Не са регистрирани превишения на нормите.