одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Уникален идентификатор:  5268f387-4174-4349-a18a-3be20918769c

Описание:

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

вероизповедания местни поделения

Текуща версия: 4

Показвана версия: 4

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-17 16:16:05
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2020-07-27 11:38:53
  • Последно променил: petar_ivanov_dimitrov

№ по ред

Наименование на вероизповеданието, седалище на централния орган

Вх. № на заявлението за вписване в регистъра

Изх. № на писмото/ заявлението за вписване от централното/ регионалното ръководство на вероизповеданието

Изх. № на документа от централното ръководство на вероизповеданието, с който е потвърден избора

Ръководен орган на местното поделение на вериозповеданието, гр./с./, име и фамилия на членовете на ръководния орган

№ и дата на удостоверението

Забележка

1 Българска Божия Църква, с. Крива река 47-00-5 от 07.07.2003 год. 00061 от 24.03.2003 год. 00060 от 24.03.2003 год. Николай Генов - председател, Елена Влайкова - член, Иван Дончев - член 47-00-5 от 08.07.2003 год.
2 Българска православна църква, с. Цани Гинчево 94-00-508 от 01.03.2017 год. 12 от 28.02.2017 год. 116 от 07.02.2017 год. Андрей Стефанов - Председател, Драгомир Иванов - член, Красимир Георгиев - член, Радостина Иванова - член, Добрина Добрева - член 94-00-508/1 от 02.03.2017 год.
3 Българска православна църква, с. Хърсово 94-А-21 от 29.10.2010 год. 7 от 19.10.2010 год. 682 от 18.12.2008 год. Андрей Стефанов - председател, Тодор Христов - член, Иванка Драганова - член, Йовка Колева - член, Красимира Димитрова - член 91-00-91 от 03.11.2010 год.
4 Българска православна църква, с. Красен дол 91-00-96 от 19.09.2011 год. 6 от 19.09.2011 год. 467 от 04.08.2011 год. Андрей Стефанов - председател, Стоянка Христова - член, Кънчо Кръстев - член, Пенка Петрова - член, Цоньо Цонев - член 91-00-100 от 29.10.2011 год.
5 Българска православна църква, с. Крива река 91-00-96 от 19.09.2011 год. 6 от 19.09.2011 год. 467 от 04.08.2011 год. Андрей Стефанов - председател, Вярка Ангелова - член, Васил Сукуров - член, Спаска Коева - член, Георги Анчелов - член 91-00-101 от 29.10.2011 год.
6 Българска православна църква, с. Ружица 91-00-96 от 19.09.2011 год. 6 от 19.09.2011 год. 467 от 04.08.2011 год. Андрей Стефанов - председател, Йовка Колева - член, Теменужка Димитрова - член, Кольо Колев - член, Кузман Георгиев - член 91-00-102 от 29.10.2011 год.
7 Мюсюлманско изповедание, с. Каравелово 91-00-332 от 05.12.2016 год. 16.19.01/243 от 29.11.2016 год. 16.01.07/266 от 13.10.2016 год. Метин Мехмед - председател, Хюсеин Реджеб - секретар-касиер, Сунай Шюкри - член, Мустафа Мустафа - член, Сали Халил - член, Осман Хасан - член 91-00-332/1 от 05.12.2016 год. изменение, считано от 17.09.2019 год., актуален състав № 14
8 Мюсюлманско изповедание, с. Ружица 91-00-332 от 05.12.2016 год. 16.19.01/243 от 29.11.2016 год. 16.01.07/267 от 13.10.2016 год. Мехмед Нурулла - председател, Мехмед Мехмед - секретар-касиер, Туфик Мехмед - член 91-00-332/2 от 05.12.2016 год. изменение, считано от 23.07.2020 год., актуален състав № 16
9 Мюсюлманско изповедание, с. Крива река 91-00-332 от 05.12.2016 год. 16.19.01/243 от 29.11.2016 год. 16.01.07/407 от 10.11.2016 год. Ахмед Хасим - председател, Ембия Юкеше - секретар-касиер, Юлми Ахмед - член, Талиб Османов - член, Шукри Фаик - член, Рахми Реджеб - член, Хасан Хашим - член 91-00-332/3 от 05.12.2016 год. изменение, считано от 23.07.2020 год., актуален състав № 17
10 Мюсюлманско изповедание, с. Вълнари 91-00-332 от 05.12.2016 год. 16.19.01/243 от 29.11.2016 год. 16.01.07/408 от 10.11.2016 год. Нури Нури - председател, Вехби Хасан - секретар-касиер, Мехмед Юсеин - член, Джемил Азис - член, Мюстеджеб Осман - член 91-00-332/4 от 05.12.2016 год.
11 Мюсюлманско изповедание, с. Пет могили 91-00-332 от 05.12.2016 год. 16.19.01/243 от 29.11.2016 год. 16.01.07/410 от 29.11.2016 год. Хакъ Мюстеджеб - председател, Атула Исмаил - секретар-касиер, Реджеб Сюлейман - член, Мустафа Бояджь - член, Мехмед Исмаил - член, Хасан Юсуф - член, Хамди Исмаил - член 91-00-3325 от 05.12.2016 год.
12 Мюсюлманско изповедание, с. Хърсово 91-00-30 от 14.02.2017 год. 17.17.01/18 от 13.02.2017 год. 17.01.07/13от 09.02.2017 год. Хасан Мехмедемин - председател, Сезер Юлми - секретар-касиер, Реджеб Мурад - член, Емин Хасан - член, Хакъ Ариф - член 91-00-30/1 от 20.02.2017 год. изменение, считано от 15.06.2020 год., актуален състав № 15
13 Мюсюлманско изповедание, с. Църквица 91-00-30 от 14.02.2017 год. 17.17.01/18 от 13.02.2017 год. 17.01.07/10 от 09.02.2017 год. Гюнайдън Хамид - председател, Ахмед Ахмед - секретар-касиер, Ахмед Ахмед - член 91-00-30/2 от 20.02.2017 год.
14 Мюсюлманско изповедание, с. Каравелово 91-00-179 от 16.09.2019 год. 19.19.01/080 от 10.09.2019 год. 19.01.07/120 от 03.09.2019 год. Председател: Метин Мехмед, Секретар - касиер: Юксел Юсмен, Член: Осман Хасан, Член: Неджиб Сюлюман, Член: Сали Халил, Член: Мустафа Мустафа, Член: Сунай Шукри 91-00-179/1 от 17.09.2019 год.
15 Мюсюлманско изповедание, с. Хърсово 91-00-95 от 10.06.2020 год. 20.19.01/052 от 08.06.2020 год. 20.01.07/0046 от 03.06.2020 год. Дениз Адем - председател, Сезер Юлми - секретар-касиер, Реджеб Мурад - член 91-00-95/1 от 15.06.2020 год.
16 Мюсюлманско изповедание, с. Ружица 91-00-121 от 10.06.2020 год. 20.19.01/069 от 20.07.2020 год. 20.01.07/0059 от 24.06.2020 год. Ридван Али - председател, Мехмед Мехмед - секретар-касиер, Али Кязим - член 91-00-121/1 от 23.07.2020 год.
17 Мюсюлманско изповедание, с. Крива река 91-00-121 от 10.06.2020 год. 20.19.01/069 от 20.07.2020 год. 20.01.07/0064 от 08.07.2020 год. Рахме Реджеб - председател, Ахмед Хашим - секретар-касиер, Хасан Хашим - член, Недрет Тефик - член, Исмаил Сали - член 91-00-121/2 от 23.07.2020 год.