одобрен

Регистър на действащите концесии за добив на подземни богатства

Уникален идентификатор:  52a85f74-0c67-47c5-8726-b398f90df621

Описание:

Актуализира се периодично. Източник: http://www.me.government.bg/bg/themes/koncesii-za-dobiv-735-406.html (в xls формат)

добив инертни материали концесии концесионни площи концесия Министерство на енергетиката подземни богатства

Текуща версия: 3

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-05-19 19:22:38
  • Създаден от: kiril_vasilev
  • Последна промяна: 2020-01-29 09:49:25
  • Последно променил: zlatina_taneva

№ по ред

Партида НКР №

Концесионер

Находище

Община

Област

Група подземно богатство

Вид на подземното погатство

Срок на концесията

Дата на подписане на концесионния договор

Дата на влизане в сила на концесионния договор

Решение на Министерски /Общински съвет №

1 D - K3 "Огнеупорни глини" АД, гр. Плевен Гарговското Долна Митрополия Плевен Строителни материали Пясъци и чакъли 35 г. 10.01.2020 г. Съгласно договора 484/06.08.2019 г.
2 D - K2 "Симекс" ЕООД, гр. Криводол Дълбоки дол, у-ци "Мишовец" и "Синия бряг" Бяла Слатина Враца Индустриални минерали Глауконитова суровина 35 г. 06.01.2020 г. Съгласно договора 518/27.08.2019 г.
3 D - K1 "Ескана" АД, гр. Варна Старо Оряхово 3 Долни Чифлик Варна Строителни материали Пясъци 35 г. 10.12.2019 г. Съгласно договора 483/06.08.2019 г.
4 D - 00808 "Ватия Кварц" АД, гр. София Златен дол, у-к "II" и у-к "III" Ветово Русе Индустриални минерали Каолиова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина 35 г. 04.12.2019 г. Съгласно договора 544/18.09.2019 г.
5 D - 00797 "Булстоун" ЕООД, гр. Враца Требежа Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици 35 г. 16.09.2019 г. 16.09.2019 г. 454/30.07.2019 г.
6 D - 00798 "Маронас" ООД, гр. Враца Енджи-север Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици 35 г. 09.09.2019 г. 12.09.2019 г. 213/18.04.2019 г.
7 D - 00796 "Монолит - 21 - Андонов и Захов" ООД, гр. Сандански Пиринковец Сандански Благоевград Строителни материали Пясъци и чакъли 35 г. 27.08.2019 г. 27.08.2019 г. 32/13.01.2017 г.
8 D - 00795 "Пътища и мостове" ЕООД, гр. Варна Шафкаалан Аврен Варна Строителни материали Пясъци 35 г. 30.07.2019 г. 05.08.2019 г. 478/09.07.2018 г.
9 D - 00794 ЕТ "Алекс-Ко-Александър Койчев", гр. София Свети Георги, участък "Изток" и участък "Запад" Свиленград Хасково Скално-облицовъчни материали Кавернозни варовици 35 г. 11.07.2019 г. 16.07.2019 г. 966/30.12.2011 г.
10 D - 00792 "Милдет Шишков - ЗСНМ" ЕООД, с. Крибул Скрибин Сатовча Благоевград Скално-облицовъчни материали Гнайси 35 г. 19.06.2019 г. 25.06.2019 г. 904/11.12.2018 г.
11 D - 00791 "Пътна компания" ЕАД, гр. София Лома-1, участъци "Североизток" и "Югозапад" Ружинци, Димово Видин Строителни материали Варовици 35 г. 15.03.2019 г. 20.03.2019 г. 426/26.06.2018 г.
12 D - 00790 "Прохорово Майнинг" АД, гр. София Прохорово, участък "Прохорово" Тунджа, Нова Загора Ямбол, Сливен Метални полезни изкопаеми Медни руди 35 г. 22.02.2019 г. 12.03.2019 г. 540/06.08.2018 г.
13 D - 00789 "Голдън Фийлд" ООД, гр. Шумен Каменица Каспичан Шумен Строителни материали Варовици 35 г. 22.02.2019 г. 05.03.2019 г. 628/31.08.2018 г.
14 D - 00788 "Маронас" ООД, гр. Враца Енджи-юг, участък "Запад" и участък "Север" Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици 35 г. 14.02.2019 г. 19.02.2019 г. 425/26.06.2018 г.
15 D - 00787 "Кралтрейс" ООД, гр. Враца Касибо Враца Враца Строителни материали Варовици 35 г. 29.01.2019 г. 01.02.2019 г. 226/12.04.2018 г.
16 D - 00786 "Каолин" ЕАД, гр. Сеново Балабана, участък "Източно гнездо" и участък "Западно гнездо" Дулово Силистра Индустриални минерали Кварц-каолинова суровина 35 г. 29.11.2018 г. Съгласно договора 477/09.07.2018 г.
17 D - 00785 "Пътперфект - Т" ЕАД, гр. Силистра Правда Дулово Силистра Строителни материали Варовици 35 г. 28.11.2018 г. 30.11.2018 г. 225/12.04.2018 г.
18 D - 00783 "Базалт България" ООД, гр. София Станчова могила, участък "Северен" и участък "Южен" Сухиндол, Павликени Велико Търново Строителни материали Варовици и базалтоиди 25 г. 01.10.2018 г. 05.10.2018 г. 227/12.04.2018 г.
19 D - 00769 "Пътища и мостове" ЕООД, гр. Варна Капу баир Дългопол, Руен Варна, Бургас Строителни материали Варовици 35 г. 29.08.2018 г. 03.02.1999 г. 322/11.05.2018 г.
20 D - 00782 "Токсан" ООД, гр. Враца Кошарите, у-к "Запад" Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици 35 г. 22.08.2018 г. 28.08.2018 г. 218/21.04.2017 г.
21 D - 00768 "Темос-ГМ" ЕООД, гр. София Дервент, участък "Север" и участък "Запад" Аврен Варна Индустриални минерали Кварцови пясъци 35 г. 18.07.2018 г. 18.07.2018 г. 98/16.02.2018 г.
22 D - 00767 "Пътстрой Бургас" ЕООД, гр. Бургас Белите камъни Суворово Варна Строителни материали Варовици 35 г. 11.07.2018 г. 17.07.2018 г. 749/30.11.2017 г.
23 D - 00766 "Евробент" ЕООД, гр. София Ралица, "Участък 1" и "Участък 2" Кърджали Кърджали Индустриални минерали Бентонитови глини и зеолити 35 г. 03.05.2018 г. 10.05.2018 г. 92/26.01.2017 г.
24 D - 00758 "АС-Стоунс" ООД, гр. Пловдив Кереч Търла, участъци "Кереч Търла - запад", "Кереч Търла - изток" Стара Загора, Николаево Стара Загора Строителни материали Варовици и доломити 25 г. 18.04.2018 г. 18.04.2018 г. 681/07.09.2015 г.
25 D - 00754 "Благоустройствени строежи" ЕООД, гр. Бургас Банево Бургас Бургас Строителни материали Вулканити (андезити и андезитови туфи) 35 г. 21.03.2018 г. 15.03.1999 г. 820/29.12.2017 г.
26 D - 00753 "Йотов Стоун" ЕООД, гр. Мездра Равнище - 2, у-ци "Централен" и "Източен" Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици 35 г. 18.01.2018 г. 25.01.2018 г. 728/27.11.2017 г.
27 D - 00748 "Мин Инвест" ЕООД, с. Боров дол Боров дол Твърдица Сливен Твърди горива Нефтошисти 35 г. 09.01.2018 г. 12.01.2018 г. 612/16.10.2017 г.
28 D - 00744 "Кичера-2007" ЕАД, с. Вълчек Пладнището Макреш Видин Строителни материали Варовици 35 г. 16.08.2017 г. 22.08.2017 г. 91/26.01.2017 г.
29 D - 00745 "Горубсо-Кърджали" АД, гр. Кърджали Седефче, участъци "Централен" и "Южен" Момчилград Кърджали Метални полезни изкопаеми Златно-сребърни руди 26 г. 09.08.2017 г. 17.08.2017 г. 64/20.01.2017 г.
30 D - 00743 "МЛ-Консулт-2009"ЕООД, гр. Плевен Пладнището Искър Плевен Строителни материали Пясък и чакъл 25 г. 25.07.2017 г. 31.07.2017 г. 217/21.04.2017 г.
31 D - 00742 "Виа 2000" ООД, гр. София Чешлия Момчилград Кърджали Строителни материали Андезитобазалти 35 г. 24.04.2017 г. 28.04.2017 г. 494/20.06.2016 г.
32 D - 00741 "МИ - 2" ООД, гр. Кърджали Дорис Момчилград Кърджали Строителни материали Андезитобазалти 35 г. 19.04.2017 г. 25.04.2017 г. 493/20.06.2016 г.
33 D - 00740 "Гугуланови" ООД, гр. Кърджали Сулица-1, у-к "Сулица-1-Юг" и у-к "Сулица-1-Север" Момчилград Кърджали Скално-облицовъчни материали Туфи 35 г. 12.04.2017 г. 19.04.2017 г. 59/20.01.2017 г.
34 D - 00736 "Бургаспътстрой" АД, гр. Бургас Карнобат (Средния Кайряк) Карнобат Бургас Строителни материали Андезитови туфи 35 г. 03.04.2017 г. 17.01.1997 г. - датата на прехвърляне на собствеността на акциите 1051/09.12.2016 г.
35 D - 00739 "Успех" АД, гр. София Станчов връх, участък "Лита" Луковит Ловеч Строителни материали Мергелни глини 35 г. 31.03.2017 г. 07.04.2017 г. 428/26.05.2016 г.
36 D - 00738 "Лонгоз 04" ООД, гр. Варна Чаирите, участък "Северен 2008" Аврен Варна Строителни материали Пясъци 30 г. 30.03.2017 г. Съгласно договора 545/04.07.2016 г.
37 D - 00737 "Креди" ООД, гр. Монтана Селска река Монтана Монтана Индустриални минерали Органогенни варовици 35 г. 29.03.2017 г. 05.04.2017 г. 945/10.11.2016 г.
38 D - 00734 МЛ-Консулт-2009" ООД, гр. Плевен Девенци, участък "Източен" и участък "Западен" Червен бряг Плевен Строителни материали Строителни материали 25 г. 26.01.2017 г. 03.02.2017 г. 1067/15.12.2016 г.
39 D - 00733 ЕТ "Инерт-94-Цветелин Петров", гр. София Антената Столична София /столица/ Строителни материали Строителни материали 35 г. 28.12.2016 г. Съгласно договора 218/29.03.2016 г.
40 D - 00723 ЕТ "Алекс-Ко-Александър Койчев", гр. София Голия връх, участък "Запад" Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовик 35 г. 21.12.2016 г. 31.01.2018 г. 243/04.04.2016 г.
41 D - 00720 "Хидрострой" АД, гр. София Сухата скала Суворово Варна Строителни материали Варовици 35 г. 12.12.2016 г. 16.12.2016 г. 660/08.08.2016 г.
42 D - 00722 "Проекти XXI" ЕООД, гр. Джебел Атара Джебел Кърджали Строителни материали Базалти 30 г. 09.12.2016 г. 16.12.2016 г. 425/26.05.2016 г.
43 D - 00718 "Камико" ООД, гр. София Локорско Столична София Строителни материали Вулкански туфи (трахиандезити) 25 г. 08.12.2016 г. 08.12.2016 г. 747/17.09.2009 г.
44 D - 00719 "Сакарела Мрамор и Гранит" ООД, Елхово Гранитово, участък "Гранитово-Централен" Елхово Ямбол Скално-облицовъчни материали Гранодиорити 25 г. 07.12.2016 г. 15.12.2016 г. 427/26.05.2016 г.
45 D - 00720 "Билдинг-Зах" ЕООД, гр. Бургас Сазлъка Сунгурларе Бургас Строителни материали Пясъци и чакъли 35 г. 06.12.2016 г. 14.12.2016 г. 544/04.07.2016 г.
46 D - 00717 "Каолин" ЕАД, гр. Сеново Колобър, участък "Първи" и участък "Втори" Дулово Силистра Индустриални минерали Кварц-каолинова суровина 35 г. 02.11.2016 г. 20.09.2018 г. 132/26.02.2016 г.
47 D - 00715 "Имелманстрой" АД, гр. Сандански Плоски, участък "Плоски - север" и участък "Плоски - юг" Сандански Благоевград Строителни материали Пясъци и чакъли 35 г. 11.10.2016 г. 18.10.2016 г. 426/26.05.2016 г.
48 D - 00714 "Илинденски мрамор" ООД, гр. София Илинденци, участък "Централен-1" Струмяни Благоевград Скално-облицовъчни материали Мрамори 35 г. 01.09.2016 г. 08.09.2016 г. 22/19.01.2016 г.
49 D - 00716 "Аркус - Строй" ЕАД, гр. Велико Търново Попенец Лясковец, Горна Оряховица Велико Търново Строителни материали Пясъци и чакъли 15 г. 22.08.2016 г. 29.08.2016 г. 282/18.04.2016 г.
50 D - 00712 "Илинденци - Мрамор" АД, с. Илинденци Галчово гнездо Струмяни Благоевград Строителни материали Мрамори 25 г. 21.07.2016 г. 07.08.2017 г. 08/08.01.2016 г.
51 D - 00725 "Водно стопанство 2000" ЕООД, гр. Плевен Бялата скала Плевен Плевен Строителни материали Варовици 25 г. 13.07.2016 г. 18.07.2016 г. 680/07.09.2015 г.
52 D - 00710 "Барон" ООД, гр. Хасково Кобилино, участък "Стария даскал" Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайси 35 г. 13.06.2016 г. 20.06.2016 г. 52/03.02.2014 г., 48/28.01.2016 г.
53 D - 00711 "Андезит" ООД, гр. Бургас Роза Джебел Кърджали Скално-облицовъчни материали Вулкански туфи" 35 г. 09.06.2016 г. 13.07.2016 г. 7/08.01.2016 г.
54 D - 00713 "Коструктинг" ООД, гр. София Ирма Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици 35 г. 25.05.2016 г. 13.01.2017 г. 586/03.08.2015 г.
55 D - 00709 "Динас" АД, гр. Сливен Блягорница Твърдица Сливен Скално-облицовъчни материали Гранодиорити 35 г. 18.05.2016 г. Съгласно договора 331/27.04.2012 г.
56 D - 00707 "Тайфун - БГ" ООД, гр. Търговище Александра Търговище Търговище Строителни материали Мергелни глини 20 г. 21.04.2016 г. 26.04.2016 г. 21/19.01.2016 г.
57 D - 00705 "Терекс и Ко" АД, гр. София Борово Борово Хасково Строителни материали Варовици 35 г. 17.03.2016 г. Съгласно договора 610/11.08.2015 г.
58 D - 00706 "Европът 2005" ООД, гр. Хасково Чешмата Хасково Хасково Строителни материали Андезити 35 г. 17.03.2016 г. 24.03.2016 г. 854/03.11.2015 г.
59 D - 00704 "Слави" ЕООД, гр. Сливен Слави Сливен Сливен Скално-облицовъчни материали Пясъчници 35 г. 23.02.2016 г. 09.03.2016 г. 589/04.08.2015 г.
60 D - 00701 "Европроект" ЕООД, гр. Бургас Брешнела Созопол Бургас Строителни материали Трахити 25 г. 16.02.2016 г. 23.02.2016 г. 651/29.07.2015 г.
61 D - 00703 "Базалт България" ЕООД, гр. София Бов - запад, участък "Южен" и участък "Северен" Своге Софийска област Строителни материали Базалтоиди 35 г. 16.02.2016 г. 22.02.2016 г. 612/11.08.2015 г.
62 D - 00702 "Еврострой - 2004" ООД, гр. Кърджали Белинда, участък "Изток" Момчилград Кърджали Строителни материали Андезитобазалти 35 г. 15.02.2016 г. 24.02.2016 г. 195/04.04.2014 г.
63 D - 00700 "Трейс Рисорсиз" ЕООД, гр. София Милин камък Брезник Перник Метални полезни изкопаеми Златно-сребърни руди 20 г. 26.01.2016 г. 01.02.2016 г. 637/21.08.2015 г.
64 D - 00699 "Булгнайс" ООД, гр. Ивайловград Караджейка Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайси 35 г. 14.01.2016 г. 25.01.2016 г. 611/11.08.2015 г.
65 D - 00698 "Стоун Локъл Груп" ООД, гр. Ветово Камен дол, участъци "Запад" и "Изток" Ветово Русе Строителни материали Варовици 35 г. 05.01.2016 г. 13.01.2016 г. 679/04.09.2015 г.
66 D - 00697 "Холсим Кариерни Материали Рудината "АД, гр. София Рудината, участък "Ремо" Столична София Строителни материали Доломити и варовити доломити 35 г. 14.12.2015 г. 16.12.2015 г. 588/04.08.2015 г.
67 D - 00696 "Вега 3" ЕООД, гр. Септември Лозята Септември Пазарджик Строителни материали Пясъци и чакъли 35 г. 11.08.2015 г. 17.08.2015 г. 500/11.07.2014 г.
68 D - 00695 ЕТ "Тодор Дичов Христов", гр. София Лисия Костинброд София Строителни материали Пясък 30 г. 13.07.2015 г. Съгласно договора 498/15.06.2012 г.
69 D - 00694 "Роксил" ООД, гр. Бургас Голеш Царево Бургас Строителни материали Андезитобазалти 25 г. 17.06.2015 г. 09.07.2015 г. 413/20.06.2014 г.
70 D - 00693 "Кариери Пазарджик" ООД, гр. Пазарджик Рибарниците, участъци "Участък - 1" и "Участък - 2" Пазарджик Пазарджик Строителни материали Пасък и чакъл 20 г. 12.06.2015 г. 27.01.2016 г. 679/26.09.2014 г.
71 D - 00692 "Айдалес 21" АД, гр. Хасков Кобилино, участък "Държавно лесничейство", контури "Южен" и "Северен" Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайси 35 г. 14.05.2015 г. 01.11.2000 г. 555/30.07.2014 г.
72 D - 00679 "Калцит" ООД, гр. Димитровград Юрт дере, участък "Калцит" Димитровград Хасково Строителни материали Варовици 35 г. 22.10.2014 г. 27.10.1993 г. 446/02.07.2014 г.
73 D - 00678 "Пътно поддържане Пещера" ЕООД, гр. Пещера Алчака Пазарджик Пазарджик Строителни материали Пясъци 25 г. 04.09.2014 г. 22.10.2014 г. 347/23.05.2014 г.
74 D - 00677 "Холсим Кариерни Материали Пловдив" АД, гр. Пловдив Инджова върба - 2 Калояново Пловдив Строителни материали Пясъци и чакъли 25 г. 22.07.2014 г. 23.07.2014 г. 51/03.02.2014 г.
75 D - 00676 "Еолит" ООД, гр. Пловдив Бунилото, участъци "Бунилото-изток" и "Бунилото-запад' Родопи Пловдив Скално-облицовъчни материали Гнайсошисти 35 г. 15.07.2014 г. Съгласно договора 98/20.02.2014 г.
76 D - 00674 "Лонгоз 04" ООД, гр. Варна Чаирите, участъци "Северен" и "Южен" Аврен Варна Строителни материали Пясъци 30 г. 08.07.2014 г. 08.07.2014 г. 197/04.04.2014 г.
77 D - 00675 "Проучване и добив на нефт и газ" АД, гр. София Искър - запад Кнежа, Искър Плевен Нефт и природен газ Природен газ и кондензат 35 г. 30.06.2014 г. 15.08.2014 г. 399/12.06.2014 г.
78 D - 00672 "Хидробетон" ООД, с. Казичене Мадлен Летница Ловеч Строителни материали Варовици и мергели 35 г. 30.05.2014 г. 05.06.2014 г. 664/01.11.2013 г.
79 D - 00671 "Геотехмин" ООД, гр. София Лещака Макреш Видин Строителни материали Диабази и гранодиорити 35 г. 14.04.2014 г. 16.04.2014 г. 768/06.12.2013 г.
80 D - 00670 ЕТ "Севдин - Шукри Фейзи", гр. Хасково Кантона Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайсошисти 10 Г. 21.03.2014 г. 27.10.2015 г. 169/08.03.2013 г.
81 D - 00669 "Индустриални минерали БГ" ЕООД, гр. София Брусарци - участъци "Смирненски" и "Брусарци" Брусарци Монтана Индустриални минерали Кварцови пясъци 35 г. 06.02.2014 г. 12.02.2014 г. 714/18.11.2013 г.
82 D - 00667 "Стрела 92" ООД, гр. Велико Търново Вишовград Павликени Велико Търново Строителни материали Варовици 35 г. 23.10.2013 г. 20.12.1999 г. - датата на прехвърляне на собствеността по приватизационния договор 378/14.05.2012 г.
83 D - 00664 "НВГ Кариери" ООД, гр. Пловдив Старите колиби Асеновград Пловдив Строителни материали Мрамори 35 г. 09.10.2013 г. 16.10.2013 г. 290/18.05.2013 г.
84 D - 00662 "Летница - Керамика" ЕООД, гр. Летница Каменището Летница Ловеч Строителни материали Мергели 30 г. 23.08.2013 г. 30.12.1998 г. 161/07.03.2013 г.
85 D - 00659 "Рок Трейдинг" ООД, гр. Девин Поповяне Самоков София Строителни материали Пясъци 35 г. 15.05.2013 г. Съгласно договора 428/30.05.2012 г.
86 D - 00661 "Монолит" АД, гр. София Горна Кремена, у-к "Буков дол" Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици 35 г. 14.05.2013 г. Съгласно договора 428/30.05.2012 г.
87 D - 00660 "Фили" ООД, гр. София Зъбера-2 Монтана Монтана Строителни материали Варовици 35 г. 13.05.2013 г. 17.05.2013 г. 73/04.02.2013 г.
88 D - 00666 "Берил"ООД, гр. Бургас Житосвят Средец, Карнобат Бургас Строителни материали Трахити и трахитови туфи 35 г. 07.05.2013 г. 07.05.2013 г. 673/07.11.2011 г. и 914/08.11.2012 г.
89 D - 00657 "Базалт" ЕООД, гр. Хасково Трите круши - запад Карнобат Бургас Строителни материали Андезитови туфи 35 г. 12.04.2013 г. Съгласно договора 125/22.02.2013 г.
90 D - 00658 "Раян газ" ЕООД, гр. Септември Егреците Септември Пазарджик Строителни материали Пясъци и чакъли 30 г. 11.04.2013 г. Съгласно договора 72/04.02.2013 г.
91 D - 00650 "Петрургия" ЕООД, гр. София Върбовка Павликени Велико Търново Индустриални минерали Базалти 35 г. 12.03.2013 г. 19.03.2013 г. 975/21.11.2012 г.
92 D - 00649 "Пътстрой Бургас" ЕООД, гр. Бургас Футула Карнобат Бургас Строителни материали Андезитобазалти 35 г. 12.03.2013 г. 13.03.2013 г. 107/15.02.2013 г.
93 D - 00646 "Пътища и мостове" ЕООД, гр. Варна Суворово Суворово Варна Строителни материали Варовици 35 г. 08.03.2013 г. 03.02.1999 г. - датата на прехвърляне на собствеността по приватизационния договор 671/07.08.2012 г.
94 D - 00647 Кооперация "ПК Трасинженеринг", гр. София Железни врата, у-к "1" и у-к "2" Кърджали Кърджали Строителни материали Трас 35 г. 05.03.2013 г. 15.3.1999 г. - датата на влизане в сила на Закона за подземните богатства 958/16.11.2012 г.
95 D - 00642 ЕТ "Румен Арнаудов - Айтен Арнаудова", с. Плетена, обл. Благоевград Ерковище, у-ци "Вриза" и "Бистрица" Сатовча Благоевград Скално-облицовъчни материали Гнайси, гнайсошисти и амфиболити 35 г. 28.02.2013 г. 28.05.2013 г. 629/20.07.2012 г.
96 D - 00654 "Дайрект Петролеум България" ЕООД, гр. София Койнаре, у-ци "Борован", "Враняк", "Девенци" и "Садовец" Враца, Борован, Бяла Слатина, Долни Дъбник, Червен бряг, Кнежа Плевен, Враца Нефт и природен газ Природен газ и кондензат 35 г. 27.02.2013 г. 28.02.2013 г. 960/16.11.2012 г.
97 D - 00651 "Петрокелтик България" ЕООД, гр. Варна Каварна Изток Черно море Нефт и природен газ Природен газ 6 г. 26.02.2013 г. 04.03.2013 г. 669/07.08.2012 г.
98 D - 00645 "ЕА 04" ЕООД, гр. Плевен Лилиян Долна Митрополия Плевен Строителни материали Пясъци и чакъли 35 г. 12.02.2013 г. 19.02.2013 г. 816/11.10.2012 г.
99 D - 00644 "Златна Панега Цимент" АД, с. Златна Панега Златна Панега, у-к "Изток" Ябланица Ловеч Строителни материали Варовици и мергели 35 г. 12.02.2013 г. 18.02.2013 г. 545/29.06.2012 г.
100 D - 00641 "Макстрой" ЕООД, гр. Монтана Долна Вереница Монтана Монтана Строителни материали Варовици 35 г. 11.02.2013 г. 21.12.2013 г. 1033/18.12.2012 г.
101 D - 00640 ЕТ "Илия Кинов", с. Росен, област Пазарджик Кайряка Пазарджик Пазарджик Строителни материали Пясъци и чакъли /баластра/ 25 г. 28.01.2013 г. 24.03.2014 г. 925/09.11.2012 г.
102 D - 00639 "Маргемин" ЕООД, гр. София Пиринка Струмяни Благоевград Строителни материали Пясъци и чакъли 35 г. 22.01.2013 г. 31.01.2013 г. 908/02.11.2012 г.
103 D - 00638 "Пътища" АД, гр. Шумен Мътница 2 Шумен Шумен Строителни материали Варовици 35 г. 16.01.2013 г. 03.02.1999 г. - датата на прехвърляне на собствеността по приватизационни договор 787/24.09.2012 г.
104 D - 00637 "Билдинг-Зах" ЕООД, гр. Бургас Дъскотна, участъци "Северен" и "Южен" Руен Бургас Строителни материали Пясъци и чакъли 30 г. 11.01.2013 г. 22.05.2014 г. 739/11.09.2012 г.
105 D - 00634 "Топ-МД" ООД, гр. Варна Ениер Ветрино Варна Строителни материали Пясъци 35 г. 08.01.2013 г. 04.10.2013 г. 818/11.10.2012 г.
106 D - 00633 "Терекс и Ко" АД, гр. София Могилино Две могили Русе Строителни материали Варовици 35 г. 04.01.2013 г. 11.01.2013 г. 785/24.09.2012 г.
107 D - 00632 "Пътстрой 99" ООД, гр. Монтана Долно Белотинци Монтана Монтана Строителни материали Варовици 35 г. 10.12.2012 г. 09.01.2012 г. 333/27.04.2012 г.
108 D - 00636 "Терекс и Ко" АД, гр. София Копривец Бяла Русе Строителни материали Варовици 35 г. 04.12.2012 г. 04.12.2012 г. 670/07.08.2012 г.
109 D - 00630 "Камчия - агро" ЕООД, гр. Долни Чифлик Ново Оряхово Долни Чифлик Варна Строителни материали Пясъци 25 г. 16.11.2012 г. 24.04.2013 г. 786/24.09.2012 г.
110 D - 00631 "Рид" ЕООД, гр. Гоце Делчев Крушата - 1 Гоце Делчев Благоевград Строителни материали Пясък 35 г. 15.11.2012 г. Съгласно договора 699/28.08.2012 г.
111 D - 00628 "Екоагрострой" АД, с. Ерден Гредо, у-ци "Охрид" и "Палилула" Бойчиновци Монтана Строителни материали Пясъци 35 г. 08.11.2012 г. 01.03.2013 г. 730/31.08.2012 г.
112 D - 00629 "Садас" ООД, гр. София Врачански варовик, у-ци "Централен", "Запад" и "Изток" Роман, Червен бряг Враца, Плевен Скално-облицовъчни материали Варовици 35 г. 23.10.2012 г. 24.10.2012 г. 499/15.06.2012 г.
113 D - 00627 "Техсел" ООД, гр. София Краварника Угърчин Ловеч Скално-облицовъчни материали Пясъчници 25 г. 23.10.2012 г. Съгласно договора 526/26.06.2012 г.
114 D - 00625 "Щайн груп" ЕООД, гр. София Кошарата Угърчин Ловеч Скално-облицовъчни материали Пясъчници 35 г. 10.10.2012 г. 15.10.2012 г. 472/11.06.2012 г.
115 O - 00632 "Запрянови - 03" ООД, гр. Асеновград Чайкъра Асеновград Пловдив Строителни материали Пясъци и чакъли /баластра/ 25 г. 06.10.2006 г.; Анекс за привеждане в съответствие - 01.10.2012 г. 06.10.2006 г. № 813 от 29.03.2006г. на община Асеновград; РМС - 665/06.08.2012 г.
116 D - 00623 "Магма 2005" ООД, гр. Първомай Трите чешми Първомай Пловдив Строителни материали Пясък и чакъл 35 г. 12.09.2012 г. Съгласно договора 337/02.05.2012 г.
117 D - 00622 "Фар" АД, гр. Бургас Крачола, у-к "Централен" Тунджа Ямбол Строителни материали Доломити 35 г. 31.08.2012 г. 10.09.2012 г. 256/30.03.2012 г.
118 D - 00621 "Беттран" АД, гр. Хасково; "Монолит" АД, гр. Хасково Дюзка чешма Димитровград Хасково Строителни материали Доломитни мрамори 35 г. 23.08.2012 г. 24.04.2013 г. 431/30.05.2012 г.
119 D - 00620 "Пътно поддържане - Сливен” ЕООД, гр. София Бинкос Сливен Сливен Строителни материали Доломитни варовици 35 г. 31.08.2012 г. 17.01.1997 г. - датата на прехвърляне на акциите на "Биндер" АД, продадени на първата тръжна сесия по реда на масовата приватизация 651/30.07.2012 г.
120 D - 00619 ЕТ "Руска Ангелова", с. Дъбовец, Любимец Чакъров дрян Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Мрамори и гнайсошисти 35 г. 03.08.2012 г. 22.08.2012 г. 909/12.12.2011 г.
121 D - 00618 "Хидроминерал" ООД, гр. София Студена, у-к "Магстрой" Перник Перник Строителни материали Доломити 35 г. 03.08.2012 г. 09.08.2012 г. 286/06.04.2012 г.
122 D - 00617 "Минерал процесинг" ООД, гр. Бургас Кариерата Камено Бургас Строителни материали Пясъци 35 г. 27.07.2012 г. 03.08.2012 г. 208/15.03.2012 г.
123 D - 00616 "Динас" АД, гр. Сливен Стоянова тераса Гурково Стара Загора Скално-облицовъчни материали Бигор 20 г. 27.7.2012 г. 08.05.2013 г. 949/23.12.2011 г.
124 D - 00615 "Инертни материали - Ямбол" АД, гр. Ямбол Ханово Тунджа Ямбол Строителни материали Пясък 35 г. 26.7.2012 г. 23.04.1999 г. - датата на прехвърляне на собствеността по приватизационния договор 228/26.03.2012 г.
125 O - 00715 "Кариян" ЕООД, гр. Бургас Грудово Средец Бургас Строителни материали Андезитови туфи 15 г. 19.07.2012 г.; договор от 07.06.2001 г. Срокът на концесията се продържава с 15 години, считано от 08.06.2011 г. 188/09.03.2012 г.
126 D - 00614 "Биндер" АД, гр. Сливен Дядово - Биндер Нова Загора Сливен Строителни материали Доломити 35 г. 04.07.2012 г. 17.01.1997 г. - датата на прехвърляне на акциите на "Биндер" АД, гр. Сливен продадени на първата тръжна сесия по реда на масовата приватизация 759/19.10.2011 г.
127 D - 00613 ”Стрела - 92” ООД, гр. Велико Търново Шереметя, у-к "Изток" Велико Търново, Лясковец Велико Търново Строителни материали Варовици 25 г. 29.06.2012 г. 20.12.1999 г. - датата на прехвърляне на собствеността по приватизационния договор 234/27.03.2012 г.
128 D - 00612 "Хидрострой-Юг-97" АД, гр. Сандански Близнаков андък - у-к "Потока (1-ви контур и 2-ри контур) и у-к "Златолист" Сандански Благоевград Строителни материали Пясък и чакъл 25 г. 12.07.2012 г. 12.07.2012 г. 293/01.08.2011 г.
129 D - 00610 ”Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД, гр. Крумовград Хан Крум, у-ци "Ада тепе", "Къпел", "Къклица", "Скалак", "Зона Синап", "Сърнак" Крумовград Кърджали Метални полезни изкопаеми Златосъдържащи руди 30 г. 25.04.2012 г. 25.04.2012 г. 87/11.02.2011 г.
130 D - 00609 "Асарел - Медет" АД, гр. Панагюрище Асарел, у-к "Запад" Панагюрище, Златица, Чавдар Пазарджик, София Метални полезни изкопаеми Медно-златни руди 15 г. 19.03.2012 г. 19.03.2012 г. 684/13.11.2011 г.
131 D - 00608 "Върба Батанци" АД, гр. Мадан Върба - Батанци Мадан Смолян Метални полезни изкопаеми Оловно-цинкови руди 30 г. 31.05.2012 г. 31.05.2012 г. 841/23.012.2008 г.; 760/19.10.2011 г.
132 D - 00607 ЕТ "Никея - Атанас Семерджиев", гр. Кърджали Янкова чешма Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайсошисти 35 г. 07.06.2012 г. 15.06.2012 г. 187/09.03.2012 г.
133 D - 00606 “Гейт” ЕООД, гр. Благоевград Айселана – у- к „Айселана 2” Гърмен Благоевград Скално-облицовъчни материали Гнайси и гнайсошисти 35 г. 09.02.2012 г. 09.02.2012 г. 638/30.08.2011 г.
134 D - 00605 "Пътперфект - Т" ЕАД, гр. Силистра Богорово Силистра Силистра Строителни материали Варовици 25 г. 21.02.2012 г. 03.10.2003 г. 640/30.08.2011 г.
135 D - 00604 "Технострой-инженеринг 99" АД, гр. Ямбол Кояджика Стралджа Ямбол Строителни материали Трахити 25 г. 07.6.2012 г. 28.08.2012 г. 612/08.08.2011 г.
136 D - 00603 "Ачера" ООД, гр. София Камъните Ивайлоград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайсошисти 35 г. 30.5.2012 г. 06.06.2012 г. 176/06.03.2012 г.
137 D - 00602 "Динел" ЕООД, гр. София Железино Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайси и амфиболити 35 г. 06.06.2012 г. 07.01.2015 г. 233/27.03.2012 г.
138 D - 00601 "Персенк Инвест" ООД, гр. Пловдив Куртово Конаре Стамболийски, Кричим Пловдив Строителни материали Мрамори 35 г. 14.05.2012 г. 18.05.2012 г. 227/26.03.2012 г.
139 D - 00600 "Холсим Кариерни Материали Пловдив" АД, гр. Пловдив Шишманци, у-к "2" Раковски Пловдив Строителни материали Варовици 25 г. 18.04.2012 г. 22.01.2013 г. 758/19.10.2011 г.
140 D - 00599 "Кариери Пазарджик" ООД, гр. Пазарджик Изток Пазарджик Пазарджик Строителни материали Пясък и чакъл 15 г. 17.04.2012 г. 17.05.2013 г. 951/27.12.2011 г.
141 D - 00598 "Ресурси" ЕООД, гр. Бургас Окопите Тунджа Ямбол Строителни материали Пясъци 35 г. 24.04.2012 г. Съгласно договора 950/27.12.2011 г.
142 D - 00597 ЕТ "Наско - 87 Красимир Аргиров", гр. Маджарово Фабриката - 1 Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайсошисти 35 г. 18.04.2012 г. 16.05.2013 г 800/03.11.2011 г.
143 D - 00596 Кооперация "Производствена кооперация "Агрострой", гр. Велико Търново Водолей Велико Търново Велико Търново Строителни материали Пясък и чакъл 25 г. 01.03.2012 г. Съгласно договора 927/20.12.2011 г.
144 D - 00595 ”Ардино - Мрамор” ООД, с. Правдолюб Дядовци Ардино Кърджали Скално-облицовъчни материали Мрамори 35 г. 02.03.2012 г. 02.03.2012 г. 726/29.11.2011 г.
145 D - 00594 "Дионисомарбле - България“ ЕООД, гр. София Дионисо - 2 Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици 35 г. 28.02.2012 г. 06.03.2012 г. 40/20.01.2012 г.
146 D - 00593 "Ралекс" ООД, гр. Пловдив Наредените камъни Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Двуслюдени гранитогнайси до гнайсошисти, ивичести амфиболити и тънкопластови мрамори 25 г. 18.10.2011 г. 18.10.2011 г. 613/08.08.2011 г.
147 D - 00592 ЕТ "Орхан Селимов – 77 – Еуро гнайс – Иван Димов", гр. София Чешмата Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайсошисти 25 г. 27.01.2012 г. 27.01.2012 г. 722/27.09.2011 г.
148 D - 00591 "Гравелита" ООД, гр. София Оврага, у-к "Север" и у-к "Юг" Стамболово Хасково Индустриални минерали Вулкански туфизити "олигомикт" 35 г. 23.12.2011 г. 23.12.2011 г. 694/17.11.2011 г.
149 D - 00590 ЕТ "Петко Петков", с. Старозагорски бани Памуклука Стара Загора Стара Загора Строителни материали Варовици 35 г. 20.12.2011 г. Съгласно договора 789/31.10.2011 г.
150 D - 00588 "Хард Стоун" ЕООД, с. Чешнигирово Зидина Чирпан Стара Загора Скално-облицовъчни материали Варовици 30 г. 30.01.2012 г. 30.01.2012 г. 736/3.10.2011 г.
151 D - 00587 ”Ескана” АД, гр. Варна Старо Оряхово 2 Долни Чифлик Варна Строителни материали Пясъци 25 г. 07.12.2011 г. 16.01.2012 г. 367/30.05.2011 г.
152 D - 00586 "Ведена" ООД, гр. Разград Кара Михал Самуил Разград Индустриални минерали Кварц-каолинитови среднопластични глини 35 г. 23.12.2010 г. 23.12.2010 г. 766/22.10.2010 г.
153 D - 00585 "Литос Комерс" ЕООД, гр. Асеновград Каваклъка Асеновград Пловдив Строителни материали Баластра 25 г. 18.10.2011 г. 18.10.2011 г. 463/20.06.2011 г.
154 D - 00584 "Каи Майнинг" ЕООД, гр. Исперих Две могили, у-ч."Маргарита-2" и у-к "Пристое 3" Каолиново Шумен Индустриални минерали Кварц-каолинова суровина 35 г. 17.09.2011 г. 17.09.2011 г. 482/27.06.2011 г.
155 D - 00583 "Каи Майнинг" ЕООД, гр. Исперих Беленища Опака Търговище Индустриални минерали Халцедонови силицити 35 г. 17.09.2011 г. 17.09.2011 г. 286/10.05.2011 г.
156 D - 00581 ”ТБМ - 2000” ЕООД, гр. Монтана Ерден 2 Бойчиновци Монтана Строителни материали Пясък и чакъл /речна баластра/ 25 г. 14.07.2011 г. 19.08.2011 г. 893/22.12.2010 г.
157 D - 00580 “Ескана” АД, гр. Варна Горен близнак Аврен Варна Строителни материали Пясъци 25 г. 06.07.2011 г. 06.07.2011 г. 682/16.09.2010 г.
158 D - 00579 "Хидроминерал" АД, гр. София Каята Камено Бургас Строителни материали Трахити и трахитови туфи 25 г. 23.12.2010 г. 23.12.2010 г. 661/14.09.2010 г.
159 D - 00578 "Трейс - Пътно строителство" АД, гр. София Исенов връх Стара Загора Стара Загора Строителни материали Варовици 10 г. 23.12.2010 г. 23.12.2010 г. 683/16.09.2010 г.
160 D - 00577 "Илинденски мрамор" ООД, гр. София Кремона - участък "Кален" и участък "Кален-изток" Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици 25 г. 21.12.2010 г. 21.12.2010 г. 536/23.07.2010 г.
161 D - 00576 "Каи Майнинг" ЕООД, гр. Исперих Арчар Шумен Шумен Индустриални минерали Фелдшпат-кварцови пясъци 35 г. 23.12.2010 г. 23.12.2010 г. 770/25.10.2010 г.
162 D - 00575 "Елаците - Мед" АД, с. Мирково Миал Мирково София Индустриални минерали доломити 35 г. 23.12.2010 г. 23.12.2010 г. 46/02.02.2010 г.
163 D - 00574 "Технострой-инженеринг 99" АД, гр. Ямбол Коневец Тунджа Ямбол Строителни материали Доломити 25 г. 18.10.2011 г. 25.11.1999 г. 369/30.05.2011 г.
164 D - 00573 "Интермонтажи" ЕООД, гр. София Хумни дол”, у-к „Северен“ и у-к „Южен“ Тополовград Хасково Строителни материали Пясък и чакъл 25 г. 16.11.2011 г. 19.12.2011 г. 364/30.05.2011 г.
165 D - 00572 "ТБМ - 2000" ЕООД, гр. Монтана Шугла, участъци „Север“ и „Юг“ Монтана Монтана Строителни материали Пясъци и чакъли 25 г. 06.11.2011 г. 09.01.2012 г. 363/30.05.2011 г.
166 D - 00571 „Пътинженерингстрой - Т” ЕАД, гр. Търговище Команското Угърчин Ловеч Строителни материали Варовици 35 г. 07.12.2011 г. 16.12.2011 г. 735/3.10.2011 г.
167 D - 00569 "Гнайс Комерс" ЕООД, гр. Пловдив Чатала Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайсошисти 35 г. 11.11.2011 г. 04.01.2012 г. 693/17.09.2011 г.
168 D - 00568 "Пътстроймонтаж" ЕООД, гр. Силистра Поп Кралево Силистра Силистра Строителни материали Варовици 35 г. 03.11.2011 г. 26.07.1999 г. 611/08.08.2011 г.
169 D - 00567 „Хидроминерал” ООД, гр. София Али Ихтиман София Строителни материали Амфиболити 35 г. 07.11.2011 г. 07.11.2011 г. 610/ 8.08.2011 г.
170 D - 00566 "Трейс Ямбол" АД, гр. Ямбол Бояново Елхово Ямбол Строителни материали Доломити 25 г. 23.11.2011 г. 17.01.1997 г. 650/30.08.2011 г.
171 D - 00565 "Кам и Кам" ООД, гр. Симитли Пирински въглищен басейн, у-к „Ракитна" Симитли Благоевград Твърди горива Кафяви въглища 15 г. 23.11.2011 г. 23.11.2011 г. 642/30.08.2011
172 D - 00564 ”Стрела - 92” ООД, гр. Велико Търново Самоводене, у-к „Запад“ Велико Търново Велико Търново Строителни материали Варовици 25 г. 16.11.2011 г. 20.12.1999 г. 366/30.05.2011 г.
173 D - 00563 "Пътища и съоръжения" ЕАД, гр. София Градец“, участъци „Южен“ и „Градище Костинброд София Строителни материали Варовици 25 г. 23.11.2011 г. 03.11.2006 г. 651/31.08.2011 г.
174 D - 00562 "Киряевска вар" ООД, гр. Видин Рафаело Макреш Видин Строителни материали Варовици 25 г. 23.12.2010 г. 23.12.2010 г. 662/14.09.2010 г.
175 D - 00561 ”Пътстрой - Габрово” АД, гр. Габрово Козирог Габрово, Дряново Габрово Строителни материали Варовици 25 г. 01.06.2011 г. 22.02.2000 г. 681/16.09.2010 г.
176 D - 00560 "Трейс Ямбол" АД, гр. Ямбол Бояново-2 Елхово Ямбол Строителни материали Доломити и варовици 25 г. 01.09.2011 г. 01.09.2011 г. 798/09.11.2010 г.
177 D - 00559 "Девинци" ООД, гр. Плевен Маркова могила -център Червен бряг Плевен Строителни материали Варовици 25 г. 29.08.2011 г. 27.12.2000 г. - датата на прехвърляне на собствеността по договора за продажба на особена част от приватизирана част от държавно предприятие 2/04.01.2011 г.
178 D - 00558 "Водстрой Пловдив" АД, гр. Пловдив Стряма 2 Калояново Пловдив Строителни материали Пясъци и чакъли 10 г. 26.07.2011 г. 12.08.2011 г. 838/24.11.2010 г.
179 D - 00557 "Фриго - Макс" ЕООД, гр. София Мелницата Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайсошисти 25 г. 31.08.2011 г. 13.10.2011 г. 368/30.05.2011 г.
180 D - 00556 "Инермат 27" ООД, гр. Хасково Райново Симеоновград Хасково Строителни материали Гнайсошисти 25 г. 29.06.2011 г. 27.07.2011 г. 894/22.12.2010 г.
181 D - 00552 "Пътстройинженеринг" АД, гр. Кърджали Воденицата 4 Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайси 25 г. 16.05.2011 г. 16.05.2011 г. 899/20.11.2009; 680/16.09.2010 г.
182 D - 00551 "Бистрица" ООД, гр. България Крумово Благоевград, Кочериново Благоевград, Кюстендил Строителни материали Речна баластра /чакъл и пясък/ 25 г. 16.05.2011 г. 16.05.2011 г. 839/24.11.2010 г.
183 D - 00548 “Гнайс” ЕООД, гр. Ивайловград Кобилино, участък "Бахирките" Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайси 25 г. 17.07.2010 г. 18.06.2004 г. 624/20.07.2009 г.
184 D - 00547 "Арко Импорт" ЕООД, гр. София Дългия рид, участък "Източен" и участък "Западен" Нова Загора Сливен Строителни материали Доломити 25 г. 12.07.2010 г. 12.07.2010 г. 823/28.10.2009 г.
185 D - 00546 “Дионисомарбле България” ЕООД, гр. София Дионисо-участък "Втори" Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици 25 г. 13.08.2010 г. 13.08.2010 г. 200/09.04.2010 г.
186 D - 00545 "Булгнайс" ООД, гр. Ивайловград Нурмус Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайси 25 г. 14.06.2010 г. 14.06.2010 г. 821/27.10.2009 г.
187 D - 00544 "Петрокелтик България" ЕООД, гр. Варна Калиакра Черно море Нефт и природен газ Природен газ 7 г. 1.11.2010 г. 1.11.2010 г. 719/04.10.2010 г.
188 D - 00543 "Петрокелтик България" ЕООД, гр. Варна Каварна Черно море Нефт и природен газ Природен газ 10 г. 1.11.2010 г. 1.11.2010 г. 583/06.08.2010 г.
189 D - 00541 ”Зеорекс-Интернационал” ЕООД, гр. София Анел тепе Кърджали Кърджали Индустриални минерали Клиноптилолитови зеолити 35 г. 16.07.2009 г. 16.07.2009 г. 478/18.06.2009 г.
190 D - 00538 "Ресурс-1" АД, гр. Пловдив Грънчарица Център Велинград Пазарджик Метални полезни изкопаеми Волфрамсъдържащи руди 35 г. 16.07.2009 г. 16.07.2009 г. 372/21.05.2009 г.
191 D - 00537 "Волф и Мюлер Минералс България" ООД, гр. София Белица Ихтиман София Индустриални минерали Вермикулитова Суровина 35 г. 16.07.2009 г. 16.07.2009 г. 479/18.06.2009 г.
192 D - 00535 "Геонет" ЕООД, гр. София Кълново Смядово Шумен Индустриални минерали Лептохлорит-хидрослюдени варовити алевролити 35 г. 16.07.2009 г. 16.07.2009 г. 419/30.05.2009 г.
193 D - 00668 "Пътинженерингстрой-Т" ЕАД, гр. Търговище Боаза Търговище Търговище Строителни материали Варовици 25 г. 14.06.2010 г. 20.12.1999 г. 625/20.12.2009 г.
194 D - 00533 "Керамик" ЕООД, гр. Сливен Блатец Сливен Сливен Строителни материали Варовици 25 г. 22.12.2009 г. 22.12.2009 г. 578/02.07.2009 г.
195 D - 00530 "Хард рок" ООД, гр. Варна Цареви ливади-изток Суворово Варна Строителни материали Варовици 25 г. 09.07.2009 г. 09.07.2009 г. 307/27.04.2009 г.
196 D - 00529 "Г и Г каиери" ЕООД, гр. София Станеви ниви Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици 25 г. 21.07.2009 г. 21.07.2009 г. 488/22.09.2009 г.
197 D - 00527 ”Пътинженеринг” АД, гр. Русе Ломенска кория Павликени Велико Търново Строителни материали Базалти 25 г. 02.07.2009 г. 02.07.2009 г. 453/10.06.2009 г.
198 D - 00526 "МОЛЛОВ-07" ЕООД, гр. Ивайловград Габъра Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайсошисти 25 г. 12.06.2009 г. 12.06.2009 г. 270/21.04.2009 г.
199 D - 00525 "Ивеста" ООД, гр. Хасково Фабриката 4 Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайси 25 г. 27.05.2009 г. 18.05.2009 г. 207/30.03.2009 г.
200 D - 00524 "Ивеста" ООД, гр. Хасково Фабриката 2 Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайси 25 г. 27.05.2009 г. 18.05.2009 г. 206/30.03.2009 г.
201 O - 00040 "Главболгарстрой" АД, гр. София Бов Своге София Строителни материали Диабазови брекчи 15 г. 08.04.2009 г. 20.01.2009 г. 115/23.02.2009 г.
202 D - 00520 "Инертни материали-Ямбол" АД, гр. ЯМбол Каменец, у-к Kаменец-1 и у-к Каменец-2 Стралджа Ямбол Строителни материали Мрамори и мраморизирани варовици 25 г. 12.03.2009 г. 23.04.1999 г. 68/04.02.2009 г.
203 D - 00518 "Геонет" ЕООД, гр. София Яна Завет Разград Индустриални минерали смектит-илитови-алевролити 35 г. 10.06.2009 г. 10.06.2009 г. 93/18.02.2009 г.
204 D - 00517 "АТС - Стоун" ООД, гр. София Равнище Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици 25 г. 18.05.2009 г. 18.05.2009 г. 186/24.03.2009 г.
205 D - 00514 "Благоустройство - Студена" ООД, гр. София Студена, у-к Благоустройствени строежи Перник Перник Строителни материали Доломити и доломитни варовици 25 г. 21.08.2008 г. 31.03.1999 г. 493/29.07.2008 г.
206 D - 00513 "Сакар-Гранит" ЕООД, гр. Ямбол Изворово Харманли Хасково Индустриални минерали Александровски гранинити 35 г. 25.03.2009 г. 25.03.2009 г. 746/24.11.2008 г.
207 D - 00507 "Пътстрой - 97" АД, гр. Хасково Змиярника Хасково Хасково Строителни материали Андезити 25 г. 17.03.2009 г. 17.03.2009 г. 781/10.12.2008 г.
208 D - 00505 "Щрабаг" ЕАД, гр. София Пери Перник Перник Строителни материали Доломити 25 г. 27.02.2009 г. 27.02.2009 г. 870/30.12.2008 г.
209 "София - Стройпроект" АД, гр. София Тикенлика Главиница Силистра Строителни материали Варовици 30 г. 04.12.2008 г. Съгласно договора 123/30.10.2008 г. на Общински съвет - Главиница
210 O - K4 "София - Стройпроект" АД, гр. София Кофалджа Главиница Силистра Строителни материали Варовици 30 г. 04.12.2008 г. Съгласно договора 123/30.10.2008 г. на Общински съвет - Главиница
211 D - 00503 “Камъни и пясък” ЕООД, гр. София Крива бара Столична София /столица/ Строителни материали Баластра (пясък и чакъл) 25 г. 25.07.2008 г. 25.07.2008 г. 405/24.06.2008 г.
212 D - 00501 “Хидробетон” ООД, с. Казичене, обл. София Студена, у-к Хидростой 2 Перник Перник Строителни материали Доломити 25 г. 03.12.2008 г. 03.12.2008 г. 671/29.10.2008 г.
213 D - 00500 "НЕК Груп" ООД, гр. Момчилград Мидан диби Момчилград Кърджали Строителни материали Андезитобазалти 25 г. 20.11.2008 г. 20.11.2008 г. 667/29.10.2008 г.
214 D - 00499 "Трансатлантик Фрейтърс България" ЕООД, гр. Бургас Порой Поморие Бургас Строителни материали Трахити 25 г. 20.12.2008 г. 20.12.2008 г. 730/18.11.2008 г.
215 D - 00498 “Перун 2008" ООД Столюва чукара Панагюрище Пазарджик Строителни материали Доломити 25 г. 03.12.2008 г. 03.12.2008 г. 668/29.10.2008 г.
216 D - 00497 “Врис” ЕООД, гр. Пловдив Лозница-2, у-к 1-ви и у-к 2-ри Пазарджик Пазарджик Строителни материали Баластра 25 г. 03.12.2008 г. 03.12.2008 г. 672/29.10.2008 г.
217 D - 00496 "Гео-Марк Инженеринг" ЕООД, гр. Етрополе Луда Яна Панагюрище, Стрелча Пазарджик Строителни материали Варовици 15 г. 11.06.2008 г. 11.06.2008 г. 336/26.05.2008 г.
218 D - 00495 “Пътища Пловдив” АД, гр. Пловдив Белащица - юг Родопи Пловдив Строителни материали Мрамори 25 г. 04.09.2008 г. 03.02.1997 г. 528/12.08.2008 г.
219 D - 00493 "Гравелита" ООД, гр. София Пчелари, у-к "Запад" и у-к "Изток" Стамболово Хасково Индустриални минерали Органогенен варовик 35 г. 10.10.2008 г. 10.10.2008 г. 589/10.09.2008 г.
220 O - K6 "Витал транс" ООД, гр. Първомай Рибарника - 1 Първомай Пловдив Строителни материали Речна баластра 22 г. 01.10.2008 г. 01.10.2008 г. 106/18.07.2008 г. по Протокол № 12 на Общински съвет - Първомай
221 D - 00492 “Стройкомбинат - М” АД, гр. Стара Загора Ягода - запад Мъглиж, Казанлък Стара Загора Строителни материали Пясъци и чакъли 25 г. 11.09.2008 г. 11.09.2008 г. 512/12.08.2008 г.
222 O - K3 "Еурострой" ООД, с. Катуница Стоянчова чешма Садово Пловдив Строителни материали Баластра 35 г. 03.09.2008 г. 30.06.2009 г. 176, взето с Протокол № 15/31.07.2008 г. на Общински съвет - Садово
223 D - 00490 "Инертика" ЕАД, гр. София Богданово-запад Средец Бургас Строителни материали Варовици 25 г. 24.07.2008 г. 07.03.2000 г. 475/25.06.2008 г.
224 D - 00489 “АБ” АД, гр. Хасково Лисово Свиленград Хасково Строителни материали Мрамори 25 г. 04.07.2008 г. 04.07.2008 г. 367/12.06.2008 г.
225 D - 00487 “Копривлен мрамор” ЕООД, с. Копривлен Плочата Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици 25 г. 25.07.2008 г. 25.07.2008 г. 425/02.07.2008 г.
226 D - 00486 “Грома Холд” ЕООД, с. Бело поле Бучака Благоевград Благоевград Строителни материали Гнайси 15 г. 15.07.2008 г. 15.07.2008 г. 408/25.06.2008 г.
227 D - 00485 “Геопеча” АД, гр. София Орешец Димово Видин Строителни материали Варовици 25 г. 21.08.2008 г. 21.08.2008 г. 513/05.08.2008 г.
228 D - 00484 “ДЛВ-СИ” ООД, гр. Перник Студена, Заводски строежи 2 Перник Перник Строителни материали Доломити 25 г. 10.09.2008 г. 10.09.2008 г. 514/05.08.2008 г.
229 D - 00483 “Водстрой Пловдив” АД, гр. Пловдив Стряма 1 Калояново Пловдив Строителни материали Пясъци и чакъли 25 г. 19.09.2008 г. 19.09.2008 г. 527/12.08.2008 г.
230 D - 00482 "Хидрострой - Студена" ООД, гр. София Студена, у-к Хидростой 1 Перник, Радомир Перник Строителни материали Доломити 25 г. 15.09.2008 г. 15.09.2008 г. 529/12.08.2008 г.
231 D - 00481 "Минерал 2000" ЕООД, гр. София Козяк Сливница София /столица/ Индустриални минерали Варовици 30 г. 23.07.2008 г. 23.07.2008 г. 406/14.06.2007 г.
232 D - 00479 “Диабаз” ЕООД, гр. София Тери Белоградчик Видин Строителни материали Диабази 25 г. 10.07.2008 г. 10.07.2008 г. 376/13.06.2008 г.
233 D - 00478 “Пътинженеринг-М” ЕАД, гр. Монтана Лома Брусарци Монтана Строителни материали Пясъци и чакъли 25 г. 10.07.2008 г. 10.07.2008 г. 354/02.06.2008 г.
234 D - 00477 “МДЗ - Балша” АД, с. Балша Люляците Костинброд София Строителни материали Варовици и доломити- СМ 25 г. 27.06.2008 г. 03.11.2000 г. 316/17.05.2008 г.
235 D - 00476 “Фининвестмънт” ЕООД, гр. Варна Здравец Аврен Варна Строителни материали Пясък 25 г. 08.05.2008 г. 08.05.2008 г. 183/28.03.2008 г.
236 D - 00474 “Заводски строежи” АД, гр. Перник Студена, участък Заводски строежи Перник Перник Строителни материали Доломити 25 г. 30.04.2008 г. 17.01.1997 г. 175/27.03.2008 г.
237 D - 00473 “Грома Холд” ЕООД, с. Бело поле Лучище Благоевград Благоевград Строителни материали Варовици 25 г. 30.05.2008 г. 30.05.2008 г. 299/12.05.2008 г.
238 D - 00472 “Строителни материали”АД, гр. Бургас Дебелт Средец Бургас Строителни материали Пясъци 25 г. 28.05.2008 г. 07.03.2000 г. 288/09.05.2008 г.
239 D - 00471 "Каолин" ЕАД, гр. Сеново Великан Димитровград Хасково Индустриални минерали Варовици 35 г. 22.02.2008 г. 22.02.2008 г. 13/15.01.2008 г.
240 D - 00470 “ГБС - Инфрастуктурно стоителство”АД, гр. София Целовижда Костинброд София Строителни материали Варовици, доломити и пясъчници 25 г. 14.05.2008 г. 14.05.2008 г. 206/08.04.2008 г.
241 D - 00468 “Стройкерамика” ООД, гр. Монтана Кошарник, у-к Кошарник-2 Монтана Монтана Строителни материали Глини 25 г. 27.03.2008 г. 26.11.1997 г. 121/27.02.2008 г.
242 D - 00467 “Геотранс-инженеринг” ООД, гр. Нова Загора Баалък тепе Казанлък Стара Загора Строителни материали Базалти 25 г. 26.02.2008 г. 26.02.2008 г. 34/25.01.2008 г.
243 O - 00708 "Газтрейд" АД, гр. София Бяла вода Белослав Варна Строителни материали Варовици 30 г. 30.01.2008 г. 30.01.2008 г. 401/25.07.2007 г. на Общински съвет - Белослав
244 D - 00465 "Мини Марица изток" ЕАД, гр. Раднево Източномаришки въглищен басейн Гълъбово, Нова Загора, Раднево, Тополовград, Симеоновград Стара Загора, Хасково, Сливен Твърди горива Въглища 35 г. 11.11.2005 г. 1.1.2000 г. 655/13.07.2005 г.
245 D - 00461 ”Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София Тюленово Каварна, Шабла Добрич Нефт и природен газ Суров нефт 35 г. 12.9.2003 г. 12.9.2003 г. 536/30.07.2007 г.
246 D - 00460 "Катстрой 13" ЕООД, с. Катрище Катрище Кюстендил Кюстендил Твърди горива Въглища 10 г. 16.10.2002 г. 28.3.2002 г. 552/21.08.2002 г.
247 D - 00459 "Пирин БМК" ЕООД, гр. Перник Ораново Симитли Благоевград Твърди горива Въглища 35 г. 07.02.2005 г. 19.05.2005 г. 217/17.04.2002 г.
248 D - 00457 "Технопътстрой" ЕООД, гр. Ямбол Еневи могили Тунджа Ямбол Строителни материали Трахиандезити 25 г. 10.11.2004 г. 10.11.2004 г. 771/28.09.2004 г.
249 D - 00455 "Тракия Керам" ЕООД, гр. Пловдив Батака Куклен, Родопи Пловдив Строителни материали Глини 30 г. 20.09.2007 г. 17.01.1997 г. 544/13.08.2007 г.
250 O - 00794 "Варовик Комерс" ЕООД, с. Каменец Каменец Стралджа Ямбол Строителни материали Варовици 15 г. 29.12.2005 г. 01.01.2006 г. 253 от Протокол № 22/03.11.2005 г. на общински съвет Стралджа
251 O - 00726 "Витал Транс" ООД, гр. Първомай Адата - изток Първомай Пловдив Строителни материали Речна баластра 15 г. 15.08.2005 г. 15.08.2005 г. 257/15.07.2007 г. по Протокол № 25 от 15.07.2007 г. на Общински съвет - гр. Първомай
252 D - 00454 "Кариера Студена" ЕООД, гр. София Шумнатица Перник, Радомир Перник Строителни материали Доломити 35 г. 22.08.2005 г. 22.08.2005 г. 656/13.07.2005 г.
253 D - 00453 “Екогеоресурс” ООД, гр. Стара Загора Ръжена Казанлък Стара Загора Строителни материали Баластра (пясък и чакъл) 25 г. 12.03.2008 г. 12.03.2008 г. 74/13.02.2008 г.
254 D - 00451 “Тера” ООД, гр. София Забел Трън Перник Строителни материали Глини 25 г. 24.01.2008 г. 24.01.2008 г. 859/21.12.2007 г.
255 D - 00450 "Геотранс-Инженеринг" ООД, гр. Нова Загора Твърдица Твърдица Сливен Строителни материали Доломити 25 г. 21.12.2007 г. 21.12.2007 г. 801/04.12.2007 г.
256 D - 00449 "Плена България" ЕООД, гр. София Дръмски Връх Драгоман София Строителни материали Варовици 25 г. 23.11.2007 г. 15.03.1999 г. 663/16.10.2007 г.
257 O - 00676 "Паола Комерс" ООД, гр. Плевен Адъта Ловеч Ловеч Строителни маатериали Речна баластра 25 г. 15.10.2007 г. 15.10.2007 г. 1128/28.09.2007 г. на Общински съвет - Ловеч
258 D - 00446 "Тива" ООД, гр. Ивайловград Корумахле Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайси 25 г. 04.10.2007 г. 04.10.2007 г. 566/29.08.2007 г.
259 D - 00445 ”Пътинженеринг” ЕАД, гр. Монтана Езерото Чипровци Монтана Строителни материали Диабазаи 25 г. 29.10.2007 г. 29.10.2007 г. 621/19.09.2007 г.
260 D - 00444 ”АСС инженеринг” ЕООД, гр. Търговище Гечовското Луковит Ловеч Строителни материали Варовици 25 г. 19.10.2007 г. 29.10.2007 г. 654/09.10.2007 г.
261 D - 00443 “Врис” ЕООД, гр. Пловдив Лозница-1 Лесичово Пазарджик Строителни материали Баластра 25 г. 23.11.2007 г. 23.11.2007 г. 664/16.10.2007 г.
262 D - 00440 ”ДИ ВИ БИ” ООД, гр. София Габи-2 Бобошево Кюстендил Строителни материали Пясъци и чакъли 15 г. + 15 г. 06.11.2007 г. 06.11.2007 г. 671/22.10.2007 г.
263 D - 00439 "Главно управление строителство и възстановяване" ЕАД, гр. София Студена - кариера ГУСВ Перник Перник Строителни материали Доломити и доломитни варовици 25 г. 05.11.2007 г. 15.03.1999 г. 641/04.10.2007 г.
264 D - 00438 "Берко-90-Берковски с-ие" СД , гр. Сливен Лахъма Котел Сливен Строителни материали Варовици 25 г. 13.08.2007 г. 13.08.2007 г. 447/04.07.2007 г.
265 D - 00437 "Рудметал" АД, гр. Рудозем Дълга усойка Рудозем Смолян Скално-облицовъчни материали Мраморен брекчоконгломерат-СОМ 25 г. 23.09.2007 г. 23.09.2007 г. 545/20.08.2007 г.
266 D - 00436 "Рид" ЕООД, гр. Гоце Делчев Средния рид Гоце Делчев Благоевград Строителни материали Мрамори-СМ 25 г. 10.09.2007 г. 10.09.2007 г. 527/01.08.2007 г.
267 D - 00435 ”ИСА БГ” АД, гр. София Делян Дупница, Радомир Кюстендил, Перник Индустриални минерали доломити 35 г. 28.09.2007 г. 28.09.2007 г. 727/20.10.2006 г.
268 D - 00432 “Люляка Матириълс” ЕАД, гр. Девня Чернево - варовици Суворово Варна Строителни материали Варовици 25 г. 20.08.2007 г. 25.06.1999 г. 470/10.07.2007 г.
269 D - 00431 "Пътинженеринг" ЕООД, гр. Пловдив Елаците Стамболийски, Перущица Пловдив Строителни материали Баластра 25 г. 13.08.2007 г. 13.08.2007 г. 448/04.07.2007 г.
270 D - 00430 "СМА Минерал Бургас Вар" ЕООД, гр. Бургас Добромир - изток Дългопол, Руен Бургас, Варна Строителни материали Варовици 25 г. 23.05.2007 г. 01.06.2000 г. 240/17.04.2007 г.
271 D - 00429 ”Седимент приват” ЕАД, гр. София Кирчево Угърчин Ловеч Скално-облицовъчни материали Пясъчници 25 г. 16.08.2007 г. 23.04.1999 г. 500/23.07.2007 г.
272 D - 00428 "Биоминерал" ООД, гр. Ябланица Нановица Ябланица Ловеч Скално-облицовъчни материали Варовици 25 г. 28.08.2007 г. 23.04.1999 г. 543/13.08.2007 г.
273 O - K8 "Стил" АД, гр. Долна баня Долна баня Долна баня София Строителни материали Речна баластра 15 г. 19.07.2007 г. 19.07.2007 г. 52 по Протокол № 5/19.07.1999 г. на Общински съвет - Долна баня
274 D - 00427 "Оникс 2014" ООД, гр. Смолян Черничево Симитли Благоевград Строителни материали Пясъци и чакъли 20 г. 12.07.2007 г. 12.07.2007 г. 385/05.06.2007 г.
275 D - 00424 ”Седимент приват” АД, гр. София Галата Тетевен Ловеч Скално-облицовъчни материали Варовици 25 г. 16.08.2007 г. 23.04.1999 г. 499/23.07.2007 г.
276 O - 00689 "Пролайф технолоджи" ЕООД, гр. София Четалец Мирково София Строителни материали Глини и пясъци 20 г. 26.09.2007 г. 26.09.2007 г. 310/25.07.2007 г. на Общински съвет - Мирково
277 O - 00792 "Скални материали" АД, гр. Русе Кору чобан Алфатар Силистра Строителни материали Варовици 35 г. 25.09.2007 г. 25.09.2007 г. 292/11.09.2007 г. по Протокол 48/11.09.2007 г. на Общински съвет - Алфатар
278 D - 00423 ”Димас” АД, гр. Габрово Чириковец Габрово Габрово Строителни материали Варовици и пясъчници 25 г. 17.09.2007 г. 10.12.1997 г. 547/20.08.2007 г.
279 D - 00422 ”Седимент приват” ЕАД, гр. София Румянцево Луковит Ловеч Скално-облицовъчни материали Варовици 20 г. 28.08.2007 г. 23.04.1999 г. 507/27.07.2007 г.
280 D - 00421 "Биоминерал" ООД, гр. Ябланица Ябланица Ябланица Ловеч Скално-облицовъчни материали Варовици 25 г. 16.08.2007 г. 23.04.1999 г. 508/27.07.2007 г.
281 D - 00420 “Пътни строежи 2001” АД гр. Бургас Крушевец Созопол Бургас Строителни материали Андезити 25 г. 20.08.2007 г. 04.01.2000 г. 469/10.07.2007 г.
282 D - 00419 "Бургасвар" ЕООД, гр. Бургас Малко Търново Малко Търново Бургас Строителни материали Варовици 25 г. 27.04.2007 г. 01.06.2000 г. 156/15.03.2007 г.
283 D - 00418 "Мина Балкан 2000" АД, гр. Твърдица Твърдица Твърдица Сливен Твърди горива Въглища 20 г. 16.4.2004 г. 29.7.2004 г. 136/01.03.2004 г.
284 D - 00417 "Волф и Мюлер Минералс България" ООД, гр. София Верона 816/17.10.2005 Ихтиман, Панагюрище София, Пазарджик Индустриални минерали Вермикулитова Суровина 35 г. 10.11.2005 г. 10.11.2005 г. 816/17.10.2005 г.
285 D - 00416 Ватия Холдинг АД, гр. София Малък Гайтановец Белово Пазарджик Индустриални минерали доломити 20 г. + 15 г. 06.02.2007 г. 08.12.1998 г. 846/07.12.2006 г.
286 D - 00415 "Ватия Холдинг" АД, гр. София Побит какък Елин Пелин София Индустриални минерали Кварцови пясъци 20 г. 06.02.2007 г. 08.12.1998 г. 847/07.12.2006 г.
287 O - 00600 "Скални материали" АД, гр. Русе Скала Ценово Русе Строителни материали Инертни материали 35 г. 01.02.2007 г. 01.02.2007 г. 294/31.01.2007 г. на Общиснки съвет - Ценово
288 D - 00414 "Ватия Холдинг" АД, гр. София Гърмище Драгоман София Индустриални минерали Огнеупорни глини 25 г. 05.12.2006 г. 08.12.1998 г. 751/01.11.2006 г.
289 D - 00413 "Илинденски мрамор" ООД, гр. София Крушево, уч. Пандемон Гърмен Благоевград Скално-облицовъчни материали Шисти 25 г. 08.06.2007 г. 08.06.2007 г. 262/23.04.2007 г.
290 D - 00412 "Ватия Холдинг" АД, гр. София Стрелча-Мерата Стрелча Пазарджик Индустриални минерали Пегматити 20 г. + 15 г. 18.12.2006 г. 08.12.1998 г. 783/14.11.2006 г.
291 D - 00410 "Ватия Холдинг" АД, гр. София Сакар планина, у-к "Богомил" Харманли Хасково Индустриални минерали Кварц 20 г. 18.12.2006 г. 08.12.1998 г. 782/14.11.2006 г.
292 D - 00409 ”Бивар” АД, гр. Мездра Кунино Роман Враца Строителни материали Варовици з5 г. 13.07.2007 г. 13.07.2007 г. 423/11.06.2001 г. 384/05.06.2007 г.
293 D - 00407 “Новако строй” ЕООД, гр. Плевен Маркова могила, у-к "Чомаковци" Червен бряг Плевен Строителни материали Варовици 25 г. 09.10.2006 г. 17.01.1997 г. 660/04.09.2006 г.
294 D - 00406 “Новако Строй” ЕООД, гр. Плевен Бъркач Долни Дъбник Плевен Строителни материали Варовици 25 г. 09.10.2006 г. 17.01.1997 г. 661/04.09.2006 г.
295 O - 00684 "Ескана" АД, гр. Варна Ляхово - изток Балчик Добрич Строителни материали Варовици 35 г. 07.07.2006 г. 07.07.2006 г. 327/31.01.2006 г., прието с Протокол № 37/31.06.2006 г. на Общински съвет - Балчик
296 D - 00405 "Марин Батуров" ЕООД, гр. София Казармата Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайсошисти 25 г. 30.06.2006 г. 30.06.2006 г. 398/26.05.2006 г.
297 D - 00404 "Пътстройинженеринг" АД, с. Груево Колибар чешма Ивайловград Хасково Строителни материали Мрамори 25 г. + 15 г. 29.06.2007 г. 27.12.1996 г. 340/16.05.2007 г.
298 O - 00564 "Скални материали" АД, гр. Русе Батин-канарите Борово Русе Строителни материали Варовици 35 г. 17.04.2006 г. 17.04.2006 г. 289/29.03.2006 г. по Протокол № 30/29.03.2006 г. на Общински съвет - Борово
299 O - 00561 "Пътно строителство" АД, гр. Разград Кубрат Кубрат Разград Строителни материали Варовици 35 г. 08.12.2005 г. 08.12.2005 г. 18/26.08.2005 г. на Общински съвет - гр. Кубрат
300 D - 00403 ”Мизия” АД, гр. Горна Оряховица Таньова могила Лясковец Велико Търново Строителни материали Мергели 20 г. 12.10.2005 г. 17.01.1997 г. 740/07.09.2005 г.
301 O - 00609 "Огнеупорни глини" АД, гр. Плевен Лъката Долна Митрополия Плевен Строителни материали Пясъци 15 г. 28.09.2005 г. 28.09.2005 г. 289/30.06.2005 г. на Общински съвет - Долна Митрополия
302 O - 00670 "Стремон 95" ООД, гр. Първомай Малката кория Първомай Пловдив Строителни материали Речна баластра 35 г. 20.03.2006 г. 331/30.01.2006 г. по Протокол № 31 на Общински съвет - гр. Първомай
303 O - K2 "Експресстрой" ЕООД, с. Старо Оряхово Байрям бей Аврен Варна Строителни материали Пясък 35 г. 11.01.2006 г. 11.01.2006 г. 340/23.11.2006 г. на Общински съвет - Аврен
304 D - 00402 ”Устра - Холдинг” АД, гр. Кърджали Сушево Момчилград Кърджали Строителни материали Пясъци и чакъли 25 г. 06.01.2006г. 17.01.1997 г. 914/28.11.2005 г.
305 D - 00401 "Трансатлантик Фрейтърс България" ЕООД, гр. Бургас Инджейско блато Несебър Бургас Строителни материали Пясъци 35 г. 06.07.2005 г. 06.07.2005 г. 516/30.05.2005 г.
306 D - 00400 ”Успех” АД, гр. София Станчов връх Луковит Ловеч Строителни материали Глинести мергели 35 г. 14.01.2005 г. 17.01.1997 г. 948/03.12.2004 г.
307 D - 00399 "Технострой-инженеринг 99" АД, гр. Ямбол Маломир Тунджа Ямбол Строителни материали Трахибазалти 35 г. 27.06.2005 г. 27.06.2005 г. 429/12.05.2005 г.
308 D - 00398 "Технострой-инженеринг 99" АД, гр. Ямбол Иречеково Стралджа Ямбол Строителни материали Пясъци 30 г. 07.07.2005 г. 07.07.2005 г. 515/30.05.2005 г.
309 D - 00397 “Фемили - Филибев - С-ИЕ” СД, с. Банище Крибул Сатовча Благоевград Скално-облицовъчни материали Гнайси 35 г. 12.08.2005 г. 12.08.2005 г. 633/06.07.2005 г.
310 D - 00396 “Фининвестмънт” ЕООД, гр. Варна Цареви ливади Суворово Варна Строителни материали Варовици 25 г. 03.02.2006 г. 03.02.2006 г. 999/27.12.2005 г.
311 D - 00395 “Андезит” ООД, гр. Бургас Кючук гьол Карнобат Бургас Строителни материали Пясъци 25 г. 06.01.2006 г. 06.01.2006 г. 915/28.11.2005 г.
312 D - 00394 “Андезит” ООД, гр. Бургас Калов баир Камено Бургас Строителни материали Пясъци 35 г. 28.07.2005 г. 28.07.2005 г. 597/29.06.2005 г.
313 O - K7 ЕТ "Александър - Александър - Петър Петър Петков", гр. Бургас Мандра кула Аврен Варна Строителни материали Пясък 30 г. 01.06.2006 г. 01.06.2006 г. 352/2006 г. на Общински съвет - Аврен
314 D - 00393 "Горубсо - Лъки" АД, гр. Лъки Чифлика Асеновград, Садово Пловдив Строителни материали Пясъци и чакъли 25 г. 17.03.2006 г. 17.03.2006 г. 71/06.02.2008 г.
315 D - 00392 "Бистрица 2002" ЕООД гр. Гоце Делчев Марчево Гърмен Благоевград Строителни материали Пясъци и чакъли 25 г. 17.03.2006 г. 17.03.2006 г. 72/06.02.2006 г.
316 D - 00391 "АБ" АД, гр. Хасково Клокотница Димитровград Хасково Строителни материали Мрамори 25 г. 05.01.2007 г. 25.11.2001 г. 809/23.11.2006 г.
317 D - 00390 "АГРО ЕРГ" ЕООД, гр. Пловдив Узунпара Стамболийски, Родопи Пловдив Строителни материали Баластра 25 г. 18.06.2007 г. 18.06.2007 г. 323/08.05.2007 г.
318 D - 00389 "Геопроучване АВ" ООД, гр. Ямбол Големия кайряк Тунджа Ямбол Строителни материали Варовици 25 г. 16.02.2007 г. 16.02.2007 г. 883/20.12.2006 г.
319 D - 00388 "Ватия Холдинг" АД, гр. София Бистрица Столична София /столица/ Индустриални минерали Огнеупорна пръст 25 г. 18.12.2006 г. 08.12.1998 г. 780/14.11.2006 г.
320 O - 00627 "Родна индустрия-91" ЕООД, гр. Попово Кариерата Попово Търговище Строителни материали Мергели 20 г. 02.11.2006 г. 02.11.2006 г. 246/31.05.2006 г. на Общински съвет - Попово
321 D - 00386 "Магма - 97" АД, гр. София Канарата Тополовград Хасково Индустриални минерали Кварц-фелдшпатова Суровина 35 г. 15.04.2004 г. 15.04.2004 г. 183/18.03.2004 г.
322 D - 00385 "Ватия Холдинг" АД, гр. София Овчарово Харманли Хасково Индустриални минерали Талкошисти 20 г. +15 г. 18.12.2006 г. 08.12.1998 г. 781/14.11.2006 г.
323 D - 00384 "Лъки Инвест" АД, гр. Лъки Джурково Лъки Пловдив Метални полезни изкопаеми Оловно-цинкови руди 9 г. +10 г. + 5 г. 04.01.2000 г. 30.06.1999 г. 661/22.10.1999 г.
324 D - 00383 "Каолин" ЕАД, гр. Сеново Саръгьол - гнезда 17 и 20 ("Жълти дол") Каолиново Шумен Индустриални минерали Каолинова Суровина и кварцови пясъци 27 г. 18.05.1999 г. 12.01.2000 г. 88/17.02.1999 г.
325 D - 00382 "Минстрой Холдинг" АД, гр. София Гюдюрска, у-к "Южна Петровица" Златоград, Мадан Смолян Метални полезни изкопаеми Оловно-цинкови руди 12 г. + 15 г. 14.07.2004 г. 01.07.2002 г. 495/08.06.2004 г.
326 D - 00380 "Витал Транс" ООД, гр. Първомай Адата - запад Първомай Пловдив Строителни материали Баластра 25 г. 04.01.2007 г. 04.01.2007 г. 808/23.11.2006 г.
327 D - 00379 ”Пътинженеринг” АД, гр. Монтана Владимирово Бойчиновци Монтана Строителни материали Варовици 25 г. 10.05.2007 г. 17.01.1997 г. 197/27.03.2007 г.
328 D - 00378 "Пътинженерингстрой - Т" АД, гр. Търговище Лиляк Търговище Търговище Строителни материали Варовици 25 г. 23.04.2007 г. 16.04.2004 г. 154/13.08.2007 г.
329 D - 00377 ”БДС” ЕООД, гр. София Благов камък Бобошево Кюстендил Строителни материали Варовици 18 г. 05.01.2007 г. 05.01.2007 г. 811/23.11.2006 г.
330 D - 00375 ”Пътстройинженеринг” АД, с. Груево Джебел Момчилград Кърджали Строителни материали Базалтоандезити и анде-зитови туфобрекчи 25+ 15 г. 18.04.2007 г. 27.12.1996 г. 155/13.03.2007 г.
331 D - 00374 "Хеликс" ЕООД, гр. София Ливаде Ихтиман София Индустриални минерали Вермикулитова Суровина 20 г. 16.02.2007 г. 16.02.2007 г. 854/08.12.2006 г.
332 D - 00372 "Инмат 2004" ООД, гр. Сливен Събини върби - север Сливен Сливен Строителни материали Пясъци и чакъли 20 г. 12.2.2007 г. 12.2.2007 г. 876/18.12.2006 г.
333 D - 00369 "Беттран" АД, гр. Хасково Крепост у-к-Бъзка чука - Югозапад и у-к Бъзка чука - Изток Димитровград Хасково Строителни материали Мраморизирани варовици 25 г. 05.01.2007 г. 22.01.1999 г. 810/23.11.2006 г.
334 D - 00368 "Кремена Стоун" ООД, гр. София Кремена-Пападопулос Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици 25 г. 08.12.2006 г. 08.12.2006 г. 752/01.11.2006 г.
335 D - 00366 "Кариери и вародобив" АД, гр. Земен Земен, уч. Турско усое Земен Перник Строителни материали Варовици 25 г. 12.2.2007 г. 17.01.1997 г. 878/18.12.2006 г.
336 D - 00365 "Керамика Бургас" АД, гр. Бургас Соката Бургас Бургас Строителни материали Глинести мергели 25 г. 05.01.2007 г. 17.01.1997 г. 812/23.11.2006 г.
337 D - 00364 "Булгнайс" ООД, гр. Ивайловград Воденицата - 5 Ивайловград Хасково Скално-облицовъчни материали Гнайсошисти 25 г. 28.12.2006 г. 28.12.2006 г. 805/21.11.2006 г.
338 D - 00359 "Инертни материали - Ямбол" АД , гр. Ямбол Гърлата Тунджа, Ямбол Ямбол Строителни материали Пясъци и чакъли 35 г. 29.07.2005 г. 23.04.1999 г. 598/29.06.2005 г.
339 D - 00357 "ИСА 2000" ЕООД, гр. София Аламура Стара Загора Стара Затора Строителни материали Варовици и долерити 10 г. + 15 г. 09.02.2005 г. 09.02.2005 г. 390/10.05.2004 г. 619/17.09.2007 г.
340 D - 00350 "Инмат Козарево" ООД, гр. София Козарево (участък Козарево-1 и участък Козарево-2) Тунджа Ямбол Строителни материали Андезити 35 г. 22.08.2006 г. 14.02.2002 г. 919/23.11.2004 г.
341 D - 00349 ”Маказа” ЕООД, с. Подкова Асара Кирково Кърджали Строителни материали Андезити 10 г. + 15 г. + 15 г. 27.05.2005 г. 27.05.2005 г. 312/26.04.2005 г.
342 D - 00348 “Люляка Матириълс” ЕАД, гр. Девня Дренака запад - у-к Запад Девня Варна Строителни материали Пясъци 35 г. 07.07.2005 г. 07.07.2005 г. 517/30.05.2005 г.
343 D - 00347 "Бекастрой" ЕАД, гр. Самоков Идринизица Самоков София Строителни материали Пясъци и чакъли 35 г. 12.05.2005 г. 12.05.2005 г. 243/05.04.2005 г.
344 D - 00345 "Хидроеко Пим" ООД, гр. София Хидроекопим - 1 Столична София /столица/ Строителни материали Пясъци 35 г. 07.12.2005 г. 07.12.2005 г. 833/26.10.2005 г.
345 O - 00774 "Комфорт" ООД, гр. Варна Трапище Лозница Разград Строителни материали Мергел 25 г. 11.11.2005 г. 11.11.2005 г. 172/08.06.2005 г.; 204/28.09.2005 г. на Общински съвет - Лозница
346 D - 00344 "Трейс - Пътно строителство" АД, гр. София Винарово Чирпан Стара Загора Строителни материали Варовици 35 г. 16.09.2005 г. 17.01.1997 г. 703/09.08.2005 г.
347 D - 00342 "Инермат" АД, гр. Стара Загора Братя Кунчеви Стара Загора Стара Загора Строителни материали Андезитов туфи 25 г. 30.06.2006 г. 22.11.1999 г. 361/18.05.2006 г.
348 D - 00341 "Каолин" ЕАД, гр. Сеново Свобода Чирпан Стара Загора Индустриални минерали Варовици 35 г. 15.07.2005 г. 15.07.2005 г. 596/29.06.2005 г.
349 D - 00340 "Пим продукт" ЕООД, гр. Хасково Крепост у-к-Запад Димитровград Хасково Строителни материали Мрамори 30 г. 25.04.2005 г. 25.04.2005 г. 189/14.03.2005 г.
350 D - 00339 "Такси Рони" ЕООД, гр. Сливен Кирмец Сливен Сливен Строителни материали Пясъци 30 г. 12.04.2005 г. 12.04.2005 г. 160/08.03.2005 г.
351 D - 00338 "Мив Кънстракшън" ЕАД, гр. София Кубратово - 1 Столична София /столица/ Строителни материали Пясъци и чакъли 35 г. 29.08.2005 г. 29.08.2005 г. 672/20.07.2005 г.
352 D - 00337 “Шербетов - М” Гоце делчев Кокошките Хаджидимово Благоевград Строителни материали Пясъци и чакъли 25 г. 12.04.2005 г. 12.04.2005 г. 167/08.03.2005 г.
353 D - 00336 "Ватия Холдинг" АД, гр. София Подгумер Столична София /столица/ Индустриални минерали Кварцови пясъци 19 г. 06.04.2006 г. 08.12.1998 г. 127/08.03.2006 г.
354 D - 00335 “ТБМ-2000” ЕООД, гр. Монтана Ерден Бойчиновци Монтана Строителни материали Варовици 25 г. 04.02.2005 г. 04.02.2005 г. 1019/22.12.2004 г.
355 D - 00334 "Баластриери" ЕООД, гр. Пловдив Яковия чифлик Асеновград Пловдив Строителни материали Пясъци и чакъли 35 г. 28.01.2005 г. 28.01.2005 г. 980/13.12.2004 г.
356 D - 00332 "ПСТ Видин" ЕООД, гр. Видин Ошане Белоградчик Видин Строителни материали Габродиабази 25 г. 21.02.2005 г. 21.02.2005 г. 773/28.09.2004 г. и 15/12.01.2005 г.
357 D - 00329 “Алпа-2000” ООД, гр. София Дебела могила Радомир Перник Строителни материали Доломити 25 г. 04.02.2005 г. 04.02.2005 г. 1017/22.12.2004 г.
358 D - 00327 "Гранд Енерджи" ЕООД, гр. София Бобов долски въглищен басейн, у-к „Бобов дол” Бобов дол, Радомир, Дупница Кюстендил, Перник Твърди горива Въглища 35 г. 24.3.2005 г. 24.3.2005 г. 78/09.02.2005 г.
359 D - 00326 "Мина Станянци" АД, гр. София Станянци Годеч София Твърди горива Въглища 25 г. 25.05.2002 г. 15.04.2002г. 211/15.04.2002 г.
360 D - 00325 "Мин Индъстри" ЕООД, гр. Перник Пернишки въглищен басейн Перник, Брезник, Столична Перник, София /столица/ Твърди горива Кафяви въглища 10 г. + 15 г. 18.12.2003 г. 13.08.2004 г. 780/12.11.2003 г.
361 D - 00324 ”Траш Енерджи” ЕООД, гр. Сливен Бобов долски въглищен басейн” – уч. „Миньор”, обл. Кюстендил Бобов дол Кюстендил Твърди горива Кафяви въглища 35 г. 23.06.2004 г. 26.07.2005 г. 102/18.02.2004 г.
362 D - 00322 "Канина" ЕООД, гр. Перник Гоцеделчевски въглищен басейн, у-к "Канина" Гърмен Благоевград Твърди горива Лигнитни въглища 35 г. 17.12.2004 г. 27.5.2005 г. 693/07.10.2003 г.
363 D - 00319 "Мина Бели брег" АД, с. Габер Бели брег Драгоман София Твърди горива Въглища 35 г. 13.6.2002 г. 01.11.2001 г. 233/19.04.2002 г.
364 D - 00318 "Въглища - Перник" ООД, гр. Перник Пернишки въглищен басейн, у-к „Бела вода” Перник Перник Твърди горива Въглища 35 г. 01.04.2002 г. 11.05.2002 г. 481/29.06.2001 г.
365 D - 00317 "Въгледобив Бобов дол" ЕООД, гр. Перник Бобов долски въглищен басейн, у-к "Бабино" Бобов дол, Радомир Кюстендил, Перник Твърди горива Въглища 35 г. 24.5.2005 г. 24.5.2005 г. 79/09.02.2005 г.
366 D - 00316 "Мина Чукурово" АД, с. Габра Чукурово Елин Пелин София Твърди горива Въглища 20 г. 13.6.2002 г. 4.4.2002 г. 232/19.04.2002 г.
367 D - 00315 "Мина Черно море - Бургас" АД, гр. Поморие Черноморски въглищен басейн Бургас, Поморие Бургас Твърди горива Кафяви въглища 35 г. 17.01.2003 г. 14.7.2003 г. 847/19.12.2002 г.
368 D - 00314 ”Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София Дуранкулак Шабла Добрич Нефт и природен газ Природен газ 7 г. +15 г. 29.7.2004 г. 29.7.2004 г. 524/23.06.2004 г.
369 D - 00313 "Проучване и добив на нефт и газ" АД, гр. София Българево Каварна Добрич Нефт и природен газ Природен газ 35 г. 12.9.2003 г. 12.9.2003 г. 540/30.07.2003 г.
370 D - 00312 ”Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София Бърдарски геран Кнежа Плевен Нефт и природен газ Суров нефт 8 г. +15 г. 12.9.2003 г. 1.1.2000 г. 539/30.07.2003 г.
371 D - 00311 "Проучване и добив на нефт и газ" АД, гр. София Староселци Искър Плевен Нефт и природен газ Суров нефт 13 г. + 15 г. 12.9.2003 г. 12.9.2003 г. 541/30.07.2003 г.
372 D - 00310 "Проучване и добив на нефт и газ" АД, гр. София Горни Дъбник Долни Дъбник Плевен Нефт и природен газ Суров нефт 17 г. + 15 г. 12.9.2003 г. 12.9.2003 г. 542/30.07.2003 г.
373 D - 00309 ”Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София Селановци Оряхово Враца Нефт и природен газ Суров нефт и Природен газ 9 г. +15 г. 12.9.2003 г. 12.9.2003 г. 538/30.07.2003 г.
374 D - 00308 "Проучване и добив на нефт и газ" АД, гр. София Долни Луковит - запад Кнежа Плевен Нефт и природен газ Суров нефт 9 г. +10 г. 12.9.2003 г. 12.9.2003 г. 543/30.07.2003 г.
375 D - 00307 "Проучване и добив на нефт и газ" АД, гр. София Маринов геран Кнежа, Оряхово Плевен, Враца Нефт и природен газ Суров нефт и Природен газ 7 г. + 15 г. 30.4.2004 г. 30.4.2004 г. 180/17.03.2004 г.
376 D - 00306 "Проучване и добив на нефт и газ" АД, гр. София Долни Луковит Искър Плевен Нефт и природен газ Суров нефт 18 г. 12.9.2003 г. 12.9.2003 г. 544/30.07.2003 г.
377 D - 00305 ”Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София Бутан - юг Козлодуй, Мизия Враца Нефт и природен газ Суров нефт и Природен газ 10 г. 29.6.2004 г. 29.6.2004 г. 552/30.06.2004 г.
378 D - 00304 "Проучване и добив на нефт и газ" АД, гр. София Долни Дъбник Долни Дъбник, Плевен Плевен Нефт и природен газ Суров нефт и Природен газ 17 г. + 15 г. 12.9.2003 г. 12.9.2003 г. 537/30.07.2003 г.
379 D - 00301 “ЗСК-Девня” АД, гр. Девня, Варна Нова Шипка у-к Южен Долни Чифлик Варна Строителни материали Пясъци и чакъли 25 г. 30.07.2004 г. 30.07.2004 г. 521/21.06.204 г.
380 D - 00300 “Люляка Матириълс” ЕАД, гр. Девня Люляка Суворово Варна Строителни материали Мергели 30 г. 17.01.2005 г. 29.01.1999 г. 966/10.12.2004 г.
381 D - 00297 “Порт ойл” ООД, гр. Бургас Браница Камено Бургас Строителни материали Вулканити 35 г. 15.03.2005 г. 15.03.2005 г. 67/04.02.2005 г.
382 D - 00296 ”Керамика Аспида” ООД, гр. София Дуката Берковица Монтана Индустриални минерали Пегматоидни левкократни гранити 35 г. 09.03.2006 г. 09.03.2006 г. 73/06.02.2006 г.
383 D - 00295 "Рамово" ООД, гр. София Сухата река Велинград, Ракитово Пазарджик Индустриални минерали Пегматити 35 г. 27.01.2006 г. 27.01.2006 г. 951/13.12.2005 г.
384 D - 00294 "Илинденци-мрамор" ЕАД, с. Илинденци Илинденци Струмяни Благоевград Скално-облицовъчни материали Мрамори 35 г. 07.09.1999 г. 25.7.2001 г. 6/05.01.1999 г.
385 D - 00293 "Проект Строй 1" ЕООД, гр. Плевен Гложене-Нановица Тетевен, Ябланица Тетевен, Ловеч Строителни материали Варовици 35 г. 27.01.2005 г. 17.01.1997 г. 982/13.12.2004 г.
386 D - 00291 “Андезит” ООД, гр. Бургас Българово -юг Бургас Бургас Строителни материали Българити 35 г. 15.02.2005 г. 10.08.2000 г. 965/10.12.2004 г.
387 D - 00288 “Керамат” АД, гр. Каспичан Килик Каспичан, Нови пазар Шумен Строителни материали Мергели 35 г. 03.02.2005 г. 06.07.1999 г. 1018/22.12.2004 г.
388 D - 00287 "Проект Строй 1" ЕООД, гр. Плевен Горно Павликени 88 Ловеч Ловеч Строителни материали Варовици 35 г. 28.02.2005 г. 17.01.1997 г. 46/25.01.2005 г.
389 D - 00286 “Керамат” АД, гр. Каспичан Ветрище Шумен Шумен Строителни материали Мергели 35 г. 14.01.2005 г. 06.07.1999 г. 962/10.12.2004 г.
390 D - 00285 “Андезит” ООД, гр. Бургас Българово-"Север" Бургас Бургас Строителни материали Българити 35 г. 12.01.2005 г. 10.08.2000 г. 981/13.12.2004 г.
391 D - 00283 ЕТ "Стамболийски 1995г. - Христо Иванов", с. Дряновец; "Вива Венчърс" ООД Христово Ветово Русе Индустриални минерали Кремъчни конкреции 20 г. 21.12.2004 г. 21.12.2004 г. 918/23.11.2004 г.
392 D - 00282 “Автомагистрали Хемус” АД, гр. София Студена - участък ІІІ Перник Перник Строителни материали Доломитизирани варовици и доломити 25 г. 21.12.2004 г. 08.03.2000 г. 888/10.11.2004 г.
393 D - 00281 “Автомагистрали Хемус” АД, гр. София Смолско Мирково София Строителни материали Варовици 25 г. 08.12.2004 г. 08.03.2000 г. 889/10.11.2004 г.
394 D - 00280 "Минстрой Холдинг" АД, гр. София Андроу-Шумачевси дол Златоград Смолян Метални полезни изкопаеми Оловно-цинкови руди 35 г. 20.12.2004 г. 01.07.2002 г. 886/10.11.2004 г.
395 D - 00279 “СК-13 Пътстрой” АД, гр. Перник Студена-І Перник Перник Строителни материали Варовици 25 г. 08.12.2004 г. 17.01.1997 г. 728/09.09.2004 г.
396 D - 00278 “Автомагистрали Хемус” АД, гр. София Скравена Ботевград София Строителни материали Доломити 25 г. 21.12.2004 г. 08.03.2000 г. 887/10.11.2004 г.
397 D - 00277 "Странджа Майнинг" АД, гр. Исперих Малко Търново, у-к "Бърдце" Малко Търново Бургас Индустриални минерали Кварц-фелдшпатови пясъчници 25 г. 29.11.2004 г. 29.11.2004 г. 54/27.01.2004 г.
398 D - 00276 “Кариера Драгоево” АД, с. Лозево Драгоево Велики Преслав Шумен Строителни материали Варовици 35 г. 25.11.2004 г. 13.03.2000 г. 833/20.10.2004 г.
399 D - 00275 “Вархим” ЕООД, гр. Мездра Черепиш - у-к Дълбоки дол Мездра Враца Строителни материали Варовици 35 г. 19.11.2004 г. 25.04.2005г. - датата на прехвърл. на собствеността 811/12.10.2004 г.
400 D - 00274 “СК-13 Пътстрой” АД, гр. Перник Студена у-к ІІ Перник Перник Строителни материали Доломити и варовици 25 г. 10.11.2004 г. 17.01.1997 г. 776/28.09.2004 г.
401 D - 00273 “Хидрострой-Сестримо” ЕООД, гр. Пловдив Ели дере Септември Пазарджик Строителни материали Пясъци и чакъли 10 г. 10.11.2004 г. 01.06.2000 г. 770/28.09.2004 г.
402 D - 00272 “Люляка Матириълс” ЕАД, гр. Девня Чернево Девня, Суворово Варна Строителни материали Мергели 35 г. 10.11.2004 г. 29.01.1999 г. 775/28.09.2004 г.
403 D - 00271 “Вая -96” ООД, гр. Бургас Акациите Бургас Бургас Строителни материали Пясъци 25 г. 10.11.2004 г. 10.11.2004 г. 744/28.09.2004 г.
404 D - 00270 “Видапътстрой” ЕООД, гр. Видин Гранитово Белоградчик, Димово Видин Строителни материали Варовици 25 г. 04.11.2004 г. 19.01.2000 г. 769/28.09.2004 г.
405 D - 00269 "СМА Минерал Бургас вар" ЕООД, гр. Бургас Троица Велики Преслав Шумен Строителни материали Варовици 25 г. 01.11.2004 г. 15.08.1999 г. 729/09.09.2004 г.
406 D - 00268 “Пътища” АД, гр. Пазарджик Гергьовица Пещера Пазарджик Строителни материали Мрамори 25 г. 01.11.2004 г. 27.12.1996 г. 726/09.09.2004 г.
407 D - 00266 "СМА Минерал Бургас вар" ЕООД, гр. Бургас Пърженака Димитровград Хасково Индустриални минерали Варовици 25 г. 26.10.2004 г. 26.10.2004 г. 799/06.10.2004 г.
408 D - 00265 “Родна индустрия-91” ЕООД, гр. Попово, Търговище Светлен Попово Търговище Строителни материали Глинести мергели 25 г. 25.10.2004 г. 02.08.1999 г. 724/09.09.2004 г.
409 D - 00264 “Пътстройинженеринг" АД, гр. Враца Чирен Враца Враца Строителни материали Варовици 25 г. 25.10.2004 г. 17.01.1997 г. 725/09.09.2004 г.
410 D - 00263 "Пиринстройинженеринг" ЕАД, гр. Благоевград Пещерата Благоевград Благоевград Строителни материали Варовици 25 г. 14.10.2004 г. 21.07.2000 г. 712/02.09.2004 г.
411 D - 00261 "Магма - 97" АД, гр. София Канарата - Запад Тополовград Хасково Индустриални минерали Кварц-фелдшпатова Суровина 35 г. 04.10.2004 г. 04.10.2004 г. 678/24.08.2004 г.
412 D - 00259 "Моние България" ЕООД, гр. София Конак Тарла Стралджа, Котел Ямбол, Сливен Строителни материали Глини 35 г. 03.09.2004 г. 03.09.2004 г. 599/ 21.07.2004 г.
413 D - 00258 "Моние България" ЕООД, гр. София Блатото Стралджа, Карнобат Ямбол, Бургас Строителни материали Глини 35 г. 03.09.2004 г. 03.09.2004 г. 600/21.07.2004 г.
414 D - 00256 “Булстоун” ЕООД, гр. Враца Мизия Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици 25 г. 16.08.2004 г. 16.08.2004 г. 566/07.07.2004 г.
415 D - 00255 "БМ Бомил" ЕООД, гр. Бургас Дядово Бомил Нова Загора Сливен Строителни материали Доломити 25 г. 16.08.2004 г. 16.08.2004 г. 274/08.04.2004 г. 576/12.04.2004 г.
416 D - 00254 "Минстрой Холдинг" АД, гр. София Мързян, у-к "Мързян-Север" Златоград, Мадан Смолян Метални полезни изкопаеми Оловно-цинкови руди 35 г. 14.07.2004 г. 01.07.2002 г. 494/08.06.2004 г.
417 D - 00253 “Бистрица” ООД, гр. Благоевград Вълково, у-к "Зад дигата" Сандански Благоевград Строителни материали Пясъци и чакъли 10 г. + 15 г. 14.07.2004 г. 14.07.2004 г. 481/ 04.06.2004 г.
418 D - 00252 “Водно строителство- Силистра” АД, гр.Силистра Ястребна Ситово Силистра Строителни материали Варовици 35 г. 09.07.2004 г. 09.07.2004 г. 518/03.07.2001 г.
419 D - 00251 “МСЕ-2001” ООД, гр. София Селимица Столична София /столица/ Строителни материали Пясъци и чакъли 15 г. 09.07.2004 г. 09.07.2004 г. 467/31.05.2004 г.
420 D - 00248 "Гранит, мрамор, варовик" ЕООД, гр. София Божема Средец Бургас Скално-облицовъчни материали Граносиенити 25 г. 25.06.2004 г. 25.06.2004 г. 405/17.05.2004 г.
421 D - 00247 "Илинденски мрамор" ООД, гр. София Тевни дол Благоевград Благоевград Индустриални минерали Барит 12 г. + 12 г. 24.06.2004 г. 24.06.2004 г. 406/17.05.2004 г.
422 D - 00246 "Холсим Кариерни Материали Рудината" АД, гр. София Рудината Столична София /столица/ Строителни материали Доломитизирани варовици 35 г. 21.06.2004 г. 17.01.1997 г. 391/10.05.2004 г.
423 D - 00245 ЕТ "Будоров ММ-Михаил Будоров", гр. София Гола могила Чирпан Стара Загора Индустриални минерали Бентонитови глини 25 г. 20.05.2004 г. 20.05.2004 г. 289/09.04.2004 г.
424 D - 00244 “Бистрица” ООД, гр. Благоевград Кочериново Кочериново Кюстендил Строителни материали Пясъци и чакъли 25 г. 20.05.2004 г. 20.05.2004 г. 276/08.04.2004 г.
425 D - 00243 “Бистрица” ООД, гр. Благоевград Благоевград Благоевград Благоевград Строителни материали Пясъци и чакъли 25 г. 20.05.2004 г. 20.05.2004 г. 277/08.04.2004 г.
426 D - 00242 “Мрамор риолит - Б” АД, гр. Брацигово, Пазарджик Казаните - 2 Пазарджик Пазарджик Скално-облицовъчни материали Риолити 25 г. 20.05.2004 г. 20.05.2004 г. 279/08.04.2004 г.
427 D - 00241 “Мрамор риолит - Б” АД, гр. Брацигово, Пазарджик Казаните - 1 Пазарджик Пазарджик Скално-облицовъчни материали Риолити 25 г. 20.05.2004 г. 20.05.2004 г. 278/08.04.2004 г.
428 D - 00239 "Магма - 97" АД, гр. София Мелница Тополовград Хасково Индустриални минерали Доломитни мрамори 35 г. 15.07.2005 г. 15.07.2005 г. 595/29.06.2005 г.
429 D - 00235 “Гипс Кошава” АД, гр. Видин Кошава Видин Видин Строителни материали Гипс 35 г. 26.04.2004 г. 15.6.2005 г.-датата на прехвърляне собствеността по приват.д-р 181/17.03.2004 г.
430 D - 00234 "Магма - 97" АД, гр. София Устрем Тополовград Хасково Индустриални минерали Фелдшпатова Суровина 35 г. 15.04.2004 г. 15.04.2004 г. 182/17.03.2004 г.
431 D - 00233 “Благоустройствени строежи” ЕООД, гр. Сливен Самуилово- изток Сливен Сливен Строителни материали Пясъци и чакъли 25 г. 19.03.2004 г. 19.03.2004 г. 91/16.02.2004 г.
432 D - 00232 "Глинохум" ЕООД, гр. Перник Елов дол - Запад Земен Перник Индустриални минерали Огнеупорни и керамични глини 35 г. 10.03.2004 г. 10.03.2004 г. 53/27.01.2004 г.
433 D - 00228 ”Геонет” ЕООД, гр. София Капаклък Кърджали Кърджали Индустриални минерали Туфити 35 г. 23.12.2003 г. 23.12.2003 г. 829/25.11.2003 г.
434 D - 00227 "Каолин" ЕАД, гр. Сеново Кирешлика Димитровград Хасково Индустриални минерали Варовици 35 г. 05.11.2003 г. 05.11.2003 г. 684/30.09.2003 г.
435 D - 00226 "Каолин" ЕАД, гр. Сеново Саръгьол - 21 гнездо Каолиново Шумен Индустриални минерали Кварц-каолинова Суровина 35 г. 05.11.2003 г. 05.11.2003 г. 697/07.10.2003 г.
436 О - K9 ЕТ "Морски бряг - Атанаска Василева", гр. Варна Маница Варна Варна Строителни материали Пясък 15 г. 03.10.2003 г. 03.10.2003 г. 812-3/29.03.2001 г., 2272-4/17.12.2002 г. и 2767-3
437 O - 00466 "Хидрострой" АД, гр. София Калиманци Суворово Варна Строителни материали Пясък 15 г. + 15 г. 24.09.2003 г.; Анекс № 1/08.05.2018 г. 01.10.2003 г. 8-62/030.07.2003 г. на Общински съвет - Суворово; РМС № 826/29.12.2017 г. за привеждане в съответствие със ЗПБ
438 D - 00224 “Транскомплект инженеринг” АД, гр. София Долни Богров ІІ Столична София /столица/ Строителни материали Пясъци и чакъли 35 г. 08.09.2003 г. 08.09.2003 г. 549/31.07.2003 г.
439 D - 00222 ЕТ “САМ – ДПД – Димитър Димитров”, гр. София Исланица Горна Малина София Строителни материали Пясъчници 20 г. 08.09.2003 г. 08.09.2003 г. 548/31.07.2003 г.
440 D - 00221 "Ирида 2003" ООД, гр. Пазарджик Градище 2 Септември Пазарджик Строителни материали Пясъци и чакъли 25 г. 08.09.2003 г. 08.09.2003 г. 546/31.07.2003 г. 511/05.08.2008 г.
441 D - 00220 “МЕМ - 2000” ЕООД, гр. Пловдив Долна махала Калояново Пловдив Строителни материали Пясъци и чакъли 30 г. 08.09.2003 г. 08.09.2003 г. 545/31.07.2003 г.
442 D - 00218 "Гравелита" ООД, гр. София Ралица Стамболово Хасково Индустриални минерали Бентонитов глини 35 г. 22.08.2003 г. 22.08.2003 г. 482/10.07.2003 г.
443 O - 00441 "Балканагросервиз" ЕООД, гр. Своге Искрец Своге София Строителни материали Вар 25 г. 28.07.2003 г. 28.07.2003 г. 91/30.05.2003 г. на Общински съвет - Своге; РМС № 281/2016 г. за привеждане в съответствие със ЗПБ
444 D - 00217 ”Стройкерамика” АД, гр. Мездра Мездренски връх Мездра Враца Строителни материали Мергели 35 г. 26.06.2003 г. 26.06.2003 г. 223/10.04.2003 г.
445 D - 00216 ”Стройкерамика” АД, гр. Мездра Черешата Враца Враца Строителни материали Глинести мергели 35 г. 26.06.2003 г. 26.06.2003 г. 224/10.04.2003 г.
446 D - 00215 "MБС" ЕАД, гр. София Хвостохранилище Медет Златица, Пирдоп София Минни отпадъци Производствени технологични отпадъци 35 г. 16.06.2003 г. 16.06.2003 г. 330/30.04.2003 г.
447 D - 00206 "Каолин" ЕАД, гр. Сеново Есенниците-VІІІ участък Вeтово Русе Индустриални минерали Кварц-каолинова Суровина 35 г. 25.02.2003 г. 12.01.2000 г. 36/21.01.2003 г.
448 D - 00205 "Гравелита" ООД, гр. София Керемидките - у-к І Стамболово Хасково Индустриални минерали Кварц-фелдшпатови глинести пясъчници 35 г. 27.12.2002 г. 27.12.2002 г. 716/06.11.2002 г.
449 D - 00204 “Пътни строежи – Велико Търново” АД, гр. Велико Търново Шереметя –у-к Запад Велико Търново, Лясковец Велико Търново Строителни материали Варовици 35 г. 27.12.2002 г. 16.06.2003 г. - от прехв. собств. по приват.дог. 670/17.10.2002 г.
450 D - 00203 “Пътни строежи – Велико Търново” АД, гр. Велико Търново Русаля Велико Търново Велико Търново Строителни материали Варовици 35 г. 27.12.2002 г. 16.06.2003 г. - от прехв. собств. по приват.дог. 669/17.10.2002 г.
451 D - 00198 "Ведена" ООД, гр. Разград Куза Стамболово Хасково Индустриални минерали Олигомикти 30 г. 11.09.2002 г. 11.09.2002 г. 703/25.10.2001 г.
452 D - 00195 "Холсим – Кариерни материали" АД, гр. София Пет могили- изток Столична София /столица/ Строителни материали Пясъци и чакъли 20 г. 07.06.2002 г. 07.06.2002 г. 246/23.04.2002 г.
453 D - 00192 "Холсим – Кариерни материали" АД, гр. София Негован Столична София /столица/ Строителни материали Пясъци и чакъли 18 г. 07.06.2002 г. 07.06.2002 г. 244/23.04.2002 г.
454 D - 00191 "Холсим – Кариерни материали" АД, гр. София Чепинци Столична София /столица/ Строителни материали Пясъци и чакъли 35 г. 07.06.2002 г. 07.06.2002 г. 245/23.04.2002 г.
455 D - 00190 "Геонет" ЕООД, гр. София Билкета Стамболово, Харманли Хасково Индустриални минерали Кварц-фелдш.пясъци 35 г. 30.05.2002 г. 30.05.2002 г. 207/12.04.2002 г.
456 D - 00186 "Рудметал" АД, гр. Рудозем Димов дол Рудозем Смолян Метални полезни изкопаеми Оловно-цинкови руди 14 г. + 15 г. 05.02.2002 г. 11.02.2002 г. 471/25.06.2001 г.
457 D - 00183 “Андезит” ООД, гр. Бургас Горно Езерово Камено, Бургас Бургас Строителни материали Андезити и андезитови туфи 35 г. 26.11.2001 г. 26.11.2001 г. 685/16.10.2001 г.
458 D - 00182 “Андезит” ООД, гр. Бургас Новоселци-ІІІ Камено Бургас Строителни материали Пясъци и чакъли 35 г. 26.11.2001 г. 26.11.2001 г. 686/16.10.2001 г.
459 D - 00181 “Андезит” ООД, гр. Бургас Галата Карнобат Бургас Строителни материали Базалтови туфи 35 г. 26.11.2001 г. 26.11.2001 г. 684/16.10.2001 г.
460 D - 00176 "Огнеупорни глини" АД, гр. Плевен Сухият кладенец Плевен Плевен Индустриални минерали Огнеупорна пръст 25 г. 18.07.2001 г. 06.08.1999 г. 413/06.06.2001 г.
461 D - 00175 "Огнеупорни глини" АД, гр. Плевен Славяново Плевен, Пордим Плевен Индустриални минерали Каменинови глини 25 г. 18.07.2001 г. 06.08.1999 г. 408/06.06.2001 г.
462 D - 00174 "Огнеупорни глини" АД, гр. Плевен Искър Долна Митрополия Плевен Индустриални минерали Кварц-фелдш.пясъци 25 г. 18.07.2001 г. 06.08.1999 г. 412/06.06.2001 г.
463 D - 00173 "Огнеупорни глини" АД, гр. Плевен Чучура Плевен Плевен Индустриални минерали Огнеупорна глини 25 г. 18.07.2001 г. 06.08.1999 г. 410/06.06.2001 г.
464 D - 00172 "Огнеупорни глини" АД, гр. Плевен Бръшляница Плевен Плевен Индустриални минерали Огнеупорна пръст 25 г. 18.07.2001 г. 06.08.1999 г. 409/06.06.2001 г.
465 D - 00170 "Огнеупорни глини" АД, гр. Плевен Бяла вода Белене Плевен Индустриални минерали Креда 25 г. 18.07.2001 г. 06.08.1999 г. 411/06.06.2001 г.
466 D - 00168 “Дионисомарбле България” ЕООД, гр. София Дионисо Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици 30 г. 03.07.2001 г. 03.07.2001 г. 332/14.05.2001 г.
467 D - 00166 “Автомагистрали – Черно море” АД, гр. Шумен Върли бряг Бургас Бургас Строителни материали Андезитобазалти 35 г. 27.06.2001 г. 27.06.2001 г. 334/14.05.2001 г.
468 D - 00165 “Автомагистрали – Черно море” АД, гр. Шумен Кралево Търговище Търговище Строителни материали Варовици 35 г. 27.06.2001 г. 27.06.2001 г. 392/01.06.2001 г.
469 D - 00164 “Автомагистрали – Черно море” АД, гр. Шумен Каровча Девня Варна Строителни материали Варовици 35 г. 27.06.2001 г. 27.06.2001 г. 335/14.052001 г.
470 D - 00163 “Автомагистрали – Черно море” АД, гр. Шумен Хитрино Хитрино Шумен Строителни материали Варовици 35 г. 27.06.2001 г. 27.06.2001 г. 333/14.052001 г.
471 D - 00161 “Транскомплект инженеринг” АД, гр. София Кривина Столична София /столица/ Строителни материали Андезити и андезитови туфи 25 г. 25.06.2001 г. 25.06.2001 г. 429/11.06.2001 г.
472 D - 00158 “Ескана” АД, гр. Варна Сини вир Дългопол Варна Строителни материали Варовици 35 г. 10.05.2001 г. 10.05.2001 г. 243/10.04.2001 г.
473 D - 00157 “Ескана” АД, гр. Варна Ветрино Ветрино, Провадия Варна Строителни материали Пясъци 35 г. 10.05.2001 г. 10.05.2001 г. 241/10.04.2001 г.
474 D - 00156 “Ескана” АД, гр. Варна Варненско езеро Варна Варна Строителни материали Пясъци 35 г. 10.05.2001 г. 10.05.2001 г. 242/10.04.2001 г.
475 D - 00155 “Ескана” АД, гр. Варна Старо Оряхово Долни чифлик Варна Строителни материали Варовици 35 г. 10.05.2001 г. 10.05.2001 г. 245/10.04.2001 г.
476 D - 00154 “Ескана” АД, гр. Варна Садово Аврен Варна Строителни материали Пясъци 35 г. 10.05.2001 г. 10.05.2001 г. 246/10.04.2001 г.
477 D - 00153 “Ескана” АД, гр. Варна Марциана Девня Варна Строителни материали Варовици 35 г. 10.05.2001 г. 10.05.2001 г. 244/10.04.2001 г.
478 D - 00152 “Артескос” АД, гр. Димитровград Чуките Хасково Хасково Строителни материали Латитоандезити 20 г. 04.05.2001 г. 04.05.2001 г. 209/04.04.2001 г.
479 D - 00151 “Артескос” АД, гр. Димитровград Долно Черковище Стамболово Хасково Строителни материали Пясъци и чакъли 15 г. + 15 г. 04.05.2001 г. 04.05.2001 г. 208/04.04.2001 г.
480 D - 00150 "Трейс - Пътно строителство" АД, гр. София Змеево Стара Загора Стара Загора Строителни материали Варовици и доломити 35 г. 04.05.2001 г. 04.05.2001 г. 165/28.03.2001 г.
481 D - 00149 "Трейс - Пътно строителство" АД, гр. София Тополовград Тополовград Хасково Строителни материали Мрамори, мраморизирани варовици и доломити 35 г. 04.05.2001 г. 04.05.2001 г. 146/23.03.2001 г.
482 D - 00148 “Артескос” АД, гр. Димитровград Ябълково Димитровград Хасково Строителни материали Трахиандезити 20 г. 04.05.2001 г. 04.05.2001 г. 207/04.04.2001 г.
483 D - 00147 “Пътстрой 92” АД, гр. София Ръждавец Ботевград София Строителни материали Пясъци и чакъли 35 г. 02.05.2001 г. 02.05.2001 г. 164/28.03.2001 г.
484 D - 00146 “Пътстрой 92” АД, гр. София Годеч Годеч София Строителни материали Варовици и доломити 35 г. 02.05.2001 г. 02.05.2001 г. 163/28.03.2001 г.
485 D - 00143 “Огняново – К” АД, гр. София Огняново Пазарджик Пазарджик Строителни материали Мрамори 35 г. 25.04.2001 г. 25.04.2001 г. 166/28.03.2001 г.
486 D - 00142 “Огняново – К” АД, гр. София Огняново – 77 Пазарджик Пазарджик Строителни материали Мрамори 20 г. + 15 г. 25.04.2001 г. 25.04.2001 г. 147/23.03.2001 г.
487 D - 00141 "Горубсо - Мадан" АД, гр. Мадан Петровица Златоград, Мадан Смолян Метални полезни изкопаеми Оловно-цинкови руди 8+6+9 г. 20.04.2001 г. 27.08.1999 г. 125/14.03.2001 г.
488 D - 00140 "Горубсо - Мадан" АД, гр. Мадан Крушев дол Златоград, Мадан Смолян Метални полезни изкопаеми Оловно-цинкови руди 35 г. 20.04.2001 г. 27.08.1999 г. 126/14.03.2001 г.
489 D - 00134 “Холсим Кариерни Материали Пловдив" АД, гр. Пловдив Ахматово Садово Пловдив Строителни материали Пясъци 20 г. 01.02.2001 г. 01.02.2001 г. 910/28.12.2000 г.
490 D - 00133 “Холсим Кариерни Материали Пловдив" АД, гр. Пловдив Шишманци Раковски Пловдив Строителни материали Варовици 20 г. 01.02.2001 г. 01.02.2001 г. 884/22.12.2000 г.
491 D - 00131 “Холсим Кариерни Материали Пловдив" АД, гр. Пловдив Белащица Родопи Пловдив Строителни материали Мрамори 20 г. 01.02.2001 г. 01.02.2001 г. 882/22.12.2000 г.
492 D - 00126 "Динас" АД, гр. Сливен Струпец Сливен Сливен Индустриални минерали Кварцити 35 г. 16.11.2000 г. 16.11.2000 г. 675/18.10.2000 г.
493 D - 00122 "Девня - Варовик" АД, с. Чернево Девня, у-к "Люляката" и у-к "Снежно поле югоизток" Суворово Варна Индустриални минерали Кварцови пясъци 25 г. 28.08.2000 г. 03.08.2000 г. 513/19.07.2000 г.
494 O - 00206 "Еве" ЕООД, гр. София Срем Тополовград Хасково Строителни материали Доломитни мрамори 15 г. + 15 г. 25.09.2000 г. 25.09.2000 г. 2/09.06.2000 г. на Общински съвет - Тополовград; РМС № 256/03.05.2017 г. за привеждане в съответствие със ЗПБ
495 D - 00121 ”Провадсол” ЕАД, гр. Провадия Мирово Провадия Варна Индустриални минерали Каменна сол 30 г. 28.08.2000 г. 03.08.2000 г. 646/15.10.1999 г.
496 D - 00116 "Жабляно" ЕАД, с. Жабляно Жабляно, у-к "Южен" Земен, Ковачевци Перник Индустриални минерали Огнеупорни и керамични глини 35 г. 03.07.2000 г. 04.08.2000 г. 300/29.05.2000 г.
497 D - 00112 "Стоун Лайн М и М" ЕООД, гр. Пловдив Върбешница Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици за облицовка 35 г. 18.05.2000 г. 11.03.1999 г. 210/19.04.2000 г.
498 D - 00111 "Стоун Лайн М и М" ЕООД, гр. Пловдив Горна Кремена Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици за облицовка 35 г. 18.05.2000 г. 11.03.1999 г. 209/19.04.2000 г.
499 D - 00110 ”Монолит” АД, гр. Монтана Монастирище Хайредин Враца Скално-облицовъчни материали Варовици за облицовка 25 г. 18.05.2000 г. 11.03.1999 г. 208/19.04.2000 г.
500 D - 00106 "Петрокелтик България" ЕООД, гр. Варна Галата Черно море Нефт и природен газ Природен газ 25 г. 16.5.2001 г. 16.5.2001 г. 230/09.04.2001 г.
501 D - 00092 “Вулкан Цимент” АД, гр. Димитровград Юрт-дере Димитровград Хасково Строителни материали Варовици 20 г. 23.02.2000 г. 23.02.2000 г. 49/04.02.2000 г.
502 D - 00085 "Лъки Инвест" АД, гр. Лъки Говедарника ("Дружба") Лъки Пловдив Метални полезни изкопаеми Оловно-цинкови руди 6+5 г. + 5 г. 04.01.2000 г. 30.06.1999 г. 659/22.10.1999 г.
503 D - 00084 "Каолин" ЕАД, гр. Сеново Вятово, у-ци ІV, V, VІІ Вeтово Русе Индустриални минерали Каолинова Суровина и кварцови пясъци 17 г. + 10 г. 18.05.1999 г. 12.01.2000 г. 87/17.02.1999 г.
504 D - 00083 "Каолин" ЕАД, гр. Сеново Средня Шумен Шумен Индустриални минерали Кварц-фелдшпатови пясъци 27 г. 18.05.1999 г. 12.01.2000 г. 94/19.02.1999 г.
505 D - 00081 ”Каолин” АД, гр. Сеново Дъбравино Аврен Варна Индустриални минерали Кварцови пясъци 27 г. 18.05.1999 г. 12.01.2000 г. 95/19.02.1999 г.
506 D - 00075 "Горубсо - Кърджали" АД, гр. Кърджали Чала Минерални бани Хасково Метални полезни изкопаеми Оловно-цинкови и злотосъдържащи руди 17 г. 16.11.1999 г. 28.06.1999 г. 643/01.10.1999 г.
507 D - 00074 "Елаците - Мед" АД, с. Мирково Елаците Етрополе, Златица, Мирково, Челопеч, Чавдар София Метални полезни изкопаеми Медно-порфирни златосъдържащи руди 17+5+10 г. 15.11.1999 г. 13.08.1999 г. 594/02.09.1999 г.
508 D - 00038 ”Балканстон” ЕООД, гр. София Искър Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици 35 г. 18.06.1999 г. 24.02.2000 г. 311/11.05.1999 г.
509 D - 00036 ”Балканстон” ЕООД, гр. София Царевец Мездра Враца Скално-облицовъчни материали Варовици 15 г. + 15 г. 18.06.1999 г. 24.02.2000 г. 310/11.05.1999 г.
510 D - 00035 ”Евроманган” АД, с. Църква Оброчище, у-к "Северозападен" Балчик, Добрич Добрич Метални полезни изкопаеми Манганови руди 25 г. 01.06.1999 г. 01.06.1999 г. 255/20.04.1999 г.
511 D - 00034 "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД, с. Челопеч Челопеч Челопеч София Метални полезни изкопаеми Златно-медно-пиритни руди 30 г. 19.05.1999 г. 26.07.1999 г. 147/26.03.1999 г.
512 D - 00033 "Имерис Минералс България" АД, гр. Кърджали Счупена планина Джебел Кърджали Индустриални минерали Перлит 35 г. 12.05.1999 г. 13.08.1998 г. 175/06.04.1999 г.
513 D - 00032 "Имерис Минералс България" АД, гр. Кърджали Пропаст-Доброволец Кърджали Кърджали Индустриални минерали Бентонитови глини 35 г. 12.05.1999 г. 13.08.1998 г. 174/06.04.1999 г.
514 D - 00031 "Имерис Минералс България" АД, гр. Кърджали Бели пласт Кърджали Кърджали Индустриални минерали Клиноптилолитови зеолити 35 г. 12.05.1999 г. 13.08.1998 г. 173/06.04.1999 г.
515 D - 00030 "Имерис Минералс България" АД, гр. Кърджали Енчец Кърджали Кърджали Индустриални минерали Бели бентонитови глини 35 г. 12.05.1999 г. 13.08.1998 г. 172/06.04.1999 г.
516 D - 00016 "Асарел - Медет" АД, гр. Панагюрище Асарел Панагюрище Пазарджик Метални полезни изкопаеми Медно-пиритни и златосъдържащи руди 26 + 15 г. 23.12.1998 г. 07.07.1999 г. 545/12.10.1998 г.
517 O - 00003 Вилма ООД, гр. Търговище Пробуда Търговище Търговище Строителни материали Мергел 15 г. 07.05.1998 г. 07.05.1998 г. 3/16.10.1997 г. на Общински съвет - Търговище
518 D - 00004 “Златна Панега Цимент” АД, с. Златна Панега Златна Панега Ябланица Ловеч Строителни материали Варовици и мергели 20 г. + 15 г. 18.12.1997 г. 18.12.1997 г. 1002/04.12.1997 г.
519 D - 00003 “Златна Панега Цимент” АД, с. Златна Панега Коритна Ябланица Ловеч Строителни материали Мергели 20 г. + 15 г. 18.12.1997 г. 18.12.1997 г. 1001/04.12.1997 г.
520 D - 00002 “Холсим България” АД, с. Бели извор, Враца Бели извор Враца Враца Строителни материали Мергели 20 г. + 15 г. 14.12.1997 г. 14.12.1997 г. 997/04.12.1997 г.
521 D - 00001 “Холсим България” АД, с. Бели извор, Враца Лиляче Враца Враца Строителни материали Варовици 20 г. + 15 г. 14.12.1997 г. 14.12.1997 г. 998/04.12.1997 г.