одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерална вода

Уникален идентификатор:  539ff3e5-c772-4205-b3a7-011ff3dedd06

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерална вода

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-11 14:56:05
  • Създаден от: fatme_rafetova_islyam
  • Последна промяна: 2019-06-11 14:56:05

Разрешително №

цели на използването

по Решение № Титуляр Разрешен Разрешен за общо За лечение За отдих За
ред дебит годишен водопол- за профи- питейно-
воден зване по лактика м3/годишно битови
л/сек обем чл. 41 от ЗВ цели
м3/год. м3/год. м3/год. м3/год.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 № 1/12.03.2012 год. "Стройкон" ЕООД 0.143 4509.7 4509.7
2 № 2/13.03.2012 год. Нуртен Османова Чолакова 0.01 293 293 Прекратено с
Решение № 6
от 20.11.2015 г.
3 № 3/19.06.2012 год. ЕТ „Мираж – Вили Куртова” 1545.26 0.028 0.021 Прекратено с
Решение № 1
от 08.08.2013 г.
4 № 4/20.06.2012 год. „ВиК” ЕООД – Благоевград 0.7 22000 22000 Прекратено с
Решение № 7
от 20.11.2015 г.
5 № 5/13.03.2013 год. ЕТ „Александър Шамов – Драма 21” 0.035 1134 696 438 Изменено с
Решение № 22
от 31.05.2016 г.
6 Решение № 22 от ЕТ „Александър Шамов – Драма 21” 0.022 694 694
31.05.2016 год.
7 № 6/14.03.2013 год. ТПК „Никола Ушев” 0.21 6562.7 4416.5 2146.2 Изменено с
Решение № 23
от 31.05.2016 г.
8 Решение № 23 от ТПК „Никола Ушев” 0.14 4415 4415
31.05.2016 год.
9 № 7/19.03.2013 год. ЕТ „Никола Яворов” 0.238 7494.97 1564.8 3375.57 Изменено с
Решение № 15
от 22.03.2016 г.
10 Решение № 15 от ЕТ „Никола Яворов” 0.05 1577 1577
22.03.2016 год.
11 № 8/20.03.2013 год. „Места 57-28” ООД 0.092 2898.1 1007.4 1890.7 Изменено с
Решение № 16
от 21.03.2016 г.
12 Решение № 16 от „Места 57-28” ООД 0.032 1009 1009
21.03.2016 год.
13 № 9/29.04.2013 год. "Лорис-1" ЕООД 0.142 7488.2 4352 3136.2 Изменено с
Решение № 2
от 17.10.2013 г.
14 Решение № 2 от "Лорис-1" ЕООД 0.237 7488.2 4352 3136.2 Изменено с
17.10.2013 год. Решение № 21
от 30.05.2016 г.
15 Решение № 21 от "Лорис-1" ЕООД 0.138 4352 4352
30.05.2016 год.
16 № 10/29.04.2013 год. "Сани Холидей-20122" ЕООД 0.191 6023.23 1041 49820.23 Изменено с
Решение № 24
от 31.05.2016 г.
17 Решение № 24 от "Сани Холидей-20122" ЕООД 0.033 1041 1041 Изменено с
31.05.2016 год. Решение № 28
13.11.2017 год.
18 Решение № 28 "Сани Холидей-20122" ЕООД 0.198 6255.52 6255.52
13.11.2017 год.
19 № 11/13.06.2013 год. ЕТ „Венета Солар-Венета Стойчева” 0.24 7568.6 3784.3 3784.3 Изменено с
Решение № 9
21.03.2016 год.
20 Решение № 9 от ЕТ „Венета Солар-Венета Стойчева” 0.12 3784 3784
21.03.2016 год.
21 № 12/13.06.2013 год. "Жоро ВПМ - 97" ЕООД 0.78 24598.08 12614.4 11983.68 Изменено с
Решение № 10
от 21.06.2016 г.
22 Решение № 10 от "Жоро ВПМ - 97" ЕООД 0.4 12614 12614
21.03.2016 год.
23 № 13/22.08.2013 год. "Аралдика България" ЕООД 1.306 41187.6 28606.3 12581.3 Изменено с
Решение № 19
от 27.05.2016 г.
24 Решение № 19 "Аралдика България" ЕООД 0.908 28635 28635 Изменено с
27.05.2016 год. Решение № 26
от 18.11.2016 г.
25 Решение № 26 от "Аралдика България" ЕООД 1.337 42164 42164
18.11.2016 год.
26 № 14/16.10.2013 год. ЕТ” Никополис-Станка Терзиева” 0.07 2121.83 1829.625 292.2 Изменено с
Решение № 25
от 17.11.2016 г.
27 Решение № 25 от ЕТ” Никополис-Станка Терзиева” 0.06 1892 1892
17.11.2016 год.
28 № 15/17.02.2014 год. Иванка Алексова и Костадин 0.15 4730.4 2208 2522.4 Изменено с
Алексов Решение № 11
от 21.03.2016 г.
29 Решение № 11 от Иванка Алексова и Костадин 0.07 2208 2208
21.03.2016 год. Алексов
30 № 16/03.09.2014 год. "Тратек" ЕООД 1.2 37843.2 28067.04 9776.16
31 № 17/13.11.2014 год. "Вила Рай" ЕООД 0.056 1766.02 1356.05 409.97 Изменено с
Решение № 8
от 21.03.2016 г.
32 Решение № 8 от "Вила Рай" ЕООД 0.013 410 410
21.03.2016 год.
33 № 18/05.01.2015 год. "Кик - Краси 2012" ЕООД 0.084 2649.02 315 2334.02 Изменено с
Решение № 12
от 21.03.2016 г.
34 Решение № 12 от "Кик - Краси 2012" ЕООД 0.01 315 315
21.03.2016 год.
35 № 19/05.01.2015 год. ЕТ "Невсе Мехрем" 0.168 5298.05 631 4667.05 Изменено с
Решение № 13
от 21.03.2016 г.
36 Решение № 13 от ЕТ "Невсе Мехрем" 0.02 631 631
21.03.2016 год.
37 № 20/23.02.2015 год. "Шербетов - М" ООД 0.36 11352.96 4100 7252.96 Изменено с
Решение № 20
от 30.05.2016 г.
38 Решение № 20 от "Шербетов - М" ООД 0.13 4100 4100
30.05.2016 год.
39 № 21/25.02.2015 год. ЕТ „Мираж-Вили Куртова“ 0.049 1545.264 662 883.264 Изменено с
Решение № 14
от 21.03.2016 г.
40 Решение № 14 от ЕТ „Мираж-Вили Куртова“ 0.021 662 662
21.03.2016 год.
41 № 22/26.06.2015 год. „Вип Сити Инвест“ ЕООД 0.16 4932.8 4932.8
42 № 23/05.08.2015 год. „Шарков“ ЕООД 0.02 633.6 633.6
43 № 24/05.08.2015 год. ЕТ „Ер Ай Джи - Гергана Попова“ 0.019 602.76 602.76
44 № 25/05.08.2015 год. „Лайв – 21“ ЕООД 0.04 1321.25 1321.25
45 № 26/17.09.2015 год. ЕТ „Елена Дречева Владимирова“ 0.027 851.472 851.472
46 № 27/17.03.2016 год. „Геостеф“ ООД 0.01 3153.6 3153.6
47 № 28/17.03.2016 год. ЕТ „Йоана Стоева“ 0.08 2522.88 2522.88
48 № 29/17.03.2016 год. Иванка Стоянова Чепелова 0.03 946.08 946.08
49 № 30/23.06.2017 год. Нуртен Османова Чолакова 0.02 630.72 630.72
50 №31/27.10.2017 год. "Конвента" ЕООД 0.11 3498.62 3498.62