одобрен

Информация за броя на непълнолетните непридружени лица, потърсили закрила през 2017 г.

Уникален идентификатор:  53cc7e1f-db24-4025-a1a2-df0298b3a1d2

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-11 16:00:11
  • Създаден от: YR
  • Последна промяна: 2019-07-11 16:00:11

Държава

Молби за закрила на непридружени малолетни и непълнолетни лица от 01/01/2017 до дата 31/12/2017

Общ брой Мъже Жени
Общо Възраст Възраст Възраст
0-13 14-15 16-17 Общо 0-13 14-15 16-17 Общо 0-13 14-15 16-17
ОБЩО 440 59 166 215 415 56 160 199 25 3 6 16
1 Алжир 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2 Афганистан 282 28 117 137 282 28 117 137 0 0 0 0
3 Бангладеш 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
4 Египет 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
5 Ирак 91 26 23 42 73 23 19 31 16 3 4 11
6 Иран 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
7 Либия 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8 Непал 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
9 Пакистан 24 4 11 9 24 4 11 9 0 0 0 0
10 Сирия 32 1 12 19 27 1 11 15 5 0 1 4
11 Сомалия 4 0 1 3 2 0 0 2 0 0 1 1