одобрен

Регистър разрешение за строеж 2016

Уникален идентификатор:  53ed86c6-84f2-4244-ae88-68e5e3affa4e

Описание:

Регистър разрешение за строеж 2016

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-11-03 14:51:21
  • Създаден от: mariana_boteva_draganska
  • Последна промяна: 2018-10-28 13:23:39
  • Последно променил: migrate_data

разрешение за строеж № МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ-(П-Л,КВ.ГР.,С) ПРОЕКТ ЗА…..
1 № 1 / 06.01.2016г. Росеца Игнатова Петрова-дог. 17.09.2007г. с. Бойковец, УПИ І-137, кв. 27 ,общ. Етрополе "Лятна кухня"
2 № 2 / 11.01.2016г. ОБЩИНА Етрополе пл. "Девети септември" "Рехабилитация на централен площад"
3 № 3 / 11.01.2016г. Елаците МЕД, 1220106037 гр. Етрополе, ПИ №000015 "Водоулавящи съоръжения на р. Негърщица"№ 1,2,3
4 № 4 / 21.01.2016г. Валентина Йорданова Драганова, нот.акт № 187/2014г. с. Бойковец, ПИ № 331013,общ. Етрополе "Едноетажна селскостопанска постройка"
5 № 5 / 21.01.2016г. Владимир Илков Несторов - нот.акт №138/2013г. гр. Е-ле, УПИ ХІІ, кв. 45 по плана на града "Жилищна сграда"
6 № 6 / 21.01.2016г. Николай Илков Несторов-нот.акт №139/2013г. гр. Е-ле, УПИ ХІІІ, кв. 45 по плана на града "Жилищна сграда"
7 № 7 / 27.01.2016г. "Мобилтел" ЕАД - дог.от 18.11.2015г. землището на с. Ямна, ПИ № 520011,общ. Е-ле "Базова станция"
8 № 8 / 10.02.2016г. ЧЕЗ Разпределение България АД, Заповед № РД-15-649/22.122015г. пл. "Девети септември" "Изместване на кабелна касета"
9 № 9 / 18.02.2016г. "Гари-2"ООД- договор от 28.06.2015г. землището на гр.Е-ле,ПИ № 000570 "Кланница за пъдпъдъци и изгребна яма"
10 № 10 / 09.03.2016г. Бойко Христов Андонов" - Решение на ЕРС от 27.02.2015г. гр. Е-ле, УПИ ІV, кв. 53 по плана на града "Пристройка,надстройка и допълващо застрояване"кафе-сладкарница" към жилищна сграда"
11 № 11 / 06.04.2016г. Стойчо Василев Георгиев - нот.акт № 32/2015г. гр. Е-ле, УПИ І, кв. 114 по плана на града "Преустройство и реконструкция на ЖСК Искър-покрив"
12 № 12 / 06.04.2016г. Елаците МЕД, 1220106037 гр. Е-ле, УПИ ХVІІ, кв. 73 по плана на града "Ограда" шеста категория строеж.
13 № 13 / 30.03.2004г. Елаците МЕД, 1220106037 гр. Е-ле, УПИ ІV, кв. 73 по плана на града "Ограда" шеста категория строеж.
14 № 14 / 07.04.2016г. "Етропал" АД, 832082699 гр. Е-ле, УПИ І, кв. 135 по плана на града "Реконструкцияи пристройка на магазин-производствена сграда"
15 № 15 / 12.05.2016г. Павлин Иванов Гръбчев, ул. Г.Димитров№ 7 гр. Е-ле, УПИ VІ, кв. 69 по плана на града "Промяна предназначение на заведение за общ.хранене в игрална зала"
16 № 16 / 18.05.2016г. "Етрополски манастир "Света Троица" - нот.акт № 175/2010г. с. Рибарица, Пи № 000249, общ. Етрополе "Основен ремонт на част от южното крило на манастир "Света Троица"
17 № 17 / 19.05.2016г. Елаците МЕД, 1220106037 гр. Етрополе, ПИ №000549 "Пречиствателни съоръжения за производстени зам.води:площадка за миене на автомобили;гравитачен тръбопровод;външен водопровод"
18 № 18 / 25.05.2016г. Пламен Стефанов Лазаров - нот.акт № 73/2012г. гр. Е-ле, УПИ V, кв. 98 по плана на града "Плътна ограда" с височина 2,20м.
19 № 19 / 01.06.2016г. "Захир" ЕООД - нот.акт № 120/2016г. землището на гр.Е-ле,ПИ № 000649 "Монтаж на технологична инсталация за производство на пелети от дървен материал"
20 № 20 / 29.06.2016г. ЕТ "Цветерин Алексиев - Стефка Божилова",122080060 УПИ VІ, кв. 73, общ. Етрополе "Преустройство и промяна предназначение на същ. сграда в магазин за промишлени стоки и битова техника"
21 № 21 / 07.07.2016г. Владимир Сергеев Савченко, Росица Иванова Андреева, гр. София, ул. Ястребец № 9 с. Бойковец, УПИ VІІІ, кв. 16 , общ. Е-ле "Едноетажна жилищна сграда и изгребна яма"
22 № 22 / 07.07.2016г. Мария Маринова Митова, Емилия Митова Цветкова, Надежда Митова Крумова гр. Е-ле, УПИ VІ, кв. 130 по плана на града "Двуетажна пристройка дъм двуетажна еднофамилна жил. сграда"
23 № 23 / 14.07.2016г. Елисавета Стоянова Кроткова - нот.акт № 92/ 2013г. в.з. Рибарица, УПИ VІІІ, кв.6, общ. Е-ле "Вилна сграда"
24 № 24 / 15.06.2004г. с. Рибарица, п-л І- "За параклис и общ. Дейности", кв. 34,общ.Е-ле "Параклис" със ЗП 14,45кв.м.
25 № 25 / 15.06.2004г. гр. Е-ле, п-л І, кв. 26 , "За чисто производство и обитаване" "Постройка за инвентар" със ЗП 30,25кв.м.
26 № 26 / 15.06.2004г. Землището на гр. Е-ле,м. Равнището,м. Върбака, част от имоти №000146,000395,000397 и 211008 Обект ПСОВ- подобект "Корекция на река" към обекта "Пречиствателна станция за отпадъчни води"
27 №27 / 28.06.2004г. с. Брусен, УПИ І - 391,кв. 43, общ. Етрополе Обект "Ограда" с височина 2,20м.с
28 № 28 / 29.06.2004г. с. Лъга УПИ ІV, кв. 13, общ. Етрополе "Преустройство и промяна предназначение на съществуваща сграда в шивашки цех"
29 № 29 / 05.07.2004г. гр. Е-ле, УПИ V, кв. 10 по плана на града "Търговски комплекс-кафе-аперитив с магазин за хранителни стоки;Автомивка,склад за авточасти и пункт за монтаж и демонтаж на гуми" към обекта "Модулна бензиностанция
30 № 30 / 05.07.2004г. гр. Е-ле, УПИ V, кв. 10 по плана на града "Склад във фризиорски салон"
31 № 31 / 13.07.2004г. с. Бойковец, УПИ ІІV-78, кв. 20 , общ. Е-ле "Жилищна сграда" със РЗП 110кв.м.
32 № 32 / 14.07.2004г. в.з. Язовира, УПИ VІІІ-1, кв.9, общ. Е-ле "Гараж" със ЗП 17.3кв.м.
33 № 33 / 26.07.2004г. гр. Е-ле, УПИ VІІ-281, кв. 32 по плана на града "Преустройство и промяна на предназначението на част от същ. гараж с работилница в кафе-сладкарница"
34 № 34 / 31.08.2004г. с. Бойковец, УПИ І, кв. 10 , общ. Е-ле-"Почивна станция" "Почивна станция"-реконструкция и модернизация
35 № 35 / 01.09.2004г. гр. Е-ле, УПИ ХV-204, кв. 35 по плана на града "Газостанция и търговски комплекс" подобект "Модулна газостанция-МГПБ10 и обслужваща сграда"
36 № 36 / 07.09.2004г. гр. Е-ле, УПИ VІ-839, кв. 196 по плана на града "Пристройка и надстройка към същ.магазин за кафе-аперитив и жилище" със РЗП 110кв.м.
37 № 37 / 14.09.2004г. гр. Е-ле, УПИ V-3093, кв. 10 по плана на града "Търговски комплекс-кафе-аперитив с магазин за хранителни стоки;Автомивка,склад за авточасти и пункт за монтаж и демонтаж на гуми" към обекта "Модулна бензиностанция
38 №38 / 20.09.2004г. с. Лопян, УПИ ХХІV-15, кв. 7, общ. Етрополе "Стопанска постройка за съхранение на инвентар"
39 № 39 / 28.09.2004г. землището на гр. Етрополе,м. "Пупчалиите", ПИ № 000547 "МВЕЦ" подобект "Сградоцентрала"
40 № 40 / 28.09.2004г. гр. Е-ле, УПИ І, кв. 45 по плана на града "Плътна ограда" с височина 2,20м.
41 № 41 / 29.08.2004г. гр. Е-ле, УПИ І, кв. 45 по плана на града "Ажурна ограда " с височина 2,20м.
42 № 42 / 30.09.2004г. гр. Е-ле, УПИ ХІІ-1499, кв. 127 по плана на града "Магазин за хранителни стоки"
43 № 43 / 04.10.2004г. гр. Е-ле, УПИ ІХ-1230, кв. 150 по плана на града "Преустройство и промяна на предназначението и пристройка на заварен гараж с работилница в магазин за хр.стоки"
44 № 44 / 18.10.2004г. гр. Е-ле, УПИ ХV-2043а, кв. 35 по плана на града "Плътна ограда" с височина 2,20м.
45 № 45 / 01.11.2004г. гр. Е-ле, УПИ ХХІХ-831, кв. 196 по плана на града "Жилищна сграда" със РЗП 127кв.м.
46 № 46 / 08.11.2004г.. гр. Е-ле, УПИ ХХІV-194, кв. 59 по плана на града "Снек-бар" със ЗП 109кв.м
47 № 47 / 22.11.2004г. гр. Е-ле, УПИ VІ-622, кв. 59 по плана на града "Ажурна ограда" с височина 2,20м.
48 48 / 18.12.2004г. гр. Е-ле, УПИ VІ, кв. 73 по плана на града, "За битов комбинат" "Работилница за закуски с продажба и кафе"-преустройство и промяна предназначенито на хран.магаз( в кът за кафе
49 49 / 08.12.2004г.