одобрен

Справкa относно миграционната обстановка в Република България от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Уникален идентификатор:  5423e138-ea83-42d1-b159-00f9797befa4

Описание:

Справкa относно миграционната обстановка в Република България от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

РМС 214/2016 МВР граници миграция миграционна обстановка справки

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-22 12:56:47
  • Създаден от: DKIAD
  • Последна промяна: 2021-01-22 12:56:47

Общо задържани лица

Вход

Изход без регистрация в AFIS

Вътрешност

Общо

Националности

Афганистан

Сирия

Ирак

Иран

Пакистан

Други

Общо

Общо задържани по граници

Българо-сръбска

Българо-турска

Българо-гръцка

Българо-румънска

Българо-северно македонска

Въздушна

Морска

Общо

Изведени от дирекция "Миграция"-МВР

Доброволно изведени

Принудително изведени

Общо

66 21 34 121 548 118 103 53 49 203 1 074 235 111 92 87 4 14 0 543 138 296 434