одобрен

SEBRA_09.07.19

Уникален идентификатор:  5432cd58-3458-4e5e-9c5b-ec629236bd34

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-10 13:54:26
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:54:26

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 11618.59
10 xxxx Издръжка 136 97459.87
18 xxxx Други разходи 27 18845.64
88 xxxx Средства на разпореждане 8 4548.89
90 xxxx Възстановени приходи 2 1177.3
Общо: 179 133650.29
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 325
Общо: 2 325
ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1282.29
Общо: 5 1282.29
ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2611.3
Общо: 4 2611.3
ОДЗ В.Търново ( 0220040005 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 1191.49
Общо: 10 1191.49
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 567.54
Общо: 4 567.54
О Д З ГАБРОВО ( 0220070000 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 819.54
Общо: 1 819.54
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 337.65
10 xxxx Издръжка 4 5323.46
18 xxxx Други разходи 25 18208.44
Общо: 30 23869.55
ОДЗ Кюстендил ( 0220100001 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 368.18
Общо: 3 368.18
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4700
Общо: 1 4700
ОДЗ Перник ( 0220140004 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 139
Общо: 4 139
ОДЗ Разград ( 0220170009 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 801.26
Общо: 3 801.26
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 5185.86
Общо: 4 5185.86
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 35
Общо: 1 35
ИАГ ( 022100**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 34 18464.88
Общо: 34 18464.88
БАБХ ( 022250**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1130.94
10 xxxx Издръжка 9 7399.74
90 xxxx Възстановени приходи 1 1153.5
Общо: 12 9684.18
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5000
10 xxxx Издръжка 21 19755.73
18 xxxx Други разходи 1 537.2
90 xxxx Възстановени приходи 1 23.8
Общо: 24 25316.73
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 450
18 xxxx Други разходи 1 100
Общо: 14 550
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 177.77
Общо: 3 177.77
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 29247.83
Общо: 10 29247.83
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 8 4548.89
Общо: 8 4548.89
ПБ - КИТЕН ( 0229960004 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 450
10 xxxx Издръжка 1 3314
Общо: 2 3764
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )