одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Уникален идентификатор:  5473a737-382d-4dac-a656-0f140a0d23c9

Описание:

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-20 09:14:43
  • Създаден от: nergin_mahmud
  • Последна промяна: 2020-03-20 09:14:43

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници