одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Уникален идентификатор:  54853062-3e31-43a7-b327-ce2b69bb79ae

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-09-27 08:34:55
  • Създаден от: ioeu
  • Последна промяна: 2019-09-27 09:06:24
  • Последно променил: ioeu