одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 18.03.2020

Уникален идентификатор:  54bd6828-570a-4a43-9f76-4f749071f29a

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-19 08:16:28
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-03-19 08:16:28

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 187496.62
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 22 20366.4
10 xxxx Издръжка 314 105739.94
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5 10164
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 30 1009360
88 xxxx Средства на разпореждане 132 22673.45
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 78903.52
Общо:  516 1434703.93
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 78903.52
Общо:  1 78903.52
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 8242.29
10 xxxx Издръжка 3 11973.61
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 29 9360
Общо:  36 29575.9
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 44 3923
Общо:  44 3923
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВИДИН ( 0170050006 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 205.2
Общо:  1 205.2
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ДОБРИЧ ( 0170080000 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 654.5
Общо:  3 654.5
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЪРДЖАЛИ ( 0170090009 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 569.57
Общо:  3 569.57
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 15 563.03
Общо:  15 563.03
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПАЗАРДЖИК ( 0170130009 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 3843.23
Общо:  4 3843.23
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛОВДИВ ( 0170160003 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 273.94
Общо:  2 273.94
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РАЗГРАД ( 0170170001 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 257.77
Общо:  1 257.77
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СИЛИСТРА ( 0170190008 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 410
Общо:  3 410
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-РЕГИОН ( 0170230008 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 2400.73
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2052
Общо:  3 4452.73
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 7472.5
10 xxxx Издръжка 2 2657.91
Общо:  3 10130.41
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1245.8
Общо:  3 1245.8
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 8713.2
Общо:  8 8713.2
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 3475.61
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1120
Общо:  11 4595.61
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 144
Общо:  1 144
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1402.62
Общо:  3 1402.62
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 22 7455.34
Общо:  22 7455.34
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 4198.47
Общо:  3 4198.47
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 19 1991.04
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2240
Общо:  20 4231.04
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1441.95
10 xxxx Издръжка 14 1432.02
88 xxxx Средства на разпореждане 26 4908.25
Общо:  41 7782.22
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 498.3
Общо:  3 498.3
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 206
88 xxxx Средства на разпореждане 7 2916.65
Общо:  9 3122.65
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 403.7
Общо:  2 403.7
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 14 2654.62
88 xxxx Средства на разпореждане 1 156
Общо:  15 2810.62
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 665.96
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2368
88 xxxx Средства на разпореждане 3 1399.25
Общо:  9 4433.21
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 114945.6
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 13 10907.72
10 xxxx Издръжка 30 11059.06
Общо:  47 136912.38
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 764.02
Общо:  2 764.02
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 100
10 xxxx Издръжка 2 164.68
Общо:  3 264.68
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 801.02
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 4436
88 xxxx Средства на разпореждане 6 1280.37
Общо:  14 6517.39
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 59277.9
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 1116.39
10 xxxx Издръжка 2 292.48
Общо:  7 60686.77
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2567.49
88 xxxx Средства на разпореждане 17 2686.97
Общо:  22 5254.46
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 4922.06
88 xxxx Средства на разпореждане 3 1740
Общо:  14 6662.06
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 2817.68
Общо:  9 2817.68
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 1317.99
Общо:  9 1317.99
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 2105.54
Общо:  2 2105.54
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 361.67
10 xxxx Издръжка 9 1723.01
88 xxxx Средства на разпореждане 6 942.81
Общо:  17 3027.49
Национален инспекторат по образованието ( 0172060003 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 33 5605.18
Общо:  33 5605.18
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА - София ( 0172320008 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1000
10 xxxx Издръжка 4 2506.96
Общо:  5 3506.96
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2997
10 xxxx Издръжка 2 712.93
Общо:  4 3709.93
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 419.88
88 xxxx Средства на разпореждане 3 105.12
Общо:  4 525
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Бургас ( 0172420007 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 500
Общо:  1 500
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Велико Търново ( 0172440003 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 768.9
Общо:  4 768.9
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Враца ( 0172460000 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 1529.57
Общо:  13 1529.57
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Монтана ( 0172520006 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 794.04
Общо:  3 794.04
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Разград ( 0172570007 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1239.74
Общо:  4 1239.74
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 26 3769.44
Общо:  26 3769.44
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1625.13
Общо:  3 1625.13
Българска академия на науките и държавни висши училища ( 017300**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 1000000
Общо:  1 1000000