одобрен

Регистър на въведените в експлоатация строежи на територията на Община Джебел, област Кърджали от 01.01.2019 г. до 15.04.2019 г.

Уникален идентификатор:  54d769a4-3250-4e4d-a606-4e018d556924

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 13:35:53
  • Създаден от: kmet_dj
  • Последна промяна: 2020-02-11 13:35:53

№ и дата на издаване

Име на строежа

Местонахождение

Възложител

1 / 23.01.2019 г. Жилищна сграда гр.Джебел, кв.48, УПИ ХХVІІ Самир Сами Паша
2 / 13.02.2019 г. Жилищна сграда гр.Джебел, кв.67, УПИ ІV-597 Хасан Мюмюн Мюмюн
3 / 26.03.2019 г. Двуетажна жилищна сграда гр.Джебел, кв.23, УПИ Х-303 Бахри Бахтияр Мехмедали
4 / 10.04.2019 г. Триетажна жилищна сграда с автосервиз и автомивка гр.Джебел, кв.95, УПИ ХІІ Николай Мутев и Магдалена Мутева