одобрен

Регистър на разпоредителните сделки с имоти - замяна на имоти

Уникален идентификатор:  55372c09-ff20-4b57-960d-5d95101d1abb

Описание:

Регистър на разпоредителните сделки с имоти - продажбa на имоти

бургас имоти община общинска продажба разпоредителни регистър сделки собственост строеж право цена

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-11 17:10:17
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-12-11 17:10:17

Акт за ОС

Имот

Площ

Местоположение

Вид разпореждане

Данъчна оценка

Пазарна оценка

Оценка ОС

Крайна цена

Начин разпореждане

Страна по сделката

Решение на ОС

Заповед №

Договор дата

Правно основание

2018 г.
1 8255/10.02.2016г. сграда с идентификатор 07079.619.125.1 91 кв.м ж.к.„Бр.Миладинови“, гр.Бургас решение на ОС 30661.1 58220 58220 58220 замяна на недв. имоти Църковно настоятелство при храм „Св. Георги“, с. Зидарово, Община Созопол т. 14 / 30.05.2017г., Протокол № 27 2236/24.08.2017г. 23.03.2018г. чл. 40, ал. 8, във вр. с чл. 21, ал. 4, предл. второ от ЗОС
2 8707/30.052017 г. 07079.605.565 312 кв. м. ПЗ "Север" решение на ОС 9067,60 (на нашия имот) 33529,60 (на имота, който придобиваме) 92,40 (разлика в цените на имотите) 92,40 замяна "ВНД ПРОПЪРТИС" ЕООД т. 9, Протокол №29/25.07.2017 г. 3252/21.11.2017 г. 08.03.2018 г. чл. 40, ал. 8, във вр. с чл. 21, ал. 4, предл. второ от ЗОС
2019 г.
1 7971/20.06.2014 г. 07079.602.567 1121 кв. м. ж.к. "Славейков" решение на ОС 61643.80 (на имота, предоставен на юл) 633823.30 (на имота, който придобива ОБ) 5726.80 (разлика в цените на имотите) 5726.8 замяна "Билдинг-ТД"ЕООД т. 18/Протокол №61 (27.08.2019 г.) 2597/11.09.2019 г. 27.09.2019 г. чл. 40, ал. 8, във вр. с чл. 21, ал. 4, предл. второ от ЗОС