одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 18.06.2020

Уникален идентификатор:  55bd31da-7194-4cb8-9a7b-8f0ddffd37a3

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-19 08:38:36
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-06-19 08:38:36

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 42 34343.19
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 39 63286.31
10 xxxx Издръжка 208 95380.62
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 57 19004.8
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 11 71140.46
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7 40523.07
88 xxxx Средства на разпореждане 101 42418.26
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 8 0
98 xxxx Други операции в БНБ 125 -1102022.12
Общо:  600 -735925.41
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 -8000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 -723221.23
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  7 -731221.23
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 39 63286.31
88 xxxx Средства на разпореждане 2 140
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 8000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 723221.23
Общо:  46 794647.54
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 287.13
88 xxxx Средства на разпореждане 7 571
Общо:  9 858.13
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 120
Общо:  1 120
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0170040008 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 467.69
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 2929.99
Общо:  3 3397.68
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВРАЦА ( 0170060004 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 5934
Общо:  5 5934
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ДОБРИЧ ( 0170080000 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17 4850
10 xxxx Издръжка 4 1369.53
Общо:  21 6219.53
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -40.24
Общо:  1 -40.24
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПАЗАРДЖИК ( 0170130009 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1125
Общо:  1 1125
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СИЛИСТРА ( 0170190008 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 59.6
88 xxxx Средства на разпореждане 13 910
Общо:  15 969.6
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 579.6
10 xxxx Издръжка 1 192
88 xxxx Средства на разпореждане 3 549
Общо:  5 1320.6
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1628
Общо:  2 1628
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 395.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2075
98 xxxx Други операции в БНБ 7 -46526.67
Общо:  13 -44056
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 775.03
Общо:  4 775.03
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1519.44
10 xxxx Издръжка 13 3150.19
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 13 1302
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1515
88 xxxx Средства на разпореждане 1 41.77
98 xxxx Други операции в БНБ 4 -35152.1
Общо:  33 -27623.7
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 14 3076.05
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6 3707.8
88 xxxx Средства на разпореждане 10 1360.37
98 xxxx Други операции в БНБ 7 -52489
Общо:  37 -44344.78
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1718.4
88 xxxx Средства на разпореждане 2 295.67
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -38081.5
Общо:  8 -36067.43
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1280
10 xxxx Издръжка 1 261.38
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -24820
Общо:  5 -23278.62
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 3886.5
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 33 6190
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 4050
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -41588
Общо:  45 -27461.5
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1484.3
10 xxxx Издръжка 2 382.24
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 5180
88 xxxx Средства на разпореждане 4 3538.53
98 xxxx Други операции в БНБ 5 -96674.55
Общо:  15 -86089.48
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 4 -30972.5
Общо:  4 -30972.5
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 148.45
88 xxxx Средства на разпореждане 2 22.2
98 xxxx Други операции в БНБ 7 -40108
Общо:  13 -39937.35
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1223.98
10 xxxx Издръжка 3 559.72
88 xxxx Средства на разпореждане 16 8506.05
98 xxxx Други операции в БНБ 5 -36144.94
Общо:  25 -25855.19
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 571.97
98 xxxx Други операции в БНБ 5 -34292.72
Общо:  8 -33720.75
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 1473.65
10 xxxx Издръжка 18 11878.64
88 xxxx Средства на разпореждане 1 318
98 xxxx Други операции в БНБ 8 -69202.95
Общо:  35 -55532.66
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3440
10 xxxx Издръжка 6 1192.51
88 xxxx Средства на разпореждане 3 2676.87
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -21586.59
Общо:  13 -14277.21
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 2228.54
88 xxxx Средства на разпореждане 3 743.68
98 xxxx Други операции в БНБ 7 -40801
Общо:  25 -37828.78
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1561.91
10 xxxx Издръжка 20 6644.61
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 500
88 xxxx Средства на разпореждане 12 19234
98 xxxx Други операции в БНБ 9 -80303.85
Общо:  44 -52363.33
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1050.17
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 5928.48
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -11786
Общо:  9 -4807.35
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1735.91
98 xxxx Други операции в БНБ 5 -43491.85
Общо:  13 -41755.94
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1738.17
10 xxxx Издръжка 3 317.46
88 xxxx Средства на разпореждане 1 402
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -12927
Общо:  9 -10469.37
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 121.52
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 2700
88 xxxx Средства на разпореждане 2 360
98 xxxx Други операции в БНБ 5 -94373
Общо:  11 -91191.48
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 14 791.51
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -19012.3
Общо:  16 -18220.79
РЕГИОН - СОФИЯ-ГРАД ( 017122**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  2 0
РЕГИОН - СОФИЯ-ОБЛАСТ ( 017123**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -30369
Общо:  1 -30369
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 2116.84
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 50
98 xxxx Други операции в БНБ 6 -63827.43
Общо:  17 -61660.59
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 15703.84
88 xxxx Средства на разпореждане 2 807.15
98 xxxx Други операции в БНБ 4 -41464.92
Общо:  12 -24953.93
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 1322
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -988.85
Общо:  4 333.15
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -39195
Общо:  3 -39195
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 571.99
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 41053.99
88 xxxx Средства на разпореждане 2 943.05
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -18308
Общо:  10 24261.03
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ - СОФИЯ ( 0172210000 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 3792
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -758.34
Общо:  2 3033.66
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2778.4
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -3854.17
Общо:  4 -1075.77
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование ( 0172280008 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -4371.68
Общо:  1 -4371.68
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА - София ( 0172320008 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 199.74
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7 40523.07
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -28509.97
Общо:  9 12212.84
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 403.9
Общо:  2 403.9
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 598.9
88 xxxx Средства на разпореждане 1 207.41
Общо:  2 806.31
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 10.2
Общо:  1 10.2
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Враца ( 0172460000 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 833.08
Общо:  4 833.08
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Перник ( 0172540002 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 13200
10 xxxx Издръжка 1 1200
Общо:  2 14400
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Разград ( 0172570007 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1641
Общо:  1 1641
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Русе ( 0172580005 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 6195.49
Общо:  4 6195.49
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Силистра ( 0172590003 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2196
Общо:  1 2196
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Сливен ( 0172600009 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 51.99
Общо:  3 51.99
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 40.8
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 10000
Общо:  2 10040.8
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 1992.14
10 xxxx Издръжка 5 1906.68
Общо:  9 3898.82
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 5502.86
Общо:  3 5502.86