одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

Уникален идентификатор:  5609da33-27c8-4f29-85b5-961e556f5d30

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-06-25 10:51:08
  • Създаден от: mkoevska
  • Последна промяна: 2020-06-25 10:51:08