одобрен

XML схема за структурата на регистри на предприятията, които имат временни разрешения за ползване на ИООР - радиочестотен спектър

Уникален идентификатор:  560a1e21-6427-4fc0-85c9-50ed4fc706f7

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-08 13:47:14
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2020-02-13 10:48:42
  • Последно променил: zasenova

ns1:Name

ns1:Type

ns1:PermitionNo

ns1:PermitionDate

ns1:StartDate

ns1:EndDate

ns1:Service

ns1:Territory

ns1:Bandwidth

ns1:Purpose

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 2366 2019/12/19 2020/01/01 30.06.2020 изпробване на нови технически методи и технологии Република България 2 GHz изпробване на нови технически методи и технологии
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 2367 2019/12/19 2020/01/01 30.06.2020 изпробване на нови технически методи и технологии Република България 2.6 GHz изпробване на нови технически методи и технологии
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 2368 2019/12/19 2020/01/01 30.06.2020 изпробване на нови технически методи и технологии Република България 3.6 GHz изпробване на нови технически методи и технологии
ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД 2369 2019/12/19 2020/01/01 30.06.2020 тестване на нови технически съоръжения или нови електронни съобщителни мрежи, преди същите да бъдат пуснати в експлоатация Република България 2 GHz тестване на нови технически съоръжения или нови електронни съобщителни мрежи, преди същите да бъдат пуснати в експлоатация
ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД 2370 2019/12/19 2020/01/01 30.06.2020 тестване на нови технически съоръжения или нови електронни съобщителни мрежи, преди същите да бъдат пуснати в експлоатация Република България 2.6 GHz тестване на нови технически съоръжения или нови електронни съобщителни мрежи, преди същите да бъдат пуснати в експлоатация
ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД 2371 2019/12/19 2020/01/01 30.06.2020 тестване на нови технически съоръжения или нови електронни съобщителни мрежи, преди същите да бъдат пуснати в експлоатация Република България 3.6 GHz тестване на нови технически съоръжения или нови електронни съобщителни мрежи, преди същите да бъдат пуснати в експлоатация
РАДИО ВЕСЕЛИНА ЕАД 2355 2019/09/13 2019/09/13 13.03.2020 Tестване на нови технически съоръжения или новоизградена електронна съобщителна мрежа за осъществяване на електронни съобщения, преди същите да бъдат пуснати в експлоатация. гр. Русе 93.1 MHz Tестване на нови технически съоръжения или новоизградена електронна съобщителна мрежа за осъществяване на електронни съобщения, преди същите да бъдат пуснати в експлоатация.
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛ СДРУЖЕНИЕ 2353 2019/09/05 2019/09/05 05.03.2020 изпробване на нови технически методи Република България 50 MHz изпробване на нови технически методи
А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД 2363 2019/12/19 2020/01/01 30.06.2020 тестване на нови технически съоръжения или нови електронни съобщителни мрежи, преди същите да бъдат пуснати в експлоатация Република България 2 GHz тестване на нови технически съоръжения или нови електронни съобщителни мрежи, преди същите да бъдат пуснати в експлоатация
А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД 2364 2019/12/19 2020/01/01 30.06.2020 тестване на нови технически съоръжения или нови електронни съобщителни мрежи, преди същите да бъдат пуснати в експлоатация Република България 2.6 GHz тестване на нови технически съоръжения или нови електронни съобщителни мрежи, преди същите да бъдат пуснати в експлоатация
А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД 2365 2019/12/19 2020/01/01 30.06.2020 тестване на нови технически съоръжения или нови електронни съобщителни мрежи, преди същите да бъдат пуснати в експлоатация Република България 3.6 GHz тестване на нови технически съоръжения или нови електронни съобщителни мрежи, преди същите да бъдат пуснати в експлоатация
ГЕОФИЗИКА ТОРУН АД 2373 2020/01/09 2020/01/15 15.07.2020 Краткосрочни събития – провеждане на 3D сеизмично проучване обл. Враца (включва землищата на населените места гр. Враца, гр. Криводол, с. Чирен, с. Лиляче, с. Баница, с. Девене, с. Галатин, с. Мраморен, с. Осен) 160 MHz; 460 MHz Краткосрочни събития – провеждане на 3D сеизмично проучване