одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Уникален идентификатор:  565fafe9-47a0-4a6b-a729-ccbdef3eab08

Сухиндол

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 16:19:32
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-02-11 16:19:32

№ по ред

Година

Хартиени и картонени опаковки (тон)

Пластмасови опаковки (тон)

Метални опаковки (тон)

Стъклени отпадъци (тон)

Общо (тон)

1 2017 0.191 0.079 0.007 0.242 0.519
2 2018 0.740 0.360 0.000 0.000 1.100
3 2019 0.430 0.270 0.000 0.242 0.942