одобрен

SEBRA-MF-2019-11-26

Уникален идентификатор:  568635d9-16f6-4977-9620-427c08417893

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-27 14:29:41
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2019-11-27 14:29:41

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 26.11.2019 - 26.11.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 50 1453311.94
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 67 21455.45
10 xxxx Издръжка 198 314316.09
88 xxxx Средства на разпореждане 6 29812.47
90 xxxx Възстановени приходи 2 1021
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 8 0
Общо:  331 1819916.95
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 26.11.2019 - 26.11.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
Общо:  4 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 26.11.2019 - 26.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 539
10 xxxx Издръжка 29 22372.03
88 xxxx Средства на разпореждане 3 4523.67
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
Общо:  38 27434.7
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 26.11.2019 - 26.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 1353748.42
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 63 20925.7
10 xxxx Издръжка 47 72354.51
Общо:  115 1447028.63
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 26.11.2019 - 26.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 2335.34
Общо:  7 2335.34
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 26.11.2019 - 26.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18 11647.49
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 306.97
10 xxxx Издръжка 110 209559.34
90 xxxx Възстановени приходи 2 1021
Общо:  132 222534.8
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 26.11.2019 - 26.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 566.94
Общо:  3 566.94
Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) Период: 26.11.2019 - 26.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 25 87377.03
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 222.78
10 xxxx Издръжка 2 7127.93
88 xxxx Средства на разпореждане 3 25288.8
Общо:  32 120016.54