одобрен

Списък на производителите на първични продукти, регистрирани в съответствие с чл.1, т.1 от Наредба № 26 от 14 октoмври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход

Уникален идентификатор:  56e455b9-00e5-4e66-8360-a340a0a85b1c

Описание:

Набора от данни съдържа информация за производителите на първични продукти, регистрирани в съответствие с чл.1, т.1 от Наредба № 26 от 14 октoмври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”.

храни

Текуща версия: 13

Показвана версия: 13

Формат: CSV

  • Създаден на: 2015-11-03 14:43:39
  • Създаден от: kr_stoeva
  • Последна промяна: 2020-03-20 15:56:18
  • Последно променил: a_popnikolova
записа на страница

"Номер_на_удостоверение"

Регистрационен_номер

Фирма

Адрес

Храни

Статус

000002/30.06.2011 000002/30.06.2011 --- В.мед ACTIVE
0000065/23.10.2013 0000065/23.10.2013 --- В.мед ACTIVE
000032/27.02.2011 000032/27.02.2011 --- В.мед ACTIVE
000047/29.08.2012 000047/29.08.2012 --- В.мед ACTIVE
000049/20.09.2012 000049/20.09.2012 --- В.СУРОВО НЕПАСТЬОРИЗИРАНО КРАВЕ МЛЯКО/SUROVO NEPASTJORIZIRANO KRAVE MLYaKO ACTIVE
000052/16.11.2012 000052/16.11.2012 --- В.мед ACTIVE
000059/14.02.2013 000059/14.02.2013 --- В.СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО/SUROVO KRAVE MLYaKO ACTIVE
000102/07.12.2015 000102/07.12.2015 --- В.пчелни продукти, В.мед ACTIVE
000106/01.02.2016 000106/01.02.2016 --- В.мед, В.пчелни продукти ACTIVE
000107/01.02.2016 000107/01.02.2016 --- В.мед, В.пчелни продукти ACTIVE
000108/15.03.2016 000108/15.03.2016 --- В.СУРОВО МЛЯКО/SUROVO MLYaKO ACTIVE
000109/13.04.2016 000109/13.04.2016 --- В.СУРОВО МЛЯКО/SUROVO MLYaKO ACTIVE
000110/14.04.2016 000110/14.04.2016 --- В.пчелни продукти, В.мед ACTIVE
000111/19.09.2017 000111/17.04.2015 --- В.СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО/SUROVO KRAVE MLYaKO ACTIVE
000112/25.04.2016 000112/25.04.2016 --- В.мед, В.пчелни продукти ACTIVE
000113/10.09.2016 000113/10.09.2016 --- В.мед, В.пчелни продукти ACTIVE
000114/10.09.2016 000114/10.09.2016 --- В.мед, В.пчелни продукти ACTIVE
000115/12.09.2016 000115/12.09.2016 --- В.пчелни продукти, В.мед ACTIVE
000116/12.09.2016 000116/12.09.2016 --- В.пчелни продукти, В.мед ACTIVE
000117/13.09.2016 000117/13.09.2016 --- В.мед, В.пчелни продукти ACTIVE
000118/13.09.2016 000118/13.09.2016 "стоеви консулт"еоод Пловдив-Пловдив-Пловдив-ул."иван гарванов"54 В.мед, В.пчелни продукти ACTIVE
000119/13.09.2016 000119/13.09.2016 --- В.мед, В.пчелни продукти ACTIVE
000120/14.09.2016 000120/14.09.2016 --- В.мед, В.пчелни продукти ACTIVE
000121/15.09.2016 000121/15.09.2016 "съни епъл"еоод София (град)-Столична-София-ул."Славянска"2 В.мед ACTIVE