одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Джебел

Уникален идентификатор:  56eb6811-b714-4187-bdaa-97ededa397ba

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 12:02:06
  • Създаден от: kmet_dj
  • Последна промяна: 2020-02-11 12:02:06

№ по ред

обект

описание на обекта(информация)

1 Средновековна крепост „Устра” Археологически паметник с национално значение,държавна собственост,обща площ-2дка.,площ предназначена за консервационна намеса-200кв.м..Има налична археологическа документация.Настоящата функция е за посещение на туристи.Крепостта е интересен архелогически паметник,разположен,в живописна и уникална природна среда.Крепостта Устра е регистрирана през 1967г., и деклариран в ДВ,бр.67/27.08.1968г. със статут Паметник на културата с национално значение.
2 Антична скална гробница „Хамбар кая”с.Воденичарско Археологически паметник с национално значение,държавна собственост, има налична археологическа документация.Площта,която заема е около 1 дка., площ предназначена за консервационна намеса-100 кв.м..Настоящата функция е за посещение на туристи.
3 Скална гробница с.Воденичарско Археологически паметник с национално значение, държавна собственост, има налична археологическа документация.Площта,която заема е около 1 дка., площта предназначена за консервационна намеса-150кв.м..
3.Скална гробница с.Воденичарско
4 Крепостта „Маласар”до с.Воденичарско Тракийска крепост от 5-ти век пр.н.е.,която е изградена на непристъпен скалист връх.В близост до крепостта са регистрирани и две скални гробници.Едната от тях, заедно с крепостта е обявена за паметник на културата.
5 Тракийски гробища в с.Мишевско Намират се в близот до кметсвото.
6 Каменният амфитетатър в с.Мишевско Разположен е в центъра на селото в близост до кметството.
7 Римски мост между с.Купците и с.Модрен Този мост е наричан още мостът на „Дам дере”.
8 Текке в с.Душинково Нарича се още „Исхак Деде теккеси”.
9 Старият основен път на коприната Още са запазени калдъръмените пътеки през Кърджали-Купците-Модрен-Мишевско-Щерна-Лебед-Устрен до Гърция и от там до Бяло море.
10 Тракийски скални гробници Намират се до с.Рогозче.
11 Винарски камъни Намират се до с.Рогозче.
12 Тракийски крепости Намират се до с.Рогозче.
13 Крепостта Скалните гробници и Светилища Намират се при с.Овчево.
14 Счупената планина до с.Телчарка Твърди се, че се е появила в резултат на силно земетресение през 1900г.Една нощ, докато бушувала страшна буря, оглушителен тътен разтърсва с.Казаците, което се намира в непосредсвена близост до планината.В резултат на изместването на пластовете планината се чупи на две.Самата планина е богато находище на перлит.
15 Религиозни обекти 1.Енорийски православен храм „Св.св.Кирил и Методий”,гр.Джебел-действащ храм,създаден в началото на века.
2.Мюсюлмански храм-джамия,гр.Джебел-храмова сграда,минаре-действащ храм.
3.Мюсюлмански храм-джамия-храмова сграда,минаре-действащ храм в селата-Душинково,Плазище, Рогозче, Устрен, Илийско, Софийци, Купците, Рът, Вълкович, Припек.
4.Шейх баба теке гр.Джебел-изградено от камъни.Гробът е отбелязан с малки необработени камъни при главата и краката- неподържано място за поклонение.