одобрен

SEBRA-2020-01-09

Уникален идентификатор:  5746d45a-d775-4471-821d-cf13f78c5801

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-10 11:45:46
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-01-10 11:45:46

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 09.01.2020 - 09.01.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5041073.5
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2720.07
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1223.22
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 5638.97
10 xxxx Издръжка 5783306.71
18 xxxx Други разходи 45907.399999999965
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1066661.35
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 29599476.7
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 162115.68
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3668637.629999999
88 xxxx Средства на разпореждане 663968.39
89 xxxx Друго финансиране 1599252.44
90 xxxx Възстановени приходи 219574.72
91 xxxx Теглене на BGN в брой 672500
92 xxxx Закупуване на валута в брой 25467.09
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -69845.6
98 xxxx Други операции в БНБ -28384.2
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 22743098
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) 7038251.37
Общо:  78240643.44
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9431.48
90 xxxx Възстановени приходи 8859.91
91 xxxx Теглене на BGN в брой 700000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 38037.8
Общо:  756329.19
Администрация на президентството ( 002******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 633.1
10 xxxx Издръжка 5373.93
Общо:  6007.03
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 24958.45
10 xxxx Издръжка 95869.2
18 xxxx Други разходи 2807.2
88 xxxx Средства на разпореждане 891.15
90 xxxx Възстановени приходи 214.39
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  124740.39
Сметна палата ( 005******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14550.38
Общо:  14550.38
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12200
10 xxxx Издръжка 155481.64
18 xxxx Други разходи 7510.17
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1484.4
88 xxxx Средства на разпореждане 50813.6
90 xxxx Възстановени приходи 33313.73
Общо:  260803.54
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 952103.55
10 xxxx Издръжка 471929.9
88 xxxx Средства на разпореждане 113.2
Общо:  1424146.65
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 52.94
Общо:  52.94
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 852124.17
10 xxxx Издръжка 981371.43
18 xxxx Други разходи 13964.01
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9116.6
88 xxxx Средства на разпореждане 8892.46
90 xxxx Възстановени приходи 65652.4
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -104846.16
Общо:  1826274.91
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1689285.1
10 xxxx Издръжка 112785.51
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 28400
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 150918
89 xxxx Друго финансиране 340.18
90 xxxx Възстановени приходи 84283.82
Общо:  2066012.61
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 113669.22
10 xxxx Издръжка 598142.88
90 xxxx Възстановени приходи 1703.96
Общо:  713516.06
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19400
10 xxxx Издръжка 176312.84
18 xxxx Други разходи 410
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 183997.99
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3784.4
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 85794.99
Общо:  469700.22
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 178466.4
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 103
10 xxxx Издръжка 614960.69
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  793530.09
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12702.22
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 500
91 xxxx Теглене на BGN в брой 7000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 7114.61
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 153391.84
98 xxxx Други операции в БНБ -28384.2
Общо:  152324.47
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 123055
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 689.9
10 xxxx Издръжка 243123.38
18 xxxx Други разходи 18232.76
90 xxxx Възстановени приходи 15.67
91 xxxx Теглене на BGN в брой -20000
92 xxxx Закупуване на валута в брой -15300.62
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -21514.13
Общо:  328301.96
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 77565.82
88 xxxx Средства на разпореждане 157032.04
Общо:  234597.86
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 66523.93
10 xxxx Издръжка 35958.12
88 xxxx Средства на разпореждане 318000
90 xxxx Възстановени приходи 1050
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  421532.05
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 430.32
10 xxxx Издръжка 133649.23
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 26654.29
Общо:  160733.84
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4875.31
10 xxxx Издръжка 64616.83
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 144
88 xxxx Средства на разпореждане 408
90 xxxx Възстановени приходи 9914.85
Общо:  79958.99
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1430.52
10 xxxx Издръжка 281478.81
88 xxxx Средства на разпореждане 24912
91 xxxx Теглене на BGN в брой -20000
92 xxxx Закупуване на валута в брой -19558.3
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -155614.49
Общо:  112648.54
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7085.87
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 12455
Общо:  21540.87
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 41350
10 xxxx Издръжка 36348.43
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 539.97
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3270
88 xxxx Средства на разпореждане 98409.6
Общо:  179918
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1100.02
Общо:  1100.02
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5746.58
Общо:  5746.58
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 67562
10 xxxx Издръжка 9473.76
Общо:  77035.76
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5037.55
10 xxxx Издръжка 1573.1
Общо:  6610.65
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 42564.86
Общо:  42564.86
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26050.06
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2718.6
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6454.24
Общо:  35222.9
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 29390
10 xxxx Издръжка 23916.17
18 xxxx Други разходи 70
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 25365.62
Общо:  78741.79
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5496.42
Общо:  5496.42
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 689.01
10 xxxx Издръжка 63537.16
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 29295080.96
90 xxxx Възстановени приходи 1109.11
Общо:  29360416.24
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21737.2
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 145579.74
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 210.25
Общо:  167527.19
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4063.85
10 xxxx Издръжка 1270
Общо:  5333.85
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 313327.62
Общо:  313327.62
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1334.92
Общо:  1334.92
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2685.81
18 xxxx Други разходи 2793.92
Общо:  5479.73
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18043.01
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  18043.01
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 48
Общо:  48
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1139.17
Общо:  1139.17
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 194203.18
Общо:  194203.18
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 1025418.89
Общо:  1025418.89
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 365522.5
Общо:  365522.5
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
90 xxxx Възстановени приходи 972.4
Общо:  972.4
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 40000
10 xxxx Издръжка 77343.3
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 20314
Общо:  137657.3
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 117999.3
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9078
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 40000
Общо:  167077.3
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3158.54
10 xxxx Издръжка 16836.18
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 24000
Общо:  43994.72
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20718
Общо:  20718
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 71050.76
Общо:  71050.76
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 651.7
10 xxxx Издръжка 22248.16
Общо:  22899.86
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10422.29
89 xxxx Друго финансиране 150
Общо:  10572.29
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10918.55
10 xxxx Издръжка 600
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 55537
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2003.65
88 xxxx Средства на разпореждане 3525.35
Общо:  72584.55
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 64290.06
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 31240
Общо:  95530.06
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 37671.83
Общо:  37671.83
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3500
Общо:  3500
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21834.54
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 30000
Общо:  51834.54
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3950
10 xxxx Издръжка 167784.17
Общо:  171734.17
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5972.6
Общо:  5972.6
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 47350
10 xxxx Издръжка 2018.79
Общо:  49368.79
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 78186.07
Общо:  78186.07
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 54113.98
Общо:  54113.98
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12950
10 xxxx Издръжка 18795.66
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 27468
89 xxxx Друго финансиране 13123.29
Общо:  72336.95
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 670
Общо:  670
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1640
Общо:  1640
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 13903.88
18 xxxx Други разходи 5
Общо:  13908.88
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20000
Общо:  20000
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 155226.34
10 xxxx Издръжка 149081.03
18 xxxx Други разходи 114.34
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 635.28
89 xxxx Друго финансиране 494.4
90 xxxx Възстановени приходи 12484.48
Общо:  318035.87
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 580051.21
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2720.07
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 5638.97
10 xxxx Издръжка 142343.66
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 882123.39
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3465880.99
88 xxxx Средства на разпореждане 970.99
Общо:  5079729.28
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Описание Сума
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 22743098
Общо:  22743098
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Описание Сума
Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) 7038251.37
Общо:  7038251.37