одобрен

Регистър на обектите,въведени в експлоатация 2019 година

Уникален идентификатор:  57d0f287-9045-4b8f-87b2-8680d485aee2

Описание:

Регистър на обектите,въведени в експлоатация 2019 година

въведени в експлоатация 2017 година Регистър на обектите

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

Описание на схема:

Регистър на обектите,въведени в експлоатация 2019 година
  • Създаден на: 2019-07-22 09:25:38
  • Създаден от: daniela_veselinova
  • Последна промяна: 2019-07-22 09:25:38
Няма информация за показване