одобрен

Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ - АИП ПМП

Уникален идентификатор:  57f415b2-e957-46e3-aa9c-a2a04e2ae5da

Описание:

Първична помощ
/111.xls/

здравеопазване

Текуща версия: 9

Показвана версия: 9

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-25 10:05:10
  • Създаден от: ginka_stoyanova_genova
  • Последна промяна: 2020-05-20 10:24:25
  • Последно променил: e.karagyozova
Няма информация за показване