одобрен

Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ - АИП ПМП

Уникален идентификатор:  57f415b2-e957-46e3-aa9c-a2a04e2ae5da

Описание:

Първична помощ
/111.xls/

бургас заведения здравеопазване извънболнична помощ лечебни регистър хосписи РЗИ РМС 103/2015

Текуща версия: 13

Показвана версия: 13

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-25 10:05:10
  • Създаден от: ginka_stoyanova_genova
  • Последна промяна: 2021-01-08 17:06:51
  • Последно променил: e.karagyozova

№ на удостоверение

Дата на издаване на удостоверението

Единен регистрационен код

Данни за лечебното заведение

Видове дейности

Данни за преобразуване

Дата на заличаване на регистрацията

Основание за заличаване на регистрацията

Промени в обстоятелства

Име Адрес на осъществяване на дейността ЕИК Капитал /в лв./
9 2011/04/01 0201111002 АИППМП - д-р Весела Сиромахова ЕООД гр.Айтос, ул.Софроний №16, ет.1, каб.8 102844369 извънболнична първична медицинска помощ
320 2018/02/05 0201111003 "ИППМП Д-Р ШПИЛЕВАЯ" ЕООД гр.Айтос, ул.Софроний №16, ет.1, каб.4 204920254 5000 извънболнична първична медицинска помощ
336 2007/02/08 ********** ЕТ АПМП-ИП - д-р Петя Златанова гр.Айтос, ул.Гарова №3, бл.А, ет.1, каб.28 и 29 102648032 извънболнична първична медицинска помощ
337 2007/02/13 0201111007 ЕТ Д-р Иван Данов - АПИМП - индивидуална практика гр.Айтос, ул.Гарова №3, ет.1, каб.30 и 31 102653339 извънболнична първична медицинска помощ 2013/04/24 Чл.45. (1) т.7
338 2006/12/07 ********** ЕТ ИППМП - д-р Димитрина Кирова гр.Айтос, ул.Софроний №16, ет.1, каб.5 102844173 извънболнична първична медицинска помощ
339 2011/03/10 0201111009 ИППМП - д-р Светла Михова ЕООД гр.Айтос, ул.Софроний №16, ет.2, каб.12 102632697 извънболнична първична медицинска помощ 2011/12/05 Чл.45. (1) т.7
340 2017/11/30 0201111010 ИППМИП д-р Свобода Николова - Авангард Медикал ЕООД гр.Айтос, ул."Гарова" №3, МЦ I - Айтос, ет.1, каб.№3; адрес 2 - гр. Бургас, бул. "Декомкрация" № 94, ДКЦ ІІ - Бургас, ет. 3, каб. № 317; адрес 3 - с. Трояново, Общ. Камено, бивша ЗС 201714092 100 извънболнична първична медицинска помощ
474 2018/04/13 ********** Медик Професионал - АПИМП - индив.практика ЕООД гр.Айтос, ул.Гарова №3, МЦ І - Айтос, ет.1, каб.33; с. Мъглен, общ. Айтос 201492453 извънболнична първична медицинска помощ
875 2000/12/03 0201111016 ЕТ АИППМП - д-р Юсеин Шехов гр.Айтос, ул.Гарова №3, ет.1, каб.11 102669911 извънболнична първична медицинска помощ
981 2011/03/24 0201111017 ИППМП - д-р Сийка Димова ЕООД гр.Айтос, ул.Софроний №16, ет.1, каб.7 201470282 извънболнична първична медицинска помощ
982 2014/10/14 0201111018 ЕТ ИППИМП - д-р Дора Григорова гр.Айтос, ул.Гарова №3 - МЦ І - Айтос, ет.2, каб.55; адрес 2 - гр.Бургас, ж.к. Изгрев, бл.27А, партер 102891415 извънболнична първична медицинска помощ
1155 2015/09/02 ********** ИППИМП - д-р Ташка Русева ЕООД гр.Айтос, ул.Гарова №3, ет.2, каб.53 201923470 извънболнична първична медицинска помощ
1255 2015/10/19 0201111021 "ИППМП АСКЛЕПИОН - Д-Р БОБИ КИРОВ" ЕООД гр.Айтос, ул.Гарова №3; адрес 2 - с.Чукарка, бивша здр.служба, общ.Айтос 147010479 извънболнична първична медицинска помощ
1300 2007/02/08 0201111023 ЕТ ИППМП - д-р Петър Герасков с.Мъглен, СЗС, община Айтос 147117890 извънболнична първична медицинска помощ 2009/07/13 Чл.45. (1) т.1
1309 2011/06/24 0201111024 ИППИМП - д-р Николай Димитров ЕООД с.Карагеоргиево, СЗС, община Айтос; адрес 2 - гр. Айтос, ул. Гарова №3, МЦ І - Айтос, каб.32 147106424 извънболнична първична медицинска помощ
1326 2007/06/29 0201111025 ЕТ ИППМП - д-р Иван Куртев с.Мъглен, СЗС, община Айтос 102870563 извънболнична първична медицинска помощ 2018/01/31 Чл.45. (1) т.8
1374 2010/01/18 0201111026 ЕТ АИППМП-лекарски кабинет-д-р Емилиан Дишлиев с. Тополица, СЗС, община Айтос 104588840 извънболнична първична медицинска помощ 2014/02/28 Чл.45. (1) т.5
1687 2016/07/22 ********** АИППМП Д-Р ИВЕЛИН БАЛЕВ ЕООД гр. Айтос, ул. Гарова № 3, ет. 1, каб. № 34 204153248 извънболнична първична медицинска помощ
111 2000/02/14 0204111001 Лекарски кабинет - д-р Катя Шейкова гр.Бургас, ул.Хан Крум №28, МЦ I Бургас, каб.125 102159269 извънболнична първична медицинска помощ 2015/10/29 Чл.45. ал.3
51 2003/02/06 0204111002 ЕТ ИПМП - Д-р Гунчева гр.Бургас, к-с М.Рудник бл.421,вх.Д,партер 0485529 извънболнична първична медицинска помощ 2019/06/20 чл.45. (1) т. 7
170 2004/01/20 0204111003 ЕТ ИППМП - д-р Венцислав Пецов гр.Бургас,ул.Ванче Михайлов №1, каб.16 102198424 извънболнична първична медицинска помощ
294 2009/05/30 0204111004 ЕТ АПМП-ИП - д-р Нина Попова гр.Бургас, ДКЦI - Бургас ЕООД, каб.240 102649725 извънболнична първична медицинска помощ
318 2009/05/30 0204111005 ЕТ ИППМП - д-р Бояджиева гр.Бургас, ДКЦ I - Бургас, ет.2, каб.240 102832865 извънболнична първична медицинска помощ 2011/02/04 Чл.45. (1) т.3
317 2020/07/28 0204111006 "БЕСТ-АИПИПМП - д-р Михаил Христов" ЕООД гр.Бургас, ДКЦ I - Бургас, ет. 1, каб.№ 137; адрес 2 - с. Русокастро, бивша ЗС, общ. Камено; адрес 3 -с. Желязово, бивша ЗС,общ. Камено; адрес 4 - гр. Бургас, кв. Банево, в сградата на кметството /бивша ЗС/; адрес 5 - гр. Бургас, кв. Рудник, ул. "Ж. Карамфилова" № 37; адрес 6 - с. Ливада, общ. Камено /бивша ЗС/; адрес 7 - с. Ново Паничарево, ул. "Хр. Ботев" № 2/бивша ЗС/, общ. Приморско; адрес 8 - с. Ясна поляна, ул. "9 септември" № 4, общ. Приморско 201797782 извънболнична първична медицинска помощ
315 2017/11/01 ********** Д-р Костова - МНМ - АИППМП ЕООД гр. Бургас, ул. Левски № 103, ет. 1 201826383 извънболнична първична медицинска помощ
347 2006/08/08 0204111010 ЕТ ИППМП - д-р Толчева гр.Бургас, ДКЦ1 Бургас, ет.1, каб.133 102832267 извънболнична първична медицинска помощ
198 2012/03/12 0204111013 ПИМП-ИП - д-р Росица Кенолова ЕООД гр.Бургас, Медиц.център II-Бургас, бл.б, ет.2 201946938 извънболнична първична медицинска помощ
362 2006/05/31 0204111014 ЕТ ИПМП - д-р Димитрина Георгиева гр.Бургас, ДКЦ I-Бургас, бул. Ст.Стамболов №73, ет.1 102904574 извънболнична първична медицинска помощ
65 2001/01/19 ********** Медика - ИППМП ЕООД гр.Бургас, Летище-Бургас/Авиомед. служба 102603279 5 000 извънболнична първична медицинска помощ
175 2011/06/23 0204111019 ИППМП - д-р Мария Бончев ЕООД гр.Бургас, ул.Иван Вазов №5,ТДКЦ Бургас, каб.222 102625051 извънболнична първична медицинска помощ 2019/03/21 Чл.45. (1) т.7
62 2000/02/04 ********** Лекарски кабинет-Д-р Жанина Козарева гр.Бургас, ул.Цар Симеон I №52-партер извънболнична първична медицинска помощ 2015/10/29 Чл.45. ал.3
46 2016/04/06 0204111021 ЕТ "АПМП - ИППМП - д-р Мария Маврова" гр.Бургас, к-с Славейков, бл.17,вх.2,ет.1 извънболнична първична медицинска помощ
316 2011/12/12 0204111022 АИППИМП - д-р Марангозова ЕООД гр.Бургас, кв.Сарафово, сградата на здравната служба 102624782 извънболнична първична медицинска помощ
383 2008/08/21 0204111023 ЕТ АПМП - д-р Веселин Димитров гр.Бургас, ул.Иван Вазов №5, ТДКЦ Бургас, каб.105 102627287 извънболнична първична медицинска помощ 2012/12/14 Чл.45. (1) т.7
382 2003/04/29 0204111025 ЕТ ИППМП - д-р Георги Кънев гр.Бургас, бул.Демокрация №94, ет.3, каб.312 102842293 извънболнична първична медицинска помощ
381 2000/03/15 0204111026 ЕТ АПМП - д-р Иванка Вълкова-Абаджиева гр.Бургас, кв.Победа ЕООД Домостроене 102627294 извънболнична първична медицинска помощ 2013/12/19 Чл.45. (1) т.7
373 2011/05/31 0204111027 ЕТ АПМПИП - д-р Снежана Гаврилова гр.Бургас, бул.Мария Луиза №27, МЦ Европейска здравна грижа, каб.5 102627796 извънболнична първична медицинска помощ
376 2000/03/15 0204111028 ЕТ АИППМП - д-р Йонка Маркова гр.Бургас, к-с Славейков, МЦ II Бургас, бл.б, каб.12 102629362 извънболнична първична медицинска помощ
379 2003/02/06 ********** ЕТ ИППМП - д-р Мария Кавуджиян гр.Бургас, бул.Демокрация №94, ДКЦ II Бургас, ет.3, каб.318 102831699 извънболнична първична медицинска помощ
378 2018/07/02 ********** „Д-Р В. ЖЕЧЕВА - ИППМП“ ЕООД гр.Бургас, бул.Демокрация №94, ДКЦ II Бургас, ет.3, каб.318 205139931 500 извънболнична първична медицинска помощ
375 2007/02/08 0204111031 АППМП - д-р Барова гр.Бургас, ул.Иван Вазов №5, ТДКЦ Бургас, каб.201 извънболнична първична медицинска помощ 2015/01/07 Чл.45. (1) т.7
374 2000/03/15 0204111032 АППМП - д-р М.Рачева гр.Бургас, к-с Славейков, МЦ II Бургас, бл.б, ет.2, каб.11 извънболнична първична медицинска помощ 2019/03/21 Чл.45. (1) т.8
371 2019/02/19 0204111033 ПИМП - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ВЕЛИМИР МЕДАРОВ ЕООД гр.Бургас, к-с Славейков, МЦ II Бургас, ет.2, каб.13; адрес 2 - гр. Бургас, к-с М.Рудник, М.Рудник, бл. 185, ет. 1, каб. № 10 б 102629046 2 извънболнична първична медицинска помощ
385 2000/03/15 ********** ЕТ АППИП - д-р Борис Борисов гр.Бургас, ул.Хан Крум №28, МЦI, ет.3, каб.321 102625763 извънболнична първична медицинска помощ
372 2003/11/25 0204111037 ЕТАИППМП - д-р В.Костова гр.Бургас, к-с Славейков, бл.55, вх.у -партер 102861735 извънболнична първична медицинска помощ 2013/07/19 Чл.45. (1) т.7
388 2000/03/15 0204111038 ЕТ АПИМП- д-р Радослава Дънкова гр.Бургас, бул.Демокрация №94, ДКЦ II Бургас, ет.3, каб.31 102625934 извънболнична първична медицинска помощ
393 2007/04/13 0204111039 ЕТ Д-р Стоян Томов - АППМП гр.Бургас, к-с Славейков, МЦ II Бургас, бл.б, ет.2, каб.13 102628250 извънболнична първична медицинска помощ 2010/03/12 Чл.45. (1) т.4
394 2000/03/15 0204111040 АПМПИП - д-р Колибаров с.Маринка, СЗУ, общ.Бургас 102630874 извънболнична първична медицинска помощ 2012/01/12 Чл.45. (1) т.7
400 2003/04/29 ********** ЕТ АПМПИП - д-р Маллиева гр.Бургас, ТДКЦ-Бургас ЕООД, ет.3, каб.311 102630908 извънболнична първична медицинска помощ 2013/09/27 Чл.45. (1) т.8
380 2000/03/15 0204111042 ЕТ АПИМП - д-р Йовка Йорданова гр.Бургас, бул.Демокрация №94, ДКЦ II Бургас, ет.3,каб.314 102628510 извънболнична първична медицинска помощ
423 2010/03/05 0204111043 АПМП - д-р Таня Георгиева гр.Бургас, ул.Иван Вазов №5, каб.207 102626744 извънболнична първична медицинска помощ
346 2011/12/05 0204111045 АПМП-ИП - д-р Елиана Нончева ЕООД гр.Бургас, к-с Зорница, бл.49, ет.1 102645869 извънболнична първична медицинска помощ
424 2000/03/15 0204111046 АПМПИП - д-р Александрова гр.Бургас, ул.Хан Крум № 28 МЦ 1 Бургас, ет.3, каб.317 102625877 извънболнична първична медицинска помощ
425 2003/05/12 0204111047 ЕТ"Доктор Маша Кънева - АПМП" гр.Бургас, ул.Хан Крум №28, МЦ 1 Бургас, ет.3, каб.321 102628097 извънболнична първична медицинска помощ
043 2002/03/19 0204111048 ЕТ АПМПИП-МЕДИКО - Д.Мунева гр.Бургас, МЦ Света София, ет.2, каб.221 102627561 извънболнична първична медицинска помощ
251 2009/06/18 0204111049 ЕТ Д-р Кметска - АПМПИП гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл.398 102623417 извънболнична първична медицинска помощ 2020/02/12 Чл.45. (1) т.8
445 2015/06/15 ********** "АИППМП - д-р Таня Андреева" ЕООД гр.Бургас, ДКЦ Св.Георги Победоносец, каб.1 102873417 извънболнична първична медицинска помощ
451 2003/04/29 0204111053 ЕТ АПМПИП - д-р Петя Милева гр.Бургас, ТДКЦ-Бургас ЕООД, ет.3, каб.312 102632964 извънболнична първична медицинска помощ
450 2011/01/28 0204111054 ИППИМП - д-р Албена Желязкова ЕООД гр.Бургас, ул.Иван Вазов №5, ТДКЦ-ЕООД, каб.108 201400743 извънболнична първична медицинска помощ
462 2003/02/14 0204111055 ЕТ ИППМП - д-р Яна Бистрева гр.Бургас, бул.Демокрация№ 94 ДКЦ 2 Бургас, ет.2,каб.224 102832908 извънболнична първична медицинска помощ
463 2020/04/09 0204111056 АИППМП д-р Чепилева ЕООД гр. Бургас, к-с Славейков, МЦ ІІ - Бургас, бл. Б, ет. 1, каб. № 4; адрес 2 - гр. Бургас, ул. "Транспортна" № 33, партер, каб. № 3 102630792 извънболнична първична медицинска помощ
464 2000/03/20 ********** АПИП - д-р Филка Стоянова гр.Бургас, к-с Славейков, МЦ 2 Бургас, бл.Б, ет.2, каб.28 102630504 извънболнична първична медицинска помощ 2013/12/16 Чл.45. (1) т.7
465 2012/01/23 0204111058 АПМП-ИП - д-р Спиридонова ЕООД гр.Бургас, к-с Славейков, МЦ 2 Бургас, бл.Б, ет.1, каб.4 201857578 извънболнична първична медицинска помощ
466 2019/03/01 0204111059 АПИМП - ИП - д-р Анна Григорова ЕООД гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл. 185, ет. 1, каб. № 10 А 202116475 извънболнична първична медицинска помощ
467 2000/03/20 0204111060 Лекарски кабинет - д-р Росица Илиева гр.Бургас, к-с М.Рудник, МЦ 3 Бургас, бл.408, вх.А, ет.1 извънболнична първична медицинска помощ 2013/09/17 Чл.45. (1) т.1
468 2012/09/12 0204111061 "ИППМП - д-р Костадин Цветанов" гр.Бургас, ул.Иван Вазов №5, ТДКЦ Бургас, ет.3, каб.310 извънболнична първична медицинска помощ
469 2012/02/06 ********** АПМП - ИП - д-р Диана Боева - ИПМП ЕООД гр.Българово, ул.Вела Пеева №1; адрес 2 - гр.Бургас, Славейков, бл.117, ет.1 201883651 извънболнична първична медицинска помощ
470 2016/12/29 ********** EТ "ИПИПМП - д-р Ивелина Дралчева" гр.Бургас, бул.Ст.Стамболов №73, ет.1, каб.133; адрес 2 - бивша ЗС, с. Крушевец, Общ. Созопол 147056220 извънболнична първична медицинска помощ
471 2000/09/15 0204111064 ЕТ АПМП - д-р Филипов гр.Бургас, бул.Демокрация №94, ДКЦ 2 Бургас, каб.220 102625261 извънболнична първична медицинска помощ
484 2011/12/27 0204111067 Д-р Червенкова 73 - АПМП ИП ЕООД гр.Бургас, ул.Васил Левски №103 201826732 извънболнична първична медицинска помощ
491 2012/01/18 0204111068 АПМП-ИП - д-р Деспа Георгиева ЕООД гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови №132, ет.1, каб.9 и 10 201844520 извънболнична първична медицинска помощ
492 2012/01/18 0204111069 АПМП-ИП - д-р Румяна Каменска ЕООД гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл132, ет.1, каб.9 201844552 извънболнична първична медицинска помощ
490 2016/01/29 0204111070 ЕТ - д-р Гешев - АИППМП - Николай Гешев гр. Бургас, ж.к. Лазур № 158, в сгр. на "ДКЦ "Ел Масри"" ООД, ет.2, каб. 8 102629765 извънболнична първична медицинска помощ
486 2012/01/12 0204111071 ИППМП - д-р Кърджиев гр.Бургас, к-с Лазур, бл.89, вх.А, ет.1 102631129 извънболнична първична медицинска помощ
483 2000/03/20 0204111072 ЕТ АПМП-ИП - д-р Златина Николова с.Рудник, СЗС, общ.Бургас 102624775 извънболнична първична медицинска помощ 2019/03/21 Чл.45. (1) т.7
479 2010/12/17 0204111073 ЕТ АИМП - д-р Диана Бакалова кв.Лозово, общ.Бургас, ул. Ястребино №20 102629391 извънболнична първична медицинска помощ
476 2010/04/21 0204111075 ЕТ МЕДИК - АИППМП - д-р Христо Памукчийски гр.Българово, ул.Вела Пеева №1, адрес 2 - с.Брястовец, здравна служба 102628973 извънболнична първична медицинска помощ
447 2009/09/23 0204111076 ИППМП - д-р Жирайр Мелконян гр.Бургас, кв.Ветрен, ул.Александър Стамболийски №42 извънболнична първична медицинска помощ
448 2011/05/31 0204111077 АИП - практика за първична помощ - д-р Жанет Байкова ЕООД гр.Бургас, ТДКЦ-Бургас ЕООД, ет.2, каб.206 102627255 извънболнична първична медицинска помощ
449 2012/02/01 ********** АИППМП - МЕДИКУС - д-р Мариана Константинова" гр.Бургас, ул.И.Вазов №5,ТДКЦ Бургас, ет.2, каб.205 201875715 извънболнична първична медицинска помощ
453 2003/02/11 0204111080 ЕТ ИППМП - д-р В.Костова гр.Бургас, бул.Демокрация №94, ДКЦ 2 Бургас, ет.3, каб.315 102833061 извънболнична първична медицинска помощ
454 2003/01/27 0204111081 ЕТ ИППМП - д-р Михаил Тончев гр.Бургас, бул.Демокрация №94, ДКЦ 2 Бургас, ет.3, каб.317 812081092 извънболнична първична медицинска помощ
455 2000/03/20 0204111082 АПМПИП - д-р Янкова гр.Бургас, бул.Демокрация, ДКЦ 2 Бургас, ет.2, каб.226 102632416 извънболнична първична медицинска помощ
456 2012/04/04 ********** АПМП-ИП - д-р Даринка Иванова Минкова ЕООД гр.Бургас, МЦ 2 Бургас, бл. Д, ет.2, каб.28 201995472 извънболнична първична медицинска помощ
457 2003/02/14 0204111084 ЕТ ИППМП - д-р Димитър Тодоров гр.Бургас, бул.Демокрация, ДКЦ 2 Бургас, ет.3, каб.315 102833522 извънболнична първична медицинска помощ
458 2004/05/03 ********** ЕТ ИПМП - д-р Мария Янева гр.Бургас, бул.Демокрация, ДКЦ 2 Бургас, ет.2, каб.222 102876331 извънболнична първична медицинска помощ
459 2000/03/20 0204111086 Лекарски кабинет - д-р Ева Янева гр.Бургас, бул.Демокрация, ДКЦ 2, ет.2, каб.221 извънболнична първична медицинска помощ 2013/02/13 Чл.45. (1) т.7
461 2014/07/15 0204111087 АИППМП д-р Красимира Костадинова" ЕООД гр.Бургас, бул.Демокрация, ДКЦ 2, ет.2, каб.220 102888328 10 извънболнична първична медицинска помощ
499 2011/08/18 0204111089 Д-р Николов ИППМП - ВИКТОРИ МЕДИК ЕООД гр.Бургас, к-с Меден Рудник, бл.427, вх.1, ет.1 102623666 извънболнична първична медицинска помощ
500 2013/02/13 0204111090 АПИМП-ИП - ХЕЛТ - д-р Анелия Георгиева ЕООД гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл.427, МЦ 3 Бургас, ет.1 202417375 извънболнична първична медицинска помощ
501 2009/06/18 0204111091 ЕТ АПМПИП - д-р Мирослава Райкова гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл.398, вх.А,ет.1 102625432 извънболнична първична медицинска помощ
503 2015/07/01 0204111092 "АПИМП - ИП - Д-Р ПАНЕКОВА" ЕООД гр.Бургас, к-с Зорница, бл.57, вх.Б-партер 102645972 извънболнична първична медицинска помощ
504 2003/11/27 0204111093 ЕТ АИППМП- д-р Лада Иванова гр.Бургас, кв.Долно Езерово, ул.Астория №6А 102628567 извънболнична първична медицинска помощ
505 2004/06/02 0204111094 ЕТ АИППИМП - д-р Иванова гр.Бургас, к-с Зорница, бл.50, вх.Б, ет.1, каб.7 102624330 извънболнична първична медицинска помощ
506 2012/01/04 0204111095 АПИМП - д-р Димка Янкова ЕООД гр.Бургас, ул.Хан Крум №28, каб.318 201788751 извънболнична първична медицинска помощ
508 2018/08/24 ********** ЕТ АПИП - д-р Стойчо Стоев гр.Бургас, ул.Хан Крум №28, МЦ І - Бургас, ет. 1, каб.№ 112; ет. 3, каб. № 318 102625770 извънболнична първична медицинска помощ 2019/12/17 Чл.45. (1) т.7
507 2018/05/02 0204111097 АПИМП-ИП - д-р Дарина Павлова-Радева ЕООД гр.Бургас, ул.Хан Крум №28, МЦ 1 Бургас, ет.2, каб.209; адрес 2 - гр. Бургас, кв. Крайморие, ул. "Вълнолом" № 8 201890610 извънболнична първична медицинска помощ
512 2000/03/22 0204111098 ЕТ АПМПИП - д-р Христина Алексиева гр.Бургас, к-с Славейков, МЦ 2 Бургас, бл.б, ет.2, каб.11 102629167 извънболнична първична медицинска помощ
511 2003/01/14 ********** ИППМП - д-р Апостолова ЕООД гр.Бургас, бул.Демокрация №94, ДКЦ 2 Бургас, каб.220 102828525 5 000 извънболнична първична медицинска помощ
510 2000/03/22 ********** ЕТ АПИП - д-р Антоанета Зарева гр.Бургас, ул.Хан Крум №28, МЦ 1 Бургас, каб.111 102626089 извънболнична първична медицинска помощ
509 2010/03/05 0204111101 АИППМП - д-р Румен Димитров ЕООД гр.Бургас, ул.Иван Вазов №5, каб.210 102632949 5 000 извънболнична първична медицинска помощ
550 2010/03/05 ********** МЕДИКУС-2000-ИППМП - ЕООД гр.Бургас, ул.Иван Вазов №5, каб.210 102653887 5 000 извънболнична първична медицинска помощ
532 2000/03/22 0204111104 ЕТ АПМП - д-р Зорка Чавдарова с.Брястовец, СЗС, общ.Бургас 102625891 извънболнична първична медицинска помощ 2012/01/12 Чл.45. (1) т.7
537 2003/02/06 0204111105 ЕТ ИППМП Д-р Малина Ялъмова гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.59, вх.3, ет.1 102831681 извънболнична първична медицинска помощ 2015/01/05 Чл.45. (1) т.7
536 2018/04/05 0204111106 "АИППМП - Д-Р РАЙНА СТОЙЧЕВА" ЕООД гр.Бургас, ДКЦ І - Бургас, ет. 2, каб. № 236 204706122 20 извънболнична първична медицинска помощ
549 2009/09/29 0204111107 ЕТ АИППМП - д-р Елена Ангелова гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл.398 - партер 102624558 извънболнична първична медицинска помощ 2011/10/10 Чл.45. (1) т.7
548 2011/12/27 0204111108 АИППМП - д-р Градев ЕООД гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл.398 - партер 201823330 извънболнична първична медицинска помощ
547 2007/08/27 0204111109 ЕТ АИППИМП - д-р Снежанка Тодорова гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл.185, ет.1 каб.2 102628147 извънболнична първична медицинска помощ
546 2012/07/20 0204111110 ИППМП - д-р Узунова ЕООД гр.Бургас, к-с М.Рудник, МЦ 3 Бургас, ет.4, ап.407 201823501 извънболнична първична медицинска помощ
545 2014/02/27 ********** АПМПИП - Чайка - д-р Миразчийска ЕООД гр.Бургас, к-с Славейков, МЦ 2 Бургас, бл.б, ет.2, каб.9; адрес 2 - с.Факия, общ,Средец 202950430 извънболнична първична медицинска помощ
544 2017/06/28 0204111112 АИППМП - д-р Румяна Лазарова ЕООД гр.Бургас, ул.Иван Вазов №5, ТДКЦ, ет.2, каб.202 202929016 извънболнична първична медицинска помощ
543 2012/03/22 0204111113 Д-р Савова 2012 - АПМП-ИППМП ЕООД гр.Бургас, ул.Хан Крум №28, МЦ 1 Бургас, каб.112 201827115 извънболнична първична медицинска помощ
541 2000/03/29 0204111115 ЕТ АИППМП - д-р Надежда Стоянова Байрякова-Чавдарова гр.Бургас, к-с Славейков, МЦ 2, каб.12 102630689 извънболнична първична медицинска помощ
559 2003/03/05 0204111117 ЕТ ИППМП-лекарски кабинет - д-р Елка Попова гр.Бургас, бул.Демокрация №94, ДКЦ 2 Бургас, ет.2, каб.224 102227243 извънболнична първична медицинска помощ
558 2003/04/14 ********** ЕТ ИППИМП - д-р Ирина Неделчева гр.Бургас, ул.Ст.Стамболов №73, ДКЦ І - Бургас, ет.2, каб.239 102839952 извънболнична първична медицинска помощ
557 2003/02/25 0204111119 ЕТ ИППМП - д-р Диана Георгиева гр.Бургас, ул.Ст.Стамболов №73, ДКЦ І - Бургас, ет.2,каб.239 102833593 извънболнична първична медицинска помощ
556 2003/03/26 0204111120 ЕТ ИППМП - д-р Соня Вангелова гр.Бургас, МЦ Св.Николай Чудотворец, каб.11 102831560 извънболнична първична медицинска помощ 2018/08/07 чл. 45. (1) т. 8
554 2012/01/30 0204111121 ИППМП - д-р Нохчева ЕООД гр.Бургас, МЦ Св.Николай Чудотворец, каб.11 201873010 извънболнична първична медицинска помощ
045 2018/02/16 ********** ЕТ АПМП-ИП - д-р Катя Чакърова гр.Бургас, к-с М.Рудник, ДКЦ БУРГАСМЕД ЕООД, ет.2, каб.207 102619963 извънболнична първична медицинска помощ
552 2018/10/11 ********** "ИППМП - д-р Цветанка Николова" ЕООД гр.Бургас, к-с М.Рудник УПИ-I, кв.11, зона А, ДКЦ БУРГАСМЕД ЕООД, ет.4, каб.409 203299894 2 извънболнична първична медицинска помощ
551 2017/12/18 0204111124 ЕТ АИП-ИППМП - д-р Светла Горанова гр.Бургас, к-с М.Рудник, ДКЦ БУРГАСМЕД, ет.2, каб.208 102620175 извънболнична първична медицинска помощ 2020/12/17 Чл.45. (1) т.7
561 2011/04/28 0204111125 АПИМП - д-р Марияна Дамбова-Христова ЕООД гр.Бургас, кв.Г. Езерово - в сградата на кметството; адрес 2 - гр. Бургас, бул.Демокрация-ДКЦ 2 Бургас,, каб.312 201494988 извънболнична първична медицинска помощ
584 2012/08/06 0204111126 ЕТ ИППМП - д-р Елена Алексиева гр.Бургас, ж.к.М.Рудник,УПИ-I кв.11, зона А, МЦIII-ет.4, каб.403 102837104 извънболнична първична медицинска помощ 2019/08/27 Чл.45. (1) т.7
589 2002/03/19 0204111127 ЕТ АПМП - д-р Мария Димитрова гр.Бургас, МЦ Света София, ет.2, каб.221 102633169 извънболнична първична медицинска помощ
588 2009/05/22 0204111128 ЕТ ИППМП - д-р Димка Кирова гр.Бургас, бул.Ст.Стамболов №73, ДКЦ І - Бургас, ет.2, каб.244 102833643 извънболнична първична медицинска помощ 2020/06/11 Чл.45. (1) т.7
587 2010/03/29 0204111129 ЕТ ИППМП - д-р Колю Милкинов гр.Бургас, ул.Ст.Стамболов №73, ДКЦ І - Бургас, каб.236; адрес 2 - гр. Бургас, кв. Банево - в сградата на кметството 102835441 извънболнична първична медицинска помощ 2017/08/24 чл. 45. (1) т. 8
611 2007/08/08 0204111131 ЕТ АПИМП-ИП - д-р Румяна Маринова гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл.185, ет.1, каб.2 102621334 извънболнична първична медицинска помощ
601 2020/05/22 ********** "АИППМП - д-р Росица Мешова"ЕООД гр.Бургас, ЗС кв.Долно Езерово, каб. № 1; адрес 2 - гр. Бургас, ул. "Транспортна" № 33, партер, каб.№2 102834122 извънболнична първична медицинска помощ
602 2003/04/01 0204111134 ЕТ ИППМП - д-р Дарина Кирилова гр.Бургас, бул.Демокрация №94, ДКЦ 2 Бургас, каб.317 102832801 извънболнична първична медицинска помощ 2013/02/13 Чл.45. (1) т.7
603 2018/02/19 0204111135 ЕТ АПИМП-ИП - д-р Катя Гераскова гр.Бургас, к-с М.Рудник, ДКЦ БУРГАСМЕД ЕООД, ет.2, каб.210 102621373 извънболнична първична медицинска помощ
604 2007/08/08 0204111136 ЕТ АПИМП-ИП - д-р Дафина Балабанова гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл.185, каб.8 102621341 извънболнична първична медицинска помощ
605 2015/01/12 0204111137 "АИП-ИППП - д-р Радостина Ганчева" ЕООД гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл.185, ет.1, каб.8а; адрес 2 - гр. Бургас, бул.Демокрация №67, каб.1 102624946 извънболнична първична медицинска помощ
606 2000/04/03 0204111138 ЕТ АПИМП-ИП - д-р Каталина Иванова гр.Бургас, к-с М.Рудник, МЦ 3 Бургас, каб.4 102621359 извънболнична първична медицинска помощ 2012/03/06 Чл.45. (1) т.5
626 2020/03/02 ********** ЕТ АПМП-ИП - д-р Цветанка Петкова гр.Бургас, ж.к.М.Рудник,УПИ-I, кв.11, зона А, ДКЦ БУРГАСМЕД ЕООД, ет.2, каб.206; адрес 2 - гр. Бургас, ж.к. М. Рудник, бл. 398, вх. А-партер 102628389 извънболнична първична медицинска помощ
625 2000/06/06 0204111140 ЕТ АПИМП-ИП - д-р Пайташева - Ваня Георгиева гр.Бургас, ул.Ст.Стамболов №73, ДКЦ І - Бургас, каб.131 102645449 извънболнична първична медицинска помощ
623 2012/12/12 0204111142 АИППМП - д-р Пламена Христова ЕООД гр.Бургас, к-с Зорница, бл.49, ет.1 202267114 извънболнична първична медицинска помощ
617 2000/04/11 0204111146 ЕТ АИППМП - д-р Йордан Иванов гр.Бургас, кв.Долно Езерово, СЗ, каб.2 102628414 извънболнична първична медицинска помощ 2012/02/28 Чл.45. (1) т.5
635 2000/04/11 0204111149 ЕТ АИППМП - д-р Божана Ботъова гр.Бургас, ул.Фердинандова №78, вх.А 102607021 извънболнична първична медицинска помощ
654 2000/04/18 0204111151 ЕТ АПИМП- д-р Женя Караилиева гр.Бургас, М.Рудник, ул.Кооператор №32, ет.2, каб.4 102631191 извънболнична първична медицинска помощ 2012/01/12 Чл.45. (1) т.7
652 2000/04/13 0204111152 ЕТ АИППМП - д-р Таня Димитрова гр.Бургас, ул.Ст.Стамболов №73 ДКЦ І - Бургас, ет.1, каб.132 102629904 извънболнична първична медицинска помощ
651 2000/05/09 0204111153 ЕТ АИППМП - д-р Анна Стаматов гр.Бургас, ул.Ст.Стамболов №73, ДКЦ І - Бургас, ет.1, каб.136 102624138 извънболнична първична медицинска помощ
682 2000/04/24 ********** Лекарски кабинет - Маргарита Михайлова гр.Бургас, к-с М.Рудник, ул.Кооператор №32, каб.4 извънболнична първична медицинска помощ 2012/01/26 Чл.45. (1) т.7
680 2000/04/24 0204111156 ЕТ АИМП-ИППМП - д-р Николета Андреева гр.Бургас, к-с Славейков, СО, бл.2 - ВХТИ 102630290 извънболнична първична медицинска помощ 2010/04/21 Чл.45. (1) т.3
678 2015/02/18 0204111157 "АИППМП - д-р Яна Райкова Компанска"ЕООД гр.Бургас, к-с Славейков, бл.117, каб.7 203352183 10 извънболнична първична медицинска помощ
675 2012/02/10 0204111158 АПИМП - д-р София Навякова ЕООД гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл.421, вх.5, ет.1 201902308 извънболнична първична медицинска помощ
729 2011/06/23 0204111163 "Инд. практика за ПМП - ИППМП - д-р П. Панайотов" ЕООД гр.Бургас, бул. Княгиня Мария Луиза №27, МЦ Европейска здравна грижа, каб.5 201404342 извънболнична първична медицинска помощ
762 2000/06/07 ********** ЕТ АПМП-ИП - д-р Виделина Василева гр.Бургас, ул.Фотинов №29 102622906 извънболнична първична медицинска помощ 2012/02/22 Чл.45. (1) т.7
783 2012/12/21 0204111167 ИППМП - д-р Гичева ЕООД гр.Бургас, кв.Сарафово ул.Ради Николов №30 202362651 извънболнична първична медицинска помощ
872 2008/01/24 0204111169 ЕТ ИППМП - д-р Цеко Петров гр.Бургас, ДКЦ Св.Георги Победоносец, каб.4 и каб.5 102665494 извънболнична първична медицинска помощ 2017/12/14 Чл.45. (1) т.7
878 2013/07/08 ********** "АИППМП - Здраве - д-р Миглена Мигарова" ЕООД гр.Бургас, к-с Славейков, до 9-то ОДЗ, МЦ II Бургас, ет.2, каб.10 201599056 извънболнична първична медицинска помощ
883 2004/05/19 0204111171 ЕТ ИППИМП - д-р Радка Димитрова гр.Бургас, ДКЦ1-ЕООД, ет.2, каб.238; адрес 2 - гр. Бургас, к-с Зорница , бл.50, вх.2 102875998 извънболнична първична медицинска помощ
884 2000/12/27 0204111172 ЕТ АПМП-ИППМП - д-р Румяна Парашкевова гр.Бургас, ул.Конт Андрованти №2, каб.5 102045657 извънболнична първична медицинска помощ
888 2003/03/05 0204111173 ЕТ ИППМП - д-р Тонка Колева гр.Бургас, ул.Ст.Стамболов №73, ДКЦ-1 Бургас, каб.238 102835391 извънболнична първична медицинска помощ
908 2011/09/26 0204111174 АПМП МЕДИКА 2000 ЕООД гр.Бургас, к-с Зорница, бл.21, вх.1 102625699 извънболнична първична медицинска помощ
930 2001/06/08 0204111175 ЕТ Д-р Ирина Славова - АПМП гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.39, вх.Г, ет.3 102628460 извънболнична първична медицинска помощ
962 2012/04/25 0204111176 АИППМП- д-р Красимира Ганчева ЕООД гр.Бургас, бул.Демокрация №94, ет.2, каб.225 202011296 извънболнична първична медицинска помощ
971 2003/06/19 ********** ЕТ ВАЛЕО -АИП за ПМ помощ гр.Бургас, м.с.Черно море, ул. Ат.Буров, бл.1 102604242 извънболнична първична медицинска помощ
119 2002/10/24 0204111180 ИППМП Здраве - д-р Димитров гр.Бургас, ул.Петко Каравелов №19 извънболнична първична медицинска помощ 2015/07/08 Чл.45. (1) т.7
1066 2014/01/29 0204111183 ИППИМП-д-р Даниела Робева-Тръпчева ЕООД гр.Бургас, ул. Ванче Михайлов №1, ет.1, каб.2 202897725 извънболнична първична медицинска помощ
150 2002/12/28 0204111184 ЕТ"АПИМП-ИП - д-р Веселина Ненова" гр.Бургас, ул.Ванче Михайлов №1,ет.2,каб.2 102825244 извънболнична първична медицинска помощ 2013/09/16 Чл.45. (1) т.7
1077 2003/02/06 0204111185 ЕТ д-р Георги Куманов - АИППМП гр.Бургас, бул.Иван Вазов №16 Б 115649223 извънболнична първична медицинска помощ 2015/05/08 Чл.45. (1) т.7
1093 2003/04/23 0204111187 ЕТ ИППМП - д-р Николай Ненчев гр.Бургас, ул.Ванче Михайлов №1, ет.2, каб.3 102834087 извънболнична първична медицинска помощ 2017/10/24 Чл.45. (1) т.8
1102 2004/06/17 0204111189 ЕТ ИППМП - д-р Стела Димитрова гр.Бургас, ул.Иван Вазов №5, ет.3, каб.307 102849341 извънболнична първична медицинска помощ 2014/03/17 Чл.45. (1) т.7
1105 2012/03/12 0204111190 ИППМП - д-р Срефка Стефанова гр.Бургас, к-с Меден Рудник, бл.408, вх.А, ет.6 извънболнична първична медицинска помощ 2015/09/02 Чл.45. (1) т.3
1204 2019/07/19 0204111192 ЕТ АПМП-ИППМП - д-р Рената Дюлгерова гр.Бургас, бул.Демокрация № 94, ет. 2, каб. № 225 102645141 извънболнична първична медицинска помощ
1215 2005/05/26 0204111194 ЕТ ИППИМП - д-р Иванка Кръстева гр.Бургас, ул.Княз Ал.Батемберг № 1, ет.1, каб.1 102917721 извънболнична първична медицинска помощ 2012/06/26 Чл.45. (1) т.7
1263 2012/03/01 0204111196 ИППМП - д-р Христинка Никова ЕООД гр.Бургас, бул.Демокрация 94,ет.2, каб.219А 201815757 извънболнична първична медицинска помощ
1293 2020/10/16 0204111197 АИППМП - д-р Георги Петров ЕООД с.Равнец - бивша здравна служба; адрес 2 - гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", ул. "Транспортна" № 33 /"МЦ Стайков и фамилия"/, каб. № 4 201887490 извънболнична първична медицинска помощ
1325 2008/09/04 ********** ЕТ Д-р Иванова - АИППМП - Цонка Иванова гр.Бургас, бул.Демокрация №94-ДКЦ 2 Бургас, ет3, каб.317; адрес 2 - с.Трояново, общ.Камено 102673360 извънболнична първична медицинска помощ
1332 2007/08/27 0204111200 ИППМП - д-р Галин Стоянов Стоянов гр.Бургас, м.с.Черно море, ул.Пирин №18 147108700 извънболнична първична медицинска помощ
1354 2016/01/29 0204111202 ЕТ ИППМП - д-р Ирена Хаджиколева гр. Бургас, ж.к. Лазур № 158, в сгр. на "ДКЦ "Ел Масри"" ООД, ет.2, каб. 8 147214827 извънболнична първична медицинска помощ
1364 2012/08/06 ********** ИППМП - д-р Братов ЕООД гр.Бургас, к-с Меден Рудник, УПИ-I кв.11, зона А, МЦIII - ет.4, каб.408 201825527 извънболнична първична медицинска помощ
1380 2008/07/02 0204111204 ИППМП - д-р Димитър Арнаудов гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.93 - партер извънболнична първична медицинска помощ 2015/09/02 Чл.45. (1) т.3
1381 2008/07/22 ********** ЕТ АПИМП - д-р Евелина Иванова гр.Бургас, бул.Демокрация №94, ет.2, каб.221 102620920 извънболнична първична медицинска помощ 2010/06/01 Чл.45. (1) т.3
1393 2008/10/16 0204111206 АИППМП - д-р Радослав Тошков гр.Бургас, ул.Л.Каравелов №61 извънболнична първична медицинска помощ 2015/09/02 Чл.45. (1) т.3
1400 2009/06/09 0204111207 ЕТ Димитър Крачков - ИППМП гр.Бургас, бул.Ст.Стамболов №73, ДКЦ І - Бургас, каб.134 102833141 извънболнична първична медицинска помощ
1412 2009/03/04 0204111208 ET АИППМП - д-р Ахмед Илаел гр.Бургас, кв.Долно Езерово, ул.Астория №6 200624973 извънболнична първична медицинска помощ
1437 2014/12/17 0204111209 "ИППИМП САНА 15 - д-р Дияна Чиликова" ЕООД гр.Бургас, ул.Ванче Михайлов №1, в сградата на "ДКЦ Св. Г.Победоносец"ЕООД, ет.2, каб.2 203326715 10 извънболнична първична медицинска помощ
1438 2009/10/01 ********** ИППМП - д-р Маринела Борисова гр.Бургас, ул.Хан Крум №28, ет.2, каб.204 извънболнична първична медицинска помощ 2009/10/09 Чл.45. (1) т.3
1439 2012/03/12 0204111211 АИПМП - д-р Тодорка Бахчеванова ЕООД гр.Бургас, ул.Хан Крум №28, ет.2, каб.204 201932098 извънболнична първична медицинска помощ
1608 2014/07/02 0204111212 "ИППМП Мимаса" ЕООД гр. Бургас, бул. Ст. Стамболов №73, ДКЦ І - Бургас, каб. 240 201124017 2000 извънболнична първична медицинска помощ
1637 2019/05/15 0204111213 "ИППМП ДИМИСТО 2015, Д-Р МАРИЯ ДИМОВА" ЕООД гр. Бургас, бул. "Димитър Димов", ж.к." Изгрев", бл. 184, каб. № 3, в сгр. на "МЦ Лайф Хоспитал" ЕООД 203502729 500 извънболнична първична медицинска помощ
1707 2017/03/28 ********** "АПИМП - ИП - д-р Анна Ангелова" ЕООД гр. Бургас, ул. "Ванче Михайлов" № 1, "ДКЦ Св. Г. Победоносец", ет. 2, каб. № 14 204405852 100 извънболнична първична медицинска помощ
1722 2017/09/08 0204111215 "АИППМП - Д-Р АНГЕЛ СТОЯНОВ" ЕООД гр. Бургас, бул. "Ст. Стамболов" № 73, "ДКЦ І - Бургас" ЕООД, ет. 2, каб. № 235; каб. 2 - гр. Бургас, ж.к. "Славейков" (до ОДЗ № 9), "МЦ ІІ - Бургас" ЕООД, ет. 2, каб. № 11 204722805 100 извънболнична първична медицинска помощ
1738 2018/04/27 0204111216 "ИППМП - д-р Станимира Гърненкова" ЕООД гр. Бургас, ул. "Хан Крум" № 28, МЦ І - Бургас, ет. 3, каб. № 317 204937289 2 извънболнична първична медицинска помощ 2018/07/23 Чл.45. (1) т.7
1765 2019/07/12 0204111217 "ИППИМП Д-Р КРЕМЕНА ЖЕЛЕВА" ЕООД гр. Бургас, бул. "Демокрация" № 94, "ДКЦ ІІ- Бургас" ЕООД, ет. 2, каб. № 221 205642701 20 извънболнична първична медицинска помощ
497 2007/02/23 0206111002 ЕТ АИППМП - д-р Николай Танчев гр.Средец, МЦ I - Средец, ет.2, каб.42 102628649 извънболнична първична медицинска помощ 2014/02/28 Чл.45. (1) т.7
496 2000/03/24 ********** ЕТ Д-р Радка Калчева - АИППМП - Радка Калчева гр.Средец, ул.Т.Николов №8а, ет.2 102632665 извънболнична първична медицинска помощ 2014/03/18 Чл.45. (1) т.5
495 3.1.20017 0206111004 "АИППМП - Д-Р АНТОНИЯ ТАНЕВА" ЕООД гр.Средец, "МЦ І - Средец" ЕООД, ет. 2 каб. № 45 201967722 100 извънболнична първична медицинска помощ
494 2000/03/24 0206111005 ЕТ Д-р Дерменджиева - АИППМП -Валерия Дерменджиева гр.Средец, "МЦ І - Средец" ЕООД, ет.2, каб. № 43 102628859 извънболнична първична медицинска помощ
493 2011/12/19 0206111006 АИППМП - д-р Красимира Георгиева ЕООД гр.Средец,"МЦ І - Средец" ЕООД, ет. 2, каб. № 46 201808944 извънболнична първична медицинска помощ
679 2000/04/24 0206111011 Лекарски кабинет - д-р Тонка Кючукова гр.Средец, ул.Гео Милев №20 извънболнична първична медицинска помощ 2015/03/21 Чл.45. (1) т.7
920 2007/01/29 ********** ЕТ ИППМП - д-р Мара Стоянова Бурова гр.Средец, МЦ І - Средец, ул.Т.Николов №8, ет1, каб.20 102864076 извънболнична първична медицинска помощ
1126 2003/10/24 0206111017 ЕТ АПИМП - д-р Петко Георгиев с.Дебелт, СЗС, общ.Средец 102815271 извънболнична първична медицинска помощ
235 2012/12/07 0208111001 ЕТАПМП - ИП - д-р А.Николова с.Винарско, общ.Камено; адрес 2 - гр. Камено, ул.М.Палаузов №10, ет.2 102623285 извънболнична първична медицинска помощ
319 2014/06/30 0208111003 "ИППИМП д-р Желязков" ЕООД гр.Камено, ул.М.Палаузов №10, ет.1, каб. 10 и 12 203103071 5000 извънболнична първична медицинска помощ
335 2000/03/08 0208111004 ЕТ АПМП - ИП - д-р Димитър Янев гр.Камено, ул.М.Палаузов №10, ет.1, каб.6 и 11 102607473 извънболнична първична медицинска помощ
364 2000/03/13 0208111005 ЕТ АИППМП - д-р Динева гр.Камено, ул.М.Палаузов №10, ет.2, каб.15 и 23 102624184 извънболнична първична медицинска помощ 2012/04/10 Чл.45. (1) т.7
523 2019/07/05 0208111006 Доктор Елена Вангелова Димитрова - ИППМП ЕООД гр.Камено, ул.М.Палаузов №10, ет.1, каб.№№ 2 и 3 205700364 2 извънболнична първична медицинска помощ
656 2000/04/18 ********** ЕТ АПИМП-ИП - д-р Константин Баждарванов с.Русокастро, ЗС, общ.Камено 102636877 извънболнична първична медицинска помощ 2019/03/21 Чл.45. (1) т.8
1250 2006/01/14 ********** ИППМП - д-р Венета Грозева с.Тръстиково, ЗС, общ.Камено извънболнична първична медицинска помощ 2010/05/11 Чл.45. (1) т.5
231 2000/06/07 0209111001 ЕТ ИПИПМП - д-р Райна Михайлова гр.Карнобат, ул.Стара планина №180, ет.1 102646425 извънболнична първична медицинска помощ
630 2012/09/10 ********** ИППМП - д-р Йорданка Станева с.Екзарх Антимово, СЗС, общ.Карнобат извънболнична първична медицинска помощ
681 2000/04/24 0209111003 ЕТ АПМП-ИП - д-р Стойка Маркова с.Невестино, СЗС, общ.Карнобат 102637858 извънболнична първична медицинска помощ 2011/08/16 Чл.45. (1) т.8
694 2000/05/03 0209111005 Лекарски кабинет - д-р Димитър Спасов гр.Карнобат, ул.Алекси Нейчев №16 извънболнична първична медицинска помощ 2014/03/24 Чл.45. (1) т.7
727 2018/06/08 0212111002 ЕТ АПМП-ИП - д-р Валентина Ралева гр. М. Търново, ул. "Княз Борис I" № 52, в сгр. на "МЦ - М.Търново" ЕООД, партер, каб. №12 и №13; адрес 2 - с. Звездец, общ. М. Търново, ул. "Петрова нива" № 8 102644331 извънболнична първична медицинска помощ
1225 2005/07/08 0212111007 ЕТ ИППИМП - д-р Веска Чавдарова с.Граматиково, СЗС, общ.Малко Търново 102834777 извънболнична първична медицинска помощ 2015/03/09 Чл.45. (1) т.7
397 2016/06/10 0213111003 БЛЯК СИЙ ГРУП - АИППМП ЕООД гр.Царево, ул.Милин камък №1, ОМЦ1-Царево, бл.А, ет.1, каб.№2 102272473 извънболнична първична медицинска помощ
519 2011/04/18 0213111004 АПИМП "Санна" - д-р Петя Рачева ЕООД гр.Царево, ул.Милин камък №1 201513933 извънболнична първична медицинска помощ
530 2011/04/18 0213111005 АПИМП "Пулс"- д-р Младен Бъчваров ЕООД гр.Царево, ул.Милин камък №1, МЦ1, ет.2, каб.19 201513787 извънболнична първична медицинска помощ
638 2016/03/07 0213111008 "АИППМП "ЗДРАВЕ" Д-Р ВИЛИЯН МАРКОВ" ЕООД гр.Ахтопол, ул.Свети Никола №13Б 102634591 извънболнична първична медицинска помощ
778 2007/08/08 0213111009 Лекарски кабинет - д-р Йорданов с.Синеморец, ЗС, общ.Царево извънболнична първична медицинска помощ 2011/08/16 Чл.45. (1) т.8
880 2000/12/18 0213111011 АИППМП - д-р Мицева гр.Царево, ул.Милин камък №1, бл.А, ет.1, каб.2,3 извънболнична първична медицинска помощ
1241 2005/12/01 0213111013 ИППМП - д-р Янко Тодоров гр.Царево, ул.Хан Аспарух №45 извънболнична първична медицинска помощ 2013/02/13 Чл.45. (1) т.7
1265 2006/04/03 0213111014 АИПИМП - д-р Александър Александров ВС "Лозенец", общ.Царево 108557461 извънболнична първична медицинска помощ 2015/09/02 Чл.45. (1) т.3
1270 2006/06/07 0213111015 ИППИМП - д-р Емилия Якимова гр.Царево, ул.Хан Аспарух №45 извънболнична първична медицинска помощ 2014/02/04 Чл.45. (1) т.7
399 2000/03/15 0215111002 ЕТ МЕДИВА -АИППМП - д-р Иванка Раева с.Равда, общ.Несебър, ул.Македония, СЗУ 102605376 извънболнична първична медицинска помощ
401 2009/03/09 0215111004 ЕТ АПМПИП - д-р Минко Димитров гр.Несебър, КК Слънчев бряг, х.Котва; адрес 2 - с.Равда, ул.Македония №61 102217142 извънболнична първична медицинска помощ 2014/01/07 Чл.45. (1) т.7
446 2011/08/19 0215111005 АПМПИП - д-р Гонсалвеш гр. Свети Влас, общ.Несебър, Здравна заведение 102623901 извънболнична първична медицинска помощ 2020/07/20 Чл.45. (1) т.7
481 2016/02/12 0215111006 ЕТ АПМПИП - д-р Соня Йовчева гр.Несебър, ул.Иван Вазов №11, Общинска Здравна къща, ет. 1, каб.40 102247510 извънболнична първична медицинска помощ
521 2010/07/30 ********** ЕТ АПМПИП - д-р Дюлгерова гр.Несебър, ул. Иван Вазов №11, Здравна къща, каб.5 102273486 извънболнична първична медицинска помощ
564 2004/07/02 0215111008 ЕТ АИППМП - д-р Мариана Ташкова гр.Несебър, ул.Иван Вазов №11, Здравна къща 102270440 извънболнична първична медицинска помощ 2012/02/28 Чл.45. (1) т.5
565 2010/10/07 0215111009 ЕТ АПМП ИП - д-р Христо Пеев гр.Несебър, ул.Иван Вазов №11, Здравна къща, каб.1 102272904 извънболнична първична медицинска помощ 2014/02/20 Чл.45. (1) т.8
610 2001/11/22 0215111010 ЕТ АИМП-ИППМП - д-р Маргарита Ташева гр.Несебър, ул.Тервел №5; адрес 2 - гр. Несебър, ул.Хан Крум №12 102603770 извънболнична първична медицинска помощ
701 2013/11/01 0215111012 АИПМП - д-р Елена Болдарева ЕООД гр.Обзор, ул.Черноморска №61, каб.1 202764301 извънболнична първична медицинска помощ
790 2014/03/20 0215111015 Д-Р ПАНАЙОТ ПАВЛОВ-2012- АПИМП ЕООД гр.Обзор, пл.Свобода №1, ет.2 102634328 извънболнична първична медицинска помощ
889 2001/01/09 0215111020 АИППМП - д-р Емил Алексов гр.Обзор, ул.Черноморска, бивша СЗС, каб.4 извънболнична първична медицинска помощ 2013/09/17 Чл.45. (1) т.1
1072 2009/05/16 0215111025 ЕТ ИППМП - д-р Петя Александрова с.Кошарица, общ.Несебър, ул.23-ти септември №26; адрес 2 - с.Гюльовца, общ. Несебър 102838277 извънболнична първична медицинска помощ 2012/10/12 Чл.45. (1) т.8
1159 2011/07/15 0215111027 Медик-груп - ИППМП ЕООД гр.Несебър, КК Слънчев бряг, х.Хелиос палас, адрес 2 - гр.Обзор, х.Хелиос Бей 131232478 извънболнична първична медицинска помощ 2015/09/02 Чл.45. (1) т.3
1283 2014/06/09 ********** ЕТ АИППМП - д-р Димитър Ганчев гр.Несебър, КК Сл.бряг, хотел Посейдон 103663635 извънболнична първична медицинска помощ
1350 2007/11/22 ********** ИППМП - д-р Карабаджаков с.Гильовци, ЗС, общ.Несебър извънболнична първична медицинска помощ 2014/01/27 Чл.45. (1) т.7
1352 2018/07/30 0215111031 ЕТ АИППМП - д-р Дарина Иванова с.Равда, общ.Несебър, ул. "Македония" № 4, каб. № 6 147155001 извънболнична първична медицинска помощ
1414 2009/03/09 0215111032 ЕТ АИППИМП Меди Кеър - д-р Маруан Наззал гр.Несебър, КК Слънчев бряг, х-л Пауталия извънболнична първична медицинска помощ 2015/07/15 Чл.45. (1) т.7
1428 2009/06/25 0215111033 ЕТ АИППИМП - д-р Дани Раед гр.Несебър, КК Слънчев бряг, х. Мена Палас 200615084 извънболнична първична медицинска помощ 2013/01/09 Чл.45. (1) т.7
1614 2015/09/02 0215111034 "ИППМП - МЕДИКЪЛ ХЕЛП - Д-Р КЪТОВ" ЕООД гр. Несебър, ул. Иван Вазов № 11, каб. 1, ет.3; адрес 2: с. Равда, община Несебър, хотел "Емералд Бийч Ризорт енд Спа" 203088790 10 извънболнична първична медицинска помощ 2015/09/14 Чл.45. (1) т.3
1641 2019/09/02 0215111035 АИППМП - д-р Иля Млечков гр.Несебър, КК Слънчев бряг, хотелски комплекс "Риу Хелиос Парадайс"; адрес 2 - гр. Обзор, хотел "Хелиос Бей" извънболнична първична медицинска помощ
1651 2020/12/23 0215111036 "АИППМП - Виа" ЕООД гр.Несебър, КК Слънчев бряг, хотел "Гранд Камелия"; адрес 2 - гр. София, р-н "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ул. "Н. Габровски" № 20, /"ДКЦ ХV - София" ЕАД/, ет. 2, каб. 201 А 202801059 100 извънболнична първична медицинска помощ
1652 2018/01/29 0215111037 "АИППИМП САНИ МЕД" ЕООД гр. Несебър, КК Слънчев бряг, в сградата на "МЦ д-р Д. Пеев" ЕООД; адрес 2 - с. Кошарица, Общ. Несебър 203718495 100 извънболнична първична медицинска помощ
1654 2017/03/01 0215111038 "МЕДИ ХЕЛП ФЕМИЛИ - АИППМП" ЕООД гр.Несебър, КК Слънчев бряг - изток, хотел "Котва"; адрес 2 - гр. Несебър, ул. Иван Вазов № 11, Общинска сграда за здр. дейности, каб. № 1; адрес 3 - гр. Св. Влас, в сгр. на "МЦ Д-Р МАДЖУРОВ" ЕООД 203743203 100 извънболнична първична медицинска помощ 2017/10/01 Чл.45 (1) т.7
1684 2018/01/18 0215111039 ЕТ "АИППИМП МЕДИ КЕЪР" гр. Несебър, КК Слънчев бряг, апартаментен комплекс Съни Дей 1 200542017 извънболнична първична медицинска помощ 2019/04/11 Чл.45 (1) т.7
1685 2017/06/05 0215111040 "АИППМП д-р Десимир Борисов - МЦ МЕДИКАСИСТ" ЕООД с. Равда, общ.Несебър, ул. "Несебър" № 33 203682145 извънболнична първична медицинска помощ 2018/03/16 Чл.45 (1) т.7
1725 2019/07/12 ********** ЕТ "Д-Р ВАЛЕНТИНА ЛАКОВА - ИПППМП" гр. Несебър, ул. "Ив. Вазов" № 11, Общинска Здравна Къща, ет. 2, каб. № 1; адрес 2 - гр. Св. Влас, ул. „Св. Власий“ № 3, Общ. сграда „Здравно заведение“ 107515299 извънболнична първична медицинска помощ
1757 2019/02/15 0215111042 "АИППМП НЕТ МЕД - Д-Р ЛЪЧЕЗАР КАЙТАЗКИ" ЕООД гр. Несебър, КК Слънчев бряг, хотел "Диамант Резиденс", "МЦ СЪНИМЕД" ООД 204805355 50 извънболнична първична медицинска помощ
1802 2020/06/17 0215111043 "АИППМП - Д-Р КАЗАНДЖИЕВ" гр. Несебър, КК Слънчев бряг, хотел "Меридиан" извънболнична първична медицинска помощ
475 2000/03/20 0217111001 ЕТ АПИМП - д-р Ани -Анна Куртева с.Бата, ЗС, общ.Поморие 102630027 извънболнична първична медицинска помощ
473 2000/03/20 0217111002 ЕТ АИППМП - д-р Веселина Русева с.Ахелой, общ.Поморие, ул.Сл.бряг №15 102624526 извънболнична първична медицинска помощ
533 2015/08/31 ********** Д-р Вурал - АИППМП ЕООД с. Гълъбец, ул. Николай Лъсков № 32, СЗС - с. Гълъбец, община Поморие 201714612 извънболнична първична медицинска помощ
529 2013/10/14 0217111004 ЕТ ИППМП - д-р Димитър Калчев гр.Каблешково, ул.Климент Охридски №22, ет.1, каб.2; адрес 2 - гр. Бургас, ул.Хан Аспарух №58 102090360 извънболнична първична медицинска помощ
592 2000/03/30 0217111005 ЕТ АПМПИП - д-р Цветкова гр.Каблешково, ул.Кл.Охридски №22, ет.2, каб.4 102633030 извънболнична първична медицинска помощ
702 2000/05/09 0217111007 ЕТ АМБУЛАТОРИЯ - ИППМП - д-р Пламен Титоренков гр.Каблешково, ЗС, общ.Поморие 102640968 извънболнична първична медицинска помощ 2012/02/28 Чл.45. (1) т.5
741 2003/03/05 0217111009 ЕТ ИППМП - д-р Кавръкова с.Горица, ЗС, общ.Поморие 102834923 извънболнична първична медицинска помощ 2019/08/27 Чл.45. (1) т.7
866 2003/04/29 0217111010 ЕТ ИППМП - д-р Иван Янев с. Страцин, ЗС, общ.Поморие 102842507 извънболнична първична медицинска помощ 2010/12/14 Чл.45. (1) т.3
1419 2011/12/27 0217111011 Д-р Даниела Радева - ИППМП ЕООД с.Ахелой,ул.Слънчев бряг №19; адрес 2 - с.Оризаре, общ.Несебър 201822239 извънболнична първична медицинска помощ
478 2014/01/17 0218111001 ЕТ АИППМП - д-р Ивелина Шишманов с.Люляково, в сгр. на ЗС, общ.Руен; адрес 2 - с.Люляково,общ. Руен, ул.В.Левски №4; адрес 3 - с.Съединение, общ.Сунгурларе, кв. Морава 102628108 извънболнична първична медицинска помощ
524 2012/01/18 0218111002 АПМП-ИП - д-р Мурад ЕООД с.Руен, ул.Изгрев №18, каб.16 201833520 извънболнична първична медицинска помощ 2020/03/05 Чл.45. (1) т.7
520 2000/03/22 0218111003 ЕТ АПМПИП - д-р Тошка Русева с.Просеник, общ.Руен, ул.Стара планина №30 102622281 извънболнична първична медицинска помощ
590 2000/03/30 0218111004 ЕТ АПМП - д-р Людмил Атанасов с.Трънак, ЗС, общ.Руен 102624348 извънболнична първична медицинска помощ
608 2000/04/03 0218111005 ЕТ АПИМП-ИП - д-р Никола Берчев с.Ръжица, ЗС, общ.Руен 102622347 извънболнична първична медицинска помощ 2014/03/06 Чл.45. (1) т.7
677 2001/05/07 0218111008 АИППМП - д-р Димитър Николов ЕООД с.Планиница, ЗС, общ.Руен 102679711 извънболнична първична медицинска помощ
788 2012/03/22 0218111010 АПИМП - Санаре ЕООД с.Топчийско, общ.Руен; адрес 2 - с. Сини рид, общ.Руен 201971514 извънболнична първична медицинска помощ
859 2000/11/09 0218111011 ЕТ АИПИПМП - д-р Николай Атанасов с.Вресово, ЗС, общ.Руен 102665996 извънболнична първична медицинска помощ 2012/02/28 Чл.45. (1) т.7
868 2016/04/15 0218111013 "НИКИ 98 АИППМП" ЕООД с. Добра поляна, ЗС, общ.Руен 102839233 извънболнична първична медицинска помощ
887 2015/01/07 ********** ИППМП - д-р Светлин Данаилов ЕООД с. Соколец, ЗС, общ.Руен 202723817 извънболнична първична медицинска помощ
891 2015/01/07 0218111018 ИППМП - д-р Христо Данаилов ЕООД с.Скалак, ЗС, общ.Руен 202723710 извънболнична първична медицинска помощ 2015/05/05 Чл.45. (1) т.7
1211 2005/04/27 ********** ЕТ д-р Цветозар Стоянов - АПИМП-ИП с.Добромир, ЗС, общ.Руен 110534053 извънболнична първична медицинска помощ
1220 2007/01/03 0218111029 ЕТ ИППМП - д-р Антон Баев с.Речица, ЗС, общ.Руен 102925486 извънболнична първична медицинска помощ 2015/01/07 Чл.45. (1) т.7
1223 2017/12/04 0218111030 АИППМП - д-р Мехмед Мустафа ЕООД с.Ябълчево, ЗС, общ.Руен; адрес 2 - с.Зайчар, общ.Руен; адрес 3 - с. Руен, ул. "Първи май" № 33, ет. 2 201937800 извънболнична първична медицинска помощ
1296 2009/03/23 0218111031 ЕТ ИППМП - д-р Димитър Митев с.Вресово, ЗС, общ.Руен; адрес 2 - с. Дъскотна, ЗС, общ.Руен 102832299 извънболнична първична медицинска помощ 2015/09/02 Чл.45. (1) т.3
1632 2015/04/20 0218111034 "ИППМП - д-р Сабри Сабриев" ЕООД с. Скалак, в сгр. на бивша АИППМП; адрес 2 - с.Череша, в сгр. на бивша АИППМП; адрес 3 - с. Вресово, в сгр. на бивша АИППМП; адрес 4 - с. Дъскотна, в сгр. на бивша АИППМП 203387957 20 извънболнична първична медицинска помощ
1631 2015/02/18 0218111035 "АИППМП - МЕДИКАЛ ТИЙМ"ЕООД с. Разбойна, в сгр. на бивша СЗС, общ. Руен 203334637 2 извънболнична първична медицинска помощ 2015/12/22 Чл.45. (1) т.7
1700 2020/01/17 0218111036 "ИППМП ЛАЙФ МЕДИК" ЕООД с. Речица, партерен етаж, Общ. Руен; адрес 2 - гр. Айтос, ул. "Л. Каравелов" № 9 204135032 100 извънболнична първична медицинска помощ
1724 2017/10/12 0218111037 "ИППИМП - ИППИМП - д-р ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА" ЕООД с. Руен, ул. "Изгрев" № 18 204773263 100 извънболнична първична медицинска помощ
232 2000/06/21 0221111001 ЕТ АПМИП - д-р Кацахян с.Росен, ЗС, общ.Созопол 102648064 извънболнична първична медицинска помощ 2012/02/22 Чл.45. (1) т.7
174 2012/10/19 0221111003 Д-р Гошо Димов - АИППИМП ЕООД гр.Черноморец, ЗС, общ.Созопол 102604840 извънболнична първична медицинска помощ 2013/03/25 Чл.45. (1) т.8
343 2000/03/08 0221111004 Лечебно-профил.дейност ВС"Дюни" - д-р Генов гр.Созопол, ВС"Дюни" извънболнична първична медицинска помощ 2010/11/15 Чл.45. (1) т.3
477 2011/06/03 0221111006 Доктор Кръстева - АПИМП ЕООД гр.Созопол, ул.Републиканска №1, каб.1 201370175 извънболнична първична медицинска помощ
531 2000/03/22 0221111007 ЕТ АПМП - д-р Анелия Минкова гр.Созопол, ул. Св.Св. Кирил и Методий, в сгр. на бивша АПЗЗ 102620937 извънболнична първична медицинска помощ 2015/09/02 Чл.45. (1) т.3
765 2000/06/07 0221111012 ЕТ АПИМП-ИП - д-р Кръстьо Бойчев с.Равадиново, ЗС, общ.Созопол 102647749 извънболнична първична медицинска помощ 2013/08/26 Чл.45. (1) т.7
791 2000/06/27 ********** ЕТ АИПИМП - д-р Стоянов - Енчо Стоянов с.Равадиново, ЗС, общ.Созопол 102624070 извънболнична първична медицинска помощ 2009/11/20 Чл.45. (1) т.3
893 2016/11/28 0221111014 ЕТ ИППМИП - д-р Николина Попова гр. Черноморец, общ.Созопол, ул. "Сливница" № 11, в сградата на "МЦ - НАДЕЖДА 1" ЕООД, ет. 1 102835320 извънболнична първична медицинска помощ 2019/02/05 Чл.45. (1) т.7
893 2001/01/30 0221111015 ЕТ АПМП-ИП - д-р Георги Иванов Тричков с.Зидарово, ЗС, общ.Созопол 102623823 извънболнична първична медицинска помощ 2010/10/07 Чл.45. (1) т.5
973 2019/03/12 ********** ИППМП - д-р Красимир Кунев Иванов ЕООД с. Росен, ЗС, общ.Созопол; адрес 2 - с. Веселие, общ. Приморско 202019097 извънболнична първична медицинска помощ
1157 2010/06/03 0221111017 ЕТ ИППМП - д-р Бончо Градинаров гр.Созопол, ул.Републиканска №1, каб.1 102239943 извънболнична първична медицинска помощ
1417 2014/02/10 0221111019 АИППМП - д- Димитър Иванов с.Зидарово, ЗС, общ.Созопол; адрес 2 - с.Ясна Поляна,ЗС, общ.Приморско; адрес 3 - с.Ново Паничарево, ЗС, общ.Приморс извънболнична първична медицинска помощ
1603 2014/05/28 0221111020 "АИППМП - Д-Р АЛБЕНА ДЮЛГЕРОВА" ЕООД гр. Черноморец, ул. Оборище № 15 203056981 10 извънболнична първична медицинска помощ
1686 2018/06/22 ********** "ИППМП "МЦ Св. Николай"" ЕООД гр. Созопол, ул. Одеса № 33; адрес 2 - гр. Свети Влас, апартхотел "Премиер Форт Нокс"; адрес 3 - гр. Свети Влас, местност Елените, хотелски комплекс "Форт Нокс Краун"; адрес 4 - кк "Сл. бряг", хотел "Лагуна парк", "МЦ Св. Н. България" ЕООД, каб. № 1; адрес 5 - в.с. Елените, Сервиз център 202382052 2 извънболнична първична медицинска помощ
404 2012/03/28 0223111001 АИППИМП - д-р Бисер Атанасов ЕООД гр.Сунгурларе, ул.Българка №1, каб.8 201891801 извънболнична първична медицинска помощ
403 2000/03/15 0223111003 ЕТ АИППИМП - д-р Ваня Савова гр.Сунгурларе, ул.Българка №1, ет.2, каб.14 102628695 извънболнична първична медицинска помощ
472 2000/03/20 0223111005 ЕТ АИППМП д-р Бояджиева - Радка Стойчева с.Прилеп, общ.Сунгурларе, ул.Хр.Ботев №18 102627604 извънболнична първична медицинска помощ
538 2003/06/03 0223111007 ЕТ АПМП - д-р Росен Павлев гр.Сунгурларе, ул. Българка № 1, ет. 1, каб. № 10 102628624 извънболнична първична медицинска помощ
563 2015/11/30 0223111009 "ИППМП д-р Тодор Русев Тодоров" ЕООД с. Подвис, ЗС, общ.Сунгурларе 102629306 извънболнична първична медицинска помощ 2017/01/30 Чл.45. (1) т.7
922 2011/09/09 0223111014 ЕТ АИПИПМП - д-р Асен Арсов с.Манолич, ЗС, общ.Сунгурларе 102668056 извънболнична първична медицинска помощ 2019/03/29 Чл.45. (1) т.7
990 2016/01/13 0223111016 "АИППМП Д-Р ИЛИЕВ" ЕООД с.Лозарево, ЗС, общ.Сунгурларе 128564456 извънболнична първична медицинска помощ
1656 2017/02/06 0223111018 "Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ - АИППМП" ЕООД гр. Сунгурларе, ул. "Българка" № 1, ет. 2, каб. № 22; адрес 2 - с. Подвис, Общ. Сунгурларе, в сградата на бившата здравна служба 203792218 извънболнична първична медицинска помощ 2019/11/22 Чл.45. (1) т.7
1761 2019/11/27 ********** "ИППМП - Д-Р ВЕЛИ ВЕЛИЕВ" ЕООД с. Манолич, Общ. Сунгурларе; адрес 2 - гр. Сунгурларе, ул. "Българка" № 1, ет. 2, каб. № 22; адрес 3 - с. Подвис, Общ. Сунгурларе, бивша здравна служба 205570230 2 извънболнична първична медицинска помощ
535 2001/01/24 0227111001 ЕТ АИМП - КРЕЗ д-р Димов с. Ново Паничарево, ЗС, общ.Приморско; адрес 2 - с.Ясна поляна, общ. Приморско 102227229 извънболнична първична медицинска помощ 2010/11/01 Чл.45. (1) т.3
1089 2008/01/22 0227111005 ЕТ АПИМП - д-р Виктор Деянович гр.Китен, ул.Първи май №9; адрес 2 - гр. Царево, ул.Милин камък №1, каб.106; адрес 3 - с.Лозенец, общ.Царево 102274481 извънболнична първична медицинска помощ
1246 2006/01/03 0227111006 ЕТ ИППИМП - д-р Златина Табакова гр.Приморско, ул.Ропотамо №27, ет.1, каб.107 102952505 извънболнична първична медицинска помощ
1247 2016/06/27 0227111007 АИППМП - д-р Весела Лазарова ЕООД гр.Приморско, ул. Зора № 9 201904582 извънболнична първична медицинска помощ
1771 2019/08/05 ********** АИППМП Д-Р ВАСИЛ ТЕРЗИ гр.Приморско, ул. "Съединение" № 1, хотел "Перла Сън Парк" извънболнична първична медицинска помощ