одобрен

Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина - АИП ППДМ

Уникален идентификатор:  582fa0c2-c0fb-45fd-b996-5dd37efdb067

Описание:

Първична помощ
/112.xls/

здравеопазване

Текуща версия: 16

Показвана версия: 16

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-25 10:10:38
  • Създаден от: ginka_stoyanova_genova
  • Последна промяна: 2020-09-14 11:17:07
  • Последно променил: e.karagyozova

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите в област Бургас - АИП ППДМ

№ на удостоверение Дата на издаване на удостоверението Единен регистрационен код Данни за лечебното заведение Видове дейности Данни за преобразуване Дата на заличаване на регистрацията Основание за заличаване на регистрацията Промени в обстоятелства
Име Адрес на осъществяване на дейността ЕИК Капитал /в лв./
143 2007/09/14 0201112001 ИППП по дентална медицина - д-р Донка Парушева гр.Айтос, ул.Христо Ботев №6 102158893 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2020/02/12 Чл.45. (1) т.7
98 2007/11/30 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Надежда Иванова гр.Айтос, ул.К.Делчев №4 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
133 2014/02/18 0201112003 АИППП по дентална медицина - д-р Балев ЕООД гр.Айтос, ул. Софроний №16,ет.3, каб.17 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2017/03/30 Чл.45. (1) т.8
191 2007/12/15 0201112004 ЕТ ИППМП - д-р Нели Стамова - дентална медицина гр.Айтос, ул.Св.СВ.Кирил и Методий №14 102847011 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
418 2007/11/30 0201112006 ЕТ д-р Мария Костова-инд.практика за първ.дентална помощ гр.Айтос, ул.Гарова №3, МЦ 1 Айтос, ет.2, каб.46 102874469 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
419 2013/04/01 0201112007 АИППМП по дентална медицина - д-р Христина Хараламбова ЕООД гр.Айтос, ул.Софроний №16, ет.3, каб.13 202405444 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
614 2007/12/21 0201112009 ЕТ "ИПП дентална помощ - Д-р Златка Андонова" гр.Айтос, ул Цар Крум №5 102845510 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
030 2002/02/22 0201112012 ЕТ ЕСЕН - АПСП - д-р Хаджимед гр.Айтос, МЦ 1-Айтос ЕООД, ет.2, каб.50 102741807 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1076 2007/09/14 0201112014 ИППП по дентална медицина - д-р Таня Парушева гр.Айтос, ул.Христо Ботев №6, ет.2; адрес 2 - гр.Бургас, ул.Сливница 21-23, ет.1, каб.1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1359 2013/09/25 ********** СИНАН - ИППП по дентална медицина ЕООД гр.Айтос, ул.Софроний №16, ет.4, каб.19; адрес 2 - с. Руен, МЦ-Руен 102632868 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1480 2012/12/14 0201112017 Д-р Димитър Димитров - ИППП по дентална медицина гр.Айтос, ул.Софроний №16, ет.2, каб.14; адрес 2 - гр. Бургас, ул.Съединение №2А извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1481 2011/01/12 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Пламена Шиекова с.Мъглен, общ.Айтос извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2014/10/24 Чл.45. (1) т.7
1550 2015/05/13 0201112019 АИППМП по дентална медицина - д-р Севгин Салибрямов ЕООД гр.Айтос, ул.Гарова №3, МЦ-Айтос, ет.2, каб.45; адрес 2 - с. Мъглен, в сгр. на "Родилен дом и Здравна служба" /бивша АИППДП/, ет. 1 201645988 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1615 2014/09/09 0201112020 "ИППП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ВАСИЛЕНА ЧАУШЕВА" ЕООД гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 2 203173785 10 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1689 2020/04/02 0201112021 "АИППДП - Д-Р ПЛАМЕНА ШИЕКОВА" ЕООД гр. Айтос, ул. Цар Крум № 5; адрес 2 - гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 117, вх. 1, каб. № 4 204157517 200 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1693 2020/02/25 0201112022 "ЕС АЙ ДЕНТ - Д-Р ИВАН НИКОЛОВ - АИППДП" ЕООД гр. Айтос, ул. Райна Княгиня № 9; адрес 2 - с. Вресово, ПК "Труд", Общ. Руен 204123422 500 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина и образна диагностика на зъбите и челюстите
1703 2017/02/10 ********** "АИПППДМ - Д-Р ГЮЛЯЙ МУРАД" ЕООД гр.Айтос, ул.Гарова №3, МЦ 1 Айтос, ет.1, каб.№12 204314406 10 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
60 2007/02/19 0204112002 ИППП по дентална медицина - Д-р Мариана Момчева гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.66,вх.6,ет.1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
55 2011/02/22 0204112003 ЕТ ИППИ дентална помощ - ДЕНТО - д-р Денка Тодорова гр.Бургас, ул.Марица №81, ет.2, ап.6 102836511 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
23 2007/10/11 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Делянка Николова гр.Бургас, ул.Батак №49, вх.А, партер извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
21 2017/04/10 0204112005 "АИППДП д-р Г. Каличина" ЕООД гр.Бургас, к-с Славейков, Сгради за комплексно обществено обслужване, сграда № 102 204514645 10 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
20 2007/11/05 ********** ЕТ ИППМП - д-р Стефка Атанасова - дентална медицина гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.132, ет.1, каб11; адрес 2 - ХЕМУСМАРК 102269722 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
19 2010/12/17 0204112007 ИПП дентална медицина помощ - Д-р Светлана Милина ЕООД гр.Бургас, ул.Св.Св.Кирил и Методий №39 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
18 2007/10/18 0204112008 ИППП по дентална медицина - д-р Веселина Ковачева гр.Бургас, ул.Оборище №56 102846249 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2011/12/19 Чл.45. (1) т.7
15 2007/10/04 0204112009 ИППП по дентална медицина - д-р Пенка Караславова гр.Бургас, ул.Рилска №20 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2013/11/19 Чл.45. (1) т.7
14 2018/02/27 0204112010 ИППМП по дентална медицина - д-р Татяна Жекова гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.132, ет.1, каб.11 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
12 2007/12/11 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Маргарита Бързилова гр.Бургас, ул.Славянска №58 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
8 2020/03/10 0204112012 ИППП по дентална медицина - д-р Катя Капсъзова гр.Бургас, ул. "Поп Грую" № 11 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
3 2007/10/04 0204112013 ЕТ ИППП по дентална медицина - Д-р Вида Костова гр.Бургас, ул.Болярска №5 102843833 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
2 2007/12/21 0204112014 ЕТ ИППП по дентална медицина - д-р Иваничка Стефанова гр.Бургас, бул.Ст.Стамболов №74А,вх.1,ет.1 102835459 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
155 2011/05/09 ********** ЕТ ИИППМП - д-р Мария Чичева - дентална медицина гр.Бургас, ул.Рилска №37-партер 102849462 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
136 2007/01/15 0204112016 ИППП по дентална медицина - д-р Мария Караиванова гр.Бургас, ул.Ивайло №86 102205108 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
110 2007/12/21 0204112017 ИППП по дентална медицина - Д-р Неделчо Геотгиев Делев гр.Бургас, ул.Републиканска №81 10223341 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
109 2019/09/17 0204112018 ИППП по дентална медицина - д-р Светла Димитрова гр. Бургас, ул. Шар планина № 11, ет.1, каб. №№ 1 и 2, адрес 2 - гр. Несебър, к.к. Сл.бряг, жил.сгр.Форум апарт, бл. 1, вх. Б, партер 102195710 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина и образна диагностика на зъбите и челюстите
108 2011/06/14 0204112019 ИППП по дентална медицина - д-р Светлин Йорданов гр.Бургас, ул.Хр.Ботев №70,вх.Б,ет.3; адрес 2 - гр. Несебър, КК "Сл.бряг" Форум Апарт, бл.1; адрес 3 - Шар планина 11 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2014/12/01 Чл.45. (1) т.8
103 2007/11/12 0204112020 ИППП по дентална медицина -Д-р Николай Стоянов гр.Бургас, ул.Самуил №94 102175305 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
97 2011/11/24 0204112021 ИППП по дентална медицина - д-р Радка Бодурова гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.148,каб.3; адрес 2 - гр. Бургас, ул.Александровска №120, каб.15 102620143 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
96 2009/05/22 0204112022 ИППП по дентална медицина - д-р Димитър Бодуров гр.Бургас, к-с Изгре, бл.148,каб.3 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
58 2017/12/28 ********** "Кабинет по дентална медицина "Ендодент" ИППП по дентална медицина Д-р Марияна Сирачева" ЕООД гр.Бургас, ул. "Анушка Драгиева" № 4 - партер; адрес 2 - гр. Бургас, ул. "Княз Борис І" № 6, вх. Б, ет. 1, каб. № 5 203900003 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
200 2012/01/26 0204112028 ИПАПДМП д-р Балева ЕООД гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.129, вх.Г , ет.1 201857418 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
185 2019/08/06 0204112029 АИПППДМ - д-р Мария Анастасова Новакова ЕООД гр.Бургас, ул.Поп Грую №15 - партер 204510052 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
61 2007/09/25 0204112030 ИППП по дентална медицина - д-р Росица Парушева гр.Бургас, к-с Славейков, бл.35, вх.7, ет.1 102275206 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
014 2007/12/11 0204112031 ИППП по дентална медицина - д-р Николина Златанова гр.Бургас, ул.Цар Асен №77 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
199 2011/09/28 ********** БОДЕНТ ИППМ дентална помощ ЕООД гр.Бургас, ул.Средна гора №21; адрес 2 - гр. Бургас, ул.Адам Мицкевич №7 ет.2 102836792 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
134 2007/12/21 0204112033 ЕТ ИППдентална помощ - д-р Цвета Стоянова гр.Бургас, к-с Зорница, ОУ"Г.Бенковски" извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
87 2007/02/19 0204112034 ИППП по дентална медицина - д-р Катя Баева гр.Бургас, ул.Св.Св.Кирил и Метоий №37 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2019/06/20 Чл.45. (1) т.7
162 2014/12/17 0204112035 "ДЕНТАЦВЕТ - АИППИП по дентална медицина" ЕООД гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.29Б 203326996 20 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
204 2007/07/30 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Раванов гр.Бургас, ул.П.Евтимий №12 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
137 2007/03/12 0204112038 ИППП по дентална медицина - д-р Валя Атанасова гр.Бургас, ул.Гладстон №32 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
184 2014/01/27 0204112040 ПРОДЕНТИС - д-р Малинка Пачева - ИППМП ЕООД гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.55, вх.7-партер 202889956 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
159 2007/12/11 0204112041 ЕТ ИПП дентална помощ - д-р Венелина Тошева гр.Бургас, ул.Шейново №3, ет.1 102164426 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
94 2007/01/15 0204112042 ИППП по дентална медицина - д-р Мария Пеева гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл.404, вх.б, ет.1 102175582 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
107 2012/02/16 0204112043 ЕТ ИППМП - д-р Мария Иванова - дентална медицина гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.3, каб.14 102862794 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
135 2017/11/03 0204112045 ИПАПМ дентална помощ д-р Обрешкова - Иванка Пашова ЕООД гр. Бургас, ул. Цар Самуил № 40; адрес 2 - гр. Бургас, ул. Цар Симеон І № 58, ет. 1; адрес 3 - гр. Бургас, ул. Княз Борис І № 2, ет. 1 каб. № 4 102839532 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
131 2007/09/25 0204112046 ИППП по дентална медицина - д-р Мария Русинова гр.Бургас, ул.Иван Вазов №41 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2016/03/11 Чл.45. (1) т.7
105 2018/04/23 0204112047 "ИППП по дентална медицина Д-р Димитринка Николова" ЕООД гр.Бургас, ул.Юри Венелин № 10 204964838 10 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
139 2007/06/11 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Великов гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл.416, вх.3, ет.1 102172195 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
202 2012/07/19 0204112049 ЕТ ИППМП - д-р Дора Буланова - дентална медицина гр.Бургас, к-с М.Рудник, МЦ 3 Бургас, ет.4, каб.402 102837143 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
156 2007/12/11 0204112050 ИППП по дентална медицина-д-р Кристалин Атанасов Каприев гр.Бургас, ул.Копривщица №4 102171570 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
140 2007/06/11 0204112051 ИППП по дентална медицина - д-р Великова гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл.416, вх.3, ет.1 102174292 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
213 2007/10/11 ********** ЕТ ИППМП - д-р Йовка Кулева- лекар по дентална медицина гр.Бургас, ул.Странджа №38 102833839 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
161 2007/12/15 0204112056 ИППП по дентална медицина - д-р Валентина Петкова гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.53, вх.10 - партер извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2019/02/01 Чл.45. (1) т.7
279 2007/10/04 0204112057 ИППП по дентална медицина - д-р Величко Тошев гр.Бургас, ул.Шейново №3, ет.1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2013/02/01 Чл.45. (1) т.8
242 2007/06/11 ********** ИППП по дентсална медицина - д-р Гребченко гр.Бургас, ул.Любен Каравелов №68 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
239 2007/11/05 0204112061 ИППП по дентална медицина - д-р Марина Ганева гр.Бургас, ул.Левски №61 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
212 2007/09/04 0204112062 ЕТ ИППП по дентална медицина - д-р Таня Чиликова гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.3, каб.21 102834058 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2012/02/28 Чл.45. (1) т.7
249 2013/03/11 0204112063 "ИПП дентална помощ - д-р Михайлова-Мариана Милева" ЕООД гр.Бургас, ул.Странджа №38 102840367 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
248 2007/12/21 0204112064 ЕТ ИППП по дентална медицина - д-р ЛидияНайденова гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.3, каб.18 102844337 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2019/06/18 Чл.45. (1) т.7
247 2007/08/27 0204112065 ИППП по дентална медицина - д-р Миглена Мирчева гр.Бургас, ж.к.М.Рудник, бл.185,ет.1,каб.5 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
206 2007/11/05 0204112066 ЕТ ИПП дентална помощ - д-р Въла Димова гр.Бургас, ДЦ 1-Бургас ЕООД, ет.3, каб.13 102833942 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
145 2007/01/15 0204112067 ИППП по дентална медицина - д-р Анна Караиванова гр.Бургас, ул.Ивайло №86 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2015/03/10 Чл.45. (1) т.7
243 2007/11/05 0204112068 ИППП по дентална медицина - д-р Олег Йонков гр.Бургас, ул.Александровска №120,ет.3,каб.20 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
246 2007/10/18 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Мариана Тенева Митева гр.Бургас, ул.Александровска №120, каб.17; адрес 2 - гр. Бургас, ул.Лермонтов №33А извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2011/11/24 Чл.45. (1) т.8
237 2007/11/12 0204112070 ИППП по дентална медицина - д-р Антоанета Калинова гр.Бургас, ул.Шейново №120 102268546 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
188 2007/12/21 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Виолета Михова гр.Бургас, ул.Цар Симеон I №58, ет.1, каб.5 102158288 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
138 2007/09/25 0204112072 ИППП по дентална медицина - д-р Йорданка Минева гр.Бургас, ул.Сан Стефано №60 А, вх.б, ет.1 102275359 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
180 2007/05/28 0204112073 ИППП по дентална медицина - д-р Йорданка Добрева гр.Бургас, ул.Гладстон №114 102215967 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2018/06/01 Чл.45. (1) т.7
183 2012/02/22 ********** ИППДП - Дентестет ЕООД гр.Бургас, кв.Долно Езерово, ул.Астория, ЗС; адрес 2 - гр. Бургас, ул.Александровска №98, ет.3 201914310 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
209 2015/02/05 0204112076 ИППП по дентална медицина - д-р Даниела Петрова гр.Бургас, ул.Поп Георги №7; адрес 2 - с.Загорци, общ.Средец; адрес 3 - с.Дебелт, в сгр. на кметството, общ. Средец извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
195 2007/10/04 0204112077 ЕТ ИППМП - д-р Маринета Коларова-лекар по дентална медиц гр.Бургас, к-с Славейков, бл.65, вх.2, ет.1, ап.1 102050992 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
194 2012/06/13 0204112078 АИППМ дентална помощ - д-р Германова ЕООД гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл.187, ет.1 102256227 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
203 2007/12/15 0204112079 ЕТ ИППМП - д-р Любомир Данев - дентална медицина гр.Бургас, ул.Хан Аспарух №26; адрес 2 - с.Равнец, общ. Бургас 102874113 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
056 2002/04/10 ********** Стоматологичен кабинет - д-р Бойко Жечев гр.Бургас, ул.К.Фотинов №25 102185431 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
283 2017/09/29 0204112081 ИППП по дентална медицина - д-р Васил Йовков гр.Бургас, ул. Левски № 11; каб. 2 - гр. Бургас, ул. Сливница № 61, партер 102608080 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
287 2012/02/17 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Д.К.Марангозова ЕООД гр.Бургас, к-с Славейков, бл.139, ет.1, ап.1 201879763 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
245 2007/10/26 0204112084 ЕТ ИППП по дентална медицина - д-р Юлияна Михайлова гр.Бургас, ул.Александровска №120, каб.29 102619931 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
250 2007/12/11 0204112085 ЕТ ИППМП - д-р Иванка Гочева - дентална медицина гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.57, вх.8, ет.1; адрес 2 - гр. Бургас, ДКЦ 1 Бургас, каб.412 102879904 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
323 2015/03/27 0204112086 БИОДЕНТА - АИППП по дентална медицина ЕООД гр.Бургас, ж.к.Зорница, бл.44, вх.1, партер извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
292 2013/04/16 0204112087 ИПП дентална помощ - д-р Милена Генчева ЕООД гр.Бургас, ул.Калофер №18 202512026 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
286 2008/12/20 0204112088 ЕТ ИППМП - д-р Светослава Кръстева гр.Бургас, ул.Г.С.Раковски №10 ет.1 102850226 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
322 2007/10/26 0204112089 ИППП по дентална медицина - д-р Мария Матева гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.3, каб.26 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
285 2012/01/12 0204112090 ИППП по дентална медицина - д-р Грозданчева ЕООД гр.Бургас, ул.М.Герджиков №11; адрес 2 - гр. Бургас, ул.Александровска №120, каб.19 102286288 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
289 2017/04/27 0204112092 "ИПППДМ - Д-р В. Л. Младенова" ЕООД гр.Бургас, к-с Славейков, бл.16, вх.8, ет.1 204560468 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
354 2013/11/05 0204112094 АИПИПП по дентална медицина - д-р Петьо Коларов ЕООД гр.Бургас, ул.Странджа №19, партер 102855166 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
356 2019/02/12 0204112096 "АИПППДМ ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА - Д-Р ТОТЕВА" ЕООД гр.Бургас, ул.Александровска №120, ДЦ 1 Бургас, ет.3, каб. №16 102835208 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
357 2007/08/08 0204112097 ИППП по дентална медицина - д-р Радостина Кънева гр.Бургас, к-с Зорница, бл.58, ет.1, каб.12 102245273 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
358 2000/03/08 0204112098 Стоматологичен кабинет - д-р Анета Георгиева Семова гр.Бургас, ул.Александровска №120, ДЦ 1 Бургас, ет.4 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2013/03/13 Чл.45. (1) т.1
359 2007/10/04 0204112099 ИППП по дентална медицина - д-р Катя Овчарова гр.Бургас, ул.Пробуда №46 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
192 2007/11/30 0204112100 ЕТ ИППП по дентална медицина - д-р Петя Койчева гр.Бургас, к-с Славейков, бл1б, вх.9 102836283 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
89 2007/11/21 0204112101 ИППП по дентална медицина - д-р Валентина Рандева гр.Бургас, бул.Демокрация №67 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
90 2016/04/18 0204112102 ИППП по дентална медицина - д-р Красимира Рандева гр.Бургас, бул.Демокрация №67, ет.1; адрес 2 - гр.Айтос, ул.Гарова №3, ет.2, каб. № 47; адрес 3 - с. Тополица, в сгр. на бивша Здравна служба, каб. 3, община Айтос извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
88 2019/05/14 0204112103 "ИПППДМ Д-Р ГАНКА РАДЕВА 33" ЕООД гр.Бургас, к-с Зорница, бл.50, вх.2, ет.1 205536107 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
366 2007/12/11 0204112104 ЕТ ИППДМП - д-р Малина Янакиева гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.4, каб.36 102771184 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
368 2014/02/26 0204112105 ЕТ ИППМП - д-р Катя Тодорова - дентална медицина гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.148, ет.1 102838544 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
91 2007/09/14 0204112106 ИППП по дентална медицина - д-р Веселина Хаджиатанасова гр.Бургас, ул.Иван Шишман №3 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2015/12/17 Чл.45. (1) т.7
92 2007/09/25 ********** ЕТ ИППП по дентална медицина - д-р Елена Црънчева гр.Бургас, ул.Св.Св.Кирил и Методий №39 103873449 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
93 2007/01/09 0204112108 ИППДП - д-р Цвета Андреева гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.53, вх.4 - партер 102172357 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
56 2010/01/21 ********** ИППП по дентална медицина - Д-р Петя Михайлова гр.Бургас, ул.Възраждане №13, ет.2, каб.24, МЦ Света София извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2020/06/12 Чл.45. (1) т.7
59 2007/09/25 0204112110 ИППП по дентална медицина - д-р Цветан Найденов гр.Бургас, ж.к.Лазур, ул.Плиска №7б 102268860 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2.3.2020 г Чл.45. (1) т.7
57 2007/09/14 0204112111 ИППП по дентална медицина - Д-р Тодорка Караманова гр.Бургас, ул.Фердинандова №69 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2015/02/27 Чл.45. (1) т.7
163 2007/10/04 0204112112 ЕТ ИППМП - д-р Силвия Петрова - дентална медицина гр.Бургас, ул.Раковска №5 102696536 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
241 2007/09/25 0204112113 ИППП по дентална медицина - д-р Иван Славов гр.Бургас, к-с Славейков, бл.45, ет.2 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2015/11/16 Чл.45. (1) т.8
392 2017/06/07 0204112117 ЕТ ИППМП БИОДЕНТ - Д-Р ПЕТЯ ДУШЕПЕЕВА - дентална медицина гр.Бургас, ул. "Съединение" № 13 102840029 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
406 2016/06/20 ********** ИППП по дентална медицина-д-р Ивелина Борисова Иванова - Кирова гр.Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 383 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
409 2012/03/06 0204112121 ИППП по дентална медицина - д-р Боряна Колева гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.3, каб.17 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
410 2007/02/19 0204112122 ИППП по дентална медицина - д-р Димо Колев гр.Бургас, ул.Македония №28, ет.1, каб.25 102207664 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
413 2007/11/12 0204112123 ЕТ ИППП по дентална медицина - д-р Евгения Косева гр.Бургас, ул.Абоба №8 102842592 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
414 2007/11/12 0204112124 ИППП по дентална медицина - д-р Геновева Димитрова гр.Бургас, к-с М.Рудник, ОУ"Елин Пелин"-партер извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2014/06/11 Чл.45. (1) т.7
415 2009/08/07 0204112125 ИППП по дентална медицина - д-р Мария Петкова гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.4, каб.30 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2013/08/01 Чл.45. (1) т.7
416 2007/10/04 0204112126 ЕТ ИППМП-д-р Донка Тодорова-лекар по дентална медицина гр.Бургас, ул.Сан Стефано №84, ет.1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
417 2004/02/10 0204112127 Стоматологичен кабинет - д-р Людмил Янколов Петков гр.Бургас, к-с Славейков, ХЕМУС МАРК, каб.6; адрес 2 - с.Веселие, общ.Созопол извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2013/03/13 Чл.45. (1) т.1
432 2007/11/21 0204112128 ЕТ ИППМП - д-р Дияна Каравасилева - дентална медицина гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.148, ет.1, каб.1 102833091 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
433 2011/10/21 ********** ЕТ ИПП дентална помощ - д-р Светла Цонева гр.Бургас, Александровска №120, ет.3, каб.24 102078995 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
434 2007/12/21 ********** ЕТ ИППП по дентална медицина - д-р Анна Чапърова гр.Бургас, ул.Александровска №120, каб.24; адрес 2 - гр. Бургас, ул.Ст.планина №19 102833248 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
435 2007/11/30 0204112131 ЕТ ИППП по дентална медицина-д-р Радослава Драгостинова гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.3, каб.25 102839009 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
436 2007/11/30 0204112132 ЕТ ИППМП - д-р Виолета Токова - денталана медицина гр.Бургас, к-с Славейков, бл.88 - партер 102833999 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
437 2019/02/12 0204112133 "АИПППДМ Д-р Стоян Канев" ЕООД гр.Бургас, ул.Христо Фотев №3, ет.1 204958970 500 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
321 2000/03/01 0204112134 Амбул.за инд.практика-първ.стом.помощ - д-р В.Рускова гр.Бургас, ул.Александровска №120 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2012/06/21 Чл.45. (1) т.1
244 2007/12/21 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Милена Стоянова гр.Бургас, ул.Константин Фотинов №39 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
276 2014/07/11 0204112136 "ДЕНТ ПРАКТИС - ИППП по дентална медицина - д-р Радослава Петрова Мацалиева-Кралева"ЕООД гр.Бургас, к-с Славейков, бл.116 - партер 203123378 2 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
277 2014/10/15 0204112137 "ДЕНТ КОРЕКТ - ИППП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-Д-Р ДОЙЧИН ПЕТРОВ МАЦАЛИЕВ" ЕООД гр.Бургас, к-с Славейков, бл.116 - партер 20328024 2 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
405 2011/12/27 0204112139 АИППП по дентална медицина - д-р Даниела Будинова-Янева ЕООД гр.Бургас, ул.Рилска №26 102627643 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
502 2010/01/08 ********** ЕТ ТАНГРА - д-р Таня Крушева - ИППМП гр.Бургас, ул. Генерал Скобелев №10, ет.2, офис 2 102239612 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
571 2007/03/12 0204112144 ЕТ Инд.практика за първ.дентал помощ - д-р Пинакова гр.Бургас, к-с Славейков, бл.117-1, каб.1 147017885 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
568 2011/05/30 0204112145 ИППМП Бургасдент ЕООД - дентална медицина гр.Бургас, ул.Пробуда №73, ет.1, каб.1 и 2, ет.2 каб.3 и 4 201138878 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
567 2007/11/05 0204112146 ЕТ ИППМП - д-р Петър Петев - дентална медицина гр.Бургас, к-с Славейков, бл.95, вх.А 102841298 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
566 2007/06/11 0204112147 ИППП по дентална медицина - д-р Теодора Кръстева гр.Бургас, к-с Зорница, бл.50, вх.2, каб.1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
291 2007/09/25 0204112148 ИППП по дентална медицина - д-р Лилия Баева гр.Бургас, ул.Трайчо Китанчев №31 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2015/12/23 Чл.45. (1) т.7
586 2007/11/30 0204112149 ИППП по дентална медицина - д-р Стоян Брадев гр.Бургас, ул.Карлово №14 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
594 2019/02/12 0204112150 ИППДП - Д-Р МИЛЕНА ЯБЪЛКОВА гр.Бургас, к-с Зорница, бл.50, вх.2, ет.1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
596 2013/12/03 0204112151 ЕТ ИПИДМ - д-р Филипина Гамишева гр.Бургас, ул.Михаил Герджиков №21 - партер 147017349 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
595 2007/12/11 ********** ЕТ ИППМП - ДЕНТАЛХЕЛТ - д-р Ганка Байчева гр.Бургас, ул.Христо Фотев №3, партер 102627942 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2020/07/20 Чл.45. (1) т.8
613 2007/07/12 0204112153 ИППП по дентална медицина - д-р Цветанка Дечева гр.Бургас, ул.Цар Симеон I №104 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
620 2012/07/10 0204112154 ЕТ ИППМП - д-р Васил Николов - дентална медицина гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл. Бл.398 - партер 102832872 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
619 2012/07/27 0204112155 ЕТ ИППМП - д-р Диана Фотева - дентална медицина гр.Бургас, к-с М.Рудник, УПИ-I, кв.11, зона А, МЦ III Бургас, ет.4, каб.401 102834275 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
616 2000/04/05 ********** Стоматологичен кабинет - д-р Красимира Балева гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.129, вх.Г ,ет.1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2015/04/06 Чл.45. (1) т.5
615 2008/01/24 0204112157 ЕТ"ИППМП - д-р Павлета Горанова-дентална медицина гр.Бургас, ул.Св.Св.К.и Методий №37, ет.1; адрес 2 - с.Добромир, общ. Руен 102855038 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2010/03/12 Чл.45. (1) т.4
645 2007/11/30 0204112158 ЕТ ИППМП - д-р Стоянка Илиева - дентална медицина гр.Бургас, ул.Пробуда №46 - партер 102836778 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
649 2018/07/17 0204112159 ИППМП /ИППМП - д-р Иван Кибаров/ ЕООД - дентална медицина гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл. 383, ет. 2, каб. № 3 204386380 2 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
593 2017/09/01 0204112160 Д-р Добромир Иванов - АПМП по дентална медицина - ИП ЕООД гр.Бургас, ул.Войнишка №14, партер; адрес 2 - гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски №42; адрес 3 - гр. Камено, ул. М. Палаузов №10; подвижна структура - специализиран автомобил "Мерцедес Спринтер 312 Д", рег.№ А9599МХ 201504546 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
659 2007/11/12 ********** ЕТ ИППП по дентална медицина - д-р Гинка Падарева гр.Бургас, ДЦ 1-ЕООД, ет.3, каб.23 102833764 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2015/02/23 Чл.45. (1) т.7
660 2007/11/05 0204112162 ИППП по дентална медицина - д-р Анелия Йонкова гр.Бургас, ДЦ - ЕООД, ет.3, каб.20 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
661 2007/12/21 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Радостина Донева гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.18-партер извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2012/08/29 Чл.45. (1) т.7
667 2007/11/12 0204112164 ИППП по дентална медицина - д-р Винолка Гаргафова гр.Бургас, к-с М.Рудник, бл.457, вх.Е, ет.6 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2017/01/24 Чл.45. (1) т.7
673 2000/04/24 0204112166 Стоматологичен кабинет - д-р Нанка Стайкова гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.3, каб.23 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2012/01/12 Чл.45. (1) т.7
672 2000/04/24 0204112167 Стоматологичен кабинет - д-р Цветка Енчева гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.4, каб.37 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2012/01/12 Чл.45. (1) т.7
698 2012/08/07 0204112169 ЕТ ИППМП - д-р Франческа Симонян - дентална медицина гр.Бургас, к-с М.Рудник, УПИ-I кв.11, зона А, МЦ III Бургас, ет.4, каб.412 102835701 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2016/01/04 Чл.45. (1) т.7
704 2014/02/26 0204112170 ЕТ АПМП-ИППМП - д-р Дончева ЕООД гр.Бургас, ул.Христо Фотев №3 202931106 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
717 2007/01/11 0204112171 ИПППДМ - д-р Тодорка Тодорова гр.Бургас, ул.Св.Св.Кирил и Методий №37 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
721 2007/11/30 0204112172 ИППП по дентална мецина - д-р Мери Господинова гр.Бургас, ул.Шейново №66, ет.1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2015/02/16 Чл.45. (1) т.8
720 2007/12/15 0204112173 ИППП по дентална медицина - д-р Атанас Ангелов гр.Бургас, ул.Тр.Китанчев №16,ет.1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
719 2007/07/12 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Дечо Дечев гр.Бургас, ул.Цар Симеон I №104 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
718 2018/07/04 0204112175 ИППП по дентална медицина - д-р Андрей Перев гр.Бургас, ул. Морска № 3 102273792 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
722 2015/05/15 0204112176 "АИППМП по дентална помощ - ПЕТРОДЕНТ" ЕООД гр.Бургас, бул. Демокрация № 73, партер извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
731 2007/11/05 ********** ЕТ ИППМП - д-р Иржи Шопов - дентална медицина гр.Бургас, кв.Сарафово, СЗС 102835758 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2011/12/12 Чл.45. (1) т.7
737 2008/01/07 0204112178 ИППП по дентална медицина - д-р Величка Гудева гр.Бургас, ул.Пробуда №6б - партер 102163730 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
748 2007/11/30 0204112181 ИППП по дентална медицина - д-р Жечка Шивачева гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.57, вх.4, ет.3 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
747 2012/07/30 ********** ЕТ ИПП дентална помощ - д-р Атанас Димов гр.Бургас, к-с М.Рудник, УПИ-I,кв.11, зона А, МЦ III Бургас, ет.4, каб.412 102842927 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
756 2007/11/21 0204112184 ИППП по дентална медицина - д-р Таня Лозова гр.Бургас, ул.Христо Фотев №1, вх.1, ет.1 102171983 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2012/02/06 Чл.45. (1) т.7
757 2007/11/30 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Йорданка Калева гр.Бургас, ул.Св.Св.Кирил и Методий №37 102172416 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
761 2007/01/03 0204112187 ИПП дентална помощ - д-р Елена Градинарова гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.140 - партер извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
759 2007/11/21 0204112188 ИППП по дентална медицина - д-р Диана Русева гр.Бургас, к-с Лазур, ул.Калофер №8 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
774 2011/09/20 0204112189 ИППП по дентална медицина - д-р Павлина Партенова гр.Бургас, ул.Македония №24 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
775 2007/10/26 0204112190 ИППП по дентална медицина - д-р Иван Бостанджиев гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.3, каб.26 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
781 2007/09/04 0204112192 ИППП по дентална медицина - д-р Гарабед Папазян гр.Бургас, ул.Иван Шишман №40 - партер 102620766 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2012/01/09 Чл.45. (1) т.7
789 2007/12/11 0204112193 ИППП по дентална медицина-д-р Лиляна Димова Топалова гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.39, вх.7, ет.1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
787 2007/06/04 0204112194 ИППП по дентална медицина - д-р Златина Мечкова гр.Бургас, ул.Македония №92А извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
804 2007/12/21 0204112195 ЕТ ИПП дентална помощ - д-р Кристина Добрева гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.4, каб.38 102833956 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
813 2008/01/11 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Милко Михнев гр.Бургас, ул.Пробуда №23 102650108 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
828 2008/01/11 ********** ЕТ ИППП по дентална медицина - д-р Весела Попова гр.Бургас, ул. Пробуда №23 - партер 102837862 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
831 2007/11/05 ********** ЕТ ИППМП - д-р Катерина Шейтанова - дентална медицина гр.Бургас, к-с Славейков, бл.95, вх.А 102841309 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
855 2017/12/15 0204112203 ИППП до дентална медицина - ИПППДМ - д-р ГЕОРГИ СТОЙНОВ ЕООД гр.Бургас, ул. "Оборище" № 18 204137614 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
861 2007/11/30 0204112204 ЕТ ИППМП - д-р Маргарита Томова - дентална медицина гр.Бургас, ул.Левски №26-28, партер 102138652 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2011/12/12 Чл.45. (1) т.7
879 2007/09/25 0204112205 ИППП по дентална медицина - д-р Ваня Гороломова гр.Бургас, ул.Раковски №61, ет.1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2016/02/10 Чл.45. (1) т.7
911 2007/02/13 0204112207 ИППП по дентална медицина - д-р Иванова гр.Бургас, ул.Пиротска №35 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
926 2014/09/08 0204112208 ИППП по дентална медицина д-р Гергана Раванова гр.Бургас, ул.Патриарх Евтимий №12; адрес 2-гр. Бургас, кв.Сарафово, ул. Баба Тонка № 2 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
934 2010/08/30 0204112209 ИППП по дентална медицина-д-р Мария Коджебашева Блажеска гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.3, каб.21 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
935 2013/11/01 0204112210 ИППМ дентална помощ - САХ ДЕНТ ЕООД с.Равнец, общ. Бургас; адрес 2 - гр. Бургас, к-с Зорница, бл.62 - партер 202794134 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
941 2017/03/21 0204112213 АППДМ - ИП - Д-Р ТАНЯ ДИМИТРОВА ЕООД гр.Бургас, к-с Славейков, бл.133, партер 204438884 1000 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
951 2008/01/24 0204112215 ЕТ ИП-АПДП - д-р Кристиан Коларов гр.Бургас, ул.Странджа №1, вх.Д, ет.1 102926460 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
952 2011/06/22 0204112216 ИППП по дентална медицина - д-р Мария Петкова гр.Бургас, ул.Хан Крум №29 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
975 2008/01/22 ********** ЕТ ИППДП - д-р Иво Жечев гр.Бургас, м.с.Черно море, ул.Пирин №18 102844248 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2012/02/22 Чл.45. (1) т.1
988 2007/11/12 0204112218 ЕТ ИПП дентална помощ - д-р Цветка Ралева гр.Бургас, к-с Лазур, бл.108 102837136 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
023 2018/04/04 0204112219 "НАНИДЕНТ - АИПППДМ" ЕООД гр.Бургас, м.с. Черно море, ул.Пирин 204056703 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
992 2007/10/26 0204112220 ЕТ ИПП дентална помощ - д-р Стоян Карауланов гр.Бургас, ул.Иван Богоров №50 102851602 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2011/05/18 Чл.45. (1) т.7
1012 2012/04/25 ********** АИППП по дентална медицина - РОТОДЕНТ ЕООД гр.Бургас, ул.Раковски №28 202025470 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1015 2007/06/29 0204112223 ИППП по дентална медицина - д-р Мариана Балджиева гр.Бургас, ул.Екзарх Йосиф №9 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1022 2007/12/15 0204112224 ЕТ ИППМП-САНУС - д-р Лиляна Михайлова гр.Бургас, ул.Хан Крум №40 /офисна сграда / 812099724 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1049 2014/03/24 0204112227 "АИППМП по дентална медицина - ВИТАДЕНТ" ЕООД гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.3, каб.21; адрес 2 - с. Дъскотна, общ. Руен; адрес 3 - с.Росен, общ. Созопол 102913025 1000 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1068 2007/05/03 0204112228 ИППП по дентална медицина - д-р Нина Георгиева гр.Бургас, ул.Патриарх Евтимий №78 - партер извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1085 2019/01/04 0204112230 АИПП дентална помощ - д-р Христо Петров ЕООД гр.Бургас, ул. Страхил № 6 Б, партер 202513854 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1127 2008/11/12 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Диляна Стоянова гр.Бургас, ул.Княз Борис №39-партер извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1131 2007/01/29 0204112234 ИППП по дентална медицина - д-р Лили Пенкова гр.Бургас, ул.Трайко Китанчев №16 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1145 2016/03/17 0204112235 "ЛИА - АИПППМП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД гр.Бургас, ж.к.М.Рудник,бл.487,вх.3,ет.1 203769244 10 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1151 2015/02/04 0204112236 "Д-р Даниел Илиев - АИППМП по дентална медицина - стоматолог" ЕООД гр.Бургас, ул.Средна гора№21 203360386 50 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1153 2007/09/26 0204112237 ЕТ ИППМП-д-р Добрина Желязкова-лекар по дентална медицин гр.Бургас, к-с Зорница, бл.50, вх.2, ет.1 102881321 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1176 2004/08/17 ********** ИППСП - д-р Мирослава Георгиева гр.Бургас, в сградата на "Ел кабел", ет.4 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2012/06/21 Чл.45. (1) т.1
1175 2004/08/17 0204112239 ИППСП-д-р Борис Янев гр.Бургас, ж.к. М.Рудник, бл.408, ет.6, каб.3 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2013/03/13 Чл.45. (1) т.1
1179 2008/11/06 0204112240 ЕТ ИППП по дентална медицина - д-р Таня Цонева гр.Бургас, ул.Княз Ал.Батенберг №1, ет.2, каб.2; адрес 2 - гр. Бургас, ул.Перущица №18-партер 102918712 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1180 2007/06/11 0204112241 ИППП по дентална медицина - д-р Радост Великова гр.Бургас, ж.к.М.Рудник, бл.416, вх.3, ет.1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1195 2004/10/12 0204112242 ИП за стоматологична помощ - д-р Данаил Ангелов гр.Бургас, ул.Ст.Самболов №73, ДКЦ 1 Бургас, ет.4, каб.412 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2011/12/05 Чл.45. (1) т.7
1197 2012/01/26 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Елена Иванова гр.Бургас, к-с Лазур, бл.126, ет.1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2015/09/18 Чл.45. (1) т.7
1199 2011/03/10 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Деница Георгиева ЕООД гр.Бургас, ул.Шейново №66 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1209 2009/03/16 0204112245 ИППП по дентална медицина - д-р Аршак Микаелян гр.Бургас, ул.Цар Симеон I №58, ет.1, каб.5; адрес 2 -гр. Бургас, ДКЦ 2 Бургас , каб.116 ********** извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2011/11/24 Чл.45. (1) т.1
1216 2007/11/30 0204112246 ИППП по дентална медицина - д-р Олга Атанасова гр.Бургас, ул.Поп Георги №7 ********** извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2012/06/21 Чл.45. (1) т.1
1217 2005/06/10 0204112247 ИППСП - д-р Мирослав Барбаянев гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.3, каб.13 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2013/03/13 Чл.45. (1) т.1
1227 2010/03/12 0204112249 ЕТ ИППП по дентална медицина - д-р Гергана Динкова гр.Бургас, к-с Меден Рудник, бл.383 - партер 147237847 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1229 2008/01/11 0204112250 ЕТ ИППДП ВАЛЕОС-ДЕНТ - д-р Красимир Стоев гр.Бургас, ул.Войнишка №19, партер; адрес 2 - гр. Айтос, ул.Цар Освободител №2 102929271 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2012/09/21 Чл.45. (1) т.7
1230 2007/03/12 0204112251 ИППП по дентална медицина - д-р Тодор Стойков" гр.Бургас, ж.к. Зорница, бл. 48, партер; адрес 2 - гр. Бургас, кв.Банево, ул.Свобода №49 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2009/12/30 Чл.45. (1) т.7
1235 2007/11/21 0204112252 ИППП по дентална медицина - д-р Румяна Стефанова гр.Бургас, кв.Долно Езерово, ул.Астория №6 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1239 2008/01/15 0204112253 ИППП по дентална медицина - д-р Явор Шивачев гр.Бургас, ул.Гладстон №8 - партер извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1238 2015/02/26 0204112254 "АИППДП - "ИДЕНТАЛ""ЕООД гр.Бургас, ул.Екзарх Йосиф № 11, партер 102922476 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1266 2007/11/30 ********** ЕТ Д-р Петър Димитров - ИППМП - дентална медицина гр.Бургас, к-с Лазур, ул Плиска №15; адрес 2 - с.Черни връх, общ. Камено 147023786 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2012/04/25 Чл.45. (1) т.1
1277 2013/02/26 0204112256 ИППП по дентална медицина - д-р Кольо Парасков гр.Бургас, ж.к.М. Руднек, "МЦ III - Бургас" ЕООД, ет.4, каб.401 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1279 2008/10/28 0204112257 ЕТ ИППП по дентална медицина - д-р Петя Карадобрева гр.Бургас, ул. Христо Фотев №3, ет.1 147053886 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2013/03/13 Чл.45. (1) т.1
1281 2006/08/18 0204112258 ИППСП - д-р Лилия Данкова гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.3, каб.18 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2013/03/13 Чл.45. (1) т.1
1297 2007/01/23 0204112260 ИППП по дентална медицина - д-р Васил Ковачев гр.Бургас, ул.Гладстон, бл.16 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1299 2007/02/08 0204112261 ИППП по дентална медицина - д-р Ралица Леонидова гр.Бургас, к-с Лазур, ул.Юрий Венелин №86 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1302 2007/11/21 0204112262 ИППП по дентална медицина - д-р Сашка Желязкова гр.Бургас, к-с Меден Рудник, бл.185, ет.4 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1301 2007/11/21 0204112263 ИППП по дентална медицина - д-р Таня Желязкова гр.Бургас, к-с Меден Рудник, бл.185, ет.4 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1303 2007/03/21 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Десислава Димитрова гр.Бургас, ул.Сливница №58 - партер извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1313 2020/02/19 0204112265 "Д-р Моллов - АИППМП по дентална медицина" ЕООД гр.Бургас, ул.Войнишка №18 - партер 201604076 2 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1321 2019/10/22 ********** "ЕКСДЕНТ АИППМПДМ" ЕООД гр.Бургас, к-с Зорница, бл.58, ет.1, каб.13 205459123 200 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина и образна диагностика на зъбите и челюстите
1329 2010/08/30 0204112267 ИППП по дентална медицина - д-р Горан Блажески гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.3, каб.19 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1338 2011/05/09 0204112268 ИППМП по дентална медицина - д-р Деян Фъндалов гр.Бургас, ул.Александър Велики №60; адрес 2 - с.Русокастро, общ.Камено извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1340 2020/08/14 0204112269 "АИППДП - д-р Александър Партенов" ЕООД гр.Бургас, ул.Македония №24, ет.1 206153745 10 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1341 2017/12/14 ********** ИПППДМ - д-р Боряна Запрянова гр.Бургас, ж.к. "Зорница", бл. 58, ет. 1, каб. № 17 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1343 2019/08/30 0204112271 ЕТ"ИППМП - д-р Георги Колев-лекар по дентална медицина гр.Бургас, ул.Македония №21 А 147199179 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1342 2007/10/18 0204112272 ИППП по дентална медицина-д-р Станимира Великова гр.Бургас, бул. Ст. Стамболов №132 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2015/11/30 Чл.45. (1) т.7
1357 2013/07/08 0204112273 АИППМП по дентална помощ-д-р Росица Иванова ЕООД гр.Бургас, ул. Христо Фотев №3, ет.2, каб.2 202639657 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1370 2008/04/09 0204112274 ИППП по дентална медицина - д-р Недялко Делчев гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.3, каб.15; адрес 2 -гр. Бургас, к-с Изгрев, бл.148, к.31 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1386 2016/02/01 0204112275 ЕТ ИППП по дентална медицина - д-р Стефка Дойчева гр.Бургас, ул. Съединение № 2А 200289329 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1390 2009/02/05 0204112276 ИППП по дентална медицина - д-р Наталия Петрова гр.Бургас, ул.Александър Велики №60, партер извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1391 2008/10/02 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Данил Парсамов гр.Бургас, ул.Михаил Герджиков №12, каб.1 ********** извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1394 2009/06/09 0204112278 ИППП по дентална медицина - Пламен Кожухаров гр.Бургас, ул.Съединение№ 2а извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2015/02/27 Чл.45. (1) т.7
1398 2018/02/21 0204112279 "АИППМП по дентална медицина д-р Хриситина Кирякова" ЕООД гр.Бургас, ул. "Княз Борис І" № 6, ет. 1, каб. № 4 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1408 2020/02/21 0204112280 "ИПППДМ - Д-Р СТЕЛА ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА" ЕООД гр.Бургас, к-с Лазур , ул. Калофер № 18 201901925 2 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1416 2016/12/13 0204112281 "Индивидуална практика по първична извънболнична помощ по дентална медицина (ИППИП ДП) - МОРОВДЕНТ" ЕООД гр. Бургас, бул. "Демокрация" № 94, ет. 1, каб. № 107 203926927 5 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1427 2009/06/25 0204112282 ИППП по дентална медицина-д-р Надежда Стойнова гр.Бургас, кв.Банево, ул. Пробуда №49 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2009/12/30 Чл.45. (1) т.3
1429 2009/07/06 0204112283 ИППП по дентална медицина-д-р Вяра Великова гр.Бургас, ж.к. М. Рудник, бл.416, вх.В извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1430 2011/01/27 0204112284 ЕТ ИП за ИПДМП - д-р Николай Петков гр.Бургас, ул. М.Герджиков №12,партер,каб.2; адрес 2 - гр. Приморско, ул.Ропотамо №26 147217035 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2011/01/27 Чл.45. (1) т.3
1432 2009/08/17 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Василена Татарска гр.Бургас, ул.Христо Фотев №1, вх.1, ет.1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2016/04/18 Чл.45. (1) т.7
1444 2009/11/19 0204112286 ЕТ АИПП дентална помощ - д-р Георги Харачев гр.Бургас, ул.Велико Търново №12А 200919525 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1458 2010/11/11 0204112287 ИПП за дентална помощ - д-р Наталия Погорелова гр.Бургас, ул. Стефан Стамболов №73, ДКЦ I Бургас, ет.4, каб.412 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1467 2018/04/18 ********** "ИППДП ДЕНТАЛ ЕЛИТ - д-р Диляна Габровска" ЕООД гр.Бургас, ул. "Любен Каравелов" № 57 203399122 1000 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1472 2016/07/21 0204112289 Д-р Георгиев - Дент - ИППП по дентална медицина ЕООД гр.Бургас, ул. Абоба № 14Б - партер 201932625 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1475 2011/05/26 ********** ЕТ ИППМП по дентална медицина - д-р Нелия Петрова гр.Бургас, ул.Ст.Стамболов №73, ДКЦ I Бургас, ет.4 каб. 412 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1487 2020/07/17 0204112291 Ескада Дент - АИПП дентална помощ ЕООД гр.Бургас, ж.к. "Лазур", ул. "Адам Мицкевич" №7, втори партерен етаж; адрес 2 - гр. Бургас, ул. "Страхил" № 6, партер 202503924 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1489 2011/06/02 0204112292 ИППП по дентална медицина - д-р Спаска Миткова гр.Бургас, к-с Братя Миладинови, бл.132, ет.1, каб.2 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2011/11/10 Чл.45. (1) т.7
1490 2019/03/13 0204112293 ИППМП по дентална медицина - ТУНА ДЕНТ ЕООД гр.Бургас, ул.Васил Левски № 16, ет. 3, обект № 317 201547280 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1492 2020/04/13 0204112294 ИППП по дентална медицина - д-р Албена Ризова гр. Бургас, ул. Войнишка № 18 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1496 2011/06/02 0204112295 ИППП по дентална медицина - д-р Йовица Тончев гр.Бургас, к-с Братя Миладинови, бл.132, ет.1, каб.2 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2011/11/10 Чл.45. (1) т.7
1499 2011/06/10 0204112296 ИППИП по дентална медицина - д-р Пламен Балев ЕООД гр. Бургас, ж.к. Възраждане, ул. Цариградска №62 - партер 201543264 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1501 2011/06/14 0204112297 ИППП по дентална медицина - Павел Павлов ЕООД гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.3, каб.17 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2013/03/13 Чл.45. (1) т.1
1509 2018/10/22 0204112298 "АИППИМП по дентална медицина - Ардентал" ЕООД с. Маринка, сграда на ТК "Трудолюбие", адрес 2 - гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", бл. 190, партер 201613570 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1510 2014/04/28 ********** "АИП за първична дентална помощ М.В. - д-р Татарска" ЕООД гр. Бургас, ул. Хр. Фотев №1, ет.1, вх.1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2019/11/18 Чл.45. (1) т.7
1516 2017/12/20 0204112300 "АИППМП по дентална медицина - д-р Владислав Кънев" ЕООД гр. Бургас, кв. Банево, ул. Свобода № 49; адрес 2 - гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", бл. 53 /между вх.8 и вх.9/ 10 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1518 2011/12/01 0204112301 ЕТ АПИ дентална помощ - д-р Люси Бохосян гр.Бургас, ул.Шипка №5 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1525 2012/01/18 0204112302 АИППП по дентална медицина - д-р Мартин Цонев гр.Бургас, ул.Хан Аспарух №70 - партер извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1531 2012/02/13 ********** Сий Дентал - ИППМП по дентална медина ЕООД гр.Бургас, ул.Македония №46 201862689 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1536 2012/03/22 ********** АИППИМП по дентална медицина - д-р Милушев ЕООД гр.Бургас, к-с Бр.Миладинови, бл.132, ет.1, каб.15 201804561 2 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1538 2012/05/08 0204112305 ЕТ Борис Аладжов - АИППП по дентална медицина гр. Бургас, ул.Апостол Карамитев №10, ет.2 128511215 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1541 2012/07/12 0204112306 ИППИП по дентална медицина - д-р Денка Пеева гр.Бургас, ул.Цариградска №52 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1547 2012/08/24 0204112307 ИППП дентална медицина - д-р Анна Генчева ЕООД гр.Бургас, ул.Фердинандова №78, вх.1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1564 2013/04/30 0204112309 ИППП по дентална медицина - д-р Зелиха Е.Селим-Мехмедова ЕООД гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.3, каб.16 202521146 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1565 2019/05/14 ********** ЕТ ИППМП - д-р Антоанета Георгиева гр.Бургас, ул. "Хан Крум" № 28 /в сградата на МЦ І - Бургас" ЕООД/, ет. 2, каб. № 23 833142082 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1571 2020/04/09 0204112311 "АИПППДМ - Мухаремов ДЕНТ" ЕООД гр. Бургас, ул.Александровска №120, ет.3, каб.17 206013227 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1574 2015/02/01 0204112312 "Д-р Томчева - ИППП по дентална медицина" гр. Бургас, ул. "Левски" № 16, ет. 3, каб. № 301 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1577 2013/10/07 0204112313 Естетик Дент - Бургас - ИППП по дентална медицина ЕООД гр.Бургас, ул.Марица №81, ет.1 202579740 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1587 2014/01/14 ********** ЕТ АИПП дентална помощ - д-р Галя Иванова Генчева гр.Бургас, ул.Трайчо Китанчев №25 126652199 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1588 2014/01/15 0204112315 АИППП по дентална медицина - д-р Златина Делева гр.Бургас, ул.Цар Симеон I №81 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2019/11/06 Чл.45. (1) т.7
1589 2019/09/24 0204112316 Дента Плюс - ИПП дентална помощ - д-р Калоянов ЕООД гр.Бургас, ул. "Перущица" № 6 201250304 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1595 2014/02/03 0204112317 АИППП по дентална медицина - д-р Ралев ЕООД гр.Бургас, к-с Славейков, бл.130, ет.1 202889340 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1596 2014/02/20 0204112318 ИПП дентална помощ - доктор Силвия Николова ЕООД гр.Бургас, ул.Цар Симеон I 58-60, каб.5 Б 202921838 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2019/11/12 Чл.45. (1) т.7
1597 2015/05/05 0204112319 "АИППМПДМ Мирадент - Чудомира Петкова" ЕООД гр.Бургас, к-с Братя Миладинови, бл.132, ет.1, каб.2 203491040 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1610 2014/07/17 0204112320 ЕТ "Д-Р ФИЛИП ИВАНОВ - АИППП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" гр. Бургас, ул. Самуил № 52 115878072 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1616 2014/09/23 0204112321 "ИП за първична дентална помощ - ВАЛЕОС - ДЕНТ" ЕООД гр. Бургас, ул. Войнишка № 18 - партер; адрес 2 - гр. Айтос, ул. Пазарен № 10 201904679 1000 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1620 2014/11/21 0204112322 "ИППП по дентална медицина - д-р Живка Клингенберг" гр. Бургас, ул. Апостол Карамитев №9 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1623 2015/01/07 0204112323 "АИППМП Д-Р ХРИСТИАНА САШЕВА" ЕООД гр. Бургас, ул. Александровска № 120 203153512 200 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1626 2016/04/05 0204112324 "АИППМП по дентална медицина д-р Румен Градинаров" ЕООД гр. Бургас, бул. Ст.Стамболов №73, ет.4, каб.412; адрес 2 - гр. Бургас, ж.к. М. Рудник, бл. 185 203297676 200 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1627 2016/04/05 ********** "АИППМП по дентална медицина д-р Иван Ангелов"ЕООД гр. Бургас, бул. Ст.Стамболов №73, ет.4, каб.412; адрес 2 - гр. Бургас, ж.к. М. Рудник, бл. 185 203298949 200 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1634 2015/04/14 0204112326 "ИППП по дентална медицина - д-р Янакиева" гр. Бургас, ул. Александровска № 120, ет.3, каб.22, в сгр. на "ДЦ 1 Бургас" ЕООД извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2020/06/30 Чл.45. (1) т.7
1635 2015/05/05 0204112327 "ИППДП - д-р Димитър Пеев" гр. Бургас, ж.к. М. Рудник, бл. 383 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 08.09.2016 г. Чл.45. (1) т.7
1645 2015/07/15 0204112328 "АС.ДЕНТ АИППИП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД гр. Бургас, ул. Перущица № 35-В 203560928 20 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1648 2015/08/13 0204112329 "ИПП ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - АЛЕЙДА-7" ЕООД гр. Бургас, ул. Калоян № 97 201773870 3000 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1653 2019/11/15 ********** "ИПППДМ - ИПППДМ - д-р Женя Илиева" ЕООД гр. Бургас, ул. Войнишка № 14, партер 204940310 2 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1661 2015/12/23 0204112331 АИППМП по дентална медицина - д.р Александър Иванов гр. Бургас, ул. Христо Фотев № 3 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 18.02.2020 г. Чл.45. (1) т.7
1664 2016/01/11 0204112332 "ИППДП - д-р Цветка Енчева" ЕООД гр. Бургас, ул. Иван Богоров № 37 203314652 1000 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1667 2020/03/30 0204112333 АИППДП - д-р Слави Калоянчев гр. Бургас, ул. Поп Грую № 11; адрес 2 - гр. Несебър, ж.к. Черно море 2 № 23 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1668 2019/03/29 0204112334 "ИППМП по дентална медицина - д-р Емил Парасков" ЕООД гр. Бургас, ж.к. Лазур, бл. 126 - ап. 1А 205546539 30 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1669 2016/03/02 0204112335 "АИППМП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р СВЕТЛОЗАР ЙОСИФОВ" ЕООД гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл. 154, вхл Б, партер 203322695 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1671 2019/06/19 ********** "АИППМП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р КРИСТИАН ДАНАИЛОВ" ЕООД гр. Бургас, бул. "Демокрация" № 73 203938744 5 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1673 2017/02/28 0204112337 "ИППДП - Д-Р ТОДОРОВ" ЕООД гр. Бургас, ул. Цар Самуил № 64 147156174 5000 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1674 2018/12/07 0204112338 "ИППДП - Д-Р ЕВЕЛИНА ИГНАТОВА" ЕООД ГР. Бургас, ул. Гладстон № 110 - партер; адрес 2 - гр. Айтос, ул. "Гарова" № 3, "МЦ І - Айтос" ЕООД, каб. № 48 203625315 100 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1683 2016/06/09 0204112339 "АИППДП - д-р Мария Пашова" гр. Бургас, ул. "Цар Симеон І" № 58, каб. № 7 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1692 2016/09/02 0204112340 "АИППДП - Д-Р ДЖО САББАГХ" ЕООД гр. Бургас, ул. "Ивайло" № 68 203600842 50 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1694 2016/09/12 0204112341 "ИППДП - д-р Десислава Филчева" гр. Бургас, ул. "Георги Баев" № 7 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1695 2016/09/20 0204112342 "ИППДП - д-р Дениз Халилов" гр. Бургас, ул. "Георги Баев" № 7 Б извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1696 2018/10/12 0204112343 "ИПППДМ - д-р Георги Тодев" гр. Бургас, бул. "Демокрация" № 67, ет. 1, каб. 4; адрес 2 - гр. Айтос, ул. "Гарова" № 3, в сградата на "МЦ І - Айтос" ЕООД, ет. 2, каб. № 47; адрес 3 - в сградата на бившата здравна служба - с. Бата, Общ. Поморие извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1698 2016/12/01 0204112344 "АИППМПДМ - д-р Христина Станчева" гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 117, ет. 1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1701 2020/03/26 0204112345 АИППДП - д-р Светла Стоянова гр. Бургас, ул. Поп Грую № 11; адрес 2 - гр. Несебър, ж.к. Черно море 2 № 23 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1702 2017/02/08 ********** "ИППМПДМ - МУТАФОВ ДЕНТ" ЕООД гр. Бургас, ул. "Ванче Михайлов" № 1, "ДКЦ Св.Г. Победоносец" ЕООД, каб. № 18 204397804 20 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1705 2018/10/12 ********** "МС ДЕНТ Д-Р ДРАГАНОВ - АИППДП" ЕООД гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник", бл. 185, вх. 2; адрес 2 - гр. Бургас, ул. "Цар Симеон І" № 58-60, ет. 1, каб. № 5 - ляв 204414310 2000 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1706 2017/03/23 0204112348 АИППМПДМ - д-р Гаргафова гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник", бл. 185, каб. №5 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1709 2017/09/18 0204112349 АИППИМПДМ - д-р Иван Стоянов гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник", бл. 383, ет. 1; адрес 2 - гр. Бургас, ж.к. "Бр. Миладинови", бл. 132, вх. 1, ет. 1, каб.№ 11 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2018/01/11 Чл.45. (1) т.7
1710 2017/04/07 0204112350 ИПППДМ - д-р Йовчо Янакиев гр. Бургас, ул. "Цариградска" № 29 А извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1711 2017/04/18 ********** "АИППДП "Д-р Пендева"" ЕООД гр. Бургас, ул. "Калофер" № 7 А 203429544 80050 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1712 2017/04/24 0204112352 "ДЕОДЕНТ - ИППМПДМ" ЕООД гр. Бургас, ж.к. "Бр. Миладинови", бл. 132, ет. 1, каб. № 2 204532198 2 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1713 2018/03/19 0204112353 "ОЯ ДЕНТ - АИППМПДМ" ЕООД гр. Бургас, ул. "Калоян" № 80; адрес 2 - кв. "Рудник", общ. Бургас, в сградата на бившата здравна служба 204553477 50 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1719 2019/06/04 0204112354 "ИППДП Антонио-Дент" ЕООД гр. Бургас, ул. "Васил Левски" № 26-28 202746405 500 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1723 2017/10/03 0204112355 "АПДП - ИП - МАЙ СМАЙЛ" ЕООД гр. Бургас, ул. "Вардар" № 26, ет. 1 и ет. 2 204440950 60000 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1735 2019/09/17 0204112356 АИПППДМ - д-р Теодора Йорданова гр. Бургас, ул. Шар планина № 11, ет.1, каб. №№ 1 и 2, адрес 2 - гр. Несебър, к.к. Сл.бряг, жил.сгр.Форум апарт, бл. 1, вх. Б, партер извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина и образна диагностика на зъбите и челюстите
1740 2019/12/10 0204112357 "АИПППДМ Д-Р ТЕОДОР КЕСАРОВ" ЕООД гр. Бургас, ул. "Христо Фотев" № 3; адрес 2 - с. Крушевец, общ. Созопол, бивша здравна служба 205085405 100 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1746 2020/04/09 ********** "АИПППДМ Д-Р ВЕЛИНА СТОЙКОВА" ЕООД гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник", бл. 383, ет. 1 205273389 100 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1747 2018/10/22 0204112359 "ИПППДМ - Д-Р ЖЕНЯ КОЙНОВА" гр. Бургас, ул. "Княз Борис І" № 39 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2019/12/17 Чл.45. (1) т.7
1751 2018/12/28 0204112360 "ИППДП - д-р Сиана Стоянова" гр. Бургас, ул. "Георги Баев" № 7 Б извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1753 2019/01/17 0204112361 "АИПППДМ Д-Р ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА" ЕООД гр.Бургас, ул.Дебелт №25 205069632 100 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1754 2019/01/17 0204112362 "ИППМДП МЕГАДЕНТ" ЕООД гр.Бургас, ж.к. "Лазур", бл. 158, в сградата на ДКЦ "Ел Масри" ООД 205437904 1000 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1755 2019/01/31 0204112363 "ПАКТ ДЕНТАЛ - ИППДП" ЕООД гр.Бургас, ж.к. "Лазур", ул. "Батак" № 45, партер 202719092 3000 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1772 2019/08/07 0204112364 "ИППМИП ВИП ДЕНТАЛ БУРГАС" ЕООД гр. Бургас, ул. "Цар Симеон І" № 58, каб. № 7 205678932 8000 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1782 2019/09/17 0204112365 "АИПППДМ - Д-Р АЛБЕНА КЪРДЖИЕВА" гр. Бургас, кв. Банево, ул. Свобода № 63 А извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1784 2019/11/26 0204112366 "ВАЯ ДЕНТ - АИПППДМ" ЕООД гр. Бургас, ж.к. "Бр. Миладинови", бл. 148, партер 205840487 100 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1785 2019/12/04 ********** "ПЮР ДЕНТАЛ - АИПППДМ" ЕООД гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник", бл. 383, ет. 1 205883549 20 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1790 2020/01/31 0204112368 "АИППМПДМ - МК ДЕНТАЛ" ЕООД гр. Бургас, ул. "Фердинандова" № 104 205942079 100 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1795 2020/02/21 ********** "АИППДП - д-р Анита Добрева" гр. Бургас, ж.к. "Бр. Миладинови", бл. 66, вх. 6, ет. 1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1803 2020/07/22 ********** "АИПППДМ Д-Р ГЕОРГИ ЙОНДОВ" ЕООД гр. Бургас, ул. "Христо Фотев" № 3, партер 206122493 100 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
86 2009/09/23 0206112001 ИППП по дентална медицина - Д-р Петър Ковачев гр.Средец, ул.Тодор Николов №3; адрес 2 - гр. Бургас, ул.Оборище №56 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
157 2011/12/05 0206112002 ИППП по дентална медицина - д-р Живко Маджаров гр.Средец, ул.Цв.Радойнов №18 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
186 2007/12/15 0206112003 ЕТ ИПП дентална помощ - д-р Иванка Ковачева гр.Средец, ул.Цв.Радойнов №13а 102835466 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
599 2009/09/23 ********** ЕТ ИППМП - дентална медицина - д-р Тонка Ковачева гр.Средец, ул.Тодор Николов №10, ет.2, каб.48; адрес 2 - гр. Средец, ул.Васил Коларов №168; адрес 3 - гр.Бургас, ул.Оборище №56 102873577 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
650 2015/06/24 0206112006 "ИП ПО ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ИМДЕНТ - д-р Светла Великова Маринова" ЕООД гр.Средец, ул.Димитър Кичев №24; адрес 2 - гр.Бургас, ул.Г.С.Раковски №28А 203582488 1000 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
984 2007/12/15 0206112007 ЕТ ИППМП - д-р Маруся Куртева-Павлова - дентална медицин гр.Средец, пл.Малчика №1, ет.4 102720663 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1450 2009/12/29 0206112008 ИПП дентална помощ - д-р Радост Моллова гр.Средец, ул. Цв. Радойнов №13 а извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2015/11/26 Чл.45. (1) т.7
1699 2017/04/04 0206112009 АИППДП "Д-р Пендева" ЕООД гр.Средец, ул. Цв. Радойнов №13 А, адрес 2 - гр. Бургас, ул. "Калофер" № 7 А 203429544 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2017/04/13 Чл.45. (1) т.7
1160 2007/11/30 0208112008 ИППП по дентална медицина - д-р Ганка Игнатова с.Винарско, общ.Камено; адрес 2 - с.Трояново, общ.Камено извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2018/12/31 Чл.45. (1) т.7
1567 2018/04/17 0208112009 "АИППИМПДМ - Д-р Паспалова" ЕООД гр. Камено, ул. Митко Палаузов № 10, каб. № 22; адрес 2 - гр. Бургас, бул. "Ст. Стамболов" № 132, каб. № 14 205010185 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
144 2014/10/08 0209112003 ЕТ ИППМП - д-р Диана Стоянова гр.Карнобат, ул.Патриарх Евтимий №2 102857377 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
164 2008/01/25 0209112004 ЕТ ИППП по дентална медицина - д-р Андрей Имамов гр.Карнобат, ул.П.Р.Славейков №4 105865510 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
275 2007/02/28 0209112005 ИППП по дентална медицина - д-р Златка Маринова гр.Карнобат, ул.Ил.Макариополски №2, бл.3, вх.В 102878706 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2018/12/11 Чл.45. (1) т.7
214 2019/05/14 0209112006 "АПДМП Д-Р ЧИЛО - ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД гр.Карнобат, ул. „Сашо Кофарджиев“ № 7; адрес 2 - гр.Бургас, ул."Батак" №6 205590507 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
361 2007/12/11 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Димитрина Денева гр.Карнобат, ул.Аспарух №5, стая 208 102878713 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
572 2008/01/08 ********** ЕТ ИППП по дентална медицина - д-р Атанас Атанасов гр.Карнобат, ул.Д.Благоев №33 102696778 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
732 2007/07/30 0209112011 ИППП по дентална медицина - д-р Пенка Кърмъзова с.Екзарх Антимово, общ.Карнобат извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2011/06/16 Чл.45. (1) т.7
776 2014/01/24 0209112012 ИППП по дентална медицина - д-р Константин Костов гр.Карнобат, ул.Св.Св.Кирил и Методий № 18, вх.2, ет.1 102838590 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
860 2017/03/21 0209112013 ИППП по дентална медицина - д-р Донка Танева гр. Карнобат, ул. Стара планина № 180, "МБАЛ - Карнобат" ЕООД извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
939 2007/02/28 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Недялко Иванов гр.Карнобат, ул.Васил Левски №14 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
944 2019/09/17 0209112015 Д-р Лолова - ИПП дентална помощ - амбулатория ЕООД гр.Карнобат, ул.Алекси Нейчев № 5 202333895 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
146 2011/12/12 0209112016 ИПП дентална медицина - д-р Явор Имамов ЕООД гр.Карнобат, ул.П.Р.Славейков №4 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1307 2018/01/15 0209112017 "АВАНГАРД ДЕНТАЛ - АИППП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД гр.Карнобат, ул.Москва №20 каб. №№ 1 и 2; адрес 2 - с.Лозарево, ул. Чаньо Димов № 26, общ.Сунгурларе 203855120 300 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина; извършване на образна диагностика на пациентите - панорамни дентографии, съгласно чл. 11, ал. 5 от ЗЛЗ
1459 2010/04/13 0209112018 ИППП по дентална медицина - д-р Христина Божкова гр.Карнобат, ул.Васил Левски №14А извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1624 2015/01/12 0209112019 "ИППМП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ДЕНЧО ЖЕЛЕВ" ЕООД гр. Карнобат, ул. Карнобатска комуна №3 203325848 5 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
527 2018/04/12 0212112001 "ИППМП ПОЛИДЕНТ 17" ЕООД гр.Малко Търново, ул.Княз Борис №52, ет.1, каб.19 204841287 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
641 2007/11/12 0212112002 ЕТ ИППМП - д-р Росица Крантева - дентална медицина гр.Малко Търново, ул.Княз Борис №52, ет.1, каб.18 102855953 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2015/02/23 Чл.45. (1) т.1
360 2000/03/08 0213112001 Стоматологичен кабинет - д-р Ламбов гр.Царево, ул.Екзарх Йосиф №12а извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2011/11/24 Чл.45. (1) т.1
412 2007/10/11 0213112003 ИППП по дентална медицина - д-р Янакиева гр.Царево, ул.Милин камък №1, МЦ1, бл.Б, ет2, каб12; адрес 2 - гр.Бургас, ул.Александровска №120, ет.3, каб.22 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2015/04/14 Чл.45. (1) т.7
597 2008/01/22 0213112004 ЕТ ИППМП - д-р Александър Киров - дентална медицина гр.Царево, ул.Милин камък №1 102628542 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
642 2007/12/21 0213112005 ИППП по дентална медицина - д-р Йордан Кринчев гр.Ахтопол, общ.Царево, ул.Тракия №6 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2015/02/23 Чл.45. (1) т.1
664 2007/12/11 0213112006 ИППП по дентална медицина - д-р Златка Иванова Паскова" гр.Царево, МЦ1-блок Б, ет.2, каб.12 102844084 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2020/01/06 Чл.45. (1) т.7
760 2015/11/13 0213112007 ЕТ "АИППП по дентална медицина -д-р Веска Чернаева" гр. Ахтопол, ул. Св. Никола № 13; адрес 2 - гр. Царево, кв. Василико, ул. Одринска Тракия № 31, партер 102650453 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
780 2013/03/26 ********** "ИППП по дентална медицина - д-р Стойчин" ЕООД гр.Царево, ул.Милин камък №1, каб. 18 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1276 2008/01/15 0213112009 ЕТ ИППМП-д-р Костадинка Кирова-Михалева-дентална медицин гр.Царево, СОУ Н.Й.Вапцаров №154 102911330 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1647 2015/08/10 0213112010 АИП за първична дентална помощ - д-р Бойкова гр.Царево, ул. Хан Аспарух №41; адрес 2 - с. Лозенец, община Царево, в сгр. на кметство с. Лозенец извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1665 2016/01/15 0213112011 АИППМП по дентална медицина - д-р Снежана Сарлова гр.Царево, ул.Милин камък №1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1742 2018/06/15 0213112012 "ИПППДМ Д-Р ВАЛЯ ПАЛОВА" ЕООД гр.Царево, ул.Милин камък №1, "ОМЦ І - Царево" ЕООД, ет. 3 205151887 10 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1774 2019/08/13 0213112013 ЕТ "Д-Р ДИАНА ШИШКОВА - АИПДП" гр.Царево, ул."Черно море" № 19 131042856 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
274 2012/11/30 0215112001 ЕТ "ИППП по дентална медицина - д-р Анастасия Милева" гр.Несебър, ул.Еделвайс №8 А; адрес 2 - гр.Поморие, ул."Княз Борис I" №47, ет.1, ап.1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
369 2009/05/22 0215112002 ИППП по дентална медицина - д-р Таня Стойчева Иванова гр.Несебър, ж.к.Черно море, кв.28-А,УПИ3,партер извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
411 2013/07/19 0215112003 Стоматологичен кабинет -д-р Маргарита Димитрова Манолова гр.Несебър, КК Сл.бряг, МЦ - Несебъ,р ет.1, каб.2 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
431 2019/07/05 0215112005 "ИПППДМ САМИ ДЕНТ" ЕООД гр.Несебър, ул. "Ив. Вазов" № 11, Общинска сграда за здравни дейности, каб. № 5 205712103 100 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
441 2016/06/20 0215112006 ЕТ ИППП по дентална медицина - д-р Дора Панайотова с.Оризаре, общ.Несебър, ул.Хр.Ботев №11; адрес 2 - с. Гюльовца, Администр. сграда, общ. Несебър 102630155 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
515 2015/07/27 0215112007 "ИППП по дентална помощ - д-р Светлена Пашова" ЕООД гр. Свети Влас, общ.Несебър,Общ.сграда "Здравно заведение", ет.1 203481509 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
574 2013/07/19 0215112008 ИППП по дентална медицина - д-р Мариета Стефанова гр.Несебър, КК"Слънчев бряг", МЦ Димитър Пеев, ет.1, каб.3 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
569 2007/09/25 0215112009 ИППП по дентална медицина - д-р Евелина Димитрова гр.Несебър, Общинска сграда за здр.дейности, каб.4 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
034 2007/10/18 0215112010 ИППП по дентална медицина - д-р Недялка Илиева гр.Несебър, ул.Еделвайс №6 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
665 2008/01/11 0215112011 ЕТ ИППМП - д-р Димитър Дончев- дентална медицина гр.Несебър, ул.Струма №23 812185148 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
011 2007/11/12 0215112014 ИППП по дентална медицина-д-р Ирена Михайлова Димитрова гр.Обзор, ул.Бриз №1 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
817 2011/12/12 ********** ИППДП - д-р Таня Пирева ЕООД с.Равда, общ.Несебър, в сградата на БТК 201766185 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1088 2019/06/19 0215112018 ЕТ "ИППМП - д-р Димитър Черкезов" - дентална медицина гр.Несебър, СОУ Любен Каравелов , каб.3, ет.1; адрес 2 - гр. Несебър, ул. "Л. Каравелов" № 48 102875699 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1154 2007/11/21 0215112019 ЕТ ИППМП - д-р Петко Чиликов - дентална медицина гр.Несебър, КК Слънчев бряг-ПУЦ, каб.1 812016194 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2012/11/15 Чл.45. (1) т.8
1187 2004/09/15 0215112020 АИППСП - д-р Тодор Недялков гр.Несебър, КК Слънчев бряг - х.Оазис извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2012/06/21 Чл.45. (1) т.1
1232 2005/08/15 0215112021 "ИППСП - д-р Николай Стоянов" гр.Несебър, КК СЛ.бряг, хотел "Сатурн" извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2012/05/23 Чл.45. (1) т.7
1264 2011/10/04 0215112022 ДЕНТАЛ ЕНТЪРПРАЙС АИППП по дентална медицина ЕООД гр.Несебър, ул.Еделвайс №44 201716467 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1285 2006/09/07 0215112023 ИППСП - д-р Диана Бушкалова гр.Несебър, КК Сл.бряг, х.Съни форт извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2014/03/25 Чл.45. (1) т.7
1291 2007/12/15 0215112024 ЕТ д-р Галина Войчева-лекар по дент.мед.-АИППП с.Равда, общ.Несебър, ул.Иван Карасулски №7 128566521 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1418 2009/04/16 0215112025 ЕТ ИППДП - д-р Йоанна Козарова гр. Свети Влас, общ.Несебър, ул.Зора, ет.1 147219176 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1508 2012/07/03 0215112027 Д-р Петър Димитров - АИППП по дентална медицина-дент.практика Св.Аполония ЕООД гр. Несебър, к.к. Сл. Бряг, хотел "Кубан", сграда Б; адрес 2 - гр.Китен, общ.Приморско, ул.Лилия №1А 201468146 10 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1543 2012/07/16 0215112028 ИППП по дентална медицина - д-р Тодор Недялков гр.Несебър, КК Сл.бряг, х.Оазис извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2019/09/11 Чл.45. (1) т.7
1545 2012/08/06 0215112029 Д-р Зара Газдова - АИППП по дентална медицина ЕООД гр.Несебър, ул.Еделвайс №44 202155859 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1563 2013/06/25 0215112030 АИППП по дентална медицина - д-р Иван Терзиев с.Равда, общ.Несебър, м.Хендек тарла обект 4; адрес 2 - гр. Созопол, ул.Мусала №25 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1573 2013/08/30 0215112031 АИПП дентална помощ - д-р Димитрина костова Влахова ЕООД гр. Несебър, КК Слънчев бряг - запад, комплекс Анита 202297424 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1575 2017/06/05 0215112032 "ИПП дентарна помощ - д-р Екатерина Русинова" гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, комплекс "Съни Форт", бл. Б, вх. 2 ********** извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1638 2018/05/09 0215112033 "АИППМП по дентална медицина "Съни Дент" д-р Любомир Пришляк" ЕООД гр.Несебър, КК Слънчев бряг, к-с Ясен, вх. Д, ап.4 203837649 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1643 2016/03/28 0215112034 "АИППИП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА "СТАЙЛ ДЕНТАЛ Д-Р ЯНЧО БОЖИКОВ" ЕООД гр. Несебър, ул. Хан Крум № 40, хотел "Феста Панорама"; адрес 2 - с. Кошарица, ул. "26 септември" № 36, община Несебър извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2018/08/29 Чл.45. (1) т.7
1672 2016/04/01 0215112035 ИППП по дентална медицина - Вила Дента - д-р Попов гр.Несебър, ж.к. Черно море - 2 № 56, партер извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1721 2017/08/07 0215112036 "КОЛИЧЕВА ДЕНТ - Д-р Количева - ИППДП" ЕООД гр.Несебър, ж.к. Черно море - 1, бл. 101 Б 204679942 500 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1741 2018/05/17 ********** "АИППМП по дентална медицина д-р Красимир Димитров" ЕООД с. Равда, общ. Несебър, ул. "Хр. Ботев" № 9 А 203547133 100 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1745 2019/10/23 0215112038 "ДЕНТАЛ ЕКСПЕРТ - АППДМ - ИП" ЕООД с. Кошарица, общ. Несебър, в сградата на кметството 205049658 50 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
187 2010/05/18 0217112001 ИППП по дентална медицина - д-р Гергина Милкова гр.Поморие, ул.Скобелев №6 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
367 2011/05/18 0217112002 ЕТ ИПП дентална помощ - д-р Фима Кулинова гр.Поморие, ул.Екз.Йосиф №20 102837360 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
16 2013/03/25 0217112003 ЕТ ИПП дентална помощ - д-р Христо Дракопулов гр.Поморие, ул.Княз БорисI №39; адрес 2 - гр. Несебър, Общ.сграда за здр.дейности 102836632 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2014/04/09 Чл.45. (1) т.7
395 2017/01/03 0217112004 "Д-Р Кабанова - А. Йорданова - АИПППДМ" ЕООД с.Ахелой, ул.Слънчев бряг №17; адрес 2 - с.Просеник, общ.Руен; адрес 3 - гр. Несебър, Общинска Здравна Къща, каб. № 16 204334323 10 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
440 2007/12/11 0217112005 ЕТ ИППМП - д-р Димитър Атанасов - дентална медицина гр.Поморие, ул.П.Стоянов №1, ет.2, каб.226 102839856 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2013/03/13 Чл.45. (1) т.1
643 2015/06/22 0217112006 " ИППП по дентална медицина- д-р Костадин Зигов" ЕООД с.Бата, общ.Поморие; адрес 2 - гр. Бургас, к-с Изгрев, бл.42; адрес 3 - с. Равда, община Несебър, ул. Св.Св. К. и Методий № 18 102609015 500 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
777 2007/11/21 0217112007 ЕТ ИППМП - д-р Веселин Молев - дентална медицина гр.Поморие, ул.Йордан Йовков №3 102833230 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2012/03/06 Чл.45. (1) т.7
874 2007/11/21 0217112008 ИППП по дентална медицина - д-р Мария Молева гр.Поморие, ул.Й.Йовков №3 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2012/03/06 Чл.45. (1) т.7
1099 2007/12/11 0217112009 ИППП по дентална медицина - д-р Атанас Атанасов гр.Поморие, ул.Яворов №44а извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1130 2010/10/18 0217112010 ЕТ ИППМП - д-р Димитрина Милева гр.Поморие, ул.Бунар Хисар №1 102850330 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1141 2020/02/25 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Слави Славов ЕООД гр. Поморие, ул.Бунар Хисар №1 205958158 500 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина и образна диагностика на зъбите и челюстите
1507 2011/07/08 0217112013 "АИППИМП по дентална медицина - ВЕДИДЕНТ" ЕООД гр. Каблешково, ул. Кл. Охридски №22, ет.1 200250187 5000 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1517 2011/10/31 0217112014 АПИ дентална помощ - д-р Константин Стаматов ЕООД гр.Поморие, ул.Софроний Врачански №1 201650992 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1527 2012/01/25 0217112015 Доктор Калина Палашева - АИППП по дентална медицина ЕООД общ.Поморие, с.Гълъбец 201615895 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1533 2012/03/06 0217112016 ЕТ АИПП дентална помощ - д-р Велика Колева гр.Каблешково, ул.Черно море №23 201464258 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1598 2014/04/09 0217112017 ЕТ "ИПП дентална помощ - д-р Веселин Дракопулов" гр. Поморие, ул. Княз Борис I №39 202964031 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1791 2020/02/07 0217112018 "АПИДП - ИП - Д-р Петя Пирева" ЕООД гр. Поморие, ул. "Екзарх Йосиф" № 20 205923926 20 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
528 2007/11/30 ********** ЕТ Д-р Петко Попов - АИППП по дентална медицина - Петко Попов с.Руен, ул.Първи май №33 102632875 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
854 2008/03/19 0218112005 ИПППДМ - д-р Александр Венгер с.Планиница, общ.Руен извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
931 2018/08/08 0218112006 "АИПППДМ Д-Р ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА" ЕООД с.Трънак, общ.Руен; адрес 2 - гр.Бургас, ул.Дебелт №25 205069632 100 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2019/01/10 Чл.45. (1) т.7
1526 2012/01/23 0218112007 АИППИП по дентална медицина - д-р Айше Хюсеин ЕООД с.Люляково, общ. Руен, ул.Васил Левски №37 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1562 2015/03/21 0218112008 "ДЕНТА РАЙ - д-р Рейхан Мустафа - ИПП дентална помощ" ЕООД с. Сини рид, здравна служба, общ. Руен; адрес 2 - с. Руен, ул. Първи май №33, в сгр. на "МЦ Руен"ЕООД 202450180 300 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1675 2019/02/18 0218112009 "ИППП по дентална медицина - д-р Димитър Георгиев" ЕООД с. Ръжица, община Руен; адрес 2 - с. Ясеново, бивша здравна служба, община Руен 203865425 20 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1734 2018/04/17 0218112010 "АИППДП - Д-р Мехмед Мехмедов" ЕООД с. Трънак, община Руен 204846731 10 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1780 2019/08/28 0218112011 "АИПППДМ - Д-Р ЗЕЙНЕБ ОСМАН" ЕООД с. Люляково, община Руен, ул. "Кавака" № 3 205722898 10 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
158 2007/12/15 0221112001 ЕТ АИППМП - д-р Станимир Живков гр.Созопол, ул.Яни Попов №8 102621252 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
438 2016/04/01 0221112002 "АИППДП СОЗОПОЛДЕНТ" ЕООД гр.Созопол, ул.Маяк №1А 203999373 10 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
439 2011/11/10 0221112003 ИППП по дентална медицина - д-р Веселина Николова гр. Черномолец, Здр.служба; адрес 2 - гр. Бургас, Демокрация №94, ДКЦ 2 Бургас, ет.1, каб.107 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2015/03/13 Чл.45. (1) т.7
487 2008/01/15 0221112004 ЕТ ИППМП - д-р Христо Стоев - дентална медицина с.Зидарово, общ.Созопол 102627223 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2015/02/16 Чл.45. (1) т.8
517 2007/12/15 0221112005 ЕТ ИППМП - д-р Антоанета Георгиева - дентална медицина гр.Черноморец; адрес 2 - гр. Бургас, ул.Македония №11; адрес 3 - гр. Несебър, КК Сл.бряг, х.Люляк 833142082 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2013/02/01 Чл.45. (1) т.7
570 2003/04/23 0221112006 ЕТ ИППСП - д-р Цвета Павлова гр.Черноморец, общ.Созопол; адрес 2 - гр. Созопол, ул.Петко войвода №1А 102841939 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2011/11/24 Чл.45. (1) т.1
197 2008/01/22 ********** ЕТ ИППМП- д-р Росица Градева - дентална медицина гр.Созопол, ул.Републиканска №5; адрес 2 - гр. Приморско, ул.Ропотамо №7 102627045 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2012/07/16 Чл.45. (1) т.1
779 2000/06/12 0221112008 Стоматологичен кабинет - д-р Златилов гр. Черноморец, общ.Созопол, ул.Н.Вапцаров №24 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2011/11/24 Чл.45. (1) т.8
1435 2017/10/25 0221112011 "АИПППДМ Сиракови" ЕООД гр. Черноморец, общ.Созопол, ул.София №15 160078531 5000 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1441 2018/09/12 ********** ИППП по дентална медицина - д-р Радостинка Близнакова с.Росен,ул.Яна Лъскова №75, ет.1, общ.Созопол извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1512 2016/10/07 0221112013 "ИПППДМ - Д-Р МАНОЛ ХРИСТОВ МАНОЛОВ" ЕООД гр.Созопол, ул.Странджа №24, партер, офис 3 204060993 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1535 2012/03/12 0221112014 ЕТ Д-р Неделчо Огнянов - АИПП дентална помош гр.Созопол, ул.Одеса №1, х.Флагман 201321464 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1649 2015/08/25 0221112015 "АИППМП по дентална помощ д-р Красимир Димитров" ЕООД с. Крушевец, в сгр. на бивша СЗС, община Созопол 203547133 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2018/04/24 Чл.45. (1) т.7
182 2020/01/17 0223112001 "АИППДП Д-Р АБДО МОХАМЕД - ЛЕКАР ПО ДМ" ЕООД гр.Сунгурларе, ул.Българка №1, ет.2, каб.20; адрес 2 - с.Манолич, общ. Сунгурларе 205624735 10 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1764 2019/05/22 0223112002 "АИППДП - Д-Р ДИМИТЪР ДОНЧЕВ" с. Лозарево, общ. Сунгурларе, ул. "Чаньо Димов" № 26 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2020/06/03 Чл.45. (1) т.7
674 2008/01/16 0227112002 ЕТ Д-р Илиева - АИППДП - Петя Илиева гр.Приморско, ул.Ропотамо №25, ет.2 102628688 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
084 2002/06/03 0227112003 АПСП - д-р Найден Мутовски гр.Китен, ул.Странджа №18 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1168 2014/05/28 0227112005 "Дентакит - ИППМП по дентална медицина" ЕООД гр.Китен, ул.Илия Бояджиев №5 203022420 100 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина
1222 2007/10/26 0227112006 ИППП по дентална медицина - д-р Радостинка Близнакова с.Ясна поляна, общ.Приморско извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2009/11/02 Чл.45. (1) т.3
1367 2008/03/14 0227112008 ИППП по дентална медицина - с-р Нуртен Ахмед с.Ново Паничарево, общ.Приморско извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2013/02/13 Чл.45. (1) т.7
1403 2008/12/15 0227112009 ИППП по дентална медицина - д-р Вячеслав Поплавски с.Ново Паничарево, общ.Приморско, ул. Хр.Ботев №2 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина 2010/11/15 Чл.45. (1) т.3
1486 2014/02/07 ********** АИПМП - ИП по дентална медицинска помощ - ЕН ДЖИ ДЕНТ ЕООД гр.Приморско, ул.Ропотамо №26, каб.8 202844085 извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина