одобрен

Обучени по програма "Нормотворчество и правоприлагане"

Уникален идентификатор:  58598a99-7d02-4f7a-8391-8b6458c59863

Описание:

Обучени по програма "Нормотворчество и правоприлагане"

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-01-21 10:31:15
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:45:40
  • Последно променил: migrate_data

"Име на курса"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2018 - Н-1 - Практическо нормотворчество 137 137 109 6
2018 - Н-2 - Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс (за юристи) 166 166 106 6
2018 - Н-3 - Организация на документооборота в държавната администрация 138 138 138 6
2018 - Н -3 - Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс (за неюристи) 71 71 71 4
2018 - Н-3А - Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс (за неюристи) - електронен курс 16 16 11 1
2018 - Н-4 - Правото на ЕС и неговото прилагане в България 65 65 49 3
2018 - Н-4 А- Прилагане на комплексно административно обслужване - присъсвен и@ 52 52 52 2
2018 - Н-5 - Съдебна система на ЕС и ключови производства пред Съда на ЕС 43 43 22 2
2018 - Н-5 - Прилагане на Закона по обществени поръчки 267 267 267 11
2018 - Н-6 - Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) 82 82 35 3
2018 - Н-7 - Административна стилистика 331 331 195 9
2018 - Н-8 - Организация на документооборота в държавната администрация 331 331 156 8
2019 - Н-8 - Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за юристи) 49 49 49 2
2018 - Н-9 - Прилагане на комплексно административно обслужване 536 536 269 12
2018 - Н-10 -Прилагане на новия Закон за концесиите 281 281 110 4
2019 - Н-10 -Система за служебно издаване на удостоверителни документи 91 91 91 4
2018 - Н-11 - Прилагане на Закона за обществените поръчки 845 845 460 17
2018 - Н-12 - Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за юристи) 291 291 168 7
2018 - Н-13 - Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за неюристи) 463 463 255 10
2018 - Н-14 - Прилагане на новия Закон за концесиите 110 110 89 3
2018 - Н-15 - Въведение в Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) 1441 1441 1137 18