одобрен

Регистър на актове за одобряване на устройствени планове и на измененията им

Уникален идентификатор:  5863e030-54f2-4cac-a9af-7ea60016d85e

Описание:

Пупбичен регистър по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-16 15:28:29
  • Създаден от: stoyana_chavdarova
  • Последна промяна: 2019-05-16 15:49:14
  • Последно променил: stoyana_chavdarova
Няма информация за показване